przegl d zastosowa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Przegląd zastosowań

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Przegląd zastosowań - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Przegląd zastosowań. Języki i standardy oparte na XML. Metajęzyk XML: spójna składnia i metodologia definiowania języków, DTD, XML Schema – sposoby definiowania języków. Obszary zastosowań: kodowanie tekstu, kodowanie metainformacji, informacje naukowe, multimedia, programowanie,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przegląd zastosowań' - abdul-sawyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j zyki i standardy oparte na xml
Języki i standardy oparte na XML
 • Metajęzyk XML:
  • spójna składnia i metodologia definiowania języków,
  • DTD, XML Schema – sposoby definiowania języków.
 • Obszary zastosowań:
  • kodowanie tekstu,
  • kodowanie metainformacji,
  • informacje naukowe,
  • multimedia,
  • programowanie,
  • ...
zastosowania xml
Zastosowania XML
 • Kodowanie tekstu:
  • ISO 12083.
  • XML DocBook.
  • Text-Encoding Initiative (TEI).
  • MIL-STD-38784 (CALS).
  • HTML / XHTML.
zastosowania xml1
Zastosowania XML
 • Kodowanie metainformacji:
  • RDF – Resource Description Framework.
  • CDF – Channel Description Format.
  • Topic Maps.
  • RSS – RDF Rich Site Summary.
  • OCS – Open Content Syndication.
  • Web Collections using XML.
  • MCF – Meta Content Framework Using XML.
  • XMI – XML Metadata Interchange Format – Object Management Group (OMG).
zastosowania xml2
Zastosowania XML
 • Kodowanie informacji naukowych:
  • MathML – Matematical Markup Language.
  • CML – Chemical Markup Language.
  • BSML – Bioinformatic Sequence Markup Language.
  • BIOML – BIOpolymer Markup Language.
  • AML – Astronomical Markup Language.
  • ThML – Theological Markup Language.
  • GedML – Genealogical Data in XML.
  • VHG – Virtual Hyperglossary.
  • OMF – Weather Observation Markup Format.
zastosowania xml3
Zastosowania XML
 • Multimedia:
  • SVG – Scallable Vector Graphics.
  • PGML – Precision Graphics Markup Language.
  • VML – Vector Markup Language.
  • SMIL – Synchronized Multimedia Integration Language.
  • VoiceXML.
  • SABLE – Text-to-Speech Synthesis Markup.
zastosowania xml4
Zastosowania XML
 • Telekomunikacja:
  • WML – Wireless Markup Language.
  • DRP – HTTP Distribution and Replication Protocol.
 • Programowanie:
  • WIDL – Web Interface Definition Language.
  • BML – Bean Markup Language.
  • Java Help API.
  • CDIF – CASE Data Interchange Format.
  • UXF – UML eXchange Format.
  • SWAP – Simple Workflow Access Protocol.
docbook
DocBook
 • Przeznaczony do kodowania dokumentacji oprogramowania:
  • struktura książki,
  • dodatkowe struktury specyficzne dla dokumentacji oprogramowania.
 • Status:
  • DocBook (SGML) – projekt rozpoczęty przez HaL Computer Systems i O\'Reilly & Associates,
  • obecnie zarządzany przez DocBook Technical Committee of OASIS,
  • równolegle rozwijane wersje SGML i XML (od wersji 4.0).
struktura docbook
Struktura DocBook
 • Book (element główny):
  • BookInfo
  • (Chapter | Article | Reference | Part) *
 • Sekcje:
  • Sect1, ..., Sect5,
  • Abstract, Sidebar, Warning.
 • Zawartość tekstowa:
  • SimPara, Para, FormalPara,
  • ItemizedList, OrderedList, VariableList, SegmentedList, SimpleList, GlossList.
 • Informacja techniczna:
  • ClassName, Command, Email, Filename, Function, Literal, ProductName, UserInput, SGMLTag, ...
docbook modu y dostosowywanie
DocBook – moduły, dostosowywanie.
 • Moduły:
  • EBNF Module (Extended Backus-Naur Form),
  • HTML Forms Module,
  • MathML Module,
  • SVG Module.
 • Dostosowywanie do własnych potrzeb:
  • DTD silnie sparametryzowana encjami parametrycznymi,
  • większość zmian można uzyskać bez modyfikowania standardowych modułów DTD.
docbook dodawanie w asnego elementu
DocBook – dodawanie własnego elementu
 • Fragment DTD:
 • <!ENTITY % local.tech.char.class ""><!ENTITY % tech.char.class "Action|Application|ClassName|Command|... %local.tech.char.class;">
 • Dostosowanie:
 • <!ENTITY % local.tech.char.class "|MethodName"><!ENTITY % DocBookDTD PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN">%DocBookDTD;<!ELEMENT MethodName - - ((%smallcptr.char.mix;)+) > <!ATTLIST MethodName %common.attrib; %classname.role.attrib; %local.classname.attrib; >
wireless application protocol
Wireless Application Protocol
 • WAP – Internet przez telefony komórkowe.
 • Rodzina standardów:
  • WML – Wireless Markup Language,
  • WMLScript,
  • WTLS – Wireless Transport Layer Security,
  • WSP – Wireless Session Protocol,
  • WTP – Wireless Transaction Protocol,
  • ...
j zyk wml
Język WML
 • Uwzględnia specyfikę telefonów komórkowych:
  • małe wyświetlacze,
  • ograniczone możliwości nawigacji (mało klawiszy, brak myszki),
  • mała moc obliczeniowa i szybkość transmisji.
 • Dokument WML:
  • zbiór kart WML,
  • proste formatowanie tekstu i grafiki
  • mechanizmy nawigacji między kartami i dokumentami,
  • polecenia wywołania skryptów.
przyk ad
Przykład
 • <?xml version=”1.0”?><!DOCTYPE wml PUBLIC ”-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN” ”http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml”><wml> <card id=”start” title=”Witamy”> <do type=”accept” label=”Szczegoly”> <go href=”#dalej”/> </do> <p align=”center”>Witamy w<br/> <b>empolis Polska</b></p> </card> <card id=”dalej” title=”Szczegoly”> <p>empolis Polska sp. z o.o.<br/> ul. Plocka 5a<br/>01-231 Warszawa</p> </card></wml>
perspektywy
Perspektywy
 • (Słabnące) wsparcie ze wszystkich stron:
  • producentów telefonów i narzędzi,
  • operatorów telefonii komórkowych,
  • operatorów serwisów WAP.
 • Potencjalne zastosowania:
  • informacje o kursach walut,
  • rozkłady jazdy, rezerwacje biletów,
  • pogoda,
  • giełda,
  • ...
mathematical markup language
Mathematical Markup Language
 • Pozwala zapisywać formułyprzy pomocy:
  • składni prezentacyjnej,
  • składni semantycznej.
 • Status języka:
  • rekomendacja W3C,
  • nie jest powszechnie akceptowany przez przeglądarki internetowe,
  • jest wspomagany przezoprogramowanie, np. Amaya,MathType.
mathml przyk ad
MathML – przykład
 • Składnia prezentacyjna:
 • <mrow>
 • <mrow>
 • <msup> <mi>x</mi> <mn>2</mn> </msup>
 • <mo>+</mo>
 • <mrow>
 • <mn>4</mn> <mo>&invisibletimes;</mo> <mi>x</mi>
 • </mrow>
 • <mo>+</mo> <mn>4</mn>
 • </mrow>
 • <mo>=</mo>
 • <mn>0</mn>
 • </mrow>
mathml przyk ad1
MathML – przykład
 • Składnia semantyczna:
 • <mrow>
 • <apply> <eq/> <apply> <plus/> <apply> <power/> <ci>x</ci> <cn>2</cn> </apply> <apply> <times/> <cn>4</cn> <ci>x</ci> </apply> <cn>4</cn> </apply> <cn>0</cn> </apply></mrow>
chemical markup language
Chemical Markup Language
 • Pozwala zapisywać wzory chemiczne, kształty cząsteczek itp.:
  • spectra and other instrumental output,
  • crystallography,
  • organic and inorganic molecules,
  • physicochemical quantities (including units),
  • MO calculations,
  • macromolecules: sequence protein,ligand and sequence.
 • Rozwijany przez Open MoleculeFoundation.
cml przyk ad
CML – przykład
 • <CML:molecule id="test">
 • <CML:atomArray builtin="elsym">
 • c c O H H H H H H</CML:atomArray>
 • <CML:atomArray builtin="x2" type="float">
 • 0 0 0 0 0 -2 -2 2 2</CML:atomArray>
 • <CML:atomArray builtin="y2" type="float">
 • 0 2 4 -2 6 0 2 0 2</CML:atomArray>
 • <CML:bondArray builtin="atid1">
 • 1 1 1 1 2 2 2 3</CML:bondArray>
 • <CML:bondArray builtin="atid2">
 • 2 4 6 8 7 9 3 5</CML:bondArray>
 • <CML:bondArray builtin="order" type="integer">
 • 1 1 1 1 1 1 1 1
 • </CML:bondArray>
 • </CML:molecule>
slide22
SVG
 • Scalable Vector Graphics
 • Pozwala opisywać dwuwymiarową grafikę:
  • kształty wektorowe (złożone z linii prostych i krzywych),
  • obrazy rastrowe,
  • tekst,
  • grupowanie, transformacje, filtry, ...
 • Status:
  • SVG 1.0 – rekomendacja W3C,
  • SVG 1.1 – rekomendacja kandydująca.
svg przyk ad
SVG - przykład
 • <svg width="4in" height="3in">
 • <desc>Niebieskie koło z czerwoną obwódką </desc>
 • <g>
 • <circle style="fill: blue; stroke: red"
 • cx="200" cy="200" r="100"/>
 • </g>
 • </svg>
gdzie szuka dalej
Gdzie szukać dalej
 • DocBook:
  • DocBook: The Definitive Guide:
   • www.docbook.org
  • DocBook Technical Committee of OASIS:
   • www.oasis-open.org/docbook
 • WAP:
  • WAP Forum:
   • www.wapforum.org
  • AnywhereYouGo: przewodnik po WML:
   • www.AnywhereYouGo.com
  • Polska witryna WAP:
   • mobile.net.pl
gdzie szuka dalej1
Gdzie szukać dalej
 • MathML:
  • W3C’s Math Home Page
   • http://www.w3.org/Math
 • CML:
  • Strona główna Open Molecule Foundation:
   • www.xml-cml.org
 • SVG:
  • W3C Scalable Vector Graphics
   • www.w3.org/Graphics/SVG/
  • SVG Central
   • www.svgcentral.com
rodzaje informacji
Rodzaje informacji

wysoka wartość

SGML

EDI

dostępność

zarządzalność

szybkość

wierność

XML

treść jako produkt:

publikacje referencyjne

dokumentacja techniczna

dokumenty biznesowe:

faktury, zamówienia

krótki czas życia

długi czasżycia

materiały marketingowe,

e-commerce

archiwa

szybkość

dostępność

dostępność

bezpieczeństwo

???

HTML

niska wartość

trendy
Trendy

wysoka wartość

EDI  XML

SGML XML

upowszechnienie

zwiększenie szybkości

elastyczność

tworzenie wartości

zarządzanie wartością

publikowanie jeden-do-jednego

krótki czas życia

długi czasżycia

dotarcie do rynku

jakość informacji

handel w Internecie

budowaniebaz wiedzy

HTML  XML

??? + XML

niska wartość

xml owa r ewolucja
XML-owa (r)ewolucja
 • Młoda, dynamicznie się rozwijająca technologia:
  • zatwierdzanie nowych wersji standardów,
  • rozwój narzędzi,
  • ale: istnieją już zastosowania przemysłowe,
  • wsparcie dla XML-a zaczyna być istotnym czynnikiem przy wyborze oprogramowania.
 • Wątpliwości, pytania:
  • czy XML wyprze SGML? HTML?
  • czy XML Schema wyprze DTD?
  • czy XML-EDI wyprze EDIFACT?
  • ...?
ad