T rk ye be ya alti ocuk ve bebek l mler n n tesp t ed lmes ara tirmasi 2006 2010 be mor 2010
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010) PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010). Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı. Çalışmanın Esas ve Tali Amaçları.

Download Presentation

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T rk ye be ya alti ocuk ve bebek l mler n n tesp t ed lmes ara tirmasi 2006 2010 be mor 2010

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI2006-2010(BEÇMOR-2010)

Prof. Dr. Haydar SUR

-Proje Yürütücüsü-

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


Al man n esas ve tali ama lar

Çalışmanın Esas ve TaliAmaçları

 • Türkiye’de 01.01.2006 – 31.12.2010 dönemindeki bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm hızlarını saptamak

  • Bebek ve çocuk sağlığı konusunda yürütülen politikaların değerlendirilmesi

  • Daha sonraki politikaların belirlenmesi

  • Sağlık Bakanlığı’nca tutulan rutin kayıtların karşılaştırılması

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Al ma protokol n n taraflar

Çalışma Protokolünün Tarafları

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • İstanbul Üniversitesi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Al man n y r t lmesinde sorumlu ki iler

Çalışmanın Yürütülmesinde Sorumlu Kişiler

 • Prof. Dr. Haydar SUR – İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Prof. Dr. Işıl MARAL – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 • Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 • Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI- İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Doç. Dr. Yavuz SANİSOĞLU – Yıldırım Beyazıt Ün.

 • Dr. Mesut AKYOL – GATA Biyoistatistik AD

 • Dr. Nuran AYDIN – Koç Ün. Hemşirelik Yüksekokulu

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Soru ka tlar

Soru kağıtları

 • 2 Bölümden oluştu:

  • Hane halkı soruları

  • Evlenmiş kadın soruları

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Hane halk sorular

Hane Halkı Soruları

 • Evlenmiş Kadın Soru Kâğıdı’nın uygulanacağı kadınları belirlemek amaçlı sorular

 • Hanede 2006-2010 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen tüm yaş gruplarındaki ölümleri kayıt altına alıp bebek ve çocuk ölümlerinin ilk bulgusunu elde etmek amaçlı sorular

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Evlenmi kad n sorular

Evlenmiş Kadın Soruları

 • Evlenmiş olma, resmi ve/veya dini nikâhlı olma veya birlikte yaşama olarak tanımlandı ve kişinin kendi beyanı esas alındı

 • Doğurganlık , doğumlar ve ölümler ile ilgili bilgiler elde edildi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Do umlarla lgili verilerin kapsam

Doğumlarla İlgili Verilerin Kapsamı

 • Ölmüş ise;

 • Ölüm yaşı

 • Ölümün nerede gerçekleştiği

 • Öldüğünde bir hastalık tanısı alıp almadığı

 • Doğum tarihi

 • Cinsiyet

 • Kaç haftalık doğduğu

 • Gebeliğin istenme durumu

 • Doğumun yapıldığı yer

 • Doğum şekli

 • Doğum ağırlığı

 • Emzirme durumu

 • Doğuştan gelen anomalisi olup olmadığı

 • Halen hayatta olup olmadığı

 • her bir çocuk için ayrı ayrı sorgulandı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Takvim mod l

Takvim Modülü

 • Evlenmiş Kadın Formu’nun bir parçası

 • Ocak 2005’den başlayarak 2010 aralık ayı sonuna kadarki 6 yıllık dönemde gerçekleşen doğurganlık ve ölüm olaylarının aylık olarak kaydedilmesi için kullanıldı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Rneklem

Örneklem

 • Araştırmanın örneklem tasarımı ve büyüklüğü, Türkiye geneli, kentsel ve kırsal alanlar için kanıt verecek hassasiyette

 • Türkiye için TÜİK’in oluşturduğu hane halkı veri tabanından çok aşamalı küme örnekleme (multistageclustersampling) yöntemi ile

 • Nüfusu on bin kişiden daha az olan yerleşim birimleri kırsal, on bin ve üzeri nüfuslu yerler kentsel yerleşim yeri olarak tanımlandı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Rneklemin boyutu

Örneklemin Boyutu

 • Araştırma örneklemi 43856 haneyi kapsamakta

  • 33136’sı (% 75.56) kentsel

  • 10720’si (% 24.44) kırsal

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


T rkiye bes yas alti ocuk ve bebek l mlerinin tespit edilmesi arastirmasi 2006 2010 be mor 2010

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Ara t rma ekibinin olu turulmas

Araştırma Ekibinin Oluşturulması

 • Görüşmeci, denetçi, ekip başı ve saha koordinatörleri Türkiye’deki üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksek Okulları (SYO) ve Hemşirelik Yüksek Okullarına (HYO) gönderilen duyurular yoluyla alınan başvurular arasından seçildi

 • Saha çalışması için seçilen çalışanlar üniversite öğrencilerinden ve mezunlarından oluşturuldu

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Ara t rma ekibi

Araştırma Ekibi

 • 73 İl ekibi

 • İllere göre farklı sayılarda ekip üyeleri

 • Her ekipte, 1 akademik personel ekip başkanı olarak, ilin büyüklüğüne göre 10-25 arasında değişen kadın görüşmeci

 • 1 alan denetçisi görev

 • Toplam 323 personel + Yönetim Ekibi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri toplama

Veri Toplama

 • 4 hafta sürdü

 • Anket formları kargo ile merkeze (İstanbul) gönderildi

 • Veri kalitesi denetlendi

 • Bazı anketlerin tekrarı, bazı telefon sorgulamaları..

 • Onaylanan anketlerin veri girişi işlemi başlatıldı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri giri i

Veri Girişi

 • 130 veri giriş elemanı

 • Verilerin ikişer kez girilip çapraz kontrolü

 • Özel bir şirket tarafından hazırlanan SAVGKASPro1 (Sağlık Araştırmaları Veri Giriş, Kontrol ve Analiz Sistemi Programı) paket programı kullanılarak bilgisayara girildi ve denetlendi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Verilerin kalite denetimi

Verilerin Kalite Denetimi

 • Verilerin toplanması esnasında

 • Verilerin girişine karar verilirken

 • Veri girişi sonrasında

  kalite denetimleri yapıldı

 • Mahremiyet için bilgi toplanırken, kağıt ortamda ve elektronik ortamda özel önlemler alındı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri taban n n g venli i

Veri tabanının güvenliği

 • Veri tabanı göçmesine yönelik önlemler

 • Dışarıdan saldırılara karşı elektronik önlemler

 • Yetki limitini, zamanını aşan veya yetkisi olmayan elemanların veritabanına erişiminin engellenmesi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Te ekk r

Teşekkür.

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


 • Login