Foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.jpg
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Sykdom ABC - Crohns PowerPoint PPT Presentation

Dette ern en presentasjon i forelesnings serien sykdom ABC

Download Presentation

Sykdom ABC - Crohns

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.jpg

Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

Sykdom ABC

Behandling med urtemedisin og akupunktur

 • Crohnssyndom


Arrang r l.jpg

Arrangør

HerbaPlus


Crohns sykdom l.jpg

Crohnssykdom

 • Crohns er en inflamatorisk sykdom i fordøyelsessystemet

  • Kan påvirke alt fra munn til anus

 • Årsak ukjent, men sees som en autoimunsykdom i magetarmtrakten

  • Klassifisert som en inflamatorisk tarm sykdom

 • Symptombildet avhenger av påvirket del

 • Hovedsymptom:

  • Mage smerte

  • Diare m/ blod

  • Oppkast

  • Vekttap

 • rohns an gså gi:

  • Hudutslett

  • Artritt

  • Øyebetennelse

 • Årsaksteorier:

  • Tarmbakterie som skaper en immunreaksjon

Foreleser

Nils Erik Volden


Slide4 l.jpg

 • Deter en tydeliggenetiskforbindelse

 • Prevalenseni Nord-Europa:

  • 27-48 pr 100.000 personer

 • Detfinnesingenkur for Crohns

  • Hverkenkjemiskelleroperativ

 • Behandlingerofte å kontrolleresymprom

Foreleser

Nils Erik Volden


Crohns fakta l.jpg

Crohns fakta

 • Vet ikkehvadetkommerav

 • Er en kroniskinflammasjonitarm

 • Girvanligvissåritynntarmog/ ellertykktarm

 • Tynntarmenkantetteshelt

 • Vanligstesymptomer:

  • Mage smerte, diare, oppkast, feberogvekttap

 • Hargjernerødekjertler, inflammasjoner I ledd, øyneog lever

 • Behandlingavhengeravlokalisering

Foreleser

Nils Erik Volden


Ulike behandlinger av crohns l.jpg

Ulike behandlinger av crohns

 • Kortison

  • 70% bedresinnen fire uker

 • Antibiotika

  • Benyttes mot infeksjonergrunnetcrohns

 • 5-aminosalicylate medicines

  • Benyttesgjernevedmildereutgaver

 • Crohnsdiett

  • Menerblantannet at melkeproduktkanutløseCrohns

 • Kirurgi

  • Sisteutvei

Foreleser

Nils Erik Volden


Crohns sykdom i danmark l.jpg

Crohns sykdom i Danmark

Foreleser

Nils Erik Volden


Forklaring av crohns l.jpg

Forklaring av crohns

 • Vet ikkehvadetkommerav

 • Begynner med en inflammasjon

  • Gjerneinedre del avtynntarmen (ileum) eller colon

 • Crohnskanbegynnesamtidigpå mange steder

  • Av ogtil med sundtvevmellom

 • Såretkanstikkedypt inn I tarmveggen

 • TrorikkeCrohnskommerav:

  • Stress ellerdiett

   • Faktorenevilhisseopp, men ikkeskape

Foreleser

Nils Erik Volden


Mulige rsaker l.jpg

Mulige årsaker

 • Immunsystem

  • Virus ellerbakterierkanskapecrohns

  • Nårimmunsystemetslåss mot mikroorganismer

   • Utvikles en inflammasjonifordøyelsestrakten

  • Muligemikroorganismer:

   • Mycobacterium avium

    • Underartavparatuberculosis (MAP)

     • En bakteriesomskapertarmsykdomikveg

    • DennebakterienfinnesoftevedCrohns

  • Noenmener:

   • Sykdommengir en abnormal responstildennebakterien

    • Den lever normaltfredelig I tarmenvår

Foreleser

Nils Erik Volden


Slide10 l.jpg

 • Arv

  • 20% harslektning med crohnssykdom

  • Muligmutasjoni genet

   • NOD2/CARD15

Foreleser

Nils Erik Volden


Slide11 l.jpg

Foreleser

Nils Erik Volden


Herba plus og crohns sykdom l.jpg

Herba plus og Crohns sykdom

 • Herba plus behandling:

  • Alltid:

   • Renseprogram

   • Grunnernæring

  • Sirkulan

   • Redusererinflammasjoner

  • Probilan

   • Regulererbakterieritarm

  • Digestin

   • Regulererfordøyelsen

  • Ingefær

   • Mot inflammasjoner

Foreleser

Nils Erik Volden


Akupunkturbehandling l.jpg

akupunkturbehandling

 • Diagnose:

  • MJ ild

 • Akupunkturpunkter

  • co4

   • Mellompekefingerogtommel

   • Reduserervarme

  • Co11

   • I fold påalbuen

   • Redusererildsammen med co4

  • M36

   • Under kne

   • Regulererfordøyelsen

  • Ren12

   • Midtpåmagen

   • Regulerertarmsystemet

Foreleser

Nils Erik Volden


Produktene er produsert av www herbaplus no l.jpg

Produktene er produsert av:

www.herbaplus.no


Slide15 l.jpg

ForedragsholderNils erik [email protected] SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT


 • Login