Download

Basisschool “De Viertorre”


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
Sophia
From:
|  
(3755) |   (0) |   (0)
Views: 43 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Basisschool “De Viertorre”. presenteert. AUTIWERKING. "DE MEEUWTJES". Onder meterschap van KIWANIS Veurne "Zilvermeeuw". Buitengewoon onderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Normale begaafdheid Randnormale begaafdheid Mindere begaafdheid . WAT IS AUTISME ?.
Basisschool “De Viertorre”

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Basisschool“De Viertorre”

presenteert

Slide 2

AUTIWERKING

"DE MEEUWTJES"

Onder meterschap van KIWANIS Veurne

"Zilvermeeuw"

Slide 3

Buitengewoononderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis

Normale begaafdheid

Randnormale begaafdheid

Mindere begaafdheid .

Slide 4

WAT IS AUTISME ?

Slide 5

WAT IS AUTISME ?

 • Een pervasieve ontwikkelingsstoornis

  handicap voor het leven= niet te genezen

  de diagnose wordt gesteld op het gedrag .

  Autismespectrumstoornis = divers.(ASS)

  Kijk naar gelijkenis in autisme en niet naar het verschil in intelligentie

Slide 6

Hoe uit autisme zich?

 • Beperkingen in de sociale interactie

 • Beperkingen in de communicatie

 • Beperkingen in het verbeeldingsvermogen

  Rigide denken en handelen

Slide 7

Ouders komen te staan voor:

 • Normale opvoedingswijzen werken niet

 • Zoektocht door hulpverleningsland

 • Conflicten binnen het gezin

 • Relatie van ouders onder druk

 • Sociaal isolement door onbegrip

 • Inleveren persoonlijke belangen

 • Overleven , in plaats van leven

Slide 8

Opvoeden kind met autisme

autibril = verplaatsen in ‘t denken v/h kind

C.C. E.F. TOM.

We brengen dagstructuren sociale regels

samenhang taken aanleren aanleren

gevolgen voor het kind

Overzichtelijke Groeien naar Aan de hand van

wereld, voor- zelfstandigheid regels sociaal

spelbaar =minder weerbaarder.

negatief gedrag

Slide 9

Auti-project

 • Specifieke leeromgeving= verheldering van omgeving en taken + auti-communicatie zelfstandigheid.

  • -verduidelijking en voorspelbaarheid door visualisaties

  • Individualisering

  • Functionaliteit

  • Continuïteit en transfer naar later toe.

Slide 11

Autiteam “ De Meeuwtjes”

Slide 12

Team bijzondere leerkrachten

Slide 13

AUTITEAM INTERNAAT

Slide 14

MENSEN MET EEN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS HEBBEN EEN ANDERE DENKSTIJL EN HEBBEN DAAROM RECHT OP AANGEPAST ONDERWIJS MET HART VOOR HET KIND .

Slide 15

WAT BIEDEN WE ?

AANGEPAST ONDERWIJS ( dag- en werkschema’s , voorspelbaarheid , structuur ) voor BEGAAFDE , RANDNORMALE en MINDER BEGAAFDE leerlingen met ASS.

Een AANGENAME SFEER waarin SOCIALE VAARDIGHEDEN tot ONTPLOOIING kunnen komen .

AANGEPASTE KLEINE AUTIKLASSEN met AANGEPAST DIDACTISCH MATERIAAL .

PERSOONLIJKE AANPAK en begeleiding door ORTHOPEDAGOGEN , PSYCHOLOGE ,LOGOPEDISTEN, KINESIST , VERPLEEGSTERS , …

Aandacht voor RELAXATIE en BRAIN GYM

Beschikbaarheid van DIAGNOSTISCH EN ERGONOMISCH MATERIAAL .(ComVoor-test, …)

INTERNAAT MET AUTIWERKING

Zeer NAUWE SAMENWERKING met CLB EN OUDERS

Programma is gestoeld op : TEACCH-METHODE.

GON-onderwijs over alle netten heen .

Slide 16

SAMENWERKING MET OUDERS

 • Invullen van een prioriteitenlijst

 • Gezamenlijk opstellen van een handelingsplan op korte en lange termijn

 • Regelmatig overleg : klassenraden

  heen- en -weer schrift

  informeel

  telefonisch

  website

  SAMEN ZIJN WE STERKER

Slide 17

Geef me de vijf

Hoe ? Wat ?Wie ?

Wanneer?Waar?

Slide 18

Veilige en voorspelbare leeromgeving

Structuur bieden

 • Tijd (rooster, veranderingen tijdig aankondigen, enz.)

 • Ruimte (vaste plek, ankerpunten op school, enz.)

 • Activiteiten (stappenplan, handelingsschema, contract, enz.)

 • Leerstof (teksten met weinig ballast, opdrachten nummeren, enz.)

 • Organizers (kalender, agenda, memo’s, huiswerkplanner, enz.)

  STRUCTUUR IS GEEN DOEL MAAR EEN MIDDEL:

  (AUTONOMIE)

Slide 21

Educatief programma

 • Zelfredzaamheid

 • Vrijetijdsvaardigheden

 • Sociale vaardigheden

 • Communicatievaardigheden

 • Werkgedrag

 • Werkvaardigheden

 • Functionele schoolse vaardigheden

Slide 23

Aparte en begeleide eetmomenten in een rustige aangepaste omgeving

Slide 29

PEDAGOGISCHE UITSTAPPEN: bibliotheek winkel verkeerspark zwembad, sportdagen kasteelklas dierenbescherming bakkerijmuseum week van de zee kinderboerderij dierenkliniek vrienden der blinden brandweer ,politie,…

Slide 39

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN ?

Doorstroming naar gewoon onderwijs :

ASO ( algemeen secundair onderwijs)

TSO ( technisch secundair onderwijs)

BSO ( beroeps secundair onderwijs)

KSO ( kunst secundair onderwijs)

( Bij het bereiken van de eindtermen kan een getuigschrift van het gewoon

basisonderwijs worden uitgereikt )

Doorstroming naar buitengewoon onderwijs ::

OV1

OV2

OV3

OV4

( OV = opleidingsvorm)

Slide 41

 • Contactgegevens:

 • MPI Westhoek

 • Pylyserlaan 132

 • 8670 Koksijde

 • 058/51.15.15

 • de.viertorre@mpi-westhoek.be

 • www.mpi-westhoek.be


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro