Foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Sykdom ABC - Alzheimer PowerPoint PPT Presentation

Dette er en forelesning i forelesningsserien Sykdom ABC

Download Presentation

Sykdom ABC - Alzheimer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

Sykdom ABC

Behandling med urtemedisin og akupunktur

Alzheimers sykdom (AD)


Arrang r

Arrangør

HerbaPlus


Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Alzheimer (lat. Morbus Alzheimer) er en neurodegenerativ sykdom

  • Leder med årene til demens

   • Den mestvanlige form avdementhet

 • Sykdommen påvirker hjernen

  • Den delen som har med episodisk hukommelse

 • De første symptomene er svekket stedsans

  • Så følger lagring av nye minner.

 • Opptreroftestetter65 årsalderen

  • Gjennomsnittliglevealderetter diagnose 7 år

3


Fakta om alzheimers sykdom

Fakta om Alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Sees gjernesom en:

  • Sykdomutenkur

  • Degenerativ

  • Terminal sykdom

 • Mestkjente symptom er:

  • Hukommelses tap av NYE ting

  • Med tidenogså:

   • Forvirring

   • Irritabilitet

   • Aggressjon

   • Humørsvigninger

  • Tap avspråk

  • Tap avlangtidshukommelsen

  • Tilbaketrekningmenssansenesvekkes

  • Tap avkroppsfunksjoneneogdød

4


Omdiskutert

Omdiskutert

Foreleser

Nils Erik Volden

 • Alzheimer benyttesgjernesom en paraply diagnose for dement-diagnoser

 • Indisierpå at sykdommenerskaptav:

  • Giftigemetaller

   • Aluminium (et neurotoksin)

    • Høyeverdierharblittfunnetihjernentil AD pasienter

    • Aluminiumfinnesibl.a. mat, kosmetikk, deodorant, medisin, hermetikkogboksdrikke

   • Bly

    • Sværtgiftig for mennesker

    • Finnesiblantannetamalgamfyllinger

  • Stemmer dettemåpasienten ha en utrenskingskur

5


Alzheimers sykdom1

alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

 • TCM diagnose:

  • Ond qi entrer kroppen og svekker først shen så følger zang fu.

   • Yi blir svekket til en yi qi xu

   • Zhi blir svekket til en zhi qi xu

 • Herba plus behandling:

  • Syba Bodycleaner

  • Sirkulan

  • Maritistel

  • Krill plus

6


Alzheimers sykdom2

alzheimers sykdom

Foreleser

Nils Erik Volden

7


Akupunktur og alzheimer

Akupunktur og alzheimer

Foreleser

Nils Erik Volden

 • TCM behandlinger :

  • Eliminereond qi

   • M36 styrker wei qi,

    • lokaliserttil under kneet

   • Du14 slipper ut EPF,

    • lokalisert under C7

   • Du4 mingmen,

    • under L2

8


Produktene er produsert av www herbaplus no

Produktene er produsert av:

www.herbaplus.no


Sykdom abc alzheimer

ForedragsholderNils erik [email protected] SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT


 • Login