Harmonogram przekształcenia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Harmonogram przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o. PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Harmonogram przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o. Zielona Góra, 17 grudnia 201 2 r.

Download Presentation

Harmonogram przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Harmonogram przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o.

Zielona Góra, 17 grudnia2012 r.


14 grudnia 2012r. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w spółkę z o.o.

17 grudnia 2012r. Skierowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o. do opinii reprezentatywnych związków zawodowych

grudzień 2012 r. /

styczeń 2013 r. Wskazanie nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności przez spółkę

16 stycznia 2013 r.Zebranie opinii związków zawodowych

Departament Ochrony Zdrowia


luty 2013 r. Podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwały w sprawie przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o.

Podjęcie negocjacji z wierzycielami SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Sporządzenie przez SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. kwestionariusza wraz z wymaganymi dokumentami

Departament Ochrony Zdrowia


marzec 2013 r. Sporządzenie aktu przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę prawa handlowego

Złożenie przez Zarząd spółki wniosku o wpisanie podmiotu do rejestru sądowego

Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ustalenie wskaźnika zadłużenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Dokonanie inwentaryzacji majątku SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Departament Ochrony Zdrowia


1 kwietnia 2013 r. Przekształcenie SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o.

kwiecień 2013 r.Przekazanie organom będącym wierzycielami zobowiązań publicznoprawnych odpisu postanowienia sądu o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców, odpisu postanowienia sądu o wykreśleniu spzozz KRS, kopii aktu przekształcenia

kwiecień/ maj 2013 r. Złożenie do ministerstwa zdrowia wniosku o dotację

Departament Ochrony Zdrowia


Dziękuję za uwagę

Zielona Góra, 17 grudnia2012 r.


  • Login