İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
Download
1 / 32

AFET Y - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP). Kazım Gökhan ELGİN Direktör İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 18 Mayıs 2006. KALKINMA-AFET İLİŞKİSİ. DÜNYADA; Doğal afetler son 20 yılda 1.5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AFET Y' - Rita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi

(ISMEP)

Kazım Gökhan ELGİN

Direktör

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

18 Mayıs 2006


Kalkinma afet l k s
KALKINMA-AFET İLİŞKİSİ Hazırlık Projesi

DÜNYADA;

 • Doğal afetler son 20 yılda 1.5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

 • Riske maruz nüfusun % 15’i gelişmiş ülkelerde olmasına rağmen afette can kayıplarının% 1.8’i bu ülkelerde meydana gelmektedir.

 • Doğal afetlerin %94’ü gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmiştir.

 • Doğal afetlerden etkilenen insanların %98’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.


Kalkinma afet l k s1
KALKINMA-AFET İLİŞKİSİ Hazırlık Projesi

DÜNYADA;

 • Gelişmekte olan ülkelerde yıllık G.S.Y.İ.H. kaybı %2-15 arasında değişmektedir.

 • Kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik kayıpları (G.S.M.H. %’si olarak) gelişmiş ülkelerin 20 mislidir.

 • 1990’larda afetlerden kaynaklanan ortalama yıllık kayıplar 63 milyar $’dır.

 • 2050’de doğal afetlerin yıllık faturasının 300 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir.


T rk ye ve do al afetler
TÜRKİYE VE DOĞAL AFETLER Hazırlık Projesi

 • Depremler

  • Ülkemiz sismik açıdan Dünyanın en aktif bölgelerindendir.

  • Nüfusunun %70’i deprem riski yüksek olan alanlarda yaşamaktadır.

  • Topraklarının % 66’sı aktif fay bölgelerinde bulunmaktadır.

  • Son yüzyılda meydana gelen afetlerin yol açtığı kayıpların % 64’ü ve hasar gören binaların % 75’i depremlerden kaynaklanmıştır.

 • Seller

  • Genelikle kıyı bölgelerinde meydana gelmekte ve orman alanlarının azalması, erozyon ve kontrolsüz gelişmeye bağlı olarak şiddeti artmaktadır.

  • Selden kaynaklanan kayıplar, toplam afet kayıplarının %15’idir.

  • Yıllık ortalama kayıp 100 milyon $ üzerindedir.

 • Heyelanlar

  • Toprakların % 25’i heyelana maruz kalmaktadır.

  • Nüfusun % 11’i bu alanlarda yaşamaktadır.

  • Toplam afet kayıplarının % 16’sı heyelanlardan kaynaklanmaktadır.


T rk ye
TÜRKİYE Hazırlık Projesi

 • Son 10 yılda tahmini birincil ekonomik kayıplar yılda

  1 milyar $’ın üzerindedir.

 • Richter ölçeği ile 5.5 üzerinde yıllık deprem sıklığı: 0.76

  (Dünyada 6. Sırada)

 • Afet nedeniyle yıllık can kaybı: 950

  (Dünyada 3. Sırada)

 • Nüfus başına (milyon) can kaybı: 15,58

  (Dünyada 4. Sırada)

 • Yıllık ortalama afete maruz nüfus: 2.745.757 kişi

  (Dünyada 8. Sırada)

 • Maruz nüfus başına (milyon) can kaybı: 346 kişi

  (Dünyada 4.Sırada)


1999 Marmara Depreminden Alınan Dersler Hazırlık Projesi

 • HABERLEŞME

 • Haberleşmenin sağlanamaması

 • İlk saatlerde bütün telefonların kullanım dışı kalması

 • MÜDAHALE

 • Arama kurtarma faaliyetleri organize ve koordineli olamaması

 • Kaos ortamı

 • Yardım için resmi prosedür ve izin

 • Geceleri aydınlatmada sorun yaşandığından kurtarma faaliyetlerinin etkin yürütülememesi

 • Lojistik desteklerde yetersizlik

 • Sağlık ve bina yapı bilgisine yeterince sahip olmayan amatör kurtarma görevlileri ve gönüllülerin yarattığı karmaşa/ tehlike

 • HASAR

 • 77,000 den fazla ağır hasarlı bina

 • Kamu binalarında hasar

 • Deprem sonrası kullanılamayan ve hasar gören altyapı

 • Bina hasarlarının değerlendirilmesindeki karmaşa

 • EKONOMİK KAYIPLAR

 • 10-15 milyar $ birincil ekonomik kayıp

 • Türkiye G.S.M.H.’nın %5-7’si


TÜRKİYE’DE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ Hazırlık Projesi

 • Kader

 • Reaktif

 • Yara sarma

 • Bekle ve gör

 • Kriz Yönetimi

 • Kısa süreli çabalar

 • Riske maruz gelişme

 • Tercih

 • Proaktif

 • Zarar Azaltma

 • Tahmin et ve önle

 • Risk Yönetimi

 • Bütüncül Yaklaşım

 • Sürdürülebilir gelişme


İSTANBUL Hazırlık Projesi

 • San Francisco, Los Angeles ve Tokyo ile karşılaştırılabilir ölçüde sismik risk

  • 30 yıl içinde büyük bir deprem yaşanma olasılığı %50’den fazla,

  • 10 yıl içinde büyük bir deprem yaşanma olasılığı %20’den fazla

 • İstanbul’ da 7.5 büyüklüğünde deprem olduğunda oluşacak sosyal ve ekonomik etkiler

  • Yaklaşık 70 bin ölü,120 bin yaralı-ağır yaralı, 400.000 hafif yaralı

  • Birincil ekonomik kayıplar ~30 Milyar $


 • Bütüncül Afet Yönetimi İlkeleri Işığında Hazırlık Projesi

  İstanbul’un Afete Hazırlıklı Hale Gelmesi

  Acil Durum Yönetimi

  Altyapı

  Üstyapı

  Tarihi Yapılar

  Mevzuat - Araştırmalar

  Eğitim ve

  Katılım

  İmar ve ŞehircilikKanunu

  Halkın bilinçlen.

  Haberleşme Sistemleri

  Kamu Binaları

  • Liman, havalimanı

  • Yol, köprü

  • Doğalgaz

  • Elektrik

  • Su

  • Kanalizasyon

  • Diğer

  • Kültür Bakanlığı

  • Vakıflar Gn. Md.

  • Büyükşehir Bld.

  • T.B.M.M.

  • Özel Mülkiyet

  Bina Güç. Yönet.

  Karar vericiler

  Acil Durum Bilgi Sistemi

  Konutlar-İşyerleri

  Zemin İyi.Yönet.

  Kamu personeli

  Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi

  Sanayi Siteleri ve Endüstri Yapıları

  DASK

  İmar Haklarının Transferi

  Özel sektör

  • Envanter

  • Önceliklendirme

  • Çoklu afet risk değerlendirmesi

  • İşbirliği (Tarihçiler, mimarlar, yurdışında uygulamalar, uluslar-arası anlaşmalar)

  • Pilot uygulamalar

  Yapı Denetimi Kanunu

  Kat Mülkiyeti Kanunu

  Araştırmalar

  • Sosyo-ekonomik

  • Katılım Eğilimi

  • Çevresel Etki


  Bütüncül Afet Yönetimi İlkeleri Işığında Hazırlık Projesi

  İstanbul’un Afete Hazırlıklı Hale Gelmesi

  Acil Durum Yönetimi

  Altyapı

  Üstyapı

  Tarihi Yapılar

  Mevzuat - Araştırmalar

  Eğitim ve

  Katılım

  Kamu Binaları

  Konutlar-İşyerleri

  Sanayi Siteleri ve

  EndüstriYapıları

  Mikrobölgeleme

  • Hastane

  • Okul

  • Emniyet

  • İtfaiye

  • Üniversite

  • Yurtlar

  • Diğer

  • Organize Sanayi Siteleri

  • Endüstri Bölgeleri

  • Büyük Fabrikalar

  • Büyük LPG Depolama Tesisleri

  • Rafineriler

  • Şehir Merkezinde tehlike arzedebilecek Benzin ve LPG İstasyonları

  • Nazım İmar Planına göre şehir dışına taşınması gereken sanayi tesisleri

  Fiziki Planlama

  Bina Değerlendirmesi

  Güçlendirme / Kentsel Dönüşüm

  Öncelik Belirleme

  Yıkım / Yeniden Yapım

  Değerlendirme

  • Yoğunluk Azaltma

  • Yeni yerleşim alanları

  • Uydu kentler

  Güçlendirme

  Yıkım-Yeniden Yapım


  Stanbul sismik riskin azalt lmas ve acil durum haz rl k ismep projesi
  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Hazırlık ProjesiAcil Durum Hazırlık (ISMEP) Projesi

  • Ülke/Bölge : Türkiye/İstanbul

  • Proje Süresi : 5 Yıl

  • Uygulayıcı Kurum: İstanbul İl Özel İdaresi / İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

  • Finans Desteği : Dünya Bankası

  • Kredi Tutarı : 400 milyon$ (310 milyon Avro)


  Ismep projes ama lari
  ISMEP PROJESİ AMAÇLARI Hazırlık Projesi

  • Afet yönetiminin kurumsal ve teknik kapasitesinin arttırılması,

  • Halkın acil durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin arttırılması,

  • Öncelikli kamu binalarının güçlendirilmesi/yeniden yapılması,

  • Kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların sismik risk envanterinin çıkarılması ve projelendirilmesi,

  • İmar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler alınması.


  ISMEP PROJESİ Hazırlık Projesi

  Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması (73.36)

  Öncelikli Kamu Binaları için

  Sismik Riskin Azaltılması (310.9)

  İmar Mevzuatının

  Etkin Olarak Uygulanması (7.54)

  Halkın Bilinçlendirilmesi

  Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirilmesi/Yeniden İnşaası

  Haberleşme Sistemleri

  0,23 milyon $

  32,84 milyon $

  305,62 milyon $

  Mevzuat Çerçevesinin Geliştirilmesi

  Acil Durum Bilgi Sistemi

  Altyapı risk değerlendirmesi

  2,45 milyon $

  7,66 milyon $

  0,56 milyon $

  Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi

  Tarihi Yapıların risk değerlendirmesi

  Mühendislerin Eğitimi

  1,20 milyon $

  2,83 milyon $

  14,64 milyon $

  İnşaat ruhsatı verme yöntemlerinin izlenmesi

  AYM’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlen.

  5,55 milyon $

  9,77 milyon $

  Bilinçlendirme ve eğitim

  8,45 milyon $


  Ismep proje b le enler
  ISMEP PROJE BİLEŞENLERİ Hazırlık Projesi


  A b le en acil durum haz rl k kapasitesinin artt r lmas
  A BİLEŞENİ Hazırlık ProjesiAcil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması

  • Haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi,

  • Acil durum yönetim bilgi sisteminin kurulması,

  • Afet Yönetim Merkezi’nin (AYM) kurumsal kapasitesinin arttırılması,

  • Acil Durum Müdahale kapasitesinin arttırılması,

  • Kamuoyunun bilinçlendirilme ve bilgilendirilmesi.


  A b le en acil durum haz rl k kapasitesinin artt r lmas1
  A BİLEŞENİ Hazırlık ProjesiAcil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması

  • En yüksek kullanıcı sayısı (yaklaşık 70.000) ve çeşitliliğine sahip ,

  • Bütüncül,

  • Sahada da mobil eşgüdümü sağlayan,

  • İlk ve en büyük sayısal telsiz iletişim ağına sahip,

  • İmardan nüfusa tüm verilerin toplandığı en yoğun ve yüksek kapasiteli,

  • Yedekli

   kamusal bilgi ve iletişim sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.


  B b le en ncelikli kamu binalar i in sismik riskin azalt lmas
  B BİLEŞENİ Hazırlık ProjesiÖncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması

  • Okul, hastane, yurt, idari ve sosyal hizmet binalarından oluşan öncelikli kamu binalarınıngüçlendirilmesi veya yeniden yapılması,

  • Doğal gaz, su, elektrik, telekomünikasyon, ulaşım ve hayati önem taşıyan diğer alt yapı ile ilgili sismik risk değerlendirmesi,

  • İstanbul’daki tarihi ve kültürel miras kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi altındaki binaların envanterinin çıkarılması ve bu kapsamda seçilen binalara ilişkin sismik risk değerlendirmesinin yapılarak güçlendirme projelerinin hazırlanması,

  • Yeniden yapım ve yer değiştirmeye ilişkin olarak kamu arsa/arazilerinin farklı şekillerde değerlendirilebilmesi amacıyla mevcut arsa/arazi yönetimi politika ve araçlarının analiz edilmesi.


  Nceliklendirme al malar kapsam nda de erlendirilen kamu binalar
  Önceliklendirme Çalışmaları Kapsamında Değerlendirilen Kamu Binaları


  Sekt rler in belirlenen ncelik kriterleri
  Sektörler İçin Belirlenen Değerlendirilen Kamu BinalarıÖncelik Kriterleri

  Kullanılan kriterler:

  • Afet anı ulaşım durumu

  • Deprem kaynağına uzaklık

  • Afet planlamasındaki önemi

  • Binanın teknik özellikleri


  Hastaneler i in ncelik kriterleri
  Hastaneler için öncelik kriterleri Değerlendirilen Kamu Binaları


  Okullar i in ncelik kriterleri
  Okullar için öncelik kriterleri Değerlendirilen Kamu Binaları


  Ncelikli kamu binalar n n g lendirilmesi i in ayr lan b t eye g re bina say lar
  Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirilmesi için Ayrılan Bütçeye Göre Bina Sayıları

  • (güçlendirmenin m2 birim maliyeti dikkate alınmıştır)


  C b le en mar ve yap mevzuat n n uygulanmas
  C BİLEŞENİ Ayrılan Bütçeye Göre Bina Sayılarıİmar ve Yapı Mevzuatının Uygulanması

  • İmar mevzuatına uyumlu yapılaşmanın kamu güvenliği açısından önemi hususunda halkın bilinçlendirilmesi,

  • Belediyelerin imar mevzuatı uygulamalarında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amacıyla mevzuatın incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi,

  • Mühendislerin gönüllü yetkilendirme/eğitimlerine ilişkin çalışmalar yürütülmesi,

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iki pilot belediyenin imar mevzuatı ve arsa/arazi kullanım planlarını daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemek amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin arttırılması.


  ISMEP PROJESİ Ayrılan Bütçeye Göre Bina Sayıları

  • Muhtemel can kayıplarını önleyecek,

  • Olası bir depremden kaynaklanacak sosyal, ekonomik ve finansal etkileri azaltacak,

  • Afete ilişkin diğer proje ve faaliyetler açısından iyi bir model oluşturacak,

  • Yerel yönetimlerin acil durum yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi alanında bir örnek teşkil edecektir.


  Te ekk r ederiz
  Teşekkür Ederiz... Ayrılan Bütçeye Göre Bina Sayıları


  ad