Download
1 / 20

Sykdom ABC - Osteoperose - PowerPoint PPT Presentation


 • 2793 Views
 • Uploaded on

Dette er en presentasjon i forelesningsserien sykdom ABC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sykdom ABC - Osteoperose' - Nils


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

Sykdom ABC

Behandling med urtemedisin og akupunktur

 • osteoperose


Arrangør

HerbaPlus


osteoperose

 • Osteoperose er:

  • Benskjørhet

  • Lav benmasse

 • Med denne sykdommen øker sjansen for brudd

 • Forstadiet til osteoporose kalles OSTEOPENI

 • Osteoporose er en systemisk skjelettsykdom.

  • Redusert knokkelstyrke

   • Grunnet redusert bentetthet (BMD= Bone Mineral Density)

 • Osteperose manifesterer seg vanligvis ikke før et brudd foreligger

  • I dag foreligger det undersøkelser som ofte avdekker risikopasienter

  • Brudd helse sakte grunnet lite kalsium i skjelettet

 • Bentettheten er en balanse mellom:

  • Nedbryting (resorpsjon)

  • Nydannelse (ossifikasjon/osteogenese)

Foreleser

Nils Erik Volden


Årsaktilosteoperose

 • Mye er ennå ukjent

 • Vet at:

  • Bentesting viser bentetthet, men vet videre at bentetthet ikke viser benstyrke

  • Osteoperose er hovedsakelig en livsstilssykdom

   • Trening og diett er ofte nok

   • Sunn mat

   • Kosttilskudd hjelper ofte:

    • Kalsium, vit B, C og D, fosfor, magnesium, sink

     • Kalsium sitrat (unngår nyre stein)

   • Mye fettsyrer er bra

    • EFA

    • GLA

    • EPA

   • Moderat alkohol inntak

   • Unngå steroider over lang tid

Foreleser

Nils Erik Volden


Foreleser

Nils Erik Volden


Hormon ubalanse

 • Hormonerregulererbentettheten

  • Parathyroid hormonog GH - Growth hormon

 • De bestemmer:

  • Hvorgodtbenenebenytterkalsium

  • Nårbenbrytesnedogbygges

 • Hyperparathyroidism

  • Girkalsium tap iurin

   • Dermedsvekkedeben

 • Med alderenproduseresmindre GH

  • Dermedsvekkedeben

Foreleser

Nils Erik Volden


Hormoner og bentetthet

Foreleser

Nils Erik Volden


Tap av kalsium

 • Utenkalsiumkanikkebenbyggesoppigjen

 • Flere organ avhengeravkalsium:

  • Hjerte

  • Muskler

  • Nerver

 • Organenestjelerfralageret:

  • BENMASSEN

Foreleser

Nils Erik Volden


Tap av vitamin D

 • Mangelsvekkerben

  • Dermedøkerben tap

 • Aktivt vitamin D (calcitriol) ermersom et hormon

  • Hjelper å absorberekalsium

Foreleser

Nils Erik Volden


Rolig liv

 • Ben blirsvakehvis de ikkebenyttes

  • Paralysegirderfor et rasktbentap

 • Ben kanbyggesvedhjelpavvekt

  • Lettbelastningvilbyggeben

Foreleser

Nils Erik Volden


Thyroid problem

 • Høytnivå med thyroideahormon

  • girøktben tap

   • men ikkeekstremthøyt

 • Anbefalerlikevel:

  • Regelmessigtrening

  • Kalsium

  • Vitamin D

Foreleser

Nils Erik Volden


Røyking

 • Røykereharlaverebentetthet

 • Nicotin sin effektpåbenceller:

  • Blokkererkroppensevnetil å benytte:

   • Østrogen

   • Kalsium

   • Vitamin D

Foreleser

Nils Erik Volden


Medikamenter

 • Ulikemedisinerkangibentap

 • Mestkjent:

  • Kortikosteroider

   • Kortison

   • Hydrokortison

   • Glukokortisoner

   • Prednison

 • Detteermedisinbenyttet mot:

  • Astma

  • Reumatisme

  • Kolitt

Foreleser

Nils Erik Volden


Medisinske tilstander

 • Mange medisinsketilstanderkangibentap:

  • Cystic fibrose

 • Noen holder ikke bra påkalsium, ogskillerdetutiurinen

  • Dermedblirdetlitetilbenmassen

Foreleser

Nils Erik Volden


Mye alkohol

 • Alkoholøkerkalsium tap

  • Dermedsenkesbenbygningen

 • Ben erhovedsaklig under din kontroll

  • Livstilsfaktorerersterke

 • Basic regleriforebyggingavosteoperose:

  • Myekalsium

  • Mye vitamin D

  • Noevektbelastning

 • Hjelperikkerådenesjekkhormonbalansen

Foreleser

Nils Erik Volden


Akupunkturbehandling av osteoperose

 • TCM diagnosen:

  • Høy aktivitet i hun

  • Manglende yong qi

  • N yin xu

 • Beskrives som:

  • Svekket nyre jing

Foreleser

Nils Erik Volden


Herba plus og Osteoperose

 • Herba plus behandling:

  • Alltid:

   • Rensekur

   • Grunnernæring

  • Sybabodycleaner

   • Regulerer, renserogbygger

  • Calsium plus

   • Effektivbyggesten for ben

  • Sirkulan med K2

Foreleser

Nils Erik Volden


akupunkturbehandling

 • Diagnose:

  • Nyre jing xu

  • Yong qi xu

 • Akupunkturpunkter

  • B11

   • Under th1 1,5 cun tilsiden

  • M36

   • Under kne

  • Ren12

   • Midtpåmagen

Foreleser

Nils Erik Volden


Produktene er produsert av:

www.herbaplus.no


ForedragsholderNils erik [email protected] SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT


ad