Justitiescholen asoj
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Justitiescholen ASOJ PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Justitiescholen ASOJ. presentatie sectorplan justitiescholen 2007-2011. Kernthema’s voor de komende jaren. passend onderwijs professionalisering van de organisatie positionering van de sector. Hoe is het sectorplan tot stand gekomen ?.

Download Presentation

Justitiescholen ASOJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Justitiescholen ASOJ

presentatie

sectorplan justitiescholen 2007-2011


Kernthema’s voor de komende jaren

 • passend onderwijs

 • professionalisering van de organisatie

 • positionering van de sector


Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?

 • Uitgangspunt: de hoofdlijnennotitie van de ASOJ, opgesteld door sectordirecties en bestuur

 • Daarin zijn 2 kernthema’s voor de volgende jaren vastgesteld: passend onderwijs en professionalisering van de organisatie


Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?

 • In een aantal bijeenkomsten heeft het management van de sector diverse analyses gemaakt op zowel in- als externe ontwikkelingen.

 • Uit de analyses bijkt dat de sector goed kan aansluiten op de analyses van de Hoofdlijnennotitie


Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?

 • Door de uit de analyses geconstateerde speciale situatie van scholen in een jeugdinrichting is er een derde kernthema toegevoegd.

 • Positionering van de sector

 • Het gaat hierbij om de speciale positie van onze scholen


Wat is dan zo speciaal?


Wat is dan zo speciaal?


Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?

 • Verandering van doelgroepen (meisjes, lvg, behandeling, opvang, foba-vic)

 • Uitbreiding en inkrimping van capaciteit

 • Fluctuaties in verblijfsduur

 • Onvoldoende financiering voor de materiele instandhouding


Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?

 • Ad hoc maatregelen n.a.v. politiek- en mediagevoelige incidenten

 • Tijdelijke projecten (crisisopvang, gesloten OTS-behandeling)

 • Scheiding civiel- en strafrechtelijk

 • Toegenomen vraag naar praktijk- en beroepsgericht onderwijs


Lijdzaam toezien of handelen?

 • Het sectormanagement wil proactief zijn en de sector voorbereiden op de hiervoor geschetste ontwikkelingen

 • Dit komt tot uiting in het derde kernthema “positionering van de sector”


De kernthema’s

Passend onderwijs

 • Voor iedere leerling een op maat gesneden onderwijs- en zorgarrangement

 • Daardoor het realiseren van een optimale ontwikkeling van de leerling


De kernthema’s

Passend onderwijs

Wat is er nodig?

 • Vertaling van ASOJ-visie op “passend onderwijs”, “veiligheid” en “uitdagende leeromgeving”

 • Doelgroepenanalyse

 • Verbeteren van diplomerings- en certificeringsmogelijkheden


De kernthema’s

Passend onderwijs

Wat is er nodig?

 • Uitwerken van een visie op ambulante begeleiding en nazorg

 • 1 kind-1plan expliciteren (geïntegreerde onderwijs- en zorgarrangementen)


De kernthema’s

Professionalisering van de organisatie

 • Sturen op visie en resultaat

 • Verdere uitwerking van integraal management

 • Professionaliseren van het personeelsbeleid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering


De kernthema’s

Professionalisering van de organisatie

Wat is er nodig?

 • Versterking van de samenwerking binnen de sector

 • Concrete uitvoering van meerjarenplan in jaarplan

 • Uitvoeren ASOJ-personeelsbeleid, deskundigheidsbevordering, IPB, etc


De kernthema’s

Professionalisering van de organisatie

Wat is er nodig?

 • Uitvoeren van transparant financieel management

 • Invoering ASOJ-managementinformatiesysteem

 • Uitbouwen kwaliteitszorgsysteem


De kernthema’s

Positionering van de sector

 • Profilering en positionering van het onderwijs binnen een (gesloten) jeugdinrichting als “speciaal-plus”

 • Met als doel dat overheid en samenwerkingspartners meer rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van onze scholen


De kernthema’s

Positionering van de sector

Wat is er nodig?

 • Gezamenlijke ontwikkeling van een visie op onderwijs in een jeugdinrichting

 • Proactieve inzet van de sector in de landelijke Taakgroep Justitiescholen

 • Uitbouwen van SG Harreveld als examenbureau voor de andere justitiescholen in het land


De kernthema’s

Positionering van de sector

Wat is er nodig?

 • Maken van heldere afspraken met inrichtingen en de inspecties op het gebied van veiligheid

 • Inzetten op een specifieke bekostiging van scholen verbonden aan een jeugdinrichting

 • Structureel overleg ministeries en inspecties


Jaarplannen

 • Vertalen van sectorplan in een meerjarenplan

 • Vervolgens opstellen van concreet geformuleerde jaarplannen.


Hoofdlijnennotitie ASOJ

Sectorplanjustitiescholen

Schoolplan

Vakgroepplan


Einde presentatie sectorplan


 • Login