Region lne produkty v banskobystrickom kraji region lna zna ka hont
Download
1 / 29

Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT. Agrokomplex Nitra, 22.8.-25.8.2013. Podnety, inšpirácie. Projekty regionálneho značenia na miestnej úrovni - zahraničné študijné cesty Systém regionálneho značenia na širšej úrovni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT' - abigail-boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Region lne produkty v banskobystrickom kraji region lna zna ka hont
Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT

Agrokomplex Nitra, 22.8.-25.8.2013


Podnety in pir cie
Podnety, inšpirácie Regionálna značka HONT

 • Projekty regionálneho značenia na miestnej úrovni - zahraničné študijné cesty

 • Systém regionálneho značenia na širšej úrovni

  • Asociaceregionálníchznaček, o.s. (ARZ)

  • Národní síťmístníchakčníchskupin České republiky

 • Projekt „ Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región Hont“Z kladn daje o projekte
Základné údaje o projekte Regionálna značka HONT

 • 1. výzva v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (č. 2010/PRV/18, T:5/2011 )

 • MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia - koordinačná MAS

 • MAS Zlatá cesta – partnerská MAS

 • 10/2011 – 07/2012

 • Rozpočet: 40 000 eur

 • Oslovenie všetkých MAS na Slovensku – možnosť začať spoločné značenie


V stupy projektu rz hont
Výstupy projektu „RZ HONT“ Regionálna značka HONT

 • Analýza výrobcov produktov a poskytovateľov služieb

 • Analýza legislatívy v oblasti regionálneho značenia

 • Vypracovanie loga regionálnej značky

 • Vypracovanie manuálu – udeľovanie a používanie značky

 • Propagácia – web stránka, propagačný materiál, výstavy

 • Informačné tabule v území


Rie en zemie
Riešené územie Regionálna značka HONT

 • Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia – 34 obcí

 • Zlatá cesta – 31 obcí


Rie en zemie v bud cnosti
Riešené územie – v budúcnosti Regionálna značka HONT

 • Okres Banská Štiavnica

 • Okres Veľký Krtíš

 • Okres Levice

 • Okres Krupina

 • Okres Nové Zámky

 • Okres Žarnovica

 • Okres Žiar nad Hronom


Region lna zna ka hont
Regionálna značka HONT Regionálna značka HONT

 • Regionálna značka HONT bude prideľovaná pre tieto okruhy:

  • Výrobky (remeselné, potraviny a poľnohospodárske produkty, prírodné produkty)

  • Služby (ubytovanie, stravovanie, podujatia)

 • Postup po etapách, príprava územia

 • Finančné zdroje, spolupráca na úrovni NSS MAS


Loha pracovnej skupiny
Úloha pracovnej skupiny Regionálna značka HONT

 • Logotyp – farebnosť, obsah

 • Návrh zásad prideľovania značky

  • Kritériá pre výrobky, služby, podujatia

  • Kritériá pre výrobcov a poskytovateľov služieb

  • Kritériá pre organizátorov podujatí

  • Systém kontroly plnenia kritérií po pridelení

  • Systém financovania miestneho koordinátora značenia


V ber farebn ho variantu
Výber farebného variantu Regionálna značka HONT


Ciele zna enia
Ciele značenia Regionálna značka HONT

 • Stimulovať miestnu ekonomiku

 • Zachovať tradície, kultúrne hodnoty, ráz krajiny

 • Propagovať región, budovať vzťah k regiónu

  Princípy značenia

 • Výrobok a výrobca pochádza z regiónu

 • Uprednostňuje sa využívanie miestnych zdrojov

 • Jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu

 • Ručná práca, tradičné postupy a receptúry

 • Súlad s prírodou a krajinným rázom


Zapojen regi ny
Zapojené Regionálna značka HONTregióny


Zapojen regi ny1
Zapojené Regionálna značka HONTregióny

 • BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

 • Regionálny produkt Podpoľanie (17 obcí), MAS Podpoľanie

 • Regionálny produkt Hont, (65 obcí), MAS PKP, MAS Zlatá cesta

 • Regionálny produkt Malohont – v príprave, MAS Malohont

 • NITRIANSKY KRAJ

 • Regionálny produkt Ponitrie (76 obcí), MAS MR Radošinka, OZ Dolná Nitra, OZ pre rozvoj MR Požitavie-Širočina, MR Tríbečsko, MAS SOTDUM, MR okolo Cedronu

 • ..................


Potenci l v regi noch
Potenciál v regiónoch Regionálna značka HONT

 • RP Hont

  • podujatia, víno, med, koláče a pekárske výrobky, tkanie, krojované bábiky, rezbárstvo, tradičné jedlá, tradičné ubytovanie

 • RP Podpoľanie

  • tradičné mäsové výrobky, syry, mlieko, bryndza, pekárenské výrobky, koláče, tradičné ľudovoumelecké výrobky, hudobné nástroje, tradičné jedlá, ubytovanie

 • RP Ponitrie

  • remeselné výrobky, keramika, rezbárstvo, med, víno, koláče, tradičné jedlá, ubytovanie


Jednotn dizajn navrhnut ch zna iek
Jednotný dizajn navrhnutých značiek Regionálna značka HONT


Jednotn dizajn propag cie
Jednotný dizajn propagácie Regionálna značka HONT


Www produkthont sk
www.produkthont.sk Regionálna značka HONT


1 v zva hont
1. Výzva - HONT Regionálna značka HONT

 • Vyhlásená: 21.12.2012

 • od 4.3.2013 do 11.3.2013

 • Komisia: 7 členov

 • Predložených 10 žiadostí (5 + 5)

 • Schválené: 9


1 v zva v sledky
1. Výzva - výsledky Regionálna značka HONT


Filip ciglan med medovina
Filip Regionálna značka HONTCiglan – med, medovina


Marek kanalo koryt rstvo
Marek Regionálna značka HONTKanaloš - Korytárstvo


Jozef gembick med orechy v mede
Jozef Regionálna značka HONTGembický – med, orechy v mede


Milan skokan extramed med medovina
Milan Skokan EXTRAMED – med, medovina Regionálna značka HONT


Vinojek hrozno v no s chr nen m ozna en m p vodu akostn v no s pr vlastkom
VINOJEK - hrozno Regionálna značka HONT, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom


Gabriel zsigmond hrozno v no s chr nen m ozna en m p vodu akostn v no s pr vlastkom
Gabriel Regionálna značka HONTZsigmond - hrozno, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom


Jana Regionálna značka HONTĎuríková VITIS – rodinné vinárstvo Ďurík - hrozno, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom


Helena kerlecov dom ce dolinsk tr dle
Helena Regionálna značka HONTŠkerlecová – domáce dolinské štrúdle


Gabriel baka med
Gabriel Baka - med Regionálna značka HONT


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť Regionálna značka HONT

Miestna akčná skupina

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

Lesenice 221, 991 08

Tel.č.: 047/38 10 440

[email protected], www.maspkp.sk

Ing. Martina Kukučková, manažér MAS


ad