19-il Ħadd matul is-sena A
Download
1 / 57

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn! - PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on

19-il Ħadd matul is-sena A. Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!. Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten. F’dak i ż - ż mien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta l-Mulej. Hemmhekk daħal fl-għar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu: “Oħroġ, u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

19-il Ħadd matul is-sena A

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!F’dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja

tal-Mulej.


Hemmhekk daħal

fl-għar u għadda

l-lejl ġo fih.


U alla qallu o ro u oqg od fuq il muntanja quddiem il mulej
U Alla qallu: “Oħroġ, u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej.”b’saħħa li jofroq

il-muntanji u jfarrak

il-blat, għadda quddiem il-Mulej;U wara dan ir-riħ theżhżet l-art, imma

l-Mulej ma kienx f’din

it-theżhiża.


U wara t the hi a kien hemm in nar imma l mulej ma kienx fin nar wara n nar
U wara t-theżhiża kien hemm in-nar, imma l-Mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar


inħasset żiffa ħelwa.Il-Kelma tal-Mulej barra u waqaf f’bieb Irroddu ħajr lil Alla


SALM RESPONSORJALI barra u waqaf f’bieb

Urililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!


A nisma xi jg id alla il mulej is sliem ixandar g all poplu u l bieb tieg u
Ħa nisma’ xi jgħid Alla; barra u waqaf f’bieb il-Mulej is-sliem ixandar, għall-poplu u l-ħbieb tiegħu


Qrib hi tassew is salvazzjoni tieg u g al dawk li jib g u minnu biex j g ammar i s seb f artna
Qrib barra u waqaf f’bieb hi tassew is-salvazzjoni tiegħugħal dawk li jibżgħu minnu,biex jgħammar is-sebħ f’artna.


U barra u waqaf f’bieb rililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!


It-tjieba u barra u waqaf f’bieb

l-fedeltà jiltaqgħu,

il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu.


Il-fedeltà barra u waqaf f’bieb mill-art tinbet, u

l-ġustizzja

mis-sema tixref.


U barra u waqaf f’bieb rililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!


Il-Mulej barra u waqaf f’bieb ukoll jagħti l-ġid tiegħu,u artna tagħti l-frott tagħha;


Il-ġustizzja barra u waqaf f’bieb quddiemu timxi,u s-sliem fuq il-passi tiegħu.


U barra u waqaf f’bieb rililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!Uti n g idilkom is sewwa fi kristu m iniex nigdeb
Ħuti barra u waqaf f’bieb ,ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, m’iniex nigdeb,


tixhidli barra u waqaf f’bieb l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu s-Santu,


li jiena mnikket għall-aħħar, barra u waqaf f’bieb dejjem qalbi maqsuma;


nixtieq li barra u waqaf f’bieb kont jiena stess maqtugħ minn Kristu minħabba f’ħuti,


Nies ensi skon t il isem l israelin
nies ġensi skon barra u waqaf f’bieb t il-ġisem, l-Israelin.


Tagħhom hija barra u waqaf f’bieb l-adozzjoni ta’ wlied u l-glorja, il-pattijiet u l-Liġi, il-liturġija u l-wegħdiet;


Tag hom huma l patrijarki u kien minnhom li skon t il isem
tagħhom huma barra u waqaf f’bieb l-patrijarki; u kien minnhom li, skontil-ġisem,


Are kristu li hu fuq kollox alla mbierek g al dejjem ta dejjem a m men
ħareġ Kristu, li hu fuq kollox, Alla mbierek għal dejjem barra u waqaf f’bieb ta’ dejjem. Ammen!


Il-Kelma tal-Mulej barra u waqaf f’bieb Irroddu ħajr lil Alla


Hallelujah. Hallelujah. barra u waqaf f’bieb

Jien lill-Mulej nistenna, ruħi f’kelmtu tittama.

Hallelujah.


Qari mill evan elju skont san mattew
Qari barra u waqaf f’bieb mill-Evanġelju skont San Mattew


Wara li n-nies kielu u xebg barra u waqaf f’bieb ħu,U jmorru qablu x xatt l ie or sakemm jibg at in nies
u jmorru qablu x-xatt barra u waqaf f’bieb l-ieħor, sakemm jibgħat in-nies.Xħin sar filgħaxija jitlobkien għadu hemm fuq, waħdu.


I jitlobd-dgħajsa kienet diġà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom.


Fir raba sahra tal lejl mar lejn in na a tag hom miexi fuq il ba ar
Fir-raba’ sahra jitlobtal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar.


Huma rawh miexi fuq jitlobil-baħar u twerwru.


Dan xi fanta ma qalu u qabdu jg ajtu bil bi a
“Dan xi fanta jitlobżma!” qalu; u qabdu jgħajtu bil-biża’.


Iżda hu minnufih jitlobkellimhom u qalilhom:


Ag mlu l qalb jien hu tib g u xejn
“Agħmlu jitlobl-qalb, jien hu, tibżgħu xejn!”“Ejja”, qallu Ġesù. niġi ħdejk fuq l-ilma.”


Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq niġi ħdejk fuq l-ilma.”

l-ilma u jersaq lejn Ġesù.


I da meta ra li r ri kien qawwi b a a abat jeg req u beda jg ajjat u jg id salvani mulej
Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, b niġi ħdejk fuq l-ilma.” aża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid:“Salvani,Mulej!”


Malajr es medd idu u qabdu
Malajr Ġesù medd idu u qabdu: niġi ħdejk fuq l-ilma.”Meta mbagħad iddubitajt?”

it-tnejn telgħu

fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf.


Dawk li kienu fid-dgħajsa iddubitajt?”nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”


Il-Kelma tal-Mulej iddubitajt?”It-Tifħir Lilek Kristu.