Kolegij poslovne finansije
Download
1 / 24

Kolegij: Poslovne finansije - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Kolegij: Poslovne finansije . Tema: Donošenje odluka o finansiranju. Danas upoznajemo :. Teorijski. Praktično. Sedam seminarskih radova: Akcija - karakteristike, vrste, itd. Obveznice - karakteristike, vrste, itd. Dugoročni zajmovi - karakteristike, vrste, itd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kolegij: Poslovne finansije ' - abby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kolegij poslovne finansije

Kolegij: Poslovne finansije

Tema: Donošenje odluka o finansiranju


Danas upoznajemo
Danas upoznajemo :

Teorijski

Praktično

Sedam seminarskih radova:

Akcija - karakteristike, vrste, itd.

Obveznice - karakteristike, vrste, itd.

Dugoročni zajmovi - karakteristike, vrste, itd.

Lizing - karakteristike, vrste, itd.

Spontani karatkoročni izvori finansiranja

Kratkoročni zajmovi - karakteristike, vrste, itd.

Faktoring i fortfejting

 • Pretpostavke za odlučivanje o izvorima finansiranja

 • Dugoročne izvore finansiranja:

  • Akcije

  • Obveznice

  • Dugoročni zajmovi

  • Lizing

 • Kratkoročne izvore finansiranja:

  • Spontane

  • Kratkoročne zajmoveOd koga
“Od koga”

 • Iz sopstvenih ili pozajmljenih izvora

 • Od čega zavisi

  • usvojene politike finansiranja,

  • finansijskog položaja preduzeća,

  • ciljne odnosno željene strukture kapitala,

  • stava menadžmenta prema promjenama u držanju kontrolnog paketa akcija u preduzeću i

  • dodatnih ograničenja kod donošenja menadžerskih odluka.


Obavezno moramo odgovoriti
Obavezno moramo odgovoriti

 • Koliko kapitala pribaviti iz pozajmljenih izvora,

 • Da li reinvestirati dobiti,

 • Po kom osnovu jačati sopstveni kapital, ili pak isplatiti dividende, te ako će se isplatiti po kojoj stopi,

 • Da li kapital pribaviti na tržištu vrijednosnih papira ili putem banaka,

 • Da li kapital pribaviti na dugi ili kratki rok,

 • Da li emitovati vlasničke ili povjerilačke (dužničke) vrijednosne papire,

 • Koju vrstu vrijednosnih papira emitovati i kada.Akcije akcionarski kapital
Akcije – akcionarski kapital

 • Dugoročni, vlasnički

 • Bez dospijeća

 • Obične i preferencijalne:

  • upravljanje,

  • dividenda i

  • rizik.


Vrijednost
Vrijednost

 • Nominalna

 • Knjigovodstvena

 • Tržišna


Obveznice
Obveznice

 • Dugoročni, dužnički

 • Motivi za izdavanje:

  • duži rokovi dospijeća nego kod bankarskih kredita,

  • nema promjene vlasničke strukture i

  • niža je cijena (trošak) nego u slučaju emitovanja akcija.

 • Po kojoj cijeni ćete prodati obveznicu?

 • Imanentna cijena obveznice

 • Kamata se isplaćuje godišnje ili češće


Podjela
Podjela

Budžetski deficit

 • Prema emitentu:

  • Državne

  • Druge

 • Prema roku dospijeća

 • Prema porijeklu – zemlja u kojoj se vrši emisija:

  • Inostrane

  • Evroobveznice – istovremeno se mogu prodavati u više zemalja.

 • Prema osiguranju obaveza:

  • Neosigurane

  • Osigurane (nekretninama = hipotekarne, drugim HoV = kolateralne, opremom)

 • Prema starosti duga – kada imamo više emisija.

 • Prema načinu plaćanja kamata:

  • Diskontovane (bez kupona)

  • Sa kuponima

  • Konsoli – nemaju fiksan rok dospijeća.

 • Prema vrsti kamatne stope

U različitim valutama – konvertibilne, povoljan poreski tretman!


Hipotekarne obveznice
Hipotekarne obveznice

 • Nastale na osnovama tradicije korišćenja klasičnih hipotekarnih zajmova.

 • Hipotekarne obveznice su “stvorile” banke da bi riješile problem nelikvidnosti plasiranih hipotekarnih zajmova (“zarobljena” velika sredstva).


Tok sekjuritizacije kako je pukao balon
Tok sekjuritizacije – “kako je pukao balon”

 • pojedini krediti sa istim faktičkim dospijećem, vrstom nekretnine i kamatnom stopom  prepakovani (“udruženi”) u tzv. PUL.

 • Na osnovu PULa emitovane obveznice  pojedini zajmovi iz pula su obezbjeđenje za izvršenje obaveza iz izdatih obveznica  znači obveznica je zasnovana na bazi hipoteke (mortgage backed securities).

 • Kupci obveznica postaju faktički vlasnici nekretnina.

 • Banka emisijom obveznica “vraća” u tok novac koji je vezan plasiranjem hipotekarnog zajma.

 • Banka prilivima od anuiteta zajmova plaća obaveze po osnovu emitovanih obveznica.

 • Ako klijent ne vraća zajam, banka uzima nekretninu i prodaje je  odatle plaća obaveze iz emitovanih obveznica. • Prednosti: suficita novčanih sredstava!

  • Kapital se prikuplja iz više izvora  lakše

  • Troškovi finansiranja ograničeni  ne učestvuju u raspodjeli dobiti

  • Troškovi emitovanja ograničeni i niži od emitovanja akcija

  • Poreski štit.

 • Nedostaci:

  • Fiksna obaveza za emitenta likvidacija usljed neizvršavanja

  • Povećanje finansijskog leveridža povećanje cijene kapitala (više duga = rast rizika)

  • Veliki iznos na raspolaganju na dan dospijeća za isplatu glavnice

  • Dugoročne prirode veći rizik

  • Strožiji uslovi emisije.


A u odnosu na akcije
A u odnosu na akcije suficita novčanih sredstava!

 • U pogledu rizika: vlasnici obveznica imaju manji rizik u odnosu na vlasnike akcija.

 • U pogledu prihoda: vlasnici obveznica imaju fiksan prihod, koji je nešto viši od prihoda koji bi imali da investiraju u državne vrijednosne papire.

 • U pogledu kontrole nad preduzećem: za razliku od vlasnika akcija, vlasnici obveznica nemaju pravo glasa i kontrole nad poslovanjem firme. To pravo stiču samo u određenim slučajevima, kada emitent ne izvršava svoje obaveze i kada je to predviđeno ugovorom o kreditu.


Dugoro ni zajmovi
Dugoročni suficita novčanih sredstava!zajmovi

 • Period

 • Svrha i garancija

 • Najčešće vrste:

  • Investicioni grediti (pojam grace perioda i interkalarnih kamata)

  • Hipotekarni (pojam intabulacije)


Lizing najam
Lizing (najam) suficita novčanih sredstava!

 • Posao u kome se jedna strana obavezuje da preda (ustupi) drugoj strani predmet lizinga na korištenje za određeni vremenski period, dok se druga strana obavezuje da u tom periodu plaća određenu naknadu.

 • Privlačan za mala i srednja preduzeća.

 • Vrste  operativni i finansijski


Operativni lizing
Operativni lizing suficita novčanih sredstava!

 • Kratkoročna operacija  period najma je kraći od vijeka trajanja sredstva

 • Obično je proizvođač sredstva i davalac lizinga.

 • Pravo svojine se ne prenosi na korisnika.

 • Rizike i obaveze snosi davalac.

 • Može se otkazati u bilo koje doba.


Finansijski lizing
Finansijski lizing suficita novčanih sredstava!

 • Full-pay-out lizing

 • Trilateralana transakcija

 • Glavne prednosti: procenat finansiranja opreme, nedostatak kolaterala za zajam, poresko priznati rashod.

 • Glavni nedostatak: cijena.


Kratkoročni izvori suficita novčanih sredstava!Obaveze prema dobavlja ima
Obaveze prema dobavljačima suficita novčanih sredstava!

 • Kratkoročni poslovni dugovi i spontani dugovi.

 • Važnost procjene boniteta dobavljača.

 • Finansijski aspekt popusta koje dobavljači nude za prijevremeno plaćanje.

 • Pitanje obima neto obrtnog kapitala  što manji (potraživanja finansiramo kratkoročnim poslovnim obavezama).


Kratkoro ni zajmovi neosigurani
Kratkoročni suficita novčanih sredstava!zajmovi- neosigurani

 • Neosigurani – odobravaju se na temelju kreditnog boniteta preduzeća:

  • Kontokorentni krediti (prekoračenje na računu)

  • Revolving kredit


Kratkoro ni zajmovi osigurani
Kratkoročni zajmovi - osigurani suficita novčanih sredstava!

 • Osigurani – odobravaju se na temelju pokrića:

  • Lombardni kredit – zalog vrijednosnih papira, potraživanja ili zaliha

  • Faktoring – preuzimanje potraživanja od kupca od strane trećeg lica (faktora) i plaćanje odmah, naravno uz naknadu:

   • Avansno finansiranje (faktor zadržava određenu sumu kao granciju za pritužbe kupca na kvalitet)

   • Diskontno finansiranje (faktor uplaćuje dogovoreni iznos)


ad