Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT - PowerPoint PPT Presentation

Region lne produkty v banskobystrickom kraji region lna zna ka hont
Download
1 / 29

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT. Agrokomplex Nitra, 22.8.-25.8.2013. Podnety, inšpirácie. Projekty regionálneho značenia na miestnej úrovni - zahraničné študijné cesty Systém regionálneho značenia na širšej úrovni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Region lne produkty v banskobystrickom kraji region lna zna ka hont

Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT

Agrokomplex Nitra, 22.8.-25.8.2013


Podnety in pir cie

Podnety, inšpirácie

 • Projekty regionálneho značenia na miestnej úrovni - zahraničné študijné cesty

 • Systém regionálneho značenia na širšej úrovni

  • Asociaceregionálníchznaček, o.s. (ARZ)

  • Národní síťmístníchakčníchskupin České republiky

 • Projekt „ Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región Hont“


Cie spolo n zna enie na slovensku

Cieľ – spoločné značenie na Slovensku


Z kladn daje o projekte

Základné údaje o projekte

 • 1. výzva v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (č. 2010/PRV/18, T:5/2011 )

 • MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia - koordinačná MAS

 • MAS Zlatá cesta – partnerská MAS

 • 10/2011 – 07/2012

 • Rozpočet: 40 000 eur

 • Oslovenie všetkých MAS na Slovensku – možnosť začať spoločné značenie


V stupy projektu rz hont

Výstupy projektu „RZ HONT“

 • Analýza výrobcov produktov a poskytovateľov služieb

 • Analýza legislatívy v oblasti regionálneho značenia

 • Vypracovanie loga regionálnej značky

 • Vypracovanie manuálu – udeľovanie a používanie značky

 • Propagácia – web stránka, propagačný materiál, výstavy

 • Informačné tabule v území


Rie en zemie

Riešené územie

 • Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia – 34 obcí

 • Zlatá cesta – 31 obcí


Rie en zemie v bud cnosti

Riešené územie – v budúcnosti

 • Okres Banská Štiavnica

 • Okres Veľký Krtíš

 • Okres Levice

 • Okres Krupina

 • Okres Nové Zámky

 • Okres Žarnovica

 • Okres Žiar nad Hronom


Region lna zna ka hont

Regionálna značka HONT

 • Regionálna značka HONT bude prideľovaná pre tieto okruhy:

  • Výrobky (remeselné, potraviny a poľnohospodárske produkty, prírodné produkty)

  • Služby (ubytovanie, stravovanie, podujatia)

 • Postup po etapách, príprava územia

 • Finančné zdroje, spolupráca na úrovni NSS MAS


Loha pracovnej skupiny

Úloha pracovnej skupiny

 • Logotyp – farebnosť, obsah

 • Návrh zásad prideľovania značky

  • Kritériá pre výrobky, služby, podujatia

  • Kritériá pre výrobcov a poskytovateľov služieb

  • Kritériá pre organizátorov podujatí

  • Systém kontroly plnenia kritérií po pridelení

  • Systém financovania miestneho koordinátora značenia


V ber farebn ho variantu

Výber farebného variantu


Ciele zna enia

Ciele značenia

 • Stimulovať miestnu ekonomiku

 • Zachovať tradície, kultúrne hodnoty, ráz krajiny

 • Propagovať región, budovať vzťah k regiónu

  Princípy značenia

 • Výrobok a výrobca pochádza z regiónu

 • Uprednostňuje sa využívanie miestnych zdrojov

 • Jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu

 • Ručná práca, tradičné postupy a receptúry

 • Súlad s prírodou a krajinným rázom


Zapojen regi ny

Zapojené regióny


Zapojen regi ny1

Zapojené regióny

 • BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

 • Regionálny produkt Podpoľanie (17 obcí), MAS Podpoľanie

 • Regionálny produkt Hont, (65 obcí), MAS PKP, MAS Zlatá cesta

 • Regionálny produkt Malohont – v príprave, MAS Malohont

 • NITRIANSKY KRAJ

 • Regionálny produkt Ponitrie (76 obcí), MAS MR Radošinka, OZ Dolná Nitra, OZ pre rozvoj MR Požitavie-Širočina, MR Tríbečsko, MAS SOTDUM, MR okolo Cedronu

 • ..................


Potenci l v regi noch

Potenciál v regiónoch

 • RP Hont

  • podujatia, víno, med, koláče a pekárske výrobky, tkanie, krojované bábiky, rezbárstvo, tradičné jedlá, tradičné ubytovanie

 • RP Podpoľanie

  • tradičné mäsové výrobky, syry, mlieko, bryndza, pekárenské výrobky, koláče, tradičné ľudovoumelecké výrobky, hudobné nástroje, tradičné jedlá, ubytovanie

 • RP Ponitrie

  • remeselné výrobky, keramika, rezbárstvo, med, víno, koláče, tradičné jedlá, ubytovanie


Jednotn dizajn navrhnut ch zna iek

Jednotný dizajn navrhnutých značiek


Jednotn dizajn propag cie

Jednotný dizajn propagácie


Www produkthont sk

www.produkthont.sk


1 v zva hont

1. Výzva - HONT

 • Vyhlásená: 21.12.2012

 • od 4.3.2013 do 11.3.2013

 • Komisia: 7 členov

 • Predložených 10 žiadostí (5 + 5)

 • Schválené: 9


1 v zva v sledky

1. Výzva - výsledky


Filip ciglan med medovina

Filip Ciglan – med, medovina


Marek kanalo koryt rstvo

Marek Kanaloš - Korytárstvo


Jozef gembick med orechy v mede

Jozef Gembický – med, orechy v mede


Milan skokan extramed med medovina

Milan Skokan EXTRAMED – med, medovina


Vinojek hrozno v no s chr nen m ozna en m p vodu akostn v no s pr vlastkom

VINOJEK - hrozno, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom


Gabriel zsigmond hrozno v no s chr nen m ozna en m p vodu akostn v no s pr vlastkom

Gabriel Zsigmond - hrozno, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom


Region lne produkty v banskobystrickom kraji region lna zna ka hont

Jana Ďuríková VITIS – rodinné vinárstvo Ďurík - hrozno, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom


Helena kerlecov dom ce dolinsk tr dle

Helena Škerlecová – domáce dolinské štrúdle


Gabriel baka med

Gabriel Baka - med


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Miestna akčná skupina

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

Lesenice 221, 991 08

Tel.č.: 047/38 10 440

maspkp@gmail.com, www.maspkp.sk

Ing. Martina Kukučková, manažér MAS


ad
 • Login