luftv gsinfektioner hos f rskolebarn
Download
Skip this Video
Download Presentation
Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn. Katarina Hedin Specialist i allmänmedicin, Med Dr Växjö. Halmstad 20100602. Monto AS, Ullman BM. JAMA 1974;227:164-9. Dagar med rapporterade symtom. procent. Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Luftvägsinfektioner hos förskolebarn' - abra-barker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
luftv gsinfektioner hos f rskolebarn

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

Katarina Hedin

Specialist i allmänmedicin, Med Dr

Växjö

Halmstad 20100602

slide3

Dagar med rapporterade symtom

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.

slide4

Läkarbesök och antibiotikabehandling vid infektionsepisod

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.

diagnoser i prim rv rden vid luftv gsinfektioner
Diagnoser i primärvården vid luftvägsinfektioner

procent

Andre et al. Scand J Infect Dis 2005;37:863-69.

f rdelning av 18 m nadersbarn efter antal dagar med symtom under m naden
Fördelning av 18-månadersbarn efter antal dagar med symtom under månaden

procent

Hedin et al Acta Pediatrica 2007;96:1059-1063

procent dagar man varit hemma och dagar d socialf rs kringen anv nts
Procent dagar man varit hemma och dagar då socialförsäkringen använts.

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.

barnomsorg i grupp
Barnomsorg i grupp
 • ökar risken för luftvägsinfektioner
 • har störst påverkan på barn

yngre än tre år

 • 20-30% av luftvägsinfektionerna förklaras av förskolevistelsen i sig

Fleming et al. Pediatrics 1987;79:55-60.

Hurwitz et al. Pediatrics 1991;87:62-9.

Nafstad et al. Pediatrics 1999; 103:753-8.

m jliga riskfaktorer
Möjliga riskfaktorer

Barnets ålder – åldern är den starkaste riskfaktorn

Timmar per vecka

Tid i barnomsorg

Barntäthet

m jliga riskfaktorer1
Möjliga riskfaktorer
 • Barngruppernas storlek
 • Barngruppernas struktur
 • Utevistelse och utomhusmiljö
 • Inomhusmiljö (?) (ventilation, lekytor, köksutrymmen mm)
 • Hygienrutiner fr.a handtvätt o blöjbyten
effekter av intervention
Störst effekt i småbarnsgrupper (<2-3 år)

Över lag blygsamma till måttliga effekter

Bättre effekt på gastroenteriter än luftvägsinfektioner

Breda interventionsprogram gör det svårt att uttala sig om effekten av enskilda åtgärder.

Effekter av intervention
handdesinfektion
Handdesinfektion
 • Handsprit till förskolebarn och förskolepersonal
 • 30 veckor under vinterhalvåret 2004-2005
 • Frånvaron pga infektioner minskade med 12 %

Lennell et al. Acta Paediatrica 2008;97:1672-80

handdesinfektion forts
Handdesinfektion forts

Antag att ett barn är på förskolan 30 timmar

per vecka:

 • Sjukfrånvaron minskar från 5,3 till 4,7 dagar
 • Kostnaden för VAB minskar med 192 miljoner kronor (data från 2005)
 • Handspritskostnad för ca 8750 förskolor ca 10 miljoner kronor

Lennell et al. Acta Paediatrica 2008;97:1672-80

faktorer av betydelse f r l gre sjukfr nvaro
Faktorer av betydelse för lägre sjukfrånvaro

Odds ratio

Hedin et al 2010;11:180-86

b rarskap av s p hos friska
Bärarskap av S.p hos friska
 • Förskolebarn 7-11%
 • Skolbarn 6-8%
 • Vuxna <1%
 • Utbrott av infektioner med S.p kan snabbt ge ett bärarskap på över 60%

Strömberg et al. Scand J Infect Dis 1988;20:411-7.

Gunnarsson et al. Scand J Prim Health Care 1997;15:149-55.

Falck G. Pediatr Infect Dis J 1992;11:914-9.

ad