R j hdyssuojausasiakirja l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Räjähdyssuojausasiakirja PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Räjähdyssuojausasiakirja. Ohjeet asiakirjan laadintaan. Työpaikan ja työskentelytilojen kuvaus. Kuvataan työskentelytilat, joissa räjähdyskelpoiset ilmaseokset aiheuttavat vaaraa Rakennuksen kuvaus Työntekijöiden lukumäärä. Yrityksen toimintojen vaiheiden kuvaus. Kuvaus työvaiheista

Download Presentation

Räjähdyssuojausasiakirja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Räjähdyssuojausasiakirja

Ohjeet asiakirjan laadintaan


Työpaikan ja työskentelytilojen kuvaus

 • Kuvataan työskentelytilat, joissa räjähdyskelpoiset ilmaseokset aiheuttavat vaaraa

 • Rakennuksen kuvaus

 • Työntekijöiden lukumäärä


Yrityksen toimintojen vaiheiden kuvaus

 • Kuvaus työvaiheista

 • Toimintaa koskevat tunnusluvut (esim. lämpötila, paine, tilavuus, tuotantoteho, kierrosluku, toimintavälineet)

 • Tilojen siivouksen laatu ja mahdollisesti tiedot tilan tuuletuksesta


Kuvaus käytettävistä aineista

 • Kuvaus aineista, joista muodostuu räjähdyskelpoisia ilmaseoksia, (esim. maalit lakat, pölyt, liuottimet, kaasut)

 • Räjähdyssuojatoimenpiteiden kannalta merkitykselliset turvatekniset tunnusluvut, esim. räjähdyskelpoisen ilmaseoksen pitoisuus.


Vaaran arvioinnin tulokset

 • Kuvaus koneista ja laitteista joissa räjähdysvaarallisia ilmaseoksia voi esiintyä

  • Otettava huomioon myös käynnistys- ja pysäytysvaihe, puhdistus sekä toimintahäiriöt

 • Kuvaus menettelytavasta, jota on käytetty räjähdysvaarojen tunnistamiseen, esim. Euroopan komission laatiman käsikirjan arviointiprosessin perusteella


Toteutetut räjähdyssuojatoimenpiteet

 • Mainitaan toimenpiteiden perustana oleva suojausperiaate, esim. räjähdyskelpoisen ilmaseoksen tai syttymislähteiden torjuminen

 • Jaetaan teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin


Tekniset toimenpiteet

 • Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kuvaus

 • Rakenteellisten toimenpiteiden laatu, toimintaperiaate sekä asennuspaikka

 • Prosessinohjausteknisten toimenpiteiden laatu, toimintaperiaate sekä asennuspaikka


Organisatoriset toimenpiteet

 • Työpaikan toimintaohjeet

 • Työntekijöiden pätevyyden varmistaminen

 • Työvälineiden käytön sääntely räjähdysvaarallisissa tiloissa

 • Suojainten käytön varmistaminen

 • Miten kunnossapito-, valvonta- ja tarkastustehtävät on järjestetty

 • Räjähdysvaarallisten tilojen merkitseminen

 • Siivouksen laatu ja laajuus


Räjähdyssuojatoimenpiteistä vastuussa oleva henkilö

 • Henkilö tai henkilöt jotka ovat vastuussa räjähdyssuojatoimenpiteistä sekä asiakirjan päivittämisestä

 • Vastaa siitä, että raaka-aineiden ja koneiden muutosten vaikutukset tutkitaan


Liitteet

 • Liitteenä voi olla esim. pohjapiirustus, pelastussuunnitelma, tyyppitarkastustodistuksia, käyttöohjeita tai muita räjähdyssuojauksen kannalta oleellisia dokumentteja.

 • Räjähdyssuojausasiakirjan liitteenä tulee olla yrityksen pohjapiirustus, josta käy ilmi Ex-tilojen tilaluokitukset, poistumistiet sekä tilat, joissa noudatetaan vähimmäisvaatimuksia ATEX-direktiivin osalta.


 • Login