Histerektomi h angi y olla vaginal abdominal laparoskopik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Histerektomi H angi Y olla : Vaginal ? Abdominal ? Laparoskopik? PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Histerektomi H angi Y olla : Vaginal ? Abdominal ? Laparoskopik?. Prof. Dr. Ramazan DANSUK Bezmialem Üniversitesi. Histerektomi. Dünyada yılda 7 milyonu aşkın 2. en çok yapılan Kadın-Doğum operasyonu, bunun 2/3’nün abdominal 1/6’sının vajinal 1/6’sının ise laparoskopik

Download Presentation

Histerektomi H angi Y olla : Vaginal ? Abdominal ? Laparoskopik?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Histerektomi Hangi Yolla: Vaginal? Abdominal? Laparoskopik?

Prof. Dr. Ramazan DANSUK

Bezmialem niversitesi


Histerektomi

 • Dnyada ylda 7 milyonu akn

 • 2. en ok yaplan Kadn-Doum operasyonu,

 • bunun 2/3nn abdominal

 • 1/6snn vajinal

 • 1/6snn ise laparoskopik

 • USA - 60 yana kadar HER 4 KADINDAN BR HSTEREKTOMZE


Endikasyon

 • %40,7 leiomyom

 • %17,7 endometriozis

 • %14,5 vajinal prolapsus

 • AUK

 • Pelvik Relaksasyon

 • Preinvaziv Hast.

 • Maling Hast.


Tarihe TAH

 • Charles Clay 1843

 • Ellis Burnham 1853

 • Richardsson


Tarihe VH

 • Soranus of Ephesus (98-138 A.D.):


Tarihe VH

 • Longenbeck 1813

 • Clover 1815


Laparoskopik histerektomi -LAVH

 • Semm 1984te tekniini tanmlam

 • 1989da Reich ilk laparaskopik histerektomiyi yapmtr

 • 1990da Kovacs Laparoskopik Asiste Vaginal Histerektomi(LAVH)


19. Yzyln sonunda ve 20. Yzyln banda

 • antisepsi, anestezi ve antibiotiklerin olmamas abdominal histerektomi de mortalitenin %35 kadar yksek olmas sonucunu getirmitir. Bu dnemlerde bu nedenle vajinal yolla uygulanan histerektomilerde ise mortalite daha azdr.


1982 ve yaynlayan CDC raporu

 • Vajinal ve abdominal histerektomi komplikasyonlarnn yaynland ilk byk raporun yldr. Abdominal yolla komplikasyonlarn 2 kat daha fazla olduu rapor edilmitir.


 • Vaginal--------------sresi daha ksa ?

 • Abdominal-------daha az komplikasyon ?

 • Laparoskopik----daha abuk mobilizasyon

  ve yat sresi ?


Seim

 • Hasta m?

 • Operatr m?


Operasyon Sresi

 • Abdominal 50 dk

 • Vaginal 40 dk

 • Laparaskopik 84 dk


Evaluate study

 • Komplikasyon oran

  • Vaginal 9.5

  • Laparaskopik 11.1

  • Abdominal 6.2


Bu 4 sorunun cevab nedir?

1 Uterusu karmak veya karmamak ?

2 Normal serviksi karmak veya karmamak?

3 Normal overleri karmak veya karmamak?

4 - Laparoskopik , vajinal veya abdominal?


Histerektominin Amac

 • Hayat kurtarmak

 • Hastann ikayet ve skntlarn (ar, kanama, prolapsus vb...) gidermek

 • Deformiteyi dzeltmek


SORULAR

 • Hastaln tedavisi iin en iyi yaklam yolu hangisidir

 • Hasta iin en gvenli yol hangisidir

 • Histerektominin beraberinde bir operasyon yapacaksak bu operasyon yada operasyonlar hangi yolu tercih ederek yapabiliriz

 • Hasta en abuk nasl iyileir

 • Hastann tercihi nedir


Yapl yolunu seerken ama

 • Daha gvenli

 • Maliyet- etkinlik ynnden daha elverili

 • Hastann medikal gereksinimleri tam karlamas olmaldr.


 • 1990 ncesi %75 dolaylarnda olan abdominal histerektomi oranlar gnmzde vajinal ve laparoskopik histerektomi lehine %10-15 orannda gerileme gstermitir. Bunda yeni enstrmanlarn gelimesi ve deneyim birikimi nemli rol oynamtr.


Histerektomide Ana Prensipler

 • Uterusu karmak

 • Ar kan kaybndan kanmak

 • Bakteriyel kontaminasyondan kanmak

 • Dokulara gereksiz hasar ve zedelenmelerden kanmak

 • Normal anatomi ve fonksiyonu salamak

 • Dier patolojileri saptamak


Ne Zaman ABDOMNAL Histerektomi

 • Vajinal apeks genilii < 2 parmak

 • Bituberozap < 9 cmPubik ark< 90

 • Evre 0 mobilite

 • Uterus bykl >280 gr. (>12 hafta)

 • Ekstra-uterin hastalk

 • litotomi pozisyonu yaplmasna engel ortopedik durumlar


Dier Pelvik Patolojiler

 • Endometriozis

 • Pelvik yapklklar

 • Adneksiyal patoloji

 • Kronik pelvik ar

 • Kronik pelvik iltihabi hastalk


VAJNAL HSTEREKTOMi

 • Vajinal apeks genilii > 2 parmak

 • Bituberozap < 9 cmPubik ark< 90

 • >Evre 1 mobilite

 • Uterus bykl <280 gr. (<12 hafta)

 • Patoloji yalnzca uterusta

 • Litotomi pozisyonu yaplmasna engel ortopedik durumlar olmamas


LAPAROSKOPK Yaklam

 • Ekstrauterin patoloji phesi

 • Bu ekstrauterin patoloji L/S ile tedavi edilebilir durumda olmaldr.


VH Avantajlar

 • Ekstraperitoneal

 • Abdominal insizyon ve buna bal komplikasyonlar yok

 • Daha az adezyon

 • Daha rahat tolere edilebilir.

 • Vajinal relaksasyon da e zamanl olarak tedavi edilebilir.


Cocrhane meta analizlerine gre vaginal yolla histerektomi abdominal yola gre

 • Daha ksa sreli hospitalizasyon

 • Daha abuk mobilizasyon ve normal aktiviteye dn

 • Daha az enfeksiyon, demektir


LVAH Avantajlar

 • Endikasyonlar AH ile benzer

 • Hastanede kal sresi az

 • Morbidite daha az

 • Daha abuk iyileme

 • Gnlk aktivitelere daha erken dn


Abdominal yolun seilmesi

 • Vaginal yada laparaskopik yolun kullanmnda tecrbe eksiklii

 • zellikle Laparaskopik yol iin ekipman eksiklii

 • Cerrahn alkanlklar

 • Cerrahi yol tercihi iin kesin bir guideline olmamas


Hastanede kal & maliyet


 • Maling durumlar iin ise vaginal yol ok snrl olarak ancak birka durum dnda abdominal yada ekip ve ekipman varsa laparoskopik yada robotik yol tercih edilebilir.


Histerektomi karar verildikten sonra histerektomi yaplma ekli aadaki faktrler eliinde individualize edilmelidir.

 • -Jinekolojik hastaln yaygnl

 • -Beraberinde yaplacak dier cerrahi ilemler

 • -Seilecek yolun yarar ve sakncalar

 • -Hastann Tercihi

 • -Cerrahi ekipmann varl

 • -Cerrahn tecrbe birikimi


 • Login