Styrets årshjul for 2013
Download
1 / 3

12.3.13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Styrets årshjul for 2013. 3. - 4.12.13 Plan- og budsjettseminar Plan og budsjett 2014-16 Fordeling av studieplasser og måltall for opptak. Rapporteringsfasen. 12.3.13 Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets-sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 12.3.13' - abeni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Styrets årshjul for 2013

 • 3. - 4.12.13

 • Plan- og budsjettseminar

 • Plan og budsjett 2014-16

 • Fordeling av studieplasser og måltall for opptak

Rapporteringsfasen

 • 12.3.13

 • Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets-sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene

 • Foreløpig regnskap foregående år

Planleggingsfasen

 • 22.10.13

 • Budsjettforslag 2015 - utenfor rammen

 • Virksomhetsrapportering pr 31.8. og årsprognoser

 • Statsbudsjettet 2014

Analysefasen

 • 3.9.13

 • Lønnsforhandlinger 2.3.3 - fullmakt

 • HMS-rapport

 • Rapport fra LMU

 • Rapport fra klagenemd

 • 11.6.13

 • Styreseminar om plan og budsjett 2014-16: Vurderinger og analyser, foreløpige økonomiske rammer, prioriterings-diskusjoner, eventuelle tilleggsføringer fra styret

 • Virksomhetsrapportering pr 30.4.

 • Godkjenning av forrige års regnskap


Styringshjul 2013 - institusjonsnivå

 • Årsplan og budsjett

 • Lokalt opptak avsluttes

 • Studiestart

 • Tildelingsbrev til enhetene

 • HMS-uka

 • Ledelsens prioriteringsforslag - sluttfrist 4.11.

 • Plan og budsjett 2014-16 ferdigstilles 20.11

 • Lokale 2.3.3-forhandlinger

 • Arbeid med rapportering og analyser 2013, inkl. rapport om utdanningskvalitet

 • Frist - foreløpig regnskap

 • Ledersamling

 • Frist - rapportering DBH

Rapporteringsfasen

 • Statsbudsjett offentliggjøres

 • Prioriteringsdiskusjoner - plan og budsjett (RLM og RFA)

 • Plan-og budsjettarbeid

 • Budsjettforslag utenfor rammen 2015 ferdigstilles

 • Ledersamling?

 • Rapport og planer – styresak 12.3. til KD 15.3.

 • Intern frist for rapportering til Christin1.2.

Planleggingsfasen

For plan- og styrings-

prosessene utarbeides det

detaljoversikt over

frister, ansvarlige mv

 • Vurdere resultater/mål-oppnåelse, strategiske utfordringer 2014-16, ev. justere strategier mv

 • Forberede styreseminar 11.6.

 • Medarbeidersamtaler

 • Styringsdialogmøter - heldag m/fakulteter og ½-dag m/SPS Virksomhetsrapportering pr 31.8. og årsprognoser 2013

 • Brukerundersøkelse: Tilfreds-het med adm. tjenester

Analysefasen

 • Omdømmeundersøkelse

 • Studiestart

 • Forberedelse/tilrettelegging av plan- og budsjettprosessen

 • HMS-rapport ferdigstilles

 • Virksomhetsrapportering pr 30.4.

 • Samlerapport - HMS-revisjon AMU

 • Ledersamling

 • Styreseminar 11.6. (se årshjul for styret)

 • Oppstartmøte for plan- og budsjettarbeidet, herunder foreløpige økonomiske rammer2014

 • Samordnet opptak

 • Lokalt opptak avsluttes


 • Studiestart

 • Rapportering og analyser

 • Kvalitetssikring av data i FS

Styringshjul 2013 – fakulteter/enheter

 • Lønnsforhandlinger 2.3.3

 • Foreløpig plan og budsjett 2014-16 til fakultetsstyrene

 • Fakultetsstyret behandler rapport (og planer) innen 1.2.

 • Intern frist for rapportering i Cristin 1.2.

Rapporteringsfasen

 • Vernerunder

 • Handlingsplan for HMS

 • Medarbeidersamtaler

Planleggingsfasen

Enhetene supplerer etter behov sine viktigste oppgaver og prosesser

 • Plan- og budsjettarbeid

 • Styringsdialogmøte - heldag med hvert fakultet

Analysefasen

 • Interne styringsdialogmøter

 • Rapport om HMS-revisjon til fakultetsstyrene

 • Studiestart

 • Forberede styringsdialogen i september

 • Fakultetsstyret behandler fag- og studieplaner

 • Virksomhetsrapportering pr 30.04

 • Revisjon av pensumlister

 • Godkjenning av arbeidsplaner


ad