Download
1 / 19

KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA? - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?. POŁOŻENIE KRAŚNIKA. POŁOŻENIE KRAŚNIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?' - abel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KRAŚNIK.

MIASTO WARTE INWESTOWANIA

CZY

INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?POŁOŻENIE KRAŚNIKA

- bliskie sąsiedztwo z Portem Lotniczym Lublin,- paneuropejski korytarz tranzytowy wschód – zachód; droga ekspresowa S-17,- wysoko rozwinięta infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą (4 przejścia),- obszar graniczny Unii Europejskiej, Lubelszczyzna oknem na Europę Wschodnią i Azję Środkową.


Z TEGO SŁYNIEMY

- tereny bogate w ziemie uprawne - uprawa owoców miękkichmalin, truskawek, porzeczek, wiśni i jabłek oraz innych.- ręcznie formowana, kraśnicka cegłaW Kraśniku działa kilka manufakturowych cegielni produkujących tradycyjnymi, znanymi od ponad stu lat technikami. Powstaje w nich cegła z glin lessowych - nie tylko jako materiał typowo budowlany, ale także dekoracyjny. Z niej właśnie odrestaurowano kilkadziesiąt lat temu Zamek Królewski w Warszawie.- Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku

Jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce.

Działa od 1948 roku. Produkuje około 16 mln sztuk łożysk rocznie. Eksportuje swoje produkty min. do: Niemiec, Anglii, Austrii, Francji, Indii, Pakistanu, Turcji, USA , Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.


KRAŚNIK.

MIASTO WARTE INWESTOWANIA?


NASZE ATUTY

- atrakcyjne tereny inwestycyjne objęte zwolnieniami podatkowymi, - duży rynek wysoko wykwalifikowanych pracowników z niższymi od średniej krajowej oczekiwaniami płacowymi - w związku z obecnością na lokalnym rynku takich firm jak Tsubaki Hoover Polska, FŁT Kraśnik S. A. oraz firm z nimi współpracujących,- bliskie położenie Lublina, który jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce wschodniej (uczelnie techniczne, medyczne, ekonomiczne) dysponującym ogromnym kapitałem ludzkim,- miasto otwarte na współpracę z inwestorami,


ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE

Kraśnik posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne typu greenfield i brownfield.- Uzbrojenie w 2013 roku kraśnickiej podstrefy ekonomicznej to kluczowa inwestycja, której realizacja stała się możliwa dzięki pozyskaniu w ubiegłym roku unijnej dotacji wynoszącej ponad 5 mln zł,- Strefa Inwestycji – Kraśnik to teren inwestycyjny położony na 10 działkach przeznaczonych do sprzedaży. Istnieje możliwość podziału nieruchomości według potrzeb inwestora. Wkrótce powstaną drogi o długości 1 km umożliwiające dostęp do działek inwestycyjnych, zostanie wybudowana sieć wodociągowa o dł. 1,45 km, sieć kanalizacyjna i sanitarna o dł. 1,22 km, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 2,62 km oraz 1,26 km sieci tzw. kanalizacji teletechnicznej,ZWOLNIENIA PODATKOWE

Wielkość zwolnienia podatkowego w kraśnickiej podstrefie jest na maksymalnym w Polsce poziomie i wynosi: - zwolnienie z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi:a) 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych (powyżej 250 pracowników), b) dla przedsiębiorców średnich - 60% (do 250 pracowników), c) dla małych - 70% (do 50 pracowników). Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat – dla dużych przedsiębiorców lub przez 3 lata – dla małych i średnich przedsiębiorcówWielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników dla dużych przedsiębiorców, a dla przedsiębiorców małych i średnich - odpowiednio - 70% i 60%. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub przez 3 lata dla małych i średnich firm.


ULGI W PODATKACH OD NIERUCHOMOŚCI

Lokalne ulgi dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.Propozycje przygotowane przez kraśnicki magistrat zakładają okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowią nową inwestycję. Zwolnienie może obejmować całość zobowiązania lub jego część. Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą udziela się, jeżeli zostaną utworzone nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji, a wzrost zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres korzystania ze zwolnienia.


MIASTO OTWARTE NA BIZNES

W Kraśniku utworzone zostało Centrum Obsługi Biznesu zajmujące się: - współpracą z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami, - sprawowaniem opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami; pomoc prawna dla przedsiębiorców, - rozpoznaniem oraz analiza rynków zagranicznych związanym z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów,- współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. - sporządzaniem i aktualizacją miejskiej oferty inwestycyjnej, - inicjowaniem i sporządzaniem wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych,


KRAŚNIK.

INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?


FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH

- Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. powstała w 1948 roku. Jest największym i najstarszym producentem łożysk tocznych w Polsce. Produkuje łożyska głównie dla motoryzacji, energetyki, hutnictwa, górnictwa, rolnictwa, przemysłu stoczniowego oraz przemysłu zbrojeniowego. Wysokiej jakości wyroby FŁT znajdują nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Proces przekształceń zapoczątkowany w 1995 roku sprawił, że Fabryka Łożysk Tocznych z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną. FŁT Kraśnik S.A. to wciąż największy pracodawca w mieście. Zatrudnia blisko 2000 osób. To ostatnia z dużych firm polskiego przemysłu łożyskowego, która nadal należała do Skarbu Państwa.- Przejęcie przez Tri Ring Group Corporation of China Fabryki Łożysk Tocznych to druga co do wielkości chińska inwestycja w Polsce.„NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA”

Ogłoszony w 2012 roku miejski program inwestycyjny „Nowa Energia dla Kraśnika” zakłada szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez inwestycje w m. in. bioelektrownie, instalacje solarne, farmy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne czy energię geotermalną, a także działania mające na celu oszczędności energii oraz redukcję emisji CO2. Realizowane w ramach programu inwestycje:„Nowa Energia dla Kraśnika” - Instalacje solarne dla mieszkańców to największy projekt z dofinansowaniem z UE, który będzie realizowany przez samorząd miejski w historii. Rekordowe dofinansowanie dla Miasta wyniesie 6 598 116,50 zł. Wartość ogólna projektu to 7 762 490,00 zł. Projekt obejmuje montaż instalacji solarnych w kraśnickich domach. Kolektory słoneczne w latach 2013-2014 trafią do blisko 900 rodzin.


KRAŚNIK STOLICĄ ZIELONEJ ENERGII

„Budowa i eksploatacja farmy słonecznej Nowa Energia Kraśnik”Miasto Kraśnik jako pierwszy samorząd w Polsce realizuje budowę 1 MW elektrowni fotowoltaicznej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Zainteresowanych inwestycją w Kraśniku jest 9 prywatnych podmiotów z Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 9 204 499,90zł.„Nowa Energia dla Kraśnika - Termomodernizacja placówek oświatowych w mieście Kraśnik”. Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Łączna wartość projektu to ponad 2 400 000 zł brutto.


KRAŚNIK.

MIASTO WARTE INWESTOWANIA

CZY

INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?


ZAINWESTUJ

W KRAŚNIKU !


ad