E-learning

E-learning PowerPoint PPT Presentation


Virtuālās svešvalodu mācības jeb e-mācības ir moderna svešvalodu mācību metode, kuras pamatā ir tiešsaistes pieeja interaktīviem mācību materiāliem. "Skrivanek" e-mācību pamatā ir cieša komunikācija starp studentu un lektoru. Lektors var būt "virtuāls" vai kopā ar e-mācībām var mācīt Jūs ar tradicionālās metodes palīdzību. Lektors sagatavos Jums individuālu mācību plānu, kura pamatā būs sadales testa rezultāti un Jūsu mērķi.

Download Presentation

E-learning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


  • Login