kalkulacija cijena
Download
Skip this Video
Download Presentation
KALKULACIJA CIJENA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

KALKULACIJA CIJENA - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

KALKULACIJA CIJENA. Potiče od latinske riječi CALCULATIO (kamenčić za brojanje, računanje) U ekonomici znači: izračunavanje, proračunavanje, predračun ili proračun KALKULACIJA - računski postupak kojim se izračunava cijena (nabavna, prodajna, cijena koštanja…). Kalkulacija služi za:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KALKULACIJA CIJENA' - abril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Potiče od latinske riječi CALCULATIO (kamenčić za brojanje, računanje)
 • U ekonomici znači: izračunavanje, proračunavanje, predračun ili proračun
 • KALKULACIJA - računski postupak kojim se izračunava cijena (nabavna, prodajna, cijena koštanja…)
slide3
Kalkulacija služi za:

- donošenje poslovnih odluka

- kontrolu troškova

- kontrolu ekonomičnosti

- ocjenu svrsishodnosti troškova

- povezanost troškova i učinaka

- ocjenu pravilnosti raspoređivanja

troškova

slide4
ZADACI KALKULACIJE:
 • Da obuhvati sve troškove (popisivanje troškova prema određenim stajalištima - vrstama, mjestima troškova)

2. Da rasporedi troškove (prenošenje obuhvaćenih troškova na učinke - koeficijent strukture, koeficijent prijenosa)

slide5
Izračunom kalkulacije cijene želi se saznati pokrivaju li se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.
 • SMISAO obuhvaćanja i raspoređivanja troškova:

- da se proizvodnja proizvoda ili usluga

optereti upravo onim troškovima koje

taj učinak stvara

pravila izrade kalkulacije
PRAVILA IZRADE KALKULACIJE
 • TOČNOST ( točan obuhvat troškova)
 • DOKUMENTIRANOST (za svaki trošak mora postojati odgovarajući dokument)
 • POTPUNOST (da se obuhvate svi troškovi)
 • DIFERENCIRANOST (razvrstavanje po vrstama, mjestima i nositeljima troškova)
 • PRILAGODLJIVOST (usklađenost tehnološkom procesu)
slide7
PREGLEDNOST (da se lako uočava njena struktura i sadržaj)
 • AŽURNOST (da se izvrši obračun na vrijeme)
 • USPOREDIVOST (da se može uspoređivati sa prethodnim pa čak i kalkulacijama drugih)
 • EKONOMIČNOST (veća korist od njenih troškova)
elementi kalkulacije
ELEMENTI KALKULACIJE
 • Neposredni troškovi materijala
 • Funkcionalna amortizacija
 • Neposredne brutto plaće po učinku
 • Ostali neposredni promjenljivi troškovi
 • Promjenljivi dio općih troškova stvaranja učinaka
 • Promjenljivi dio općih troškova uprave i prodaje

I. PROMJENLJIVI TROŠKOVI – ukupno

slide9
7. Stalni troškovi stvaranja učinaka

8. Stalni dio općih troškova stvaranja učinaka

9. Stalni dio općih troškova uprave i prometa

II. STALNI TROŠKOVI - ukupno

III. CIJENA KOŠTANJA ( I + II )

10. Dobit – gubitak

IV. PRODAJNA CIJENA BEZ PDV-a (osnovica za izračun PDV-a)

11. PDV

V. PRODAJNA CIJENA

vrste i metode kalkulacije
VRSTE I METODE KALKULACIJE

S obzirom na VRIJEME IZRADE razlikujemo:

 • PRETHODNU ILI PRETKALKULACIJU
  • izrađuje se prije početka izrade učinaka
  • temelji se na normativima utrošaka predmeta rada sredstava za rad, radnim normama i poreznim propisima)
 • NAKNADNU ILI OBRAČUNSKU KALKULACIJU
  • izrađuje se na temelju stvarnih podataka
  • služi za analizu i kontrolu prethodne kalkulacija
slide11
POSTOJE SPECIFIČNE DJELATNOSTI:
  • BRODOGRADNJA
  • GRAĐEVINARSTVO
  • POLJOPRIVREDA
 • Specifičnost se ogleda u dužini tehnološkog procesa, pa se ispostavljaju MEĐUKALKULACIJE – privremene situacije, a po završetku kompletnog posla ispostavlja se OKONČANA SITUACIJA (rekapitulacija svih privremenih situacija)
metode kalkulacije
METODE KALKULACIJE
 • KALKULACIJA CIJENE KOŠTANJA
 • KALKULACIJA DOPUNSKOG TROŠKA

3. KALKULACIJA CIJENE PROIZVODNJE

kalkulacija cijene ko tanja
KALKULACIJA CIJENE KOŠTANJA:
 • Djelidbene ( divizione) kalkulacije

- jednostavna djelidbena kalkulacija

- sumarna djelidbena kalkulacija

- kalkulacija ekvivalentnih brojeva

- kalkulacija vezanih proizvoda

 • Dodatne ( adicione ) kalkulacije

- sumarna dodatna kalkulacija

- diferencirana dodatna kalkulacija

c) Mješovite kalkulacije

djelidbene kalkulacije
DJELIDBENE KALKULACIJE
 • Jednostavnadjelidbena (čista, sumarna) kalkulacija:
  • može se primjenjivati u poduzećima koja proizvode jednu vrstu istorodnih učinaka (elektranama, plinarama, pivovarama, tvornicama cementa …)
  • ukupni troškovi se podjele brojem proizvedenih učinaka
slide15
DJELIDBENA (diviziona) KALKULACIJA

- pretpostavka je homogena proizvodnja, velikih serija, ali samo jednog proizvoda

- ukupni troškovi serije se dijele na ukupne učinke

ukupni troškovi+ razlika

jedinična cijena = --------------------------------

količina učinaka/usluga

razlika = prodajna cijena - troškovi

slide16
Složena djelidbena kalkulacija (fazna,

diferencirana):

  • koristi se pri proizvodnji jedne vrste istorodnih učinaka
  • troškovi se ne utvrđuju u jednom iznosu već:
   • po fazama procesa proizvodnje
   • po mjestima nastanka učinka
   • po elementima strukture cijene
  • pruža znatno bolju osnovicu za:
   • kontrolu troškova
   • ekonomiziranje elemenata radnog procesa
kalkulacija ekvivalentnih brojeva
Kalkulacija ekvivalentnih brojeva
 • primjenjuje se kod stvaranja nekoliko srodnih proizvoda (razlikuju se po dimenzijama, obliku i kvaliteti: debljini lima, motori različite snage, odjeća …)
 • troškovi pojedinih učinaka zbog srodnosti imaju određene omjere, a time im pridodajemo određene ekvivalentne brojeve
  • s brojem 1 označujemo učinak koji dominira u strukturi (bilo apsolutno ili relativno)
 • troškove raspoređujemo:
  • koeficijentom prijenosa
  • strukturom proizvodnje izražene u ekvivalentu
slide18
Primjenjuje se kod raznovrsnog asortimana, kada učinci nisu istovrsni (postoji više proizvoda/usluga koji se razlikuju po kvaliteti, brojnosti, dimenzijama – a time i po visini troškova koje izazivaju)
 • Ekvivalentni brojevi odražavaju relativne odnose među troškovima pojedinih proizvoda/usluga
 • Ekvivalentni brojevi su UVJETNE jedinice koje služe za raspored troškova po učincima
kalkulacija vezanih proizvoda
Kalkulacija vezanih proizvoda
 • primjenjuje se u slučajevima kad uz proizvodnju jednog ili više glavnih proizvoda nastaju i sporedni proizvodi
 • cilj je utvrditi cijenu koštanja glavnog proizvoda
 • od ukupnih troškova izdvoji se dio koji se odnosi na sporedni proizvod (po prodajnoj cijeni), a ostatak se odnosi na glavni proizvod
dodatne kalkulacije
DODATNE KALKULACIJE
 • Primjenjuju se pri proizvodnji različitih učinaka
 • Učinci ne stoje o određenim stalnim odnosima
 • Izazivanju različite troškove, ne može se računati na ukupne troškove
 • Razvrstavaju se na dvije osnovne skupine troškova: neposredne i opće
slide21
Sumarna dodatna kalkulacija:
  • utvrđuju se neposredni troškovi za svaki učinak (normativi, standardi, norme)
  • opći troškovi se raspoređuju razmjerno prema jednoj vrsti neposrednog troška (koeficijentom prijenosa ili strukture)
slide22
Diferencirana dodatna kalkulacija:
  • opći troškovi se raščlanjuju po skupinama općih troškova i mjestima nastanka
  • opći troškovi se dodaju neposrednim
  • kao osnovica za raspored služe neposredni troškovi (koji su najviše uzrokovali nastanak odgovarajućeg općeg troška)
mje ovite kombinirane kalkulacije
Mješovite (kombinirane) kalkulacije
 • predstavlja kombinaciju obje metode
 • neposrednim troškovima učinaka dodaju se opći troškovi
 • kalkulacijom ekvivalentnih brojeva utvrdi se cijena koštanja istorodnih učinaka
slide24
KALKULACIJA DOPUNSKOG TROŠKA
 • Bit ove kalkulacije je da se postojeća proizvodnja optereti svim troškovima te proizvodnje
 • Dodatna proizvodnja se opterećuje samo troškovima koje ta dodatna proizvodnja uzrokuje
kalkulacija cijene proizvodnje
KALKULACIJA CIJENE PROIZVODNJE
 • Direct costing
 • Odstupa od klasičnog načina utvrđivanja cijene koštanja
 • Polazi od činjenice da proizvodnja određene količine utiče samo na dio troškova (promjenljive i relativno stalne)
 • Na troškove kapaciteta (apsolutno stalne troškove) ne utječe
slide26
U trgovini i ugostiteljstvu - koristi se
 • izračunavanje cijene i s pomoću MARŽE
 • Kod primjene marže - na ukupan iznos nabavnih cijena s dodatkom zavisnih troškova osnovnog materijala dodajemo planiranu dobit
 • Maržu možemo izraziti i u postotku