Sektorski dijalog – europska praksa i hrvatske mogućnosti
Download
1 / 13

??to su sektorska vije??a - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Sketorski dijalog

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??to su sektorska vije??a' - Puky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Sektorski dijalog – europska praksa i hrvatske mogućnosti

mr.sc. Mario Švigir dipl.oecc.

glavni tajnik

Sindikat prometa i veza Hrvatske


Slide2 l.jpg

Zašto trošiti vrijeme na sektorski dijalog i europski sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Kada smo zatrpani brdom operativnih zadataka, neposrednih problema, kada iz dana u dana žongliramo sa novim obavezama, ono što nam svima možda najmanje treba je:

 • A) jedna nova obveza

 • B) jedna nova radna grupa

 • C) novi oblik dijaloga

 • D) strateško promišljanje a mi smo u situaciji “kad kuća gori”

 • E) kad mnogi misle da su strateška promišljanja sektora ionako mrtva

 • IPAK !


Slide3 l.jpg

Što je europski socijalni dijalog(ESD) ? sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Socijalni dijalog odnosi se na rasprave, savjetovanja, pregovore i zajedničke akcije poslodavaca i sindikata oko širokog raspona pitanja i pitanja vezana uz područje rada

 • Element je europskoga socijalnog dijaloga i nadopuna nacionalnoga socijalnog dijaloga i industrijskih odnosa Europska komisija olakšava tj. omogućuje socijalni dijalog

 • Na razini Europske Unije, socijalni dijalog predstavlja važan doprinos strategiji EU za rast i radna mjesta, ne samo tripartitni već osobito bipartitni koji je kod nedovoljno razvijen

 • Bipartitni i tripartitni sektorski socijalni dijalog “ne ukida” klasičnu industrijsku demokraciju – sindikati ostaju sindikati i poslodavci ostaju poslodavci


Slide4 l.jpg

Da li je ESD novotarija sektorski socijalni dijalog (ESD) ??

 • Dimenzija savjetovanja u europskom socijalnom dijalogu prepoznata je u Ugovoru oosnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik iz 1951. te u Rimskom ugovoru iz 1957.godine

 • Dodatno je unaprijeđena u sporazumu europskih socijalnih partnera o socijalnom dijalogu 1991. godine

 • Socijalni protokolom iz Maastrichta iz 1993. je ojačana, a trajno ugrađena u Ugovor o EU iz 1997. (članak 138. i 139.) koji je pridodan Ugovoru članica EU


Slide5 l.jpg

Sektorski dijalog ima formalni institucionalni status u EU sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Komisija donosi Odluku od 20. svibnja 1998. godine, koja se bavi posebno sektorskom dimenzijom europskogsocijalnog dijaloga i osnivanjem europskih sektorskih vijeća za socijalni dijalog

 • Ta su vijeća su forum za izgradnju odnosa, razmjenu informacija, rasprave,savjetovanje, pregovaranje i zajedničke akcije

 • Novi članak 152. Lisabonskog ugovora ofunkcioniranju Europske Unije naglašava predanost Unije promicanju uloge europskih

 • socijalnih partnera te podržavanju socijalnoga dijaloga. Također priznaje autonomijueuropskih socijalnih partnera. Pored međuindustrijskog socijalnog dijaloga, sektorski socijalnidijalog sve je važniji dio alata europske vladavine tj. upravljanja.


Slide6 l.jpg

Zašto je važan/koristan sektorski socijalni dijalog ? sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Na razini EU sektorski socijalni dijalog uvažava autonomiju socijalnih partnera na način da omogućuje utjecaj soc. partnera u sektoru na budućnost sektora

 • ESD obuhvaća 145 milijuna radnika i 6 milijuna poduzeća

 • Radi se o instrumentu koji optimalno doprinosi izgradnji: razumijevanja, izgradnji povjerenja, postizanja sporazuma i izrade konkretnih rezultata dijaloga od praktične, uporabne vrijednosti za poduzeća, sektor i nac. ekonomiju ( u konačnici, za radnike i poduzetnike)


Slide7 l.jpg

Tehnike rada i sektorske mogućnosti sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • EU politički ali i financijski podržava konkretne forme dijaloga koje mogu biti:

 • Zajednička stajališta

 • Objavljivanje ili populariziranje dobrih praksi

 • Priručnici

 • Okvirni i specijalni akcijski planovi

 • Ispregovarani sporazumi


Slide8 l.jpg

Teme sektorskog dijaloga sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Teme sektorskog dijaloga se mijenjaju obzirom na vrijeme (prioritete) i sektorske specifičnosti

 • No zajedničke su grupe tema: obuka i cjeloživotno obrazovanje, restrukturiranje sektora, kompetencije zaposlenih potrebne za budućnost, uvjeti rada i image sektora, održivi razvoj, društvena odgovornost poduzeća, izvješćivanje o društvenim i okolišnim aspektima sustava nabave poduzeća u sektoru, društveno odgovorne javne nabave, demografsko starenje i utjecaj na sektor te utjecaj na diverzificiranje sektora, ostvarivanje jednakih mogućnosti za muškarce i žene u sektoru


Slide9 l.jpg

Konkretniji primjeri podtema sektorskog dijaloga sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • A) Ekonomske i sektorske politike

 • - anticipiranje poslovnih promjena, prilagodba poslovnim promjenama u sektoru

 • - restrukturiranje, sektorski razvoj i strukturalne promjene

 • - utjecaj EU politika na razvoj sektora

 • B) Vještine, obuka i cjeloživotno učenje

 • - pomoć radnicima pri unaprjeđivanju vještina i stjecanju budućnih potrebnih kompetencija


Slide10 l.jpg

Podteme (nastavak ) sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • - sustavi obuke za specifične profesije

 • - izrada sektorskih profila zanimanja te katalog kvalifikacija za rad u sektoru

 • - cjeloživotno učenje i karijerno planiranje

 • - standardi zapošljavanja, praksa zapošljavanja mladih radnika

 • C) Zapošljavanje i uvjeti rada

  - rad na crno u sektoru

  - promicanje dostojanstvenog rada u sektoru


Slide11 l.jpg

I još…(no ipak, zadnji slide !) sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • - adekvatne fleksigurne politike u sektoru

 • D) Zdravlje i zaštita na radnom mjestu, jednake mogućnosti i nediskriminacijske prakse

 • - prevencija sprječavanja nesreća, povreda, prevencija rizika, pitanje zaštite na radu, uporaba kemijskih proizvoda, stres, buka, nasilje, higijena…itd. u sektoru, direktno povezano sa sivom ekonomijom

 • - ravnopravnost u uvjetima rada i plaćama


Slide12 l.jpg

Primjer europskog sektorskog vijeća za cestovni promet sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Partneri na europskoj razini ETF i IRU

 • Neki od rezultata EU sektorskog dijaloga su:

 • A) zajedničko stajalište o ekonomskoj krizi 2009.g.

 • B) zajedničko izvješće za medije: socijalni dijalog o logistici 2008.g.

 • C) zajednička deklaracija o nezakonitom zapošljavanju 2007.g.


Slide13 l.jpg

Mogućnosti sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Budućnost se ne događa drugima

 • Treba krenuti skromno i konkretno

 • Razvijati kulturu dijaloga reprezentativnih socijalnih partnera u sektoru

 • Definirati pravila dijaloga i učiti kroz sam proces

 • EU za nove članice predviđa različite oblike potpore za podizanje kapaciteta socijalnih partnera – ovakvi oblici zajedničkih inicijativa bitni su i radi sektora sadržajno ili radi apliciranja za projekte Europskog socijalnog fonda