Uz. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU Sağlık Bakanlığı Müsteşarı - PowerPoint PPT Presentation

Uz. Dr. Orhan Fevzi GMRKOLU
Download
1 / 30

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uz. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU Sağlık Bakanlığı Müsteşarı. 8. Herkese Sağlık G ü vencesi. HEKİM SAYISI. Ülkemizde hekim sayısı yetersizdir. Hekim başına düşen nüfus açısından Türkiye, DSÖ Avrupa Bölgesinde yer alan 53 ülke içerisinde 52. sıradadır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uz. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

Uz. Dr. Orhan Fevzi GMRKOLU

Salk Bakanl Mstear


8 herkese sa l k g vencesi

8. Herkese Salk Gvencesi

HEKM SAYISI


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

lkemizde hekim says yetersizdir. Hekim bana den nfus asndan Trkiye, DS Avrupa Blgesinde yer alan 53 lke ierisinde 52. sradadr.

58 milyon nfusa sahip talyada 241.000, 60 milyon nfusa sahip Fransada 203.000, 83 milyon nfusa sahip Almanyada 278.000, 39 milyon nfusa sahip Arjantinde 109.000 hekim mevcutken lkemizde bu rakam sadece 103.000dir.

lkemizde hekim bana den nfus asndan en iyi illerimizden biri stanbuldur.stanbul ile ayn nfusa sahip Belikada 46.000 hekim, Yunanistanda 48.000 hekim ve Kbada 67.000 hekim mevcutken stanbulda bu rakam sadece 21.000dir.

lkemizde 1000 kiiye 1,4 hekim dmektedir. Bu rakam svirenin 1960 yl rakamdr.

Trkiye hekim says bakmndan fakir bir lkedir ve mevcut hekim kaynan optimum kullanmaya mecburdur.

HEKM SAYISI


Y llara g re t p fak ltesi retim yesi ve yeni kay t yapt ran renci say s

Yllara Gre Tp Fakltesi retim yesi ve Yeni Kayt Yaptran renci Says

HEKM SAYISI

retim yesi Says

Yeni renci Says

1986

2006

20 yl

Kaynak: SYM Yllklar

Yukardaki grafik lkemizin hekim a sorununun yakn bir zamanda zlemeyeceini, aksine sorunun derinleeceini gstermektedir.


8 herkese sa l k g vencesi1

8. Herkese Salk Gvencesi

VERMLLK


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK

Hekimlerin Gnll Olarak Tam Gn almas ve Performansa Dayal Ek deme

Uzman Hekim Full-Time Oran (%)

Grevi devraldmzda uzman hekimlerimizin sadece 2.200 tam zamanl alyordu.

Performansa Dayal Ek deme uygulamamz sonucunda bugn 15.500uzman hekimimiz kamuda tam zamanl almaktadr.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK

Performansa Dayal Ek deme

 • Yaplan ie karlk ek deme anlamna gelen performansa gre ek demeyi, hizmet arzn ve verimlilii artran bir tevik arac olarak uygulamaktayz.

 • Hizmet talebinin karlanmasnda motivasyonu artran nemli bir unsur olmutur.

 • Sistemdeki kaaklarn kayt iine alnmas; malzemelerin ucuza temin edilmesi, israfn azalmas performansa dayal deme sistemini byk lde sbvanse etmektedir.

 • Uygulama dzenli bir kayt sisteminin olumasn salad. Hastanelerimizin % 20sinde otomasyon var iken, bugn bu oran % 100dr.

 • Bekleme sreleri nemli lde azald.

 • Bir st kuruma sevk oranlar makl seviyelere indi.

 • Salk iletmelerinin gelir-gider dengeleri hassasiyetle takip edilir hale geldi.

 • Halk arasnda bak paras diye bilinen haksz uygulama ile mcadelemiz kolaylat.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK

Uzman Hekim Bana Den Nfus (2002-2007)


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK

Birinci Basamakta alan Hekim ve Yaplan Muayene Says

Not: Hesaplamalarda Salk Oca, ASAP,Toplum sal Merkezi VSD, SSK Dispanseri, SSK Salk stasyonu ve Aile Hekimlii verileri kullanlmtr.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK

Salk Bakanl Hastanelerinde alan Uzman Hekim ve

Yaplan Muayene Says

Not: Rakamlara SSK hastanelerimizde alan uzman hekim ve yaplan muayene saylar dahildir.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK

KBAI HEKME MRACAAT SAYISI (YIL)

Kaynak: data.euro.who.int/hfadb ve Salk Bakanl Yllklar


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

VERMLLK

Hekim Seme Hakk Olan Hastane Says

En temel hasta haklarndan olan Hekim Seme Hakkn, Eyll 2004te

11 hastanemizde balattk.Bugne kadar 680 hastanemizde uygulamaya baladk.

2008 yl hedefimiz 800 hastanedir.


8 herkese sa l k g vencesi2

8. Herkese Salk Gvencesi

SALIK HARCAMALARI


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

SALIK HARCAMALARI

2006 FYATLARI LE KAMU SALIK HARCAMASI (MLYON-YTL) VE

KAMU SALIK TESSLERNDE YAPILAN MUAYENE SAYISI (MLYON K)


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

SALIK HARCAMALARI

SALIK HARCAMALARININ GSYHYA ORANI (%)

Toplam Salk Harcamas

Kamu Salk Harcamas

zel Salk Harcamas


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

SALIK HZMETLERNDEN MEMNUNYET ORANLARI

SALIK OCAKLARINDA YAPILAN MUAYENE SAYISI VE

SUNULAN HZMETTEN MEMNUNYET ORANI (%)

DEVLET HASTANELERNDE YAPILAN MUAYENE SAYISI VE

SUNULAN HZMETTEN MEMNUNYET ORANI (%)

Memnuniyet oran

Memnuniyet oran

Muayene says

Muayene says

Not: 2003 ylnda ilk anket yapldnda SSK tesisleri devralnmamt.

Kaynak:TK Yaam Memnuniyeti Aratrmas 2003,2006 ve Salk Bakanl 2003,2006 statistik Yllklar


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

SALIK HZMETLERNDEN MEMNUNYET ORANLARI


8 herkese sa l k g vencesi3

8. Herkese Salk Gvencesi

NN TAM GN YASASI ?


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

yi bir salk hizmeti iin tam gn yasas nemli bir gerekliliktir.

Bu yasann tm salk sorunlarn zmesini beklemiyoruz

Ancak geldiimiz noktada tam gne geiin 28 yl ncesine gre daha sorunsuz olaca grnyor.

Ksmi zamanl alma kurumsallkla badamaz.

NN TAM GN YASASI ?


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

NN TAM GN YASASI ?

 • niversite, devlet hastaneleri ve kamuya ait dier salk kurulular milletimizin nemli yatrmlardr. Yar zamanl fonksiyonellikleri kanlmaz olarak atl kapasite oluturur.

 • Bu kurumlarn verimlilii ve gelimesi iin alanlarn kurumlarna ballklarnn glendirilmesi bir gerekliliktir.

 • niversite hastanelerinde daha belirgin olmak zere tm kamu hastanelerinde ksmi zamanl alma; kuruma sahip kma ve kurumu gelitirme azmini zayflatmaktadr.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

Hem kamuda hem de zel sektrde, kstl saydaki hekim kaynamz rasyonel kullanmak iin tam gn alma gereklidir.

Hekimlerimizin zelde de, kamuda da sadece hekimlik yapmasn salamak icap eder. Bylece sadece hekimlerin deil tm toplumun verimlilii artacaktr.

Hekimlerimizi gnlllk esasna gre istihdam etmek iin tam gne geilmelidir.

NN TAM GN YASASI ?


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

NN TAM GN YASASI ?

 • Salk sistemimizdeki gelimeler neticesinde muayenehanelerin kapanma srecine girmesiyle halkmzn nndeki seenekler azalmam hatta artmtr.

 • Bugn gelinen noktada vatandalarmz en yakn salk ocandan, aile hekiminden, devlet hastanesinden veya zel salk kurulularndan hizmet alabilmektedir.

 • Hastalar hizmet ald kurumu seebildii gibi o kurumdaki hekimi de seebilmektedir.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

NN TAM GN YASASI ?

 • Hekimler olarak kabul etmeliyiz ki; yar zamanl alma, mesleimizin halkn nazarnda sevimsizlemesine sebep olmutur.

 • Salk; hizmeti sunan ile alan arasnda nimet-klfet dengesi arka planda ekillenmesi gereken bir alan iken, muayenehanecilik bunu zedelemektedir. Nimetin arka planda ekillenmesi ile kastedilen hekim-hasta arasnda para al-veriinin olmamas, hekimin parasn sigorta kurumundan almasdr.

 • Niin tam gn yasas? Hekim ile hasta arasndaki bilgi asimetrisini dikkate alarak hasta ile hekim arasndaki para ilikisini bitirmek iin. Bu asimetride btn kontrol hekimin elindedir ve muayeneyi, tetkiki, tedaviyi ynlendirir. Ayn zamanda hekim hastann vekildir de. Hekim hastadan para da alyorsa ekonomi bilimi bu fotorafa arzal araclk, kusurlu vekillik diyor. Paray sigorta kurumlar derse aslnda hekim de skntdan kurtulmu olur.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

NN TAM GN YASASI ?

 • Bugne kadar kamuda almaya eklemlenmi muayenehanecilik; hastalarn madd ynden maduriyetlerine sebep olsa da hasta insanmz salna kavuabilmek iin bu sreci kullanmaya almt, altrlmt. Halbuki kamu kaynaklarnn kiisel karlar iin kullanlmasna engel olmak, kamunun yurttalarna kar grevidir.

 • Tam gn uygulamas salk hizmetlerinin kolay ulalabilir ve etik olmasn salayacak, bunun yan sra tp mesleinin onurunu, itibarn koruyacaktr.

 • Ayn hastanede tam gn ve yar zamanl alan hekimler arasndaki haksz rekabete son vermek ve hastane ortamnda alma barn temin etmek iin bugn % 65 olan tam gn alan hekim orannn % 100 olmasn istiyoruz.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

Tbbi cihaz ve donanm rasyonel kullanmak iin.

Tan ve tedavi maliyetlerinin drmek iin.

Salk tesislerini profesyonel ynetebilmek iin. Standartlar belirleyen ve kontrol grevini yklenecek olan bir Salk Bakanl uygulamasnda, hastane zerk idaresi olutuunda, bir ksm doktor sadece hastanede, dier bir ksm ise hem hastanede hem darda alrsa o kurulu profesyonelce ynetilemez ve optimum verim salayamaz.

NN TAM GN YASASI ?


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

Muayenehanecilik her alanda kayt dl tevik etmekte olduu iin.

Kamu hastanelerimizde uluslar aras akreditasyon standartlar dorultusunda Kalite Ynetim Sistemini kurabilmek iin.

Salk hizmet srelerini rasyonel deerlendirmek ve denetlemek iin.

Ulusal hastalk yknn tespiti de dahil salk verilerini doru toplamak iin.

Salk hizmetlerinde hem toplam hem de marjinal fayday artrmak iin.

Hasta ve hasta yaknlarnn salk hizmet memnuniyetiniartrmak iin.

NN TAM GN YASASI ?


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

Doktorlar iin de, yurttalarmz iin de alkanlklar deitirme zaman gelmitir. lkemizdeki 100 bin hekimin tamamnn muayenehane+kamu grevini devam ettirmek istediini ve her birinin ortalama 5 kiilik ailesinin olduunu, toplam 500 bin kiinin bunu istediini varsayalm. Bilelim ki 69 milyon 500 bin insanmz da bu uygulamadan holanmamaktadr.

Sunumun nemle vurgulamak istedii udur: Tam gn yasas muayenehaneleri kapatmamaktadr. Aksine hukuk lkesi olan Trkiyede hekimlerin zgrce muayenehane-zel hastane-dal ve tp merkezi tercihini veya kamu sektrnde mesleklerini uygulama tercihini iki ayr seenek olarak ortaya koymaktadr.

NN TAM GN YASASI ?


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

 • Bu, doktorun kutsal bir uray hayata geirmesinde, emeini cretlendirirken kamu kurulular zerinden hizmetle ilikilendirmesi uygulamasn ayrmann kanlmaz artdr.

 • Diyoruz ki; tp mesleinin ada normlara uygun, bilimsel, onurlu dzeyinin ykseltilmesi ve insanmzn salk hakknn sosyal adalete en uygun biimde gerekletirilmesi, sonu olarak ta daha salkl bir Trkiye iin tam gn yasas.


Uz dr orhan fevzi g mr k o lu sa l k bakanl m ste ar

Teekkr ederiz.

NN TAM GN YASASI ?


 • Login