Pandemick pl n fakultn nemocnice brno
Download
1 / 12

Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno. Fakultní nemocnice Brno Útvar krizového řízení. Epidemie a Pandemie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno' - abril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pandemick pl n fakultn nemocnice brno

Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno

Útvar krizového řízení


Epidemie a pandemie
Epidemie a Pandemie

 • Epidemie – výskyt onemocnění, které výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty incidence těchto onemocnění v daném místě a čase. V ČR je epidemie vyhlašována při dosažení hranice 2000 nemocných na 100.000 obyvatel

 • Pandemie – rozsáhlá epidemie na území více států příp. kontinentů


D sledky pandemie
Důsledky pandemie

 • Pandemie představuje velké riziko především tím, že postihne v relativně krátkém časovém období velký počet obyvatel

 • Hlavním důsledkem jsou zdravotní a sociálně – ekonomické dopady a absence části populace zajišťující nezbytné služby


Pandemick pl n fn brno
Pandemický plán FN Brno

 • Upřesňuje činnost FN Brno při vyhlášení úkolů definovaných Národním pandemickým plánem a Pandemickým plánem JMK

 • Pandemický plán FN Brno definuje úkoly a opatření s účelem pohotově reagovat na potřeby obyvatelstva, od informací a profylaktických opatření až po lékařskou péči poskytovanou co největšímu počtu pacientů

 • Hlavním úkolem Pandemického plánu FN Brno je stanovit činnost jednotlivých pracovišť tak, aby byl při vzniku pandemie zajištěn chod zařízení a byly sníženy na minimum její zdravotní, sociální a ekonomické dopady


Who word health organization 6 pandemick ch f z
WHO – Word Health Organization6 pandemických fází

 • WHO – světová zdravotnická organizace stanovuje 6 periodicky se opakujících fázích pandemie rozdělených do 3 období

 • Během jednotlivých fází probíhá v zdravotnickém zařízení monitorování aktuální situace, příprava a následná aktivace určených sil a prostředků


Interpandemick perioda 1 a 2 f ze
Interpandemická perioda 1. a 2. fáze

 • V této fázi krizová připravenost zahrnuje především monitorování nemocnosti aktuálními respiračními chorobami

 • Sledování a předávání v rámci zdravotnického zařízení informací z MZ, KHS, KÚ JMK

 • Provedení vyhodnocení z předcházejícího pandemického období v souvislosti se stanovením potřebného personálního a materiálního zabezpečení


Perioda pandemick pohotovosti 3 5 f ze
Perioda pandemické pohotovosti 3. – 5. fáze

 • Probíhá monitorování aktuální situace, přebírání aktuálních zpráv z MZ, KHS, ÚK JMK, jejich rozpracování a předávání v rámci zdravotnického zařízení

 • Stanovení potřebného personálního zajištění, materiálního zabezpečení a logistické podpory

 • Zahájení vakcinace vybraného zdravotnického personálu, pacientů s chronickým onemocněním

 • Jmenování členů Pandemické skupiny


Pandemick skupina
Pandemická skupina

 • Pandemická skupina je složena s vrcholového a odborného vedení FN Brno, zástupců krizového řízení a nemocničního epidemiologa.

 • Shromažduje a vyhodnocuje informace vyplývající z aktuální situace a stanovuje příslušná opatření

 • Členové pandemické skupiny jsou svoláváni na pokyn ředitele FN Brno na základě aktuálních informací týkajících se vývoje pandemické situace. Svolání členů pandemické skupiny je prováděno systémem EMOFF.

 • Pověřený člen pandemického štábu FN Brno je v pravidelném kontaktu s Krajskou komisí pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v Jihomoravském kraji a Krajskou hygienickou stanicí.


Pandemick perioda 6 f ze
Pandemická perioda6. fáze

 • Je upraven režim na vstupech nemocnice.Jsou definovány a pomocí krizového značení vytyčeny trasy od vstupu do nemocnice pro nakažené pacienty tak, aby byli směrování přímo do příjmových ambulancí a nedošlo k ohrožení ostatních pacientů a personálu.

 • Je zajištěno adekvátní množství předepsaných OOPP pro personál. Tyto ochranné prostředky jsou distribuovány zaměstnanců přicházejícím do styku s pacienty přijímanými v rámci pandemie a zaměstnanců ošetřujícím již hospitalizované pacienty s pandemickou chorobou.

 • Jsou stanovena příjmová místa – ambulance pro vyšetření pacientů s chřipkovým onemocněním v prostorách infekční kliniky s odpovídajícím stanoveným hygienickým zázemím, jsou situována tak, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními pacienty s jiným onemocněním než chřipkovým.


Osobn ochrann prost edky pro zam stnance fn brno
Osobní ochranné prostředkypro zaměstnance FN Brno

Rouška s výdechovým Ochranný štít Jednorázová kombinéza

ventilem

HolínkyPVC

Ochranné brýle


Pandemick perioda 6 f ze1
Pandemická perioda6. fáze

 • Probíhá uvolnění lůžkové kapacity vybraných infekčních a dalších oddělení, pro umístění hospitalizovaných pacientů. Pacienti jsou nejprve ukládáni na uvolněná oddělení infekční kliniky a při vyčerpání její kapacity na další vyčleněná oddělení, která jsou schopna v případě pandemie poskytnout lůžkovou kapacitu.

 • Jsou stanoveny požadavky na firmu zajišťující úklid, související především s umístěním infekčních pacientů na oddělení poskytující náhradní lůžkovou kapacitu, tedy taková, která za normálního provozu infekční pacienty nemají.

 • Jsou definovány potřebné počty zaměstnanců pro zajištění chodu zařízení a v případě nedostatku personálu jsou osloveny dobrovolnické organizace a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol.

 • Je zajištěno nepřetržité informování veřejnosti, a to jednak tiskovými zprávami a také zřízením krizové informační linky, na které jsou veřejnosti poskytovány aktuální informace.


Z v r
Závěr

Krizovou připravenost lůžkového zařízení v případě pandemie chápeme jako ucelený soubor personálního, materiálního a logistického zajištění, stanovený základním dokumentem řešícím tuto problematiku, tedy Pandemickým plánem FN Brno.

Postupy v tomto dokumentu navržené průběžně upravují a koordinují rozhodnutí pandemické skupiny na základě nových informací z Ministerstva zdravotnictví, ostatních odborných institucí a především dle aktuálního vývoje pandemické situace.


ad