Estructura triangular b sica
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA. 2.1.P. Si tenim present que un organigrama didàctic és una representació gràfica de l’estructura essencial d’un tema determinat i no un discurs exhaustiu del seu contingut: S’ha de limitar el nombre d’elements per a assolir el principi de la claredat.

Download Presentation

ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA

2.1.P

 • Si tenim present que un organigrama didàctic és una representació gràfica de l’estructura essencial d’un tema determinat i no un discurs exhaustiu del seu contingut:

  • S’ha de limitar el nombre d’elements per a assolir el principi de la claredat.

  • El nombre d’elements s’haurien de situar entre un mínim de 5 i un màxim de 25 o 30.

 • L’organigrama didàctic ha de tenir unes característiques essencials per a fer-lo operatiu i eficaç:

  • Estructura triangular bàsica: és la cèl·lula essencial de qualsevol organigrama didàctic.

  • Representació visual clara mitjançant la disposició dels elements i relacions de forma organitzada i equilibrada d’acord amb uns models anomenats estàndards.

  • Visualització dels nivells o jerarquies d’elements (requadres):

   • Per la seva situació. De més a menys importància: de dalt a baix, d’esquerra a dreta o del centre a la perifèria.

   • Pel color del requadre dels diferents elements: gradacions d’intensitat d’un mateix color.

   • Pel gruix del marc del requadre en funció de la seva importància.

   • Per la grandària de les lletres (caixa) en funció de la seva importància.

  • Visualització de les relacions entre els elements (fletxes):

   • Relacions entre elements del nivell superior a l’inferior.

   • Relacions entre elements d’un mateix nivell.

   • Relacions entre elements del nivell inferior al superior.

Recursos Didàctics en Geografia Organigrames

Professorat


ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA UN ELEMENT DOMINANT I DOS DE SECUNDARIS

2.1.P

Un element de

categoria superior

UNITAT BÀSICA:

ESTRUCTURA

TRIANGULAR

ESTRUCTURA TRIANGULAR

BÀSICA DE TRES NIVELLS

I DE SET ELEMENTS

Un element de 1r nivell

Dos elements de

categoria inferior

Dos elements de 2n nivell

Quatre elements de 3r nivell

Recursos Didàctics en Geografia Organigrames


ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA UN ELEMENT DOMINANT I TRES DE SECUNDARIS

2.1.P

Un element de

categoria superior

UNITAT BÀSICA:

ESTRUCTURA

TRIANGULAR

ESTRUCTURA TRIANGULAR

BÀSICA DE TRES NIVELLS

I DE DOTZE ELEMENTS

Un element de 1r nivell

Tres elements de

categoria inferior

Tres elements

de 2n nivell

Nou elements

de 3r nivell

Recursos Didàctics en Geografia Organigrames


ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA UN ELEMENT DOMINANT I QUATRE DE SECUNDARIS

2.1.P

Un element de

categoria superior

UNITAT BÀSICA:

ESTRUCTURA

TRIANGULAR

ESTRUCTURA TRIANGULAR

BÀSICA DE TRES NIVELLS

I DE VINT-I-UN ELEMENTS

Un element de 1r nivell

Quatre elements de

categoria inferior

Quatre elements

de 2n nivell

Setze elements

de 3r nivell

Recursos Didàctics en Geografia Organigrames


Segon nivell

Segon nivell

tercer nivell

tercer nivell

tercer nivell

tercer nivell

ESTRUCTURA TRIANGULAR BÀSICA Nivells i relacions

Relacions entre

nivells diferents

Relacions entre

nivells iguals

De 1r a 2n

De 1r a 2n

PRIMER NIVELL

superior

superior

inferior

inferior

De 2n a 2n

De 3r a 2n

De 3r a 2n

De 2n a 3r

De 2n a 3r

De 2n a 3r

De 2n a 3r

De 3r a 3r

De 3r a 3r

Recursos Didàctics en Geografia Organigrames


 • Login