Träff
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Träff för nya medlemmar PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Träff för nya medlemmar. 2014. Upplägg. Läget i Vänsterpartiet Organisationen Partiprogrammet Allmänna frågor Fika. Vänsterpartiet växer. 13 8 00 medlemmar i jan 2014 Ser ut att växa med ytterligare 3 000 nya medlemmar 2014 Vi ser ut att bli 50 procent fler än efter valet 2010.

Download Presentation

Träff för nya medlemmar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr ff f r nya medlemmar

Träffförnyamedlemmar

2014


Uppl gg

Upplägg

 • Läget i Vänsterpartiet

 • Organisationen

 • Partiprogrammet

 • Allmänna frågor

 • Fika


V nsterpartiet v xer

Vänsterpartiet växer

 • 13 800 medlemmar i jan 2014

 • Ser ut att växa med ytterligare3 000 nya medlemmar 2014

 • Vi ser ut att bli 50 procent fler än efter valet 2010


V armt v lkomna

Varmt välkomna!

§ 2. Var och en som vill verka för Vänsterpartiets politik kan bli medlem


Tillsammans r vi starka

Tillsammans är vi starka

 • Ingen kan göra allt men alla kan göra något

 • Dra erfarenheter från olika sorters politiska rörelser


I och utanf r parlamenten

I och utanför parlamenten

 • Valkampanjer

 • Driver frågor i parlamenten

 • Är med och bygger rörelser


L ng och kort sikt

Lång och kort sikt

 • Långsiktiga visioner

 • Genomför förbättringar i det lilla varje dag


F r ndring p riktigt

Förändring på riktigt

 • Arbetar med de stora samhällsproblemen

 • Beredda att gå före


Varit med och avgjort

Varit med och avgjort

 • Allmän pension

 • Nej till EMU

 • Vinster i välfärden


Valr relsen 2014

Valrörelsen 2014

 • Fokuserat budskap

 • Starkare organisation

 • God stämning


L get efter valet

Läget efter valet

 • Brett stöd för att få ut vinstintressena från välfärden och bygga en välfärd att lita på

 • Det tydliga vänsteralternativet i svensk politik


Bra f ruts ttningar

Bra förutsättningar

 • Starkare förtroende för Vänsterpartiets politik

 • 15-20 procent kan tänka sig att rösta på Vänsterpartiet


Stadgar

Stadgar

 • §1 Partiets organisation och stadgar är utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att delta i utformandet av partiets verksamhet och politik.


Stadgeprinciper

Stadgeprinciper

 • Demokrati – medlemmarna bestämmer!

 • Alla medlemmar har samma rättigheter

 • Organisationen ska vara lätt att förstå för alla


Ett parti i r relse

Ett parti i rörelse

 • § 9. ... Partiets medlemmar har ett gemensamt ansvar för säkerställandet av en fri debatt där alla bemöts med respekt och tolerans.


Majoritetsbeslut

Majoritetsbeslut

 • § 12. Beslut fattas enligt majoritetsprincipen när inte annat föreskrivs i dessa stadgar.


Ett parti som g r saker

Ett parti som gör saker

 • Följer fattade beslut

 • Genomför tillsammans

 • Som representanter företräder vi partiets linje


Medlemskapet

Medlemskapet

 • Rösträtt

 • Information

 • Tidningen RÖTT


Tidningen r tt

Tidningen Rött


Hemsidan

Hemsidan


Ung v nster

Ung Vänster

”Ung Vänster samarbetar med och stödjer Vänsterpartiet … men fattar utifrån egna analyser självständiga beslut i organisatoriska och politiska frågor.”


Partif reningen

Partiföreningen

 • Vanligtvis en per kommun

 • Fackliga partiföreningar

 • Där det händer


Kommunala grupper

Kommunala grupper

 • Riktningen bestämmer vi tillsammans

 • Ekonomiska resurser


Distriktet

Distriktet

 • Geografiska partiföreningar

 • Distriktsexpeditionen

 • Stödjer partiföreningarna

 • Landsting och regioner


Riksniv n

Riksnivån

 • Övergripande politiska linjen

 • Strategier


Riksdagsgruppen

Riksdagsgruppen

 • 21 ledamöter

 • Utskott

 • Talespersoner


Tj nstem n

Tjänstemän

 • Partikansliet: ca 40

  StabenLedamotsstödetPolitikutveckling och studierKommunikationOrganisation

 • Distriktsombudsman

 • Landsting och kommuner


J mst lld representation

Jämställd representation

 • Första partiet med jämställd representation på alla nivåer


Internfeminism

Internfeminism

 • Ser att de strukturer som finns i samhället också finns här

 • Jobbar tillsammans för alla ska få samma chanser och utrymme


Minst 50 procent kvinnor

Minst 50 procent kvinnor

 • § 21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta.


Anv nder statistiken

Använder statistiken


Partiprogrammet

Partiprogrammet

 • Socialister och feminister med ett ekologiskt förhållningssätt


Socialism

Socialism

 • Klass

 • Arbetarrörelsen

 • Socialistiskt samhälle


Feminism

Feminism

 • Patriarkatet

 • Handlar om makt

 • Kvinnorörelser


H llbarhet

Hållbarhet

 • Ekologiskt förhållningssätt

 • Rättvist miljöutrymme

 • En grundläggande och frigörande omvandling


Internationalister

Internationalister

 • Fattiga och rika länder

 • Exploatering

 • Krig


Allm nna fr gor

Allmänna frågor

 • Läs mer i Resursbanken på vansterpartiet.se


Tr ff f r nya medlemmar

Kampanjmetoder

 • Kampanjen “INTE TILL SALU”


 • Login