cz stotliwo ci wykorzystywane przez urz dzenia do identyfikacji radiowej
Download
Skip this Video
Download Presentation
Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej. dr inż. Wiktor Sęga Urząd Komunikacji Elektronicznej. Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach - nowy etap automatyzacji bibliotek Warszawa 21 października 2014 r. Otoczenie regulacyjno-prawne (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej' - aaron-roberts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cz stotliwo ci wykorzystywane przez urz dzenia do identyfikacji radiowej

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej

dr inż. Wiktor Sęga

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach- nowy etap automatyzacji bibliotek

Warszawa 21 października 2014 r.

otoczenie regulacyjno prawne 1
Otoczenie regulacyjno-prawne (1)
 • Międzynarodowe (1)
  • Zalecenie ERC/REC 70-03 w sprawie urządzeń bliskiego zasięgu (SRD)
  • Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (2006/771/WE z późn. zm.)
  • Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (2006/804/WE)
otoczenie regulacyjno prawne 2
Otoczenie regulacyjno-prawne (2)
 • Międzynarodowe (2)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności
  • Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wstępną klasyfikację urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi znaków identyfikacyjnych (2000/299/WE)
otoczenie regulacyjno prawne 3
Otoczenie regulacyjno-prawne (3)
 • Krajowe
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w szczególności art. 144 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 144 ust. 3)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. nr 138 poz. 972 z późn. zm.).
normy zharmonizowane
Normy zharmonizowane
 • ETSI EN 300 330 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz
 • ETSI EN 300 440 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz
 • ETSI EN 302 208 - Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w zakresie częstotliwości 865 - 868 MHz z poziomem mocy do 2 W
definicja urz dze rfid
Definicja urządzeń RFID
 • Urządzenia RFID to urządzenia służące między innymi do śledzenia i identyfikacji artykułów przy użyciu systemu radiowego składającego się z urządzeń biernych (identyfikatorów) zamontowanych na artykułach oraz z urządzeń nadawczo-odbiorczych (czytników), które aktywują identyfikatory i odbierają z nich dane zwrotne
zastosowanie urz dze rfid
Zastosowanie urządzeń RFID
 • Automatyczna identyfikacja towarów
 • Śledzenie przesyłek wartościowych
 • Systemy alarmowe
 • Zarządzanie odpadami komunalnymi
 • Identyfikacja osobista
 • Kontrola dostępu
 • Czujniki zbliżeniowe
 • Systemy zabezpieczające przed kradzieżą
 • Systemy lokalizacji
 • Transmisja danych do urządzeń przenośnych
 • Bezprzewodowe systemy sterowania
cechy rfid
Cechy RFID
 • RFID nie jest służbą radiokomunikacyjną w rozumieniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego
 • RFID działa we współużytkowanych pasmach częstotliwości
 • RFID nie może powodować zakłóceń w pracy służb radiokomunikacyjnych
 • RFID nie może żądać ochrony od zakłóceń pochodzących od służb radiokomunikacyjnych
 • RFID jest dopuszczone do używania na podstawie tzw. licencji ogólnej (urządzenia są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego)
rfid vs ism
RFID vs ISM
 • Urządzenia ISM - urządzenia zaprojektowane w celu wytwarzania i miejscowego użycia energii o częstotliwościach radiowych dla celów przemysłowych, naukowych, medycznych, domowych lub podobnych, z wyłączeniem zastosowań z dziedziny telekomunikacji
 • Urządzenia RFID nie są urządzeniami ISM
 • Jedyną cechą wspólną jest fakt, że niektóre zakresy częstotliwości przeznaczone dla urządzeń ISM są również przeznaczone dla urządzeń RFID
zakresy cz stotliwo ci dla rfid
Zakresy częstotliwości dla RFID
 • 119 – 148,5 kHz
 • 400 – 600 kHz
 • 13 553 – 13 567 kHz
 • 433,05 – 434,79 MHz
 • 865 – 868 MHz
 • 2 446 – 2 454 MHz
zakres 119 148 5 khz
Zakres 119 – 148,5 kHz
 • Parametry
 • brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika
zakres 119 148 5 khz1
Zakres 119 – 148,5 kHz
 • Główne zastosowanie
  • Kontrola produkcji
  • Automatyzacja produkcji
  • Kontrola dostępu:parkingi, garaże
  • Motoryzacja: immobilisery, systemy antywłamaniowe
  • Maszyny i narzędzia przemysłowe
  • Identyfikacja zwierząt (chipy)
  • Transport, przewóz chemikaliów, przetwarzanie substancji niebezpiecznych
  • Gospodarowanie odpadami
zakres 400 600 khz
Zakres 400 – 600 kHz
 • Parametry
  • Maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m wynosi -8 dBµA/m
  • Wartość -8 dBµA/m odnosi się do każdego pasma o szerokości 10 kHz. Dodatkowo dla systemów pracujących w paśmie o szerokości większej niż 10 kHz dopuszcza się całkowite natężenie pola -5 dBµA/m pod warunkiem, że wartość -8 dBµA/m w każdych 10 kHz pasma nie jest przekroczona
  • Urządzenia powinny pracować z pasmem o minimalnej szerokości równej 30 kHz
  • Brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika
zakres 400 600 khz1
Zakres 400 – 600 kHz
 • Główne zastosowanie
  • Maszyny i narzędzia przemysłowe
  • Logistyka przemysłowa
  • Przemysł drukarski, produkcja papieru
  • Czujniki zbliżeniowe
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Transport, przewóz chemikaliów, przetwarzanie substancji niebezpiecznych
  • Produkcja stali
  • Zarządzanie zaopatrzeniem medycznym
  • Przetwarzanie i kontrola żywności
  • Kontrola załadunku
zakres 13 553 13 567 khz
Zakres 13 553 – 13 567 kHz
 • Parametry
  • Maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 m wynosi 60 dBµA/m
  • Brak ograniczeń na odstęp sąsiedniokanałowy i aktywność nadajnika
 • Główne zastosowanie
  • Zarządzanie bibliotekami
  • Bilety (transport publiczny, imprezy masowe, itp.)
  • Kontrola dostępu (w tym paszporty)
  • Bezpieczeństwo
  • Logistyka – etykietowanie produktów
  • Technologia NFC (ang. Near Field Communication – komunikacja w polu bliskim)
zakres 865 868 mhz
Zakres 865 – 868 MHz
 • Parametry

Częstotliwości środkowe kanałów są określone za pomocą zależności:

864,9 MHz + (0,2 MHz * numer kanału),

gdzie dostępne numery kanałów w poszczególnych zakresach częstotliwości są następujące:

a)   numery od 1 do 3 dla zakresu 865,0 - 865,6 MHz,

b)   numery od 4 do 13 dla zakresu 865,6 - 867,6 MHz,

c)   numery od 14 do 15 dla zakresu 867,6 - 868,0 MHz.

Zezwala się, żeby to samo urządzenie korzystało z kilku podzakresów

Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów rozpraszania widma.

zakres 865 868 mhz1
Zakres 865 – 868 MHz
 • Główne zastosowanie
  • Łańcuchy logistyczne, identyfikacja palet, itp.
  • Etykietowanie produktów
  • Zintegrowane zastosowania RFID i EAS (ang. Electronic Anti-theft System – systemprzeciwkradzieżowy)
  • Kontrola procesu produkcji, śledzenie produktów
  • Obsługa ładunków (cargo)
  • Zarządzanie bagażem lotniczym
  • Systemy lokalizacyjne
  • Śledzenieprzesyłekwartościowych
zakres 2 446 2 454 mhz
Zakres 2 446 – 2 454 MHz
 • Parametry

Szerokość głównej wiązki anteny w płaszczyźnie poziomej nie może przekraczać wartości 90 stopni (± 45 stopni), a tłumienie listków bocznych musi wynosić co najmniej 15 dB.

Praca z poziomem mocy promieniowanej e.i.r.p. większym niż 500 mW dopuszczalna jest tylko wewnątrz budynków i podlega dodatkowym ograniczeniom, których omówienie przekracza ramy niniejszej prezentacji.

zakres 2 446 2 454 mhz1
Zakres 2 446 – 2 454 MHz
 • Główne zastosowanie:
  • Przeróbka wiórów
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Czujniki zbliżeniowe
  • Identyfikacja pojemników do przechowywania i transportu obrabianych lub montowanych części
  • Śledzenie położenia
  • Śledzenieprzesyłekwartościowych
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę
 • dr inż. Wiktor Sęga
 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • [email protected]
ad