T rk ye be ya alti ocuk ve bebek l mler n n tesp t ed lmes ara tirmasi 2006 2010 be mor 2010
Download
1 / 19

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010) - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010). Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı. Çalışmanın Esas ve Tali Amaçları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI2006-2010(BEÇMOR-2010)

Prof. Dr. Haydar SUR

-Proje Yürütücüsü-

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


Çalışmanın Esas ve TaliAmaçları

 • Türkiye’de 01.01.2006 – 31.12.2010 dönemindeki bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm hızlarını saptamak

  • Bebek ve çocuk sağlığı konusunda yürütülen politikaların değerlendirilmesi

  • Daha sonraki politikaların belirlenmesi

  • Sağlık Bakanlığı’nca tutulan rutin kayıtların karşılaştırılması

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Çalışma Protokolünün Tarafları

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • İstanbul Üniversitesi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Çalışmanın Yürütülmesinde Sorumlu Kişiler

 • Prof. Dr. Haydar SUR – İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Prof. Dr. Işıl MARAL – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 • Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 • Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI- İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Doç. Dr. Yavuz SANİSOĞLU – Yıldırım Beyazıt Ün.

 • Dr. Mesut AKYOL – GATA Biyoistatistik AD

 • Dr. Nuran AYDIN – Koç Ün. Hemşirelik Yüksekokulu

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Soru kağıtları

 • 2 Bölümden oluştu:

  • Hane halkı soruları

  • Evlenmiş kadın soruları

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Hane Halkı Soruları

 • Evlenmiş Kadın Soru Kâğıdı’nın uygulanacağı kadınları belirlemek amaçlı sorular

 • Hanede 2006-2010 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen tüm yaş gruplarındaki ölümleri kayıt altına alıp bebek ve çocuk ölümlerinin ilk bulgusunu elde etmek amaçlı sorular

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Evlenmiş Kadın Soruları

 • Evlenmiş olma, resmi ve/veya dini nikâhlı olma veya birlikte yaşama olarak tanımlandı ve kişinin kendi beyanı esas alındı

 • Doğurganlık , doğumlar ve ölümler ile ilgili bilgiler elde edildi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Doğumlarla İlgili Verilerin Kapsamı

 • Ölmüş ise;

 • Ölüm yaşı

 • Ölümün nerede gerçekleştiği

 • Öldüğünde bir hastalık tanısı alıp almadığı

 • Doğum tarihi

 • Cinsiyet

 • Kaç haftalık doğduğu

 • Gebeliğin istenme durumu

 • Doğumun yapıldığı yer

 • Doğum şekli

 • Doğum ağırlığı

 • Emzirme durumu

 • Doğuştan gelen anomalisi olup olmadığı

 • Halen hayatta olup olmadığı

 • her bir çocuk için ayrı ayrı sorgulandı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Takvim Modülü

 • Evlenmiş Kadın Formu’nun bir parçası

 • Ocak 2005’den başlayarak 2010 aralık ayı sonuna kadarki 6 yıllık dönemde gerçekleşen doğurganlık ve ölüm olaylarının aylık olarak kaydedilmesi için kullanıldı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Örneklem

 • Araştırmanın örneklem tasarımı ve büyüklüğü, Türkiye geneli, kentsel ve kırsal alanlar için kanıt verecek hassasiyette

 • Türkiye için TÜİK’in oluşturduğu hane halkı veri tabanından çok aşamalı küme örnekleme (multistageclustersampling) yöntemi ile

 • Nüfusu on bin kişiden daha az olan yerleşim birimleri kırsal, on bin ve üzeri nüfuslu yerler kentsel yerleşim yeri olarak tanımlandı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Örneklemin Boyutu

 • Araştırma örneklemi 43856 haneyi kapsamakta

  • 33136’sı (% 75.56) kentsel

  • 10720’si (% 24.44) kırsal

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Araştırma Ekibinin Oluşturulması

 • Görüşmeci, denetçi, ekip başı ve saha koordinatörleri Türkiye’deki üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksek Okulları (SYO) ve Hemşirelik Yüksek Okullarına (HYO) gönderilen duyurular yoluyla alınan başvurular arasından seçildi

 • Saha çalışması için seçilen çalışanlar üniversite öğrencilerinden ve mezunlarından oluşturuldu

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Araştırma Ekibi

 • 73 İl ekibi

 • İllere göre farklı sayılarda ekip üyeleri

 • Her ekipte, 1 akademik personel ekip başkanı olarak, ilin büyüklüğüne göre 10-25 arasında değişen kadın görüşmeci

 • 1 alan denetçisi görev

 • Toplam 323 personel + Yönetim Ekibi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri Toplama

 • 4 hafta sürdü

 • Anket formları kargo ile merkeze (İstanbul) gönderildi

 • Veri kalitesi denetlendi

 • Bazı anketlerin tekrarı, bazı telefon sorgulamaları..

 • Onaylanan anketlerin veri girişi işlemi başlatıldı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri Girişi

 • 130 veri giriş elemanı

 • Verilerin ikişer kez girilip çapraz kontrolü

 • Özel bir şirket tarafından hazırlanan SAVGKASPro1 (Sağlık Araştırmaları Veri Giriş, Kontrol ve Analiz Sistemi Programı) paket programı kullanılarak bilgisayara girildi ve denetlendi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Verilerin Kalite Denetimi

 • Verilerin toplanması esnasında

 • Verilerin girişine karar verilirken

 • Veri girişi sonrasında

  kalite denetimleri yapıldı

 • Mahremiyet için bilgi toplanırken, kağıt ortamda ve elektronik ortamda özel önlemler alındı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri tabanının güvenliği

 • Veri tabanı göçmesine yönelik önlemler

 • Dışarıdan saldırılara karşı elektronik önlemler

 • Yetki limitini, zamanını aşan veya yetkisi olmayan elemanların veritabanına erişiminin engellenmesi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Teşekkür.

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


ad
 • Login