PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA - PowerPoint PPT Presentation

Principi dijagnostikovanja alkoholizma
Download
1 / 55

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA. PETAR NASTASIC. ………. U dijagnostikovanju zavisnosti od alkohola najjasniji su medicinski kriterijumi, ali odavno je jasno da oni nisu jedini, niti dovoljni kriterijumi, niti da su medicinski simptomi i znaci jedini elementi alkoholizma.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA

PETAR NASTASIC


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……….

 • Udijagnostikovanju zavisnosti od alkohola najjasniji su medicinski kriterijumi,

 • ali odavno je jasno da oni nisu jedini, niti dovoljni kriterijumi,

 • niti da su medicinski simptomi i znaci jedini elementi alkoholizma.

 • Bio-psiho-socijalni pristup


Dijagnostikovanje alkohollizma nije samo cisto medicinski postupak

dijagnostikovanje alkohollizma nije samo cisto medicinski postupak

 • Poremećaji socijalnog ponašanja i

 • poremećaji porodičnih odnosa uvršteni su poodavno u elmente dijagnoze,

 • čime je stvorena mogućnost ranijeg postavljanja dijagnoze i ranijeg početka lečenja.

 • Medjutim, to podrazumeva postojanje jednog aktivnijeg stava i kompleksnijeg pristupa u postavljanju dijagnoze.


Dg pg th

………DG…. PG/TH

 • Naime, savremeno dijagnostikovanje alkoholizma je PROCES, koji ima svoje trajanje, a primenjuje se metodologija »pravljenja mozaika« od elemenata koji čine dijagnozu, zatim prognozu i izbor načina lečenja.


Umereno pijenje

Umereno pijenje

 • Za muškarce manje od 2 ili 2 pića na dan

 • Za žene do jednog pića na dan

 • Za starije osobe oba pola manje od jednog pića na dan

  Rizično (prekomerno) pijenje

 • Za muškarce više od 14 pića nedeljno ili više od 4 do 5 pića tokom određene situacije

 • Za žene više od 7 pića nedeljno ili 3 pića tokom određene situacije

 • Učestale intoksikacije (oba pola)


Tetno pijenje ukoliko je konzumiranje alkohola dovelo do somatskih ili psiholo kih poreme aja

Štetno pijenje(ukoliko je konzumiranje alkohola dovelo do somatskih ili psiholoških poremećaja)

 • Jasni dokazi o tome da je alkohol odgovoran za takve poremećaje

 • Identifikovana priroda štetnog efekta pijenja

 • Konzumacija alkohola perzistira najmanje mesec dana ili se ponavlja tokom proteklih godinu dana

 • Osoba nije zavisna od alkohola

  Zloupotreba alkohola(prisusustvo jednog ili više sa alkoholom-udruženih problema tokom jednogodišnjeg perioda)

 • Nesposobnost obavljanja posla i ličnih obaveza u školi, na poslu ili u kući

 • Ponavljana pijenja u potencijalno opasnim situacijama

 • Problemi sa zakonom zbog alkohola

 • Kontinuirana upotreba uprkos njegovom uticaju na socijalne i personalne odnose u smislu postojanja problema


F 10 2 sindrom zavisnosti od alkohola

F.10.2Sindrom zavisnosti od alkohola

 • Jaka želja ili nagon za pijenjem.

 • Teškoće u samosvladavanju,kad osoba pokušava da prestane da pije, ili u kontroli količine popijenog alkohola.(”fenomen prve case”)

 • Stanje fiziološke apstinencije kad se prestalo s upotrebom alkohola ili ako je smanjena količina, što se ogleda u karakterističnom apstinencijskom sindromu (“nemogucnost apstnencije”)

 • Dokaz o promeni tolerancije

 • Palimpsest amnezije (“Prekid filma”)


F 10 2 sindrom zavisnosti od alkohola1

F.10.2Sindrom zavisnosti od alkohola

 • Progresivno zanemarivanje alternativnih zadovoljstava ili interesovanjaprouzrokovanih pijenjem;

 • više vremena utrošeno da bi se došlo do alkohola, da bi se pilo ili oporavilo od efekata pijenja

 • Nastavljanje s pijenjem alkohola uprkos jasnim dokazima o štetnim posledicama, kao što je oštećenje jetre zbog prekomernog pijenja ili depresivno raspoloženje, koje je posledica razdoblja prekomernog pijenja alkohola


Funkcionisanje individualnog sistema ili sistema pojedinca

*Funkcionisanje individualnog sistema ili sistema pojedinca

kroz razmatranje

 • telesnog,

 • psihološkog i

 • socijalnog funkcionisanja osobe,

 • prateći pritom i razvojnu dimenziju tzv.prirodnu istoriju alkoholizma


Funkcionisanje porodi nog sistema

*Funkcionisanje porodičnog sistema

 • - sa aspekta porodičnih odnosa i uloga pojedinaca u porodici

 • - takodje i sa aspekta razvojnog ciklusa porodice i posebno

 • - sa aspekta prilagodjavanja ostalih članova porodice zavisničkom pijenju i opijanju.


Na kraju razmatra se i funkcionisanje u socijaln om sistem u

*** Na kraju, razmatra se i funkcionisanje u socijalnom sistemu

- pre svega (dis)funkcionisaje u sirem socijalnom okruzenju

- potom u profesionlanom sistemu

- kompleksan proces disocijalizacije pojedinca

- zatim: nasilje, delinkvencija, kriminalitet


D i j a g n o s t i c k i p r o c e s

d i j a g n o s t i c k i p r o c e s

 • može se odvijati u vise raznorodnih institucija/ustanova

 • napr.: kod lekara opste medicinae u PZZ, kod psihijatra u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama, u CZSR, socijalno-psiholoskim sluzbama u ROi dr.

 • kao sled intervencija u kontinuitetu u jednoj ustanovi.

 • Dakle,nikako to ne moze i ne treba da bude jedan intervju ili jedna intervencija


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……..

 • Konacna dijagnoza mora da predstavlja integraciju svih prikupljenih podataka i »stvaranje mozaika«, jer postoji……

 • Progresija alkoholizma

 • Kumulativnost posledica I problema

 • “Alkoholicari imaju problema zbog pijenja, a ne piju zato sto imaju problema”,

 • UVEK je u pitanju ”KRIZNO STANJE”; KAO GASENJE POZARA

 • “neposredni povod”


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……….

“neposredni povod” kao…kljuc na ulaznim vratima …


Grupa dogadjaja koji se odvijaju u zdravstvenim ustanovama

grupa “dogadjaja” koji se odvijaju u zdravstvenim ustanovama

Telesni ili psihijatrijski poremećaji kod zavisnika,

 • epileptički napadi,

 • CVI,

 • HTA krize; tahi-aritmije

 • ostecenja jetre,ciroza jetre,

 • povrede u saobraćajnim udesima ili druge povrede,

 • teže intoksikacije alkoholom,

 • pokušaji suicida ili samopovredivanja koji ga/je dovode u neku zdravstvenu ustanovu.


Dogadjaji iz oblasti porodi nih posledica alkoholizma

Dogadjaji iz oblasti porodičnih posledica alkoholizma

 • bračne disfunkcije,

 • zahtev za razvod,

 • zlostavljanje i nasilje supruge

 • zanemarivanje i zlostavljanje dece sa mogućnošću pojave simptoma ili ozbiljnog oštećivanja dece


Doga aji iz domena pojacane socijalne vidljivosti alkoholizma

Događaji iz domena pojacane socijalne vidljivosti alkoholizma

 • radna neefikasnost i prekršaji radne discipline

 • više puta ponavljana vožnja pod uticajem alkohola,

 • tuče i drugi ispadi na javnom mestu,

 • visestruko ponavljano bracno i porodicno nasilje

 • ozbiljne pretnje ili nasrtaji na integritet drugih osoba ili demoliraje stvari ili objekata.


Skrining prosejavanje alkoholizma

Skrining(“prosejavanje”)alkoholizma

Cilj je da se identifikuju osobe/porodice sa problemima uzrokovanim alkoholom, ili one koje su pod rizikom da tu vrstu problema razviju.

Koriste se dve vrste instrumenata:

 • upitnici za samoprocenu sa strukturisanim intervjuom AUDITAlcohol Use Disorders Identifications Test

 • laboratorijski testovi


Dijagnosticka podrucja

Dijagnosticka podrucja

 • ICD-10 dijagnosticki kriterijumi

 • Laboratorijski testovi; Markeri stanja (biohemijski markeri)

 • Razmatranje i dijagnostikovanje komorbidnih poremecaja

 • Razmatranje poremecaja licnosti I alkoholicarskog ponasanja

 • osim klasičnog medicinskog pretraživanja i psihijatrijskog pregleda, neophodno je da se u ovom procesu sagleda i

 • i n t e r a k c i j s k i a s p e k t d i j a g n oz e PL,


Deset va nih elemenata alkoholne anamneze mogu da poslu e kao rezime sadr aja intervjua

Deset važnih elemenata alkoholne anamneze mogu da posluže kao rezime sadržaja intervjua

 • - kvantitet/frekvencija pijenja

 • - tolerancija i apstinencijalne smetnje

 • - medicinske posledice

 • - interpersonalne (bračne i porodične) posledice

 • - posledice na poslu

 • - socijalne posledice

 • - pravne posledice

 • - ponašanje tokom pijenja

 • -promena ličnosti tokom pijenja

 • -emocionalne posledice

  (stid, umanjeno samopoštovanje, anksioznost, sumanute ideje).


Prirodna istorija alkoholizma

Prirodna istorija alkoholizma

 • Uzrast na kojem ostvaren prvi kontakt sa alkoholom12 – 14

 • Uzrast prvog opij,/prve intoksikacije alkoholom14 – 18

 • Uzrast na kojem se pojavljuju manji problemi sa alkoholom18 – 25

 • Prosečni uzrast pojavljivanja 3+ simptoma zavisnosti23 – 33

 • Prosečni uzrast javljanja na prvo lečenje40

 • Prosečni uzrast umiranja55* vodeći uzroci smrti:

  bolesti srca, karcinomi, akcidenti, samoubistva


Kratke intervencije ki

Kratke intervencije (KI)-

 • Priblizno oko 20% pacijenata koji se jave lek.o.m imaju obrazac pijenja koji se moze smatrati rizicnim I koji se moze razviti u pravcu zavisnosti od alkohola

 • Preporuka je da se u PZZ koriste tzv.kratke intervencije sa ciljem da se smanji taj rizik razvoja alkoholizma


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

* * * *

 • ogranicavaju se na 4 ili manje seansi,

 • svaka seansa par minuta do 1 sat,

 • trebalo bi da je sprovode lekari koji nisu adiktolozi/psihijatri

 • najcesce kod pacijenata koji nisu zavisni od alkohola

 • cilj je da se pijenje prevede u umereno/odgovorno, dakle,- ne apstinencija


Sadrzaj i pristup tokom ki

Sadrzaj i pristup tokom KI

zavisi od procene intenziteta problema sa alkoholom

 • UKRATKO,ove intervencije treba primenjivati u PZZ kod pacijenata koji nisu razvili alkoholizam

 • pristup moze biti slican kod pacijenta koji je zavisan i kod onog koji to nije ALI - cilj za zavisnog pacijenta je ABSTINENCIJA!


Ukratko

UKRATKO…

 • KI- se mogu koristiti za motivisanje zavisnika da zapocne tretman alkoholizma ciji je cilj apstinencija

 • Istrazuju se KI koje bi trebalo da budu alternativa za dugotrajni specijalizovani tretman


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……….

POSTAVLJANJE REALNIH TERAPIJSKIH CILJEVA


Dg th nedeljiv proces koji treba da se odvija u kontinuitetu

DG + THnedeljiv proces koji treba da se odvija u kontinuitetu

 • Faza identifikacije problema

 • Faza dijagnostike

 • Faza zapocinjanja lecenja

 • Faza odredjivanja vrste lecenja (»terapijski sporazum«)

 • Faza evaluacije i procene motivacije i toka zapocetog lecenja


Kad zapravo zapocinje lecenje

Kad zapravo zapocinje lecenje?

 • U kojoj tacki i u kom momentu susretanja lekara sa zavisnikom i njegovom porodicom se zavrsava dijagnostikovanje,a kad započinje lečenje?

 • Da li medikamentno lecenje hipertenzije i kardiomiopatije kod zavisnika od alkohola, koji je uspostavio pocetnu apstinenciju od alkohola, - znaci i pocetak lecenja alkoholizma?


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

………

 • Da li resavanje apstinencijalnih tegoba prolongiranom i slabo kontrolisanom primenom benzodiazepina, bez ukljucivanje znacajnih clanova porodice, - znaci pocetak lecenja alkoholizma?

 • Po nasem misljenju , a iz svega gore navedenog : Ne!


Zapocinjanje lecenja

ZAPOCINJANJE LECENJA

 • Dakle, unutar ovako naznačenog procesa, započinjanjem lečenja može se označiti trenutak uključivanja porodiceili znacajnih drugihodnosno

 • "dijagnostikovanje porodičnog sistema" I socijalnih sistema oko alkoholičara, koji su inicirali lečenje ili "vršili pritisak" za lečenje.


Specifikovanje terapijskog procesa prema karakterisitikama pacijenta

Specifikovanje terapijskog procesa prema karakterisitikama pacijenta

 • 1.Porodične posledice kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja

 • 2.Profesionalne, legalne i druge socijalne posledice

 • 3.Psihijarijske posledice kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja

 • 4.Telesne posledice kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja


5 intenzitet apstinenicjalnog sindroma kao kriterijum za odredjivanje vrste le enja

5.Intenzitet apstinenicjalnog sindroma kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja

 • Procena težine apstinencijalnog sindroma i uspostavljanje (i održavanje) apstinencije je istovremeno prvi dijagnostički i terapijski cilj, ali i vrlo značajno utiče na odredjivanje vrste lečenja.


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……………….

 • Premda apstinencijalni alkoholni sindrom može imati i težu simptomatologiju, ipak oko ovog sindroma često postoji nepotrebna mistifikacija i strah.

 • Kod nekih stručnjaka razvio se stav, da je za uspostavljanje apstinencije neophodna hospitalizacija. To je samo donekle tačno.


Prema schuckit u 2000

Prema Schuckit-u (2000)

 • 50% alkoholičara tokom istorije svog alkoholizma doživi i "preleži na nogama" apstinencijalni sindrom blažeg ili srednjeg intenziteta.

 • Samo 8% njih je moralo biti smešteno na odeljenje urgentne psihijatrije;


95 njih imali su apstinencijalni sindrom bla eg ili srednjeg intenziteta

95% njih imali su apstinencijalni sindrom blažeg ili srednjeg intenziteta.

 • kod 50% pacijenata u vidu blagih vegetativnih simptoma kao što su znojenje, ubrzanje srčane akcije, ubrzno disanje i blag porast telesne temperature.

 • Takodje kod nešto više od 50% ustanovljen je pojačani patelarni refleks i tremor.


Simptomi od strane gastro intestinalnog trakta

Simptomi od strane gastro-intestinalnog trakta

 • gubitak apetita, mučnina i povraćanje - regisrovani su kod 33%.

 • Promene emocionalnog stanja u vidu depresivnosti i psihosomatskih tegoba, registrovani su kod nesto više od 75%.

 • Teži simptomi kao što su grand mal napadi (5%) i delirijum tremens (1%).


Cilj eve stru ne pomo i i le enja

Ciljeve stručne pomoći i lečenja

možemo definisati kao:

 • kompletan prekid pijenja i uspostavljanje trajne apstinencije

 • prevenciju recidiva, kada se već uspostavi apstinencija

 • normalizaciju funkcionisanja mozga.


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

…….

POSEBNI ZAHTEVI PREMAUPOTREBI FARMAKOTERAPIJE


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……………..

 • Savremeno sistematizovanje socijalno-psihijatrijskog modelaalkoholizma zahteva

 • pre svega promenu stavova u lečenju alkoholičara.

 • stav da od trenutka započinjanja lečenja po ovom modelu potrebno je angazovanje i odgovornost za lečenje preneti na alkoholičara i njegovu socijalnu sredinu


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……..Ali…..

 • ….sa druge strane, u lečenju alkoholičara primena psihofarmaka često je neizbežna.

 • Međutim, terapeuti alkoholizma prema tom davanju imaju snažne rezerve.

 • Lek treba da posluži da otkloni simptome i tegobe poput strahova, neprijatnosti, napetosti, nespavnja i lošeg raspoloženja proisteklih iz pijenja alkohola.

 • To se može razumeti kao primena čistog medicinkog modela.


Medjutim

……Medjutim…

 • …nikako se ne moze dopustiti da alkoholičar zloupotrebi ulogu bolesnika po kojoj je on velikim delom oslobođen svake odgovornosti za nastanak bolesti i za lečenje.

 • Tek tako i tek tada, lek i stručnjaci mogu preuzeti deo „odgovornosti“ za njega dok se ne izleči.


I p rema medicinskom i prema socijalnom modelu

I prema medicinskom i prema socijalnom modelu ………

 • …. pacijent je obavezan da se zaista leči,

 • da prihvati da je uloga bolesnika privremena

 • da se povinuje svim zahtevima i pravilima lečenja i

 • da ulaže napore za svoje ozdravljenje, što u lečenju alkoholizma prerasta u

 • zahtev za odgovornim ponašanjem i prekidom pijenja, pre svega


Osim medicinskog telesnog i neuropsihijatrijskog dijagnostikovanja

osim medicinskog telesnog i neuropsihijatrijskog dijagnostikovanja

 • nužno jeposmatranje i procena ponašanja

 • kao kriterijuma za utvrđivanje dijagnoze, ali

 • ponasanje je kriterijum i za primenu metode lečenja

 • Sušinski, povoljni rezultati lečenja BZ nisu mogući bez promene ponašanja uslovljenih terapijskim metodom.


Pri terapijski usmer av no m zahtevu za promen u pona anja pojavljuju se dodatni problemi i uslovi

pri terapijski usmeravnom zahtevu za promenu ponašanjapojavljuju se dodatni problemi i uslovi :

 • 1. Oštećenje opšteg telesnog zdravlja i stepen mentalnih poremećaja pojedinca i stepen patnje koju trpi bolesnik i njegova okolina, kao uslov traženja i određivanja vrste lečenja

 • 2. Odnos bolesnika prema razumevanju sopstvene bolesti i prihvatanju lečenja, što predstavlja jedan od ključnih, praktičnih i teorijskih problema


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……………

 • 3. Da li lečiti pojedinca ili šire sisteme oko njega kao što je porodica ili profesionalno okruženje?

 • 4. Tehnike, sredstva i metode promene ponašanja,

 • 5. Ustanove za lečenje i osobine terapijskih sistema,

 • 6. Edukacija i osobine terapeuta posebno terapijskih lidera

 • 7. Procena tereta koji se nameće društvu lečenjem u odnosu na teret koji društvo nosi od BZ,

 • Socijalna psihijatrija da ili ne ?


Prakticki nuzno intervenisati

PRAKTICKI – NUZNO INTERVENISATI

 • 1.Oštećenje opšteg telesnog zdravlja i stepen mentalnih poremećaja pojedinca i stepen patnje koju trpi bolesnik i njegova okolina, kao uslov traženja i određivanja vrste lečenja


Strucna pomoc psihijatrijsko zbrinjavanja

STRUCNA POMOC /PSIHIJATRIJSKO ZBRINJAVANJA

 • 2.Odnos bolesnika prema razumevanju sopstvene bolesti i prihvatanju lečenja, što predstavlja jedan od ključnih, praktičnih i teorijskih problema

 • KOMORBIDITET

 • ZASTO?

 • KOJI LEKOVI?


Svi zavisnici su indikovani za primenu farmakoterapije

Svi zavisnici su indikovani za primenu farmakoterapije

 • Kako izabrati prave lekove i pravi oblik medikacije??.

 • To je naravno odluka lekara, koja treba da bude zasnovana na celokupnom zbiru podataka !!


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……..

 • O medicinkoj istoriji telesnih i drugih ostecenja,

 • porodicnoj istorji,

 • psihijatrijskom stanju,

 • stepenu zudnje za alkoholom i

 • prisustvu okidaca za ponovno pijenja


Kompleksni terapijski programi za le enje alkoholi ara

Kompleksni terapijski programi za lečenje alkoholičara

 • ne mogu se smatrati dovoljno efikasnim ukoliko ne obuhvataju, kao jednu od ključnih terapijskih cilejva

 • menjanje i "razbijanje" raznih aspekata međusistemske patološke homeostaze

 • biloskog,

 • porodičnog i

 • socijalnog sistema


U le enju alkoholizma razvijene su mnoge tehnike

U lečenju alkoholizma razvijene su mnoge tehnike

 • bihejvior terapije,

 • socioterapije i

 • sistemske porodične terapije

  …u kojima se insistira na razdvajanju i ukidanju udruženog delovanja "signala" iz različitih sistema oko alkoholicara, koji ako ostaju udruženi uslovljavaju pojavu recidiva.


Principi dijagnostikovanja alkoholizma

……..

 • *****


Psihofarmaci u lecenju alkoholizma

PSIHOFARMACI U LECENJU ALKOHOLIZMA

 • Medicinski model značajno je zaokupljen i otkrivanjem adekvatnih medikamenata u fazi prolongirane apstinencije,

 • a sve više traženjem leka koji bi sam po sebi rešio ključne simptome adikcije:

 • -žudnju,(psiholoska zavisnost)

 • - recidiv

 • - gubitak kontrolenad uzimanjem alkohola


Na tr i tu se nalazi nekoliko preparata koji su registrovani za le enje alkoholne adikcije

Na tržištu se nalazi nekoliko preparata koji su registrovani za lečenje alkoholne adikcije

 • disulfiram (antabus, esperal, tetidis) i

 • naltrekson (ReVia, naloreks) a

 • akamprosat (campral)

  Medikamenti različitog farmakodinamskog profila

 • stabilizatori raspoloženja,

 • sedativi,

 • anksiolitici i

 • antidepresivi).


Hvala na paznji

HVALA NA PAZNJI!

……


 • Login