Räjähdyssuojausasiakirja - PowerPoint PPT Presentation

R j hdyssuojausasiakirja l.jpg
Download
1 / 10

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Räjähdyssuojausasiakirja. Ohjeet asiakirjan laadintaan. Työpaikan ja työskentelytilojen kuvaus. Kuvataan työskentelytilat, joissa räjähdyskelpoiset ilmaseokset aiheuttavat vaaraa Rakennuksen kuvaus Työntekijöiden lukumäärä. Yrityksen toimintojen vaiheiden kuvaus. Kuvaus työvaiheista

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Räjähdyssuojausasiakirja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R j hdyssuojausasiakirja l.jpg

Räjähdyssuojausasiakirja

Ohjeet asiakirjan laadintaan


Ty paikan ja ty skentelytilojen kuvaus l.jpg

Työpaikan ja työskentelytilojen kuvaus

 • Kuvataan työskentelytilat, joissa räjähdyskelpoiset ilmaseokset aiheuttavat vaaraa

 • Rakennuksen kuvaus

 • Työntekijöiden lukumäärä


Yrityksen toimintojen vaiheiden kuvaus l.jpg

Yrityksen toimintojen vaiheiden kuvaus

 • Kuvaus työvaiheista

 • Toimintaa koskevat tunnusluvut (esim. lämpötila, paine, tilavuus, tuotantoteho, kierrosluku, toimintavälineet)

 • Tilojen siivouksen laatu ja mahdollisesti tiedot tilan tuuletuksesta


Kuvaus k ytett vist aineista l.jpg

Kuvaus käytettävistä aineista

 • Kuvaus aineista, joista muodostuu räjähdyskelpoisia ilmaseoksia, (esim. maalit lakat, pölyt, liuottimet, kaasut)

 • Räjähdyssuojatoimenpiteiden kannalta merkitykselliset turvatekniset tunnusluvut, esim. räjähdyskelpoisen ilmaseoksen pitoisuus.


Vaaran arvioinnin tulokset l.jpg

Vaaran arvioinnin tulokset

 • Kuvaus koneista ja laitteista joissa räjähdysvaarallisia ilmaseoksia voi esiintyä

  • Otettava huomioon myös käynnistys- ja pysäytysvaihe, puhdistus sekä toimintahäiriöt

 • Kuvaus menettelytavasta, jota on käytetty räjähdysvaarojen tunnistamiseen, esim. Euroopan komission laatiman käsikirjan arviointiprosessin perusteella


Toteutetut r j hdyssuojatoimenpiteet l.jpg

Toteutetut räjähdyssuojatoimenpiteet

 • Mainitaan toimenpiteiden perustana oleva suojausperiaate, esim. räjähdyskelpoisen ilmaseoksen tai syttymislähteiden torjuminen

 • Jaetaan teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin


Tekniset toimenpiteet l.jpg

Tekniset toimenpiteet

 • Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kuvaus

 • Rakenteellisten toimenpiteiden laatu, toimintaperiaate sekä asennuspaikka

 • Prosessinohjausteknisten toimenpiteiden laatu, toimintaperiaate sekä asennuspaikka


Organisatoriset toimenpiteet l.jpg

Organisatoriset toimenpiteet

 • Työpaikan toimintaohjeet

 • Työntekijöiden pätevyyden varmistaminen

 • Työvälineiden käytön sääntely räjähdysvaarallisissa tiloissa

 • Suojainten käytön varmistaminen

 • Miten kunnossapito-, valvonta- ja tarkastustehtävät on järjestetty

 • Räjähdysvaarallisten tilojen merkitseminen

 • Siivouksen laatu ja laajuus


R j hdyssuojatoimenpiteist vastuussa oleva henkil l.jpg

Räjähdyssuojatoimenpiteistä vastuussa oleva henkilö

 • Henkilö tai henkilöt jotka ovat vastuussa räjähdyssuojatoimenpiteistä sekä asiakirjan päivittämisestä

 • Vastaa siitä, että raaka-aineiden ja koneiden muutosten vaikutukset tutkitaan


Liitteet l.jpg

Liitteet

 • Liitteenä voi olla esim. pohjapiirustus, pelastussuunnitelma, tyyppitarkastustodistuksia, käyttöohjeita tai muita räjähdyssuojauksen kannalta oleellisia dokumentteja.

 • Räjähdyssuojausasiakirjan liitteenä tulee olla yrityksen pohjapiirustus, josta käy ilmi Ex-tilojen tilaluokitukset, poistumistiet sekä tilat, joissa noudatetaan vähimmäisvaatimuksia ATEX-direktiivin osalta.


 • Login