I nh h ng ng du ng c ng ngh th ng tin trong i m i c ng ta c da y ho c tr ng trung ho c @
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Hỗ trợ cho bài soạn điện tử PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hỗ trợ cho bài soạn điện tử. ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC --@--. Hiển thị Slide mà bạn muốn bổ sung một Excel Chart vào Trên menu Insert nhấp Object > Create > Microsoft Excel chart.

Download Presentation

Hỗ trợ cho bài soạn điện tử

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I nh h ng ng du ng c ng ngh th ng tin trong i m i c ng ta c da y ho c tr ng trung ho c @

Hỗ trợ cho bài soạn điện tử

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC--@--


Che n m t bi u chart

 • Hiển thị Slide mà bạn muốn bổ sung một Excel Chart vào

 • Trên menu Insert nhấp Object > Create > Microsoft Excelchart

CHÈN MỘTBIỂU ĐỒ (CHART)

 • Chèn một biểu đồ Microsoft Excel

 • vào trong một presentation


Bi u microsoft excel chart

 • Ghi dữ liệu trên trang bảng tính: kích đúp trên biểu đồ> sheet 1.

 • Về trang có biểu đồ: click vào chart 1.

 • Về trang Power Point click bên ngoài biểu đồ.

Click vào đây

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Bổ sung dữ liệu vào một biểu đồ


Bi u microsoft excel chart1

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)


Bi u microsoft excel chart2

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Bổ sung dữ liệu vào một biểu đồ


Bi u microsoft excel chart3

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Bổ sung dữ liệu vào một biểu đồ


Bi u microsoft excel chart4

 • Click đúp trên biểu đồ> trên menu Chart > Chart Options > Titles > điền tên >OK.

 • Về trang Power Point click bên ngoài biểu đồ.

Tên biểu đồ

Tiêu đề trục

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Bổ sung tên biểu đồ, tiêu đề trên các trục


Bi u microsoft excel chart5

 • Click đúp trên biểu đồ> Trên menu Chart > Chart Type.

 • Trên nhãn Stadard Types hoặc Custom Types > lựa chọn kiểu biểu đồ thích hợp

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Chọn một kiểu biểu đồ khác


Bi u microsoft excel chart6

 • Click đúp trên biểu đồ> Click đúp lên chi tiết muốn thay đổi > chọn các tùy chọn.

 • Click Fill Effects để chọn hiệu ứng màu

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Thay đổi màu, đường biên trong biểu đồ


Bi u microsoft excel chart7

 • Click đúp biểu đồ> Click đúp chi tiết muốn đưa hình ảnh vào> Patterns > Fill Effects > Picture > Select Picture.

 • Trong Look in chọn ổ đĩa, folder, file ảnh.

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Bổ sung một hình ảnh vào biểu đồ


Bi u microsoft excel chart8

BIỂU ĐỒ (MICROSOFT EXCELCHART)

 • Biểu đồ biểu hiện tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm

 • (Có khoảng cách năm không đều)


Ve bi u co khoa ng ca ch n m kh ng u

VẼ BIỂU ĐỒ CÓ KHOẢNG CÁCH NĂM KHÔNG ĐỀU.

Khi nhập dữ liệu phải chừa những khoảng trống tương ứng.


Bi u c t co khoa ng ca ch n m kh ng u

BIỂU ĐỒ CỘT CÓ KHOẢNG CÁCH NĂM KHÔNG ĐỀU


Bi u k t h p co khoa ng ca ch n m kh ng u khi ve pha i th m d li u va o

BIỂU ĐỒ KẾT HỢP, CÓ KHOẢNG CÁCH NĂM KHÔNG ĐỀU,KHI VẼ PHẢI THÊM DỮ LIỆU VÀO


Ca c d li u nha t la d li u th m va o

CÁC DỮ LIỆU NHẠT LÀ DỮ LIỆU THÊM VÀO


Bi u k t h p co khoa ng ca ch n m kh ng u c t ma u va ng bi u hi n d li u th m va o

BIỂU ĐỒ KẾT HỢP CÓ KHOẢNG CÁCH NĂM KHÔNG ĐỀU,CỘT MÀU VÀNG BIỂU HIỆN DỮ LIỆU THÊM VÀO


Xo a va s a co bi u u ng copy va paste special cho n picture windows metafile va o microsoft word

XÓA VÀ SỬA ĐỂ CÓ BIỂU ĐỒ ĐÚNGCopy và Paste Special (chọn Picture Windows Metafile) vào Microsoft Word


H tr cho ba i soa n i n t

XÓA CÁC CỘT MÀU VÀNG VÀ CÁC NĂM TƯƠNG ỨNG.Click phải vào đường biểu diễn > Edit Points > chỉnh sửa đường biểu diễn


Hoa n chi nh ca c c t

Triệu lượt khách

Nghìn tỉ đồng

Khách nội địa

Khách quốc tế

Doanh thu từ du lịch

HOÀN CHỈNH CÁC CỘT

18

35

16

30

14

25

12

20

10

8

15

6

10

4

5

2

0

0

1991

1995

1997

1998

2000

2005


Bi u hoa n chi nh

BIỂU ĐỒ HOÀN CHỈNH


H tr cho ba i soa n i n t

SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH

Tôi muốn xuất hiện hàng chữ này

Muốn ai trước cũng được cả

Tôi muốn hàng chữ này xuất hiện trước


H tr cho ba i soa n i n t

1. Click chọn biểu tượng này

2. Nhớ số 2 trong hộp này


H tr cho ba i soa n i n t

SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH

Tôi muốn xuất hiện hàng chữ này

Muốn ai trước cũng được cả

Tôi muốn hàng chữ này xuất hiện trước


H tr cho ba i soa n i n t

 • Click vào

 • mũi tên này

 • Chọn Timing


H tr cho ba i soa n i n t

SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH

Tôi muốn xuất hiện hàng chữ này

Muốn ai trước cũng được cả

Tôi muốn hàng chữ này xuất hiện trước


 • Login