2.City_SEC Zero Emission day Pula, 18.06.2012. - PowerPoint PPT Presentation

2.City_SEC Zero Emission day
Download
1 / 16

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2.City_SEC Zero Emission day Pula, 18.06.2012. Financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Usluge. Garantno poslovanje Savjetodavne usluge. 2 7 programa kreditiranja Osiguranje od politi čkih i komercijalnih rizika. PRIORIT ET I. Izvoz

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2.City_SEC Zero Emission day Pula, 18.06.2012.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

2.City_SEC Zero Emission day

Pula, 18.06.2012.

Financiranje projekata energetske

učinkovitosti i obnovljivih izvora energije


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Usluge

 • Garantno poslovanje

 • Savjetodavne usluge

 • 27 programa kreditiranja

 • Osiguranjeod političkih i komercijalnih rizika

PRIORITETI

 • Izvoz

 • Inovacije i nove tehnologije

 • Regionalni razvitak

 • Projekti zaštite okoliša

 • MSP

 • Utemeljenje poduzetništva

 • Turizam i poljoprivreda


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Program kreditiranja

projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i

obnovljivih izvora energije

3


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Cilj programa

 • saniranje odlagališta otpada,

 • gospodarenje otpadom (obrada i iskorištavanje otpada),

 • poticanje čistije proizvodnje,

 • zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,

 • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije,

 • poticanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu i industriji,

 • poticanje održive gradnje,

 • poticanje čistijeg transporta,

 • te drugih projekata kojima se na bilo koji način štiti okoliš, postiže energetska učinkovitost te uvode obnovljivi izvori energije.

4


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Namjena kredita

 • OSNOVNA SREDSTVA:

  • osnivačka ulaganja

  • zemljište

  • građevinski objekti

  • oprema i uređaji

 • NE KREDITIRA SE:

  • nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba

  • kupovina ili izgradnja uredskih prostora

  • već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije)

5


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Korisnici kredita

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb)

 • Komunalna i druga društva u javnom vlasništvu

 • Trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne osobe

 • Poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju programa

  • poslovne banke mogu koristiti ove kredite pod uvjetom da sredstva kredita plasiraju krajnjim korisnicima kredita u skladu s ovim programom kreditiranja

6


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Način kreditiranja

 • izravno

  • HBOR (financijska analiza, tehnička analiza i analiza osiguranja)

 • ili putem poslovnih banaka

  • preko 20 banaka

  • za krajnjeg korisnika isti uvjeti kao i kod direktnog

  • instrumenti osiguranja dogovaraju se s poslovnom bankom

7


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Iznos i otplata kredita

 • do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a

 • iznos uvjetno neograničen, ali ovisi o:

  • mogućnostima financiranja HBOR-a, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, projektu, vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja

 • odobravaju se kunski krediti te krediti s valutnom klauzulom (EUR)

 • KORIŠTENJE: do 1 godine (moguć duži, odnosno kraći rok)

 • POČEK: do 3 godine

 • ROK OTPLATE: do 14 godina uključujući i poček

  • proizvodnja električne energije (Ugovor s HROTE-om), rok otplate do 12 godina

 • otplata u tromjesečnim ratama

8


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Kamatna stopa

 • 4 % godišnje (privremeno umanjena za 2012.g. na 3% godišnje)

  • kamatna stopa je promjenjiva

  • iznimno – javna nadmetanja – kamatna stopa fiksna i nepromjenjiva

 • Tromjesečni EURIBOR + 2 % godišnje (privremeno umanjena za 2012.g. na tromjesečni EURIBOR + 1 % godišnje godišnje)

9


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Osiguranje povrata kredita

 • Mjenice, zadužnice

 • Zalog na pokretninama i nekretninama

 • Jamstvo HAMAG-a

 • Jamstva JLS-a

 • Jamstvo RH

 • Garancije banaka

 • Zalog Ugovora o otkupu električne energije

 • Kod kreditiranja putem poslovne banke instrumenti osiguranja dogovaraju se s poslovnom bankom

10


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Darovnica uz kredit za projekte

energetske učinkovitosti

 • Korištenje sredstava Darovnice iz Programa Europske komisije – Energy Efficiency Finance Facility za 2006. i 2007. godinu osmišljeno je i provodi se u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB).

 • Sredstva Darovnice mogu se koristiti uz korištenje kreditnih sredstava iz izvora EIB-a, izravno putem HBOR-a ili preko poslovnih banaka s kojima HBOR ima uspostavljenu poslovnu suradnju.

 • Kako su sredstva Europske komisije ograničena, ovaj Program provodit će se do iskorištenja istih.

  Krajnji korisnici kredita

  Trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne osobe

  Jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave i društva u njihovu

  vlasništvu

  Pravne osobe u vlasništvu središnje države

11


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Darovnica uz kredit za projekte

energetske učinkovitosti

 • Prihvatljiva ulaganja

  Prihvatljiva su ona ulaganja koja će po završetku investicije doprinijeti poboljšanju

  energetske učinkovitosti objekata i to na sljedeći način:

  sektor zgradarstva - projekti kojima se ostvaruje najmanje 30% uštede energije (izmjena fasada, prozora i vrata, poboljšanje sustava rasvjete, grijanja i hlađenja, uređenje kotlovnica, ugradnja solarnih ustava za grijanje tople vode i sl.)

  sektor industrije - projekti kojima se ostvaruje najmanje 20% uštede energije

  i/ili smanjenja ispuštanja CO2 (automatizacija i optimizacija proizvodnih sustava, izmjena strojeva i opreme, poboljšanja

  sustava rasvjete, grijanja, hlađenja, ventilacije i sl.)

12


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Darovnica uz kredit za projekte

energetske učinkovitosti

 • Iznos kredita

 • Korištenje sredstava darovnice iz Programa Europske komisije

  Darovnica namijenjena krajnjim korisnicima iznosi 15% od odobrenog iznosa kredita i koristi se za umanjenje glavnice kredita.

  Sredstva Darovnice raspoloživa su nakon ispunjenja uvjeta uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2, odnosno po uspješno završenoj investiciji.

  Uz navedenu mogućnost umanjenja glavnice kredita, u sklopu Darovnice osigurana je i pomoć konzultanata čija je zadaća procijeniti i potvrditi postignute razine uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2, odnosno potvrditi uspješnost ulaganja u obnovljive izvore energije.

13


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Darovnica uz kredit za projekte

energetske učinkovitosti

 • Postupak odobrenja kredita i sredstava Darovnice

14


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Popis poslovnih banaka s kojima HBOR ima

ugovorenu poslovnu suradnju po Programu

Banco Popolare Croatia d.d., Zagreb

Banka Kovanica d.d., Varaždin

Croatia banka d.d., Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb

Imex banka d.d., Split

Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag

Karlovačka banka d.d., Karlovac

OTP banka Hrvatska d.d., Zadar

Partner banka d.d., Zagreb

Podravska banka d.d., Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

Slatinska banka d.d., Slatina

Societe Generale - Splitska banka d.d., Split

Štedbanka d.d., Zagreb

Volksbank d.d., Zagreb

Zagrebačka banka d.d., Zagreb

15


2 city sec zero emission day pula 18 06 2012

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Tel: 01-4597-907

Fax: 01-4597-813

E-mail: kjukic@hbor.hr

Područni ureda za Istru

Voditeljica ureda: Dr.sc.Cinzia Zubin

Mletačka 12

Tel: 052 381 900

Fax: 052 219 217

czubin@hbor.hr

16


 • Login