MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ Mgr. Jindřiška Karásková Ostrava 22.6.2011. Představení lektorů – konzultantů personální agentury Specialist Service s.r.o. Představení účastníků – studentů a jejich očekávání.

Download Presentation

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

Mgr. Jindřiška Karásková

Ostrava 22.6.2011


 • Představení lektorů – konzultantů personální agentury Specialist Service s.r.o.

 • Představení účastníků – studentů a jejich očekávání


Skupinové cvičení “Slova a vize”

 • Rozdělte 9 slov do 3 skupin tak, aby v každé skupině byla slova, ke kterým lze přiřadit 4.nadřazený pojem, který tuto skupinu slov určitým způsobem spojuje. (15 min.)

 • Následně se dohodněte, kterou z daných trojic použijete pro tvorbu strategie určitého podniku.

 • Vytvořte strategii důlního, strojírenského, hutního, IT nebo stavebního podniku.

 • Prezentujte ostatním svou strategii (6 min.)


Skupinové cvičení “Slova a vize” bylo zaměřené na

?


PRACOVNÍ TRH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

 • Struktura průmyslu, významní zaměstnavatelé

 • Nejžádanější profese a jejich finanční ohodnocení, benefity

 • Kritéria pro výběr zaměstnanců na technické pozice

 • Kariéra v zahraničním podniku


Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji nejnižší.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji x medián, 1.decil, 9.decil

Mzda x plat

Mzdové průzkumy (Trexima)

Pracovní smlouvy + mzdové výměry

Dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti

Nástupní mzda (u technických oborů)


nižší.

Průměrná měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2011 v Moravskoslezském kraji vzrostla meziročně o 2,0 %. Měsíční mzda spočítaná jako podíl vyplacených mzdových prostředků a počtu zaměstnanců (přepočtené stavy na normální délku pracovní doby) na pracovištích firem a organizací MSK dosáhla výše 21 515 Kč a je v mezikrajském srovnání po Praze, Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji pátá nejvyšší. Naopak její již zmíněná meziroční dynamika je po Ústeckém a Plzeňském kraji třetí nejnižší.Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, prémií a odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.


Skupinová diskuse:

 • Požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů

 • Pojem KOMPETENCE

 • Jaké kompetence hrají roli v uplatnění absolventů?


Skupinové cvičení

“Technický projekt domu”


“Technický projekt domu” – zadání 1.části:

Ze stavebnice postavte dům.

Zapište postup stavby a podobu domu.

Připravte si prezentaci svého návrhu, kterou přednesete publiku.

Na splnění úkolu máte 35 min.


“Technický projekt domu” – zadání 2.části:

Podle popisu/návodu postavte dům.

Na splnění úkolu máte 20 min.


“Technický projekt domu” –3.část:

Prezentace Vašeho návrhu a porovnání Vaši stavby se stavbou, která vznikla podle Vašeho popisu.

Max. 10 min. na jednu prezentaci a rozbor


Závěr:

 • Jak jste s výsledkem spokojeni?

 • Jak fungovala spolupráce ve skupině?

 • Co plnění cíle přispívalo a co brzdilo?

 • Došlo ke konfliktům; pokud ano, k jakým a jak to ovlivnilo průběh stavby?

 • Byly dodrženy instrukce; pokud ne, tak proč?

 • Byl dohodnut nějaký postup a ve které chvíli?

 • Nakolik se zapojili jednotliví členové družstva?

 • Jste spokojeni se zapojením svým a ostatních?

 • Došlo k rozdělení rolí?

 • Využili jste přirozených schopností členů družstva?

 • Ovlivňoval postup práce ostatní družstva a čím?

 • Co jste se dozvěděli o sobě i ostatních?

 • Co zúročíte při další práci?

6


Kdybych si mohl vybrat práci/pracovní místo bez ohledu na své studijní zaměření, jak bych volil? Proč?

v technické oblasti,

 • „průřezové pozice“,

 • jiné povolání, které přímo nesouvisí s vystudovaným oborem

6


Plusy a mínusy technického povolání

?

6


Skupinové cvičení KAČENKA

Vaším úkolem je složit co největší počet papírových skládanek podle uvedeného návodu. Důležité je, aby Váš výtvor co nejvěrněji kopíroval nakreslený vzor. Formát papíru, z něhož se Kačenky skládají, je čtvercový.

Na skládání máte 20 minut a do výsledného hodnocení budou započteny pouze ty výrobky, které budou zcela dokončeny.


Skupinové cvičení KAČENKA

Diskuse k výsledkům skupinové práce, co Vám bránilo nebo naopak co Vám pomáhalo?

Je pro studium technický oborů nutná manuální zručnost?

Jaké zjištění Vám toto skupinové cvičení přineslo?


Závěrečná diskuse

a

vyhodnocení práce skupin


Děkujeme za spolupráci a pozornost.

MGR. JINDŘIŠKA KARÁSKOVÁ

MGR. PETRA JUŘICOVÁ

SPECIALIST SERVICE, S.R.O. WWW.SPECIALIST.CZ TELEFON: +420 597 479 235


 • Login