luku 2 yritys
Download
Skip this Video
Download Presentation
Luku 2 - Yritys

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Luku 2 - Yritys - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

Luku 2 - Yritys. Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: teknologinen tehokkuus, panosvaatimusjoukko (input-requirement set), tekninen rajasubstitituutiosuhde (MRTS), substituutiojousto, homoteettinen ja homogeeninen funktio, skaalatuotot, ekspansioura, transformaatiokäyrä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luku 2 - Yritys' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
luku 2 yritys
Luku 2 - Yritys
 • Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä:
  • teknologinen tehokkuus, panosvaatimusjoukko (input-requirement set), tekninen rajasubstitituutiosuhde (MRTS), substituutiojousto, homoteettinen ja homogeeninen funktio, skaalatuotot, ekspansioura, transformaatiokäyrä
 • Miten yrityksen kustannusten minimointi ja voiton maksimointi liittyvät toisiinsa?
 • Mikä on kustannusfunktio ja Shephardin lemma?
 • Mitä ovat ja miten saadaan ehdolliset panoskysynnät (unconditional demand functions), entä tarjontafunktio (supply function) ja suorat panoskysynnät (unconditional demand functions)?
 • Mikä on voittofunktio (profit function) ja Hotellingin lemma?
luku 3 yritys ja markkinat
Luku 3 – Yritys ja markkinat
 • Miten markkinoiden tarjontakäyrä saadaan yksittäisten yritysten tarjontakäyristä?
 • Mikä on tarjontakäyrän epäjatkuvuusongelma ja miten se on ratkaistavissa?
 • Miten negatiiviset ja positiiviset ulkoisvaikutukset vaikuttavat toimialan tarjontaan?
 • Miten marginaalinen yritys määrittää toimialan koon kilpailullisten markkinoiden tasapainossa?
 • Miten monopolin mahdollisuudet asettaa tuotteen hinta rajakustannusten yläpuolelle riippuu kysynnän hintajoustosta?
 • Mitä tarkoitetaan diskriminoivalla monopolilla?
 • Entä monopolistisella kilpailulla?
luku 4 kuluttaja
Luku 4 – Kuluttaja
 • Mikä tarkoitetaan kulutusmahdollisuuksien joukolla?
 • Entä kun kirjoitetaan ”kori x paljastetusti preferoidaan koriin x’ nähden”?
 • Mikä on paljastettujen preferenssien heikko aksiooma?
 • Mitä aksioomia käytetään hyötyfunktion muodostamisessa?
 • Mitä ovat kompensoidut eli hicksiläiset kysynnät? Entä suorat eli marshallilaiset kysynnät? Miten ne ovat johdettavissa? Entä menofunktiofunktio ja epäsuorahyötyfunktio?
 • Mikä on Slutskyn yhtälö? Entä Royn identiteetti?
 • Entä ekvivalentti ja kompensoiva variaatio? Miten kuluttajan ylijäämä liittyy niihin?
luku 5 kuluttaja ja markkinat
Luku 5 – Kuluttaja ja markkinat
 • Miten kuluttajan tulot on endogenisoitavissa?
 • Miten tulojen endogenisointi muuttaa kuluttajan maksimointiongelman?
 • Milloin kotitalous on hyödykkeen tarjoaja ja milloin sen on kuluttaja?
 • Miten tulojen endogenisointi muuttaa hyödykkeen hinnan muutoksen tulo- ja substituutiovaikutuksen tulkinnan?
 • Mitä ovat tarjontakäyrät ”offer curve” ja ”supply curve”? Miten ne liittyvät toisiinsa?
 • Miten hyödykkeet on aggregoitavissa? Entä kuluttajien kysynnät? Minkälaisia ongelmia aggregointiin liittyy?
luku 6 yksinkertainen talous
Luku 6 – Yksinkertainen talous
 • Mitä tarkoitetaan nettotuotoksella? Entä teknologialla?
 • Millä aksioomilla tyypillisesti kuvataan käytettävissä olevaa teknologiaa?
 • Miten tuotanto ja kulutus yhdistyvät Robinson Crusoe taloudessa?
 • Miten tuotanto ja kulutus on eroteltavissa toisistaan? Voiko sen tehdä aina? Miksi/miksi ei?
 • Miten vaikutuksia talouden avaamisella on talouteen?
luku 7 yleinen tasapainoteoria
Luku 7 – Yleinen tasapainoteoria
 • Mitä on allokaatio? Mitä eroa on kilpailullisella allokaatiolla ja kilpailullisella tasapainolla?
 • Mikä on ydin? Mitä ytimelle tapahtuu, kun talouden koko kasvaa? Miten ydin liittyy kilpailulliseen tasapainoon?
 • Miten tasapainohinnat on ratkaistavissa yleisen tasapainomallissa? Entä lopullinen allokaatio? Miten talouden resurssit liittyvät tarkasteluun?
 • Mikä on liikakysyntäfunktio? Miten se on johdettavissa?
 • Miten liikakysyntä liittyy tasapainotarkasteluun?
 • Mitä ominaisuuksia liikakysyntäfunktiolla on? (Walrasin laki!)
 • Miten hinnat on normalisoitavissa ratkaisua haettaessa?
 • Miten hinnat sopeutuvat tasapainoon (tâtonnement prosessi)?
luku 8 ep varmuus ja riski
Luku 8 – Epävarmuus ja riski
 • Mitä tarkoitetaan käsitteillä ex ante jaex post?
 • Entä odotettu tulema, odotettu hyöty, riskiaversio, varmuusekvivalentti, riskipreemio?
 • Miten ne lasketaan kahden maailmantilan tapauksessa?
 • Mikä on von Neumann–Morgenstern-hyötyfunktio?
 • Minkälainen on riskiä karttavan, riskineutraalin ja riskiä hakevan hyötyfunktio?
 • Miten lasketaan henkilön absoluuttinen riskiaversio, entä suhteellinen?
luku 9 hyvinvointi
Luku 9 – Hyvinvointi
 • Miten yksilöiden tasolta on johdettavissa yhteiskunnan tasolle eri sosiaalisten tilojen välinen preferenssijärjestys?
 • Mitä tarkoitetaan Arrowin mahdottomuusteoreemalla? Mihin aksioomiin se pohjautuu?
 • Mitä Arrowsin aksioomista voitaisiin lieventää? Ts. miten on löydettävissä yhteiskunnan tasolle hyvin käyttäytyvä sosiaalisten tilojen järjestys?
 • Minkälaisia ongelmia seuraavissa äänestysmenetelmissä on: äänienemmistö (plurality voting) ja de Borda -äänestys?
 • Mitä tarkoitetaan Pareto-parannuksella, ja -tehokkuudella? Entä potentiaalisella Pareto parannuksella?
luku 10 strateginen k ytt ytyminen
Luku 10 – Strateginen käyttäytyminen
 • Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: toimet (actions), informaatiojoukko, strategia, simultaanisuus
 • Mikä on pelin ekstensiivinen muoto ja strateginen eli normaali muoto?
 • Mikä on dominoiva strategia? Entä dominoivien strategioiden tasapaino? Miten suljetaan pois dominoidut strategiat?
 • Mitä tarkoitetaan Nashin tasapainolla? Miten se etsitään?
 • Onko aina löydettävissä jokin em:sta tasapainoista? Voiko esiintyä useita? Entä miten Nash ja dominoivan strategian tasapaino liittyvät toisiinsa?
 • Mikä on vangin ongelma?
 • Miten oligopolin Cournot-Nash tasapaino on ratkaistavissa? Miten Bertrandin malli poikkeaa Cournot-mallista?
ad