Luftvägsinfektioner hos förskolebarn - PowerPoint PPT Presentation

Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn
Download
1 / 18

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn. Katarina Hedin Specialist i allmänmedicin, Med Dr Växjö. Halmstad 20100602. Monto AS, Ullman BM. JAMA 1974;227:164-9. Dagar med rapporterade symtom. procent. Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

Katarina Hedin

Specialist i allmänmedicin, Med Dr

Växjö

Halmstad 20100602


Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn

Monto AS, Ullman BM. JAMA 1974;227:164-9


Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn

Dagar med rapporterade symtom

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.


Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn

Läkarbesök och antibiotikabehandling vid infektionsepisod

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.


Diagnoser i prim rv rden vid luftv gsinfektioner

Diagnoser i primärvården vid luftvägsinfektioner

procent

Andre et al. Scand J Infect Dis 2005;37:863-69.


Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn

Andel barn med barnomsorg

procent

År


F rdelning av 18 m nadersbarn efter antal dagar med symtom under m naden

Fördelning av 18-månadersbarn efter antal dagar med symtom under månaden

procent

Hedin et al Acta Pediatrica 2007;96:1059-1063


Procent dagar man varit hemma och dagar d socialf rs kringen anv nts

Procent dagar man varit hemma och dagar då socialförsäkringen använts.

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.


Barnomsorg i grupp

Barnomsorg i grupp

 • ökar risken för luftvägsinfektioner

 • har störst påverkan på barn

  yngre än tre år

 • 20-30% av luftvägsinfektionerna förklaras av förskolevistelsen i sig

Fleming et al. Pediatrics 1987;79:55-60.

Hurwitz et al. Pediatrics 1991;87:62-9.

Nafstad et al. Pediatrics 1999; 103:753-8.


M jliga riskfaktorer

Möjliga riskfaktorer

Barnets ålder – åldern är den starkaste riskfaktorn

Timmar per vecka

Tid i barnomsorg

Barntäthet


M jliga riskfaktorer1

Möjliga riskfaktorer

 • Barngruppernas storlek

 • Barngruppernas struktur

 • Utevistelse och utomhusmiljö

 • Inomhusmiljö (?) (ventilation, lekytor, köksutrymmen mm)

 • Hygienrutiner fr.a handtvätt o blöjbyten


Riktlinjer p f rskolorna

Riktlinjer på förskolorna

viktade data


Effekter av intervention

Störst effekt i småbarnsgrupper (<2-3 år)

Över lag blygsamma till måttliga effekter

Bättre effekt på gastroenteriter än luftvägsinfektioner

Breda interventionsprogram gör det svårt att uttala sig om effekten av enskilda åtgärder.

Effekter av intervention


Handdesinfektion

Handdesinfektion

 • Handsprit till förskolebarn och förskolepersonal

 • 30 veckor under vinterhalvåret 2004-2005

 • Frånvaron pga infektioner minskade med 12 %

Lennell et al. Acta Paediatrica 2008;97:1672-80


Handdesinfektion forts

Handdesinfektion forts

Antag att ett barn är på förskolan 30 timmar

per vecka:

 • Sjukfrånvaron minskar från 5,3 till 4,7 dagar

 • Kostnaden för VAB minskar med 192 miljoner kronor (data från 2005)

 • Handspritskostnad för ca 8750 förskolor ca 10 miljoner kronor

Lennell et al. Acta Paediatrica 2008;97:1672-80


Faktorer av betydelse f r l gre sjukfr nvaro

Faktorer av betydelse för lägre sjukfrånvaro

Odds ratio

Hedin et al 2010;11:180-86


B rarskap i olika ldrar

Bärarskap i olika åldrar

procent


B rarskap av s p hos friska

Bärarskap av S.p hos friska

 • Förskolebarn 7-11%

 • Skolbarn 6-8%

 • Vuxna <1%

 • Utbrott av infektioner med S.p kan snabbt ge ett bärarskap på över 60%

Strömberg et al. Scand J Infect Dis 1988;20:411-7.

Gunnarsson et al. Scand J Prim Health Care 1997;15:149-55.

Falck G. Pediatr Infect Dis J 1992;11:914-9.


 • Login