Yang Shen - PowerPoint PPT Presentation

Den beste behandling l.jpg
Download
1 / 29

Det fundamentale aspektet ved all behandling

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Yang Shen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den beste behandling l.jpg

Den beste behandling

Yang sheng


Patologi er studiet av galt l.jpg

Patologi er studiet av galt


Kinesisk medisin fokuserer p zheng qi l.jpg

Kinesisk medisin fokuserer på Zheng qi

 • Zheng qi erdetsomerrett

  • Altsånår alt fungererkorrekt

 • Når alt fungererkorrekter man frisk, og man blirikkesyk


Rett og galt ligger ikke langt fra hverandre l.jpg

Rett og galt ligger ikke langt fra hverandre


Behandlings fokus l.jpg

Behandlings fokus

 • Allopatisk medisinfokusererpå å bekjempesykdom

  • Renseut patogener ellerquxie


Konseptet yang sheng l.jpg

Konseptet Yang sheng

 • Kinesiskmedisinfokusererpå Yang sheng

  • Å støtteoppdetsomfungerer bra

 • Støttesdetsomvirkervilikkesykdomkomme

  • Man forblir frisk, ellersykdomvilforsvinneraskere


Yang sheng betyr l.jpg

Yang sheng betyr:

 • Glede = Glede

 • Positiv = Positiv

 • Fred = Fred

  OG

 • Sinne = Sinne

 • Negativ = Negativ

 • Krig = Krig


Selvf lgelig betyr yang sheng ogs l.jpg

Selvfølgelig betyr Yang Sheng også:

 • Styrke frisk kropp= Ikke syk

 • Eliminere symptom≠ Ikke syk


Forst elsesn kkelen l.jpg

Forståelsesnøkkelen + = +

 • Jo bedre noe fungerer

 • Desto vanskeligere å forstyrre


Klart det g r begge veier l.jpg

Klart det går begge veier - = -


Noen ganger forst r vi ikke l.jpg

Noen ganger forstår vi ikke - = +

AGENDAEN


Det avhenger av hvem som ser l.jpg

Det avhenger av hvem som ser…


Yang sheng er n re livet l.jpg

Yang sheng er å nære livet

 • De viktigsteingrediensene for et langtliver:

  • En god diett

  • Korrektrespirasjon

  • Regelmessigtrening

  • Regulert sex

  • Korrektterapi

 • Kroppener en integertorganisme

  • Helhetsbegrepetkommerherfra


Yang sheng terapi l.jpg

Yang sheng terapi

 • Forebyggendebehandlinger yang sheng

 • Måleter:

  • Holdealle organ ogvitalfuksjonerbalansert


Forebyggende medisin l.jpg

ForebyggendeMedisin


Illustrasjon av yang sheng terapi l.jpg

Illustrasjon av Yang sheng terapi

 • Nårvannetkokervilnoenåpnelokketogtømmepålittkaldtvann

  • Dettehjelper for en korttid, såkokerdetigjen

 • Yang sheng er å tabortflammen

  • Dettevil permanent stoppekokingen


Yang sheng g r p flere niv l.jpg

Yang sheng går på flere nivå


De to niv av yang sheng l.jpg

De to nivå av yang sheng

 • Ren forebygging

  • Blir ikke syk, eller kroppen er mer motstandsdyktig

 • Støtte friske prosesser når sykdom inntreffer

  • Blir ikke sykere, eller kroppen blir raskere frisk


V rt beste redskap l.jpg

Vårt beste redskap

 • Detfriskebehandlerdetsyke


Kultivering av helse l.jpg

Kultivering av helse

 • Ta varepåogforsterk:

  • Det positive

  • Detfungerende

  • Detsunne

 • Forebyggingkommerutav yang sheng

  • Hvemharvelikkehørtomforebyggendemedisin


Ikke slik l.jpg

Ikke slik


Forebygging l.jpg

Forebygging

 • Yang sheng betyr å forsterke

  • Detfriske

  • Det positive

 • Forebygging

  • Holder personen frisk

 • For eksempel

  • Gi en gave til de du er glad i for å forsterkevennskapet


Ikke overdriv heller l.jpg

Ikke overdriv heller…


Yang shen skjer inne i oss l.jpg

Yang shen skjer inne i oss


Yang sheng l.jpg

Yang sheng

 • Vilbåde:

  • Holdepersonen frisk

  • Hjelpekroppen å bli frisk

 • Yang sheng er et taoistiskbegrepsombetyr å nærekroppen


Intensiv yang sheng filosofi l.jpg

Intensiv yang sheng filosofi

 • Støtt de gode!

  • Vil gi styrke som vil overkomme det onde

 • Ikke bekjemp detonde!

  • Vil ikke lede ut av det onde


Yang sheng er positiv fred l.jpg

Yang sheng er positiv-fred


Patologi fokuserer p sykdom l.jpg

Patologi fokuserer på sykdom

 • Sykdom er ikke problemet

 • Årsaken er problemet


Yang shen fokuserer p fordeler l.jpg

Yang shen fokuserer på fordeler

 • Forebygger

 • Fremmer fordeler


 • Login