Kend l k gel m
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

KENDİLİK GELİŞİMİ PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KENDİLİK GELİŞİMİ. Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Kendilik. Bireyin Zihinsel yapısı, Duyguları Aktiviteleri Özellikleri Sahip olduğu kapasiteler Farklılıkları ……. hakkındaki farkındalığı. Kendilik.

Download Presentation

KENDİLİK GELİŞİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KENDİLİK GELİŞİMİ

Prof Dr Süheyla ÜNAL

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD


Kendilik

 • Bireyin

  • Zihinsel yapısı,

  • Duyguları

  • Aktiviteleri

  • Özellikleri

  • Sahip olduğu kapasiteler

  • Farklılıkları …….

   hakkındaki farkındalığı


Kendilik

 • Sosyal bilişin temelini oluşturan kendilik duygusu, gelişim sürecinde çevre ile etkileşimler sırasında kurulan nöral bağlantılar tarafından oluşturulur

  (Stern 1985, 2000, Schore 1997, Siegel 1999)


Kendilik gelişimi

 • Kendilik ve sosyal biliş zaman içinde gelişen bir süreç izler


Kendilik gelişimi aşamaları


Erken gelişimin üç temel gereksinimi

 • yeterliliğin geçerlilik kazanması ve onaylanması

 • bebek ya da çocuğun üstesinden tatminkâr bir biçimde gelebilmesi için yeterliliğini aşan gerilim ya da gerginlik zamanlarında korunması ve desteklenmesi

 • bir yakını tarafından bir insan olarak kabul edilmesi


Kendiliğin yapılandırılması

 • aynalama

 • başkalarına benzeme

 • idealize etme

  Kohut


Kendilik-nesneleri

 • Sakinleştirici, gerilimi düzenleyici ve adaptif işlevlerinin içselleştirilmeleri

 • Geri çekilme sırasında ya da kendilik-nesnesinin işlevlerinin aksadığı durumlarda, kendilik "dönüştürmeci içselleştirme" düzeneği ile kendilik-nesnesinin daha önceki doyumlu dönemde yaptıklarını kendisine uygular.


Kendiliğin yapılandırılması

 • Bebek kendisini gevşek, dağınık, parçalanmış zihinsel imajlar şeklinde yaşantılar

 • Bu imajlar ruhsal yapılar olarak geçici, parçalanmış ve güvenilmezdir

 • 18. aydan sonra kendilik ve kendilik-nesneleri bütünleşmeye başlar

 • Burada kendilik kişiliği yapılandıran bir merkez olarak işlev görür


İki kutuplu kendiliğin yapılandırılması

 • Büyüklenmeci kendilik

 • İdealize ana-baba imagosu

İdealize ana-baba imagosu

Büyüklenmeci kendilik

hırs ve ihtiraslar

idealler

Yetenek ve beceriler

 • kutupların kendilikte bir gerilim yaratarak kişiyi eyleme yöneltir

 • yetenek ve becerilerin başarılı kullanımı ile bu iki kutup arasında bütünlük sağlar


Büyüklenmeci kendilik

 • Ebeveyn kendi büyüklüğünü aynalayan biri olarak yapılandırılır

 • Dönüştürücü içselleştirme ile gerçeğe uygun hale getirilir

 • Bireyin hırs ve ihtiraslarını oluşturur

  • belli amaçlara sahip olma

  • bedensel ve zihinsel etkinliklerden zevk alma

  • kendine saygıyı ayarlayabilme


İdealize ana-baba imagosu

 • Sen büyüksün, ben senin bir parçan olarak büyüğüm

 • İdealleştirilmiş ana-baba işlevleri içselleştirilir

  • ülkü ve değerlere sahip olma ve bunların gerçekleşmesine çalışma

  • dürtüleri kontrol edebilme

  • gerilim durumlarında kişinin kendisini yatıştırabilmesi


 • Login