Foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Sykdom abc - myalgisk encefalitt (me) PowerPoint PPT Presentation

Dette er en presentasjon i forelesningsserien sykdom ABC

Download Presentation

sykdom abc - myalgisk encefalitt (me)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

Sykdom ABC

Behandling med urtemedisin og akupunktur

 • Myalgisk encefalitt

 • (me)


Arrang r

Arrangør

HerbaPlus


Beskrivelse av me

Beskrivelse av me

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Beskrivelse

  • Noeuklartomegentligårsak

   • Detfinnesingenkonklusiv test for ME

   • Av “letthetsgrunner” kaltkronisktretthetssyndrom (CFS)

  • Harsmerteimuskleneogsamtidiginflammasjonavhjerneognerver.

3


Patologien til me

Patologien til me

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Patologi

  • Antattårsaksmønster:

   • Et aktivertimmunsystemgrunnetvirus, svekketimmunsystemellervaksinergjør at en betennelsebrerseggjennom SNS

   • Forstyrrerdermedhormonsystemetog ns.

  • To antatteårsaker:

   • Et virus harinntattkroppen

   • ME aktivertav en trigger somsvekkerimmunsystemet.

4


Me symptomene

Me symptomene

Foreleser

Nils Erik Volden

 • De klassiskesymptomene:

  • Utmattethet

  • Muskelsmertergjernesammen med svekkethet,

  • Forkjølelsessymptomer

  • Kvalme.

  • Resultatetavforannevntesymptomerer en atypiskdepressjon

   • Hvor grad bestemmesav de andresymptomene

5


Akupunkturbehandling

Akupunkturbehandling

Foreleser

Nils Erik Volden

 • TCM patologi:

  • Eksternvindinvadererkroppen

  • To muligeforløp:

   • Øyeblikkeligesymptomer

    • Vindblirikroppen

    • Spiral: PF svekker qi, somsåbyggerpf

    • Gir ME

   • Inkubererinternt

    • Skjultvarmestigergradvis

    • Spiral: indrevarmeskader yin, somsåbyggerindrevarme

    • Gir ME

6


Herba plus og me

Herba plus og me

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Herba plus behandling:

  • Activator

  • Syba Bodycleaner

  • Nutri plus

  • C-plus

  • E-plus

  • Probilan

  • Q10

7


Akupunkturbehandling1

Akupunkturbehandling

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Kortbehandling:

  • Eliminere damp

   • M40

    • Spesialpunkt for damp

    • Lokalisertmidtpåleggen

   • M36

    • Styrkerimmunsystemet

    • Lokalisert 3 cun under kne 1 cun lateralt

8


Produktene er produsert av www herbaplus no

Produktene er produsert av:

www.herbaplus.no


Sykdom abc myalgisk encefalitt me

ForedragsholderNils erik [email protected] SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT


 • Login