Knh cho cc bn
Download
1 / 21

KÝnh chµo c¸c bạn - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KÝnh chµo c¸c bạn. Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ. Một số kiến thức có liên quan. Có phải tất cả các chất rắn đều có cấu trúc và tính chất giống nhau hay không? Ta phân biệt các chất rắn khác nhau dựa trên những dấu hiệu nào?. Tiết 58. CHẤT RẮN KẾT TINH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KÝnh chµo c¸c bạn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Knh cho cc bn


Chng VII

CHT RN V CHT LNG

S CHUYN TH

.


Mt s kin thc c lin quan.


 • C phi tt c cc cht rn u c cu trc v tnh cht ging nhau hay khng? Ta phn bit cc cht rn khc nhau da trn nhng du hiu no?


Tit 58

CHT RN KT TINH.

CHT RN V NH HNH.

Cht rn kt tinh

Cht rn

Cht rn v nh hnh


I-CHT RN KT TINH:

1.Cu trc tinh th

Thch anh

Mui

Nu c im v dng hnh hc ca mui v thch anh?

C dng hnh hc xc nh

C cu trc tinh th


I-CHT RN KT TINH:

1.Cu trc tinh th

L cu trc to bi cc ht (nguyn t, phn t,ion) lin kt cht vi nhau bng nhng lc tng tc v sp xp theo mt trt t hnh hc khng gian xc nh gi l mng tinh th, mi ht lun dao ng nhit quanh v tr cn bng ca n.

Cht rn c cu trc tinh th c gi l cht rn kt tinh (hay cht rn tinh th)

Kch thc tinh th ph thuc qu trnh hnh thnh tinh th din bin nhanh hay chm : Tc kt tinh cng nh, tinh th c kch thc cng ln.

C1

Cu trc tinh th mui n


I-CHT RN KT TINH:

2. Cc c tnh ca cht rn kt tinh:

- Cc cht rn kt tinh c cu to t cng mt loi ht, nhng cu trc tinh th khc nhau th tnh cht vt l ca chng cng khc nhau.

V d:

Cu trc tinh th than ch

Cu trc tinh th kim cng


I-CHT RN KT TINH:

Cu trc tinh th kim cng(dng

tinh th th nht ca cacbon)

Tch than ch theo cc lp phng

th d hn theo cc phng khc

Cu trc tinh th than ch (dng

tinh th th hai ca cacbon)


I-CHT RN KT TINH:

2. Cc c tnh ca cht rn kt tinh:

Bng nhit nng chy

b. Mi cht rn kt tinh c nhit nng chy xc nh khng i mi p sut cho trc.

V d: p sut chun (1 atm)

- Nc nng chy 00C

- Thic nng chy 2320C

- St nng chy 15300C


n tinh th khc cht a tinh th im no?

I-CHT RN KT TINH:

2. Cc tnh cht ca cht rn kt tinh:

c. Cc cht rn kt tinh c th l cht n tinh th hoc cht a tinh th.

Cht a tinh th

Cht n tinh th

 • c cu to t v s tinh th rt nh lin kt hn n vi nhau(nh kim loi, hp kim)

 • c cu to ch t mt tinh th(nh mui n, kim cng,thch anh)

 • C tnh d hng:Cc tnh cht vt l khng ging nhau theo cc hng khc nhau

 • C tnh ng hng:Cc tnh cht vt l ging nhau theo mi hng.

C2


Cu trc ca vi cht rn n tinh th:

Ty thuc bn cht ca cc ht cu to nn tinh th v tnh cht ca lc tng tc gia cc ht ny, ngi ta chia tinh th thnh nhng loi khc nhau .

Tinh th nguyn t:

Tinh th ion:

Gemani

Silic

Kim cng

Cu trc tinh th mui n (NaCL)


Cu trc cht a tinh th:

Tinh th kim loi

Cu trc tinh th km

Cu trc tinh th vng

Cu trc kim loi

Cu trc tinh th st


I-CHT RN KT TINH:

3. ng dng ca cc cht rn kt tinh:

 • Cc cht n tinh th: Silic (Si) v Gemani (Ge) dng lm cc linh kin bn dn, vi mch in t...

 • Kim cng dng lm mi khoan, dao ct knh, mi, trang sc

- Kim loi v hp kim luyn kim, ch to my, xy dng, in t, sn xut gia dng


ng dng ca cc cht rn kt tinh

Tinh th Telua trng bc, c

nh kim, gin, l cht bn dn


II-CHT RN V NH HNH:

Hc n

Nha thng

Thy tinh

Cht rn v nh hnh l cht rn:

- Khng c cu trc tinh th.

-Khng c dng hnh hc xc nh.

- Khng c nhit nng chy xc nh.

- C tnh ng hng.

C3


II-CHT RN V NH HNH:

ng c th tn ti dng tinh th (a) hoc v nh hnh (b)


Cc tinh th mi pht hin:

 • Dng tinh th th ba ca cacbon gi l fulren:

  cu trc ging nh qu bng trn:

 • Dng tinh th th t ca cacbon: ng nan cacbon (ng knh vi

 • nanmt), chiu di c micrmt.

 • Graphene: Tm cacbon siu mng (dy 1 nguyn t) trng nh mt si dy phn t nh.


H thng ha kin thc

Cht rn

Cht rn kt tinh

Cht rn v nh hnh

 • C cu trc tinh th -C nhit nng chy xc nh

-Khng c cu trc tinh th - Khng c nhit nng chy xc nh

Cht rn

a tinh th

Cht rn

n tinh th

C tnh ng hng

C tnh d hng

C tnh ng hng


C1: Tinh th ca mt cht c hnh thnh trong qu trnh nng chy hay ng c ca cht ?

Tr li

Tinh th ca mt cht c hnh thnh trong qu trnh ng c ca cht


C2: Ti sao cht rn n tinh th c tnh d hng, cn cht rn a tinh th li c tnh ng hng ?

Tr li:


ad
 • Login