19-il Ħadd matul is-sena A
Download
1 / 57

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn! - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

19-il Ħadd matul is-sena A. Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!. Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten. F’dak i ż - ż mien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta l-Mulej. Hemmhekk daħal fl-għar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu: “Oħroġ, u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

19-il Ħadd matul is-sena A

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!


Qari mill ewwel ktieb tas slaten

Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

F’dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja

tal-Mulej.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Hemmhekk daħal

fl-għar u għadda

l-lejl ġo fih.


U alla qallu o ro u oqg od fuq il muntanja quddiem il mulej

U Alla qallu: “Oħroġ, u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej.”


U ara il mulej g adda r i qawwi

U ara, il-Mulej għadda.Riħ qawwi,


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

b’saħħa li jofroq

il-muntanji u jfarrak

il-blat, għadda quddiem il-Mulej;


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

imma l-Mulej ma kienx f’dan ir-riħ.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

U wara dan ir-riħ theżhżet l-art, imma

l-Mulej ma kienx f’din

it-theżhiża.


U wara t the hi a kien hemm in nar imma l mulej ma kienx fin nar wara n nar

U wara t-theżhiża kien hemm in-nar, imma l-Mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

inħasset żiffa ħelwa.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Elija, kif ħassha, għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f’bieb

l-għar. ”


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Il-Kelma tal-MulejIrroddu ħajr lil Alla


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

SALM RESPONSORJALI

Urililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!


A nisma xi jg id alla il mulej is sliem ixandar g all poplu u l bieb tieg u

Ħa nisma’ xi jgħid Alla; il-Mulej is-sliem ixandar, għall-poplu u l-ħbieb tiegħu


Qrib hi tassew is salvazzjoni tieg u g al dawk li jib g u minnu biex j g ammar i s seb f artna

Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħugħal dawk li jibżgħu minnu,biex jgħammar is-sebħ f’artna.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Urililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

It-tjieba u

l-fedeltà jiltaqgħu,

il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Il-fedeltà mill-art tinbet, u

l-ġustizzja

mis-sema tixref.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Urililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu,u artna tagħti l-frott tagħha;


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Il-ġustizzja quddiemu timxi,u s-sliem fuq il-passi tiegħu.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Urililna, Mulej, it-tjiebatiegħek!


Qari mill ittra ta san pawl appostlu lir rumani

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani


Uti n g idilkom is sewwa fi kristu m iniex nigdeb

Ħuti,ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, m’iniex nigdeb,


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

tixhidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu s-Santu,


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

li jiena mnikket għall-aħħar, dejjem qalbi maqsuma;


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

nixtieq li kont jiena stess maqtugħ minn Kristu minħabba f’ħuti,


Nies ensi skon t il isem l israelin

nies ġensi skont il-ġisem, l-Israelin.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Tagħhom hija l-adozzjoni ta’ wlied u l-glorja, il-pattijiet u l-Liġi, il-liturġija u l-wegħdiet;


Tag hom huma l patrijarki u kien minnhom li skon t il isem

tagħhom huma l-patrijarki; u kien minnhom li, skontil-ġisem,


Are kristu li hu fuq kollox alla mbierek g al dejjem ta dejjem a m men

ħareġ Kristu, li hu fuq kollox, Alla mbierek għal dejjem ta’ dejjem. Ammen!


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Il-Kelma tal-MulejIrroddu ħajr lil Alla


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Hallelujah. Hallelujah.

Jien lill-Mulej nistenna, ruħi f’kelmtu tittama.

Hallelujah.


Qari mill evan elju skont san mattew

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Wara li n-nies kielu u xebgħu,


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Ġesù minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq

id-dgħajsa


U jmorru qablu x xatt l ie or sakemm jibg at in nies

u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat in-nies.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Wara li bagħat in-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Xħin sar filgħaxijakien għadu hemm fuq, waħdu.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Id-dgħajsa kienet diġà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom.


Fir raba sahra tal lejl mar lejn in na a tag hom miexi fuq il ba ar

Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru.


Dan xi fanta ma qalu u qabdu jg ajtu bil bi a

“Dan xi fantażma!” qalu; u qabdu jgħajtu bil-biża’.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Iżda hu minnufih kellimhom u qalilhom:


Ag mlu l qalb jien hu tib g u xejn

“Agħmlu l-qalb, jien hu, tibżgħu xejn!”


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Wieġbu Pietru u qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.”


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

“Ejja”, qallu Ġesù.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq

l-ilma u jersaq lejn Ġesù.


I da meta ra li r ri kien qawwi b a a abat jeg req u beda jg ajjat u jg id salvani mulej

Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid:“Salvani,Mulej!”


Malajr es medd idu u qabdu

Malajr Ġesù medd idu u qabdu:


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

“Bniedem ta’ fidi żgħira,” qallu, “għaliex iddubitajt?”


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Meta mbagħad

it-tnejn telgħu

fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf.


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”


Ag mlu l qalb jiena hu tib g u xejn

Il-Kelma tal-MulejIt-Tifħir Lilek Kristu.


ad
  • Login