ระบบ
Download
1 / 40

: - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550. ที่มา :. ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' :' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ระบบ DRGs กับ

สวัสดิการข้าราชการ

พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย

โรงพยาบาลศิริราช

30 มีนาคม 2550


Slide2 l.jpg
ที่มา :

 • ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว101 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2549 เรื่อง แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  เริ่มใช้ DRG ~ เมษายน 2550


Slide3 l.jpg
การปรับตัวรองรับ DRG ข้าราชการ

 • วิเคราะห์ระบบ DRG ข้าราชการ

  • จุดแข็ง/ จุดอ่อนของระบบ

  • ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ ทุก รพ.

 • SWOT analysis

  • ประเมินสถานการณ์/ คาดการณ์ผลกระทบ

  • วิเคราะห์ตัวเรา จุดแข็ง/ จุดอ่อน  ปรับตัว


Slide4 l.jpg
วิเคราะห์ DRG ข้าราชการ

 • Strength  Standardized payment

 • Weakness  Standardized payment

 • ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ ทุก รพ. การพัฒนา DRG อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ DRG เหมาะสมในการใช้กับทุกโรงพยาบาล ที่มี input ต่างกันจริงหรือ?, การพัฒนาของโรค


Slide5 l.jpg
ข้อพิจารณา DRG

 • ความแม่นยำของระบบ DRG

 • ความเหมาะสมของอัตรา Base rate ในแต่ละกองทุน

 • การกำหนดมาตรฐานการรักษา

 • Exclusion list (รายการบัญชียกเว้น)  อยู่นอก DRG

 • คุณภาพและผลลัพธ์การรักษาพยาบาล


Drg mechanism l.jpg
DRG Mechanism

 • การจ่ายเงินระบบ DRG เหมือนการจ่ายเงินซื้อของเหมา หรือ ซื้อแบบชั่งเป็นกิโล

 • หากของที่ขายมีความแตกต่างกันมาก DRG จะไม่เป็นธรรม

 • เลือกซื้อบางชิ้น ไม่ได้

 • เมื่อต่อราคาแล้ว ต้องตกลงตามนั้น  ไม่มีส่วนลดอีกตอนจ่ายเงิน

หากมาตรฐานเหมือนกัน

ไม่ต้องเลือก


Slide7 l.jpg
DRG ที่มีประสิทธิภาพ

ได้มาจาก........

 • โรคมาตรฐาน/ความถี่ของกลุ่มโรค

 • มาตรฐานการรักษาพยาบาล

 • มาตรฐานการคิดราคา (Charge)

 • มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการกำหนดรหัส ICD

  สะท้อน……..

 • Severity/Comorbidity/ผลลัพธ์การรักษา

มาตรฐานต่าง ๆ ของไทย ?

เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง ?


Slide8 l.jpg
DRG - สถานการณ์ปัจจุบัน

 • มาตรฐานการรักษาพยาบาล ???...

 • มาตรฐานการคิดราคา (Charge)  กำลังเริ่มระบบ Group Itemize ในกลุ่ม UHosNet

 • มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการกำหนดรหัส ICD  แตกต่างกัน

 • ความถี่ของกลุ่มโรค ขึ้นกับธรรมชาติของโรค

 • การประเมิน Severity / Comorbidity ???...

ขึ้นกับศักยภาพของทรัพยากร..

จะพัฒนาการบันทึกข้อมูลให้ทุก รพ.

บันทึกด้วยกติกาเดียวกันได้หรือไม่ ?

ทีม สกส.กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...


Uc drg l.jpg
การปรับตัวของ UC เมื่อเริ่มใช้ DRG

 • โรงเรียนแพทย์ดูแลโรคตติยภูมิซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ในปี 2545 – 2546 มีตัวคูณเพื่อคำนวณยอดชดเชย

 • ปี 2547 UC ยกเลิกการใช้ตัวคูณ ทำให้ผลกระทบต่อโรงเรียนแพทย์รุนแรงขึ้น (ได้รับ ~40% charge)

มาตรฐานการรักษามีหลายระดับ


Factors influencing drg payment l.jpg
FACTORS INFLUENCINGDRG Payment

 • ปัจจัยที่มีผลกระทบ DRG (RW / AdjRW) คือ ICD และ LOS

 • ปัจจัยที่มีผลกระทบ Reimbursement คือ AdjRW และ Base rate

 • ปัจจัยที่มีผลกระทบ Base rate คือ Total AdjRW (Workload) และ ระบบ Global budget


Slide11 l.jpg
CS – หมวดรายจ่ายประเภทผู้ป่วยใน

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร

หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน

หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์

หมวดที่ 11 ค่าทำหัตถการ และวิสัญญี

หมวดที่ 12 ค่าบริการทางพยาบาล

หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม

หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู

หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรค ศิลปะอื่น

หมวดที่ 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง


Cs drg version 4 0 l.jpg
CS – DRG version 4.0

การคำนวณ RW ไม่รวม

 • หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร เลือกได้

 • หมวด 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หลากหลาย / ราคาแพง

  ข้อสังเกต

 • หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

 • หมวด 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ

 • หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์

   บริการเหล่านี้ มีความหลากหลาย และราคาแพง ...ควรจะแยกออกจาก DRG หรือไม่???...


Cs drg version 4 013 l.jpg
CS – DRG version 4.0

ข้อพึงระวัง

 • หมวด 4 ค่ายากลับบ้าน คชจ. OPD

 • ให้ยากลับบ้านจำนวนมาก  ค่าบริการ IPD สูง  Charge/AdjRW สูง

 • พฤติกรรมแพทย์ที่อยากช่วยผู้ป่วย (เดิมผู้ป่วยสำรองจ่ายค่ายา OPD แล้วจึงเบิก)

 • ระบบ DRG รวมค่ายากลับบ้าน


Cs drg version 4 014 l.jpg
CS – DRG version 4.0

การเบิกจ่าย

 • เบิกตามระบบ DRG สำหรับหมวดที่ 3 – 15 (ยกเว้นรายการที่ไม่คุ้มครอง)

 • เบิกค่าห้องและค่าอาหารตามระเบียบ CS เดิม

 • เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด รักษาโรค ตามประกาศ ว.77 (15 กพ.2548)

  คำถาม

 • รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ที่ไม่อยู่ในประกาศ ว.77 ???  Exclusion list


Swot analysis l.jpg
SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ตัวเรา

 • Strength บริการทางการแพทย์เป็นความจำเป็น, ประชาชนเชื่อถือ รพ.รัฐ

 • Weakness ระบบบริการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสุขภาพ, Severity of illness

 • Opportunity  DRG กระตุ้นโอกาสในการปรับตัวของโรงพยาบาล

 • Threat  ความคล่องตัวในการบริหาร, Potential loss of income


Drg historical data l.jpg
DRG ข้าราชการ กับ Historical Data ของโรงพยาบาล

 • ? นำข้อมูลในอดีตมาคำนวณ Base rate ของแต่ละโรงพยาบาล

 • ? นำค่า Average RW (Case mix index) มาเป็นตัวคูณ

 • ข้อมูลของ UHOSNET เป็นอย่างไร?

Back to The FUTURE...


Slide17 l.jpg
ค่าใช้จ่ายสุขภาพของข้าราชการค่าใช้จ่ายสุขภาพของข้าราชการ


Slide18 l.jpg
ค่าใช้จ่ายสุขภาพของข้าราชการค่าใช้จ่ายสุขภาพของข้าราชการ


Slide19 l.jpg
ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหารค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหารและค่าอวัยวะเทียมฯ


Slide20 l.jpg
ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหารค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหารและค่าอวัยวะเทียมฯ


Slide21 l.jpg
ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหารค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหารและค่าอวัยวะเทียมฯ


Slide22 l.jpg

เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหารIPD – CS และ UC ของโรงพยาบาลในกลุ่ม UHOSNET ปี 2548


Ipd 2548 no of admission l.jpg
IPD 2548 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร– No. of Admission


Ipd 2548 los l.jpg
IPD 2548 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร– LOS

 • LOS ต่ำ  ประหยัดทรัพยากรสุขภาพ หากได้ AdjRW เท่ากัน ขาดทุนลดลง

 • LOS ต่ำ และ AdjRW ต่ำกว่า RW  อาจขาดทุนมากขึ้น เพราะใช้เทคโนโลยีทำให้รักษาหายเร็วขึ้น แต่ได้เงินน้อยลง


Ipd 2548 rw l.jpg
IPD 2548 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร– RW

 สะท้อนความรุนแรงของโรคที่รักษา


Ipd 2548 adjrw l.jpg
IPD 2548 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร–AdjRW

 • บอกถึงค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเงิน

 • AdjRW < RW  รักษาหายเร็วเกินไป หรือ ตายเยอะ...


Ipd 2548 charge l.jpg
IPD 2548 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร–Charge

 • ใช้ทรัพยากรสุขภาพมาก หรือน้อย?

 • คิดราคาแพง หรือ ถูก?

 • คิดเงินครบ หรือ ไม่ครบ?


Slide28 l.jpg
แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 1

 • ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์  วิเคราะห์Patient segmentation

 • ระบบติดตาม/ประเมินคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

 • กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


Slide29 l.jpg
แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 2

 • ระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล (Internal auditor  ICD, Charge) และนำมาใช้ในการบริหาร

 • สอบทานการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (Utilization management) อย่างต่อเนื่อง  ต้นทุนบริการ


Slide30 l.jpg
แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 3

 • ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน (ICD, บริการ)เพื่อให้ระบบ DRG มีประสิทธิภาพในการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลโรคมาตรฐาน

 • ร่วมพัฒนาวิธีการจ่ายชดเชยโรคที่ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน:- Addition payment, R&D or Technology assessment

 • ระบบร่วมจ่าย (Cost sharing) เพื่อเพิ่มเม็ดเงินในระบบ


Slide31 l.jpg

การวิเคราะห์ Patient segmentation 2 มุมมอง ข้อมูล UHOSNET 2548


Ipd 2548 pt segmentation i by medical benefit scheme l.jpg
IPD 2548 – Pt. Segmentation Iby Medical Benefit Scheme

 • เดิมมีผลกระทบจาก DRG ของ UC

 • CS and UC Patient segment  รพ.ที่ segment ของ CS สูงกว่า UC ผลกระทบจาก DRG ของ CS รุนแรงกว่า รพ.ที่ segment ของ CS น้อยกว่า UC


Ipd 2548 pt segmentation ii by rw l.jpg
IPD 2548 – Pt. Segmentation IIby RW


Ipd 2548 pt segmentation ii by rw34 l.jpg
IPD 2548 – Pt. Segmentation IIby RW


Ipd 2548 pt segmentation ii by rw35 l.jpg
IPD 2548 – Pt. Segmentation IIby RW


Ipd 2548 pt segmentation ii by rw36 l.jpg
IPD 2548 – Pt. Segmentation IIby RW


Ipd 2548 pt segmentation ii by rw37 l.jpg
IPD 2548 – Pt. Segmentation IIby RW


Ipd 2548 pt segmentation ii by rw38 l.jpg
IPD 2548 – Pt. Segmentation IIby RW


Slide39 l.jpg
DRG ข้าราชการ ?

 • Base rate ควรเป็นเท่าไร ?

 • จะมีตัวคูณหรือไม่ ?

 • ค่าบริการใดควรอยู่นอก DRG ?

 • ระบบร่วมจ่าย ?

 • Base rate ไม่เหมาะสม  Global budget/Global AdjRWad