Traumatismele membrelor
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 35

TRAUMATISMELE MEMBRELOR PowerPoint PPT Presentation


Există un triunghi epidemiologic format de agentul traumatic, mediul înconjurător în momentul traumei şi victimă.

Download Presentation

TRAUMATISMELE MEMBRELOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Traumatismele membrelor

TRAUMATISMELEMEMBRELOR


Traumatismele membrelor 7411478

OASELE CORPULUI UMAN


Traumatismele membrelor 7411478

POLITRAUMATISME

Definiţie: acele accidente în care victima prezintă leziuni traumatice în cel puţin două regiuni topografice ale corpului (cap, torace, abdomen şi mem­bre), iar una dintre leziuni prezintă risc vital, prezent sau potenţial.

Cauzele cele mai frecvente ale politraumatismelor

Accidenterutiere cu vehicule – impact frontal, din spate, lateral, rostogolire, decelerare.

Accidenterutierecu motocicleta;

Accidenterutierecu pietoni – adulțişicopii;

Căderi de la înălțime – aterizarepe cap, trunchi, şezutsauînpicioare.

Accidente sportive;

Leziuni de blast (explozie) ;

 • leziuniprimare: unda de şocvizeazăorganele care conțingaze;

 • leziunisecundare: victima se loveştede alteobiectesausuferăarsuri;

 • leziuniterțiare: victimaesteproiectatăde suflulexploziei;

7) Împuşcare.


Traumatismele membrelor 7411478

POLITRAUMATISME


Traumatismele membrelor 7411478

FRACTURILE

Fracturile sunt leziuni ce apar în urma acţiunii unui traumatism puternic asupra osului, constând în întreruperea continuităţii acestuia.

Existăun triunghi epidemiologic format de agentul traumatic, mediulînconjurătorînmomentultraumeişivictimă.

În funcţie de modul de acţiune a agentului vulnerant, de intensitatea lui fracturile pot fi de mai multe feluri:

 • fracturi închise - tegumentele în jurul focarului de fractură sunt intacte;

 • fracturi deschise - focarul de fractură comunică cu exteriorul printr-o plagă;

 • fracturi directe - în care agentul traumatizant acţionează chiar la locul de producere a fracturii şi este de obicei transversă sau cominutivă şi de multe ori este deschisă;

 • fracturi indirecte - traiectul de fractură apare la distanţă de la locul de acţiune al agentului vulnerant. Este oblică, spiroidă etc. Se produc prin: flexie, extensie forţată (cu smulgeri epifizare), compresiune (ex: fracturi epifizare, de calcaneu) sau torsiune.

 • De asemenea, traiectul fracturii poate avea aspecte foarte variate, după mecanismul de producere: fracturi spiroide, fracturi cu înfundare, deplasate.

  Pot fi fracturi complete, interesând întreaga circumferinţă a osului sau incomplete (parţiale).

  La bătrâni sau la persoane cu diverse afecţiuni osoase pot apare fracturi în urma unor traumatisme minore, sau chiar la efectuarea unui pas greşit.


  Traumatismele membrelor 7411478

  SEDIUL FRACTURII

  Unuios lung i se disting: diafiza, douămetafizeşidouăregiuniepifizare; întremetafizăşiepifiză, la copil existăplăcile de creştere.

  • epifizar:  mai frecvente la copii şi însoţite de decolare la nivelul cartilajului de creştere; fracturile epifizare au uneori traiectul situat articular, în acest caz se numesc fracturi intraarticulare;

  • metafizar: mai frecvente la bătrâni (ex : fractura de col chirurgical humeral, fractura Pouteau-Colles), dar şi la tineri în fracturile supracondiliene femurale;

  • diafizar:fractura diafizară are o suprafaţă redusă de contact;

  • articular: cu traiect ce deplasează suprafeţele articulare. Evoluează ulterior spre artroză posttraumatică precoce.

  • fracturi “în lemn verde” şi fracturi tasare cu angulare, intraspongioase: la copil.

  Frecvenţa.Se apreciază căfracturile reprezintă10% din totalul traumatismelor şi sunt de 10 ori mai frecvente decât luxaţiile. Această frecvenţăcreşte în mod deosebit încazuri de catastrofe, accidente decirculaţie.

  Vârsta: frecvenţa cea mai mare se situează între 20—40 de ani.

  La copii frecvenţa lor este mai mică, dacăsunt raportatela numărul mare de traumatisme pe care aceştia le suferă. Aceasta se explicăprin elasticitatea mai mare a oaselor, prin greutatea mai micăa corpului şi prin masa muscularămai redusă. În schimb decolarea epifizarăeste mai obişnuită.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURI COMPLETE


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURI COMPLETE

  Deplasarea fragmentelor este variabilă, uneori minoră, alteori este complexă. Această deplasare se poate face :

  • prin translaţie, când unul din fragmente este deplasat înainte, înapoi, intern sau extern faţăde celălalt fragment;

  • prin ascensiunea unui fragment în lungul celuilalt, producând încălecarea lor;

  • prinrotaţie, când un fragment se roteşte în jurul axului sau longitudinal, în vreme ce celălalt rămâne imobil, sau ambele fragmente se rotesc unul faţăde celălalt; în aceste cazuri există decalajulfrag­mentelor ;

  • prinunghiularea unui fragment faţăde celalalt.

  Deplasăricombinate

  Translaţie-Angulaţie


  Traumatismele membrelor 7411478

  Semne de probabilitate

  • Durerea şi sensibilitatea dureroasă sunt maxime la locul fracturii, cu ocazia mişcării sau palpării porţiunii rănite; trebuie avut în vedere faptul că şi o simplă contuzie musculară poate provoca durere.

  • Echimozaapare maitârziuşiuneori la distanţăde loculfracturiişiindicădifuzareasângeluidinfocarul de fracturăînstraturilepielii. Acestsemnpoateapărea şidupăo contuziesimplă.

  • Deformarearegiuniitraumatizate este un semn de fractură, dar şihematomulşiluxaţiapot deforma zona afectată.

  • Impotenţafuncţională, pierdereafuncţiuniisauimposibilitateaefectuăriimişcării părţii rănite este întotdeaunaprezentă ca urmare a dureriişideformării (uneorilipsamişcăriinu este decât un act de apărareîmpotrivadurerii).

  • Scurtareamembruluifracturat (prindeplasarea pe verticală a fragmentelorosoase) poate fi un semnpreţios, dar el poateapărea şiînluxaţie.


  Traumatismele membrelor 7411478

  Semne de certitudine (semnesigure)

  • Mobilitate anormală în focar;

  • Întreruperea evidentă( la inspecţie sau palpare ) a continuităţii osoase;

  • Netransmiterea mişcărilor distal de focarul de fractură;

  • Crepitaţii osoase.

  • Fracturile se pot însoţi de o serie de complicaţii:

  • transformarea unei fracturi închise într-o fractură deschisă;

  • lezarea vaselor sau a nervilor aflate în vecinătate;

  • infecţia focarului de fractură.

  Leziunesecundară

  Leziuneprimară

  Arteriografieînfracturadiafizeifemurale


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA HUMERUSULUI

  În majoritatea cazurilor de fractură ale extremităţii proximale ale humerusului pacientul acuză o durere vie la nivelul umărului şi impotenţă funcţională a membrului superior respectiv, în urma unei căderi cu sprijin pe palmă sau cot. El prezintă o atitudine caracteristică “de umilinţă”, umărul căzut antero-inferior, braţul lipit de corp, cotul în flexie şi antebraţul menţinut cu mâna sănătoasă.

  Fracturǎsupracondilianǎ

  La inspecţie se observădeformarearegiuniisub forma “loviturii de topor”, accentuându-se cuabducţia. Încomparaţieculuxaţiascapulo-humerală, deformarea este mai jossituată. Semnul Berger (abducţiaelastică) este negativ, înluxaţiascapulo-humeralăacestsemn este pozitiv. Mişcărilecotului nu se transmit capuluihumeral. Se pot simţicrepitaţiiosoase.

  Axulbraţuluiprelungitîn sus este internfaţă de procesulcoracoid. La măsurare, distanţadintre acromion şiepicondil este mai micădecât la parteasănătoasă (scurtareabraţului). După 24-48 de ore deformarea este mascată de edem.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA HUMERUSULUI

  Tratamentulortopedic este indicat în cazul fracturilor fără sau cu minimă deplasare a fragmentelor de fractură, constă în aplicarea unui bandaj toraco-brahial (Velpeau, Desault, triungiular) pentru 1-2 săptămâni, cu mişcări active ale mânii pentru evitarea apariţiei edemului. Mobilizarea membrului superior este permisă atunci când mişcările nu mai sunt dureroase şi braţul funcţionează ca “o unitate”. Se verificăradiologicdacămobilizarea nu a produsdeplasarea.

  La imobilizareafracturiidreptatelăputemfolosichiartoracele de care se fixeazăsegmentulfracturatcuajutoruluneieşarfe.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA ANTEBRAŢULUI

  Fracturile de antebraţ pot implica fie radiusul, fie cubitusulsauambeleoaseşi pot includeşiarticulaţiacotuluisauîncheieturamâinii (pumnului). Fractura capătului distal (inferior) al radiusului (numită fractura lui Colles) deformeazăîncheieturamâinii ca o furculiţă răsturnată. Acest tip de fractură este mai frecventă şi se produce ca urmare a sprijinirii pe mână în momentul unei căderi, alunecări etc.

  FRACTURA POUTEAU-COLLES

  • Fracturileantebraţuluise produc mai frecventprintraumatism direct.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA ANTEBRAŢULUI

  Ambeleoase se fractureazăatuncicândforţaimpactuluitreceprinele. Fracturile pot fi la diferiteniveluri. Într-un procent mare se producprintr-o lovitură directăputernică, prinforţede îndoirecare aparînurmaunui traumatism princăderesauprinforţede răsucirecândantebraţulesterotat la maxim intern sau extern.

  Clinicantebraţul este deformat cu angulaţie posterioară. Subiectul acuză dureri în punct fix şi impotenţă funcţională totală, iar obiectiv se percep crepitaţii, impotenţă funcţională totală şi mobilitate anormală în 1/3 a antebraţului.

  Examenul radiologic de faţă şi de profil este indispensabil pentru a stabili cu exactitate diagnosticul, sediul fracturilor, traiectul de fractură şi deplasarea fragmentului.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA MÂINII

  • Fracturilefalangelor- celemaiobişnuitesunt ale falangeiproximaleşimijlocii.Capul proximal al fracturiifalangeiproximaledeviază dorsal (tras de extensori), iar al falangeimijlociipoatedevia dorsal sauvolalînfuncţie de sediulfracturii , înraport cu inserţiaflexorului superficial al degetelor.

  • Fracturile care intereseazăarticulaţiileinterfalangiene: interesareacapetelorarticulare ale interfalangienelorcu lezareaconsecutivăa capsuleiarticulare duce înmareamajoritate a cazurilor la redoarearticulară.

  • Fracturapoiliceluicunoscutăca fractura Bennett, este o fracturăa metacarpului - capătuldistal - cu dizlocarecarpometacarpiană.

  • Fracturascafoiduluiesteceamaifrecventăfracturăa oaselorcarpului .

  Evoluţiafracturilor simple estefavorabilăşivindecarea se produce în4-5 săptămâni, atuncicândtratamentulestecorect.

  Înfracturacomplicată, neglijatăsauincorecttratată, evoluţiaestedificilă, uneoridefavorabilă, impune un tratamentîndelungat, prognosticulfiindrezervat.

  Beneficiindde tratamentortopedic, chirurgical şimedicamentos de urgenţă, fracturilecunoscîngeneral o evoluţiefavorabilă, încazulîncare fragmenteleosoaseîşirestabilesccontinuitatea, ligamentele, ţesuturileconjunctive cutanate, îşirefacintegritateaanatomicăşiîşireiaufuncţiile.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA MÂINII

  Fractură-luxaţiebaza MC police (Bennett)


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA DE FEMUR

  Femurul poate fi rupt ȋn orice loc pe lungimea sa. Fracturile capătului superior al femurului (gâtul, colul femurului) sunt calificate ca fracturi de șold și apar, cel mai frecvent, la persoanele mai vârstnice.

  Fracturile femurului se produc prin traumatism direct sau indirect. Fracturile pe lungimea femurului (diafizei) sunt uşor de diagnosticat din cauza scurtării coapsei, deformării marcate şi a durerii intense. Asemenea fracturi sunt cauzate de o forţămare.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA DE FEMUR


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA DE TIBIE/PERONEU

  Fracturilede gambăsuntînregistratemaifrecvent la persoanele de sex masculinîncomparaţiecu persoanele de sex femininşicopiii. La persoanelevârstnice, fracturile de gambăse produc ca urmare a unortraumatismeminorecomparativ cu persoanelemaitinere, ca urmare a demineralizăriiosoasespecificeprocesului de îmbătrânire.

  • mecanism direct - fracturitransversale / cominutive - frecventdeschise;

  • mecanism indirect : inflexiune– fracturioblice / transversale;

  • torsiune – fracturispiroide.

  Imobilizareaprovizorie a membruluiesteprecedatăde degajareamembrelorşidezbrăcareaacestoraprinscaridicareaelementelorvestimentare care le acoperă. Hainele se vorsecţionala încheieturi. Tratamentuldefinitivaplicatînfuncţiede tipulfracturiicuprindetratamentulortopedic, intervenţiide osteosintezăsauaplicareaunui fixator extern.

  Șansele unei evoluții fără complicații a fracturii deschise ale oaselor gambei cresc pe măsură ce tratamentul este efectuat corect în toate etapele, începând cu acordarea primului ajutor la locul accidentului, continuând cu perioada transportuluiși în special după internarea în spital. Spitalul ideal pentru tratamentul acestor pacienți este acela care are dotări tehnice moderne și echipă multidisciplinară cu experiență. Aceasta va colabora și va reevalua pacientul periodic, în vederea alegerii metodelor terapeutice ideale pentru fiecare moment al evoluției.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA DE TIBIE/PERONEU


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA GLEZNEI

  Articulaţiaglezneiestealcătuitădin epifizadistalăa tibiei, epifizadistalăa peroneului (maleolaperonieră) şitalus. Stabilitateagleznei se datoreazăatâtconformaţieiosoasecâtşistructurilorligamentareceformeazăcapsulaarticulară.

  Fracturilegleznei pot fi clasificateprindescrierealeziuniişianumeprinlocalizarealiniei de fracturăla nivelulmaleoleiperoniere, maleoleitibialesaumaleoleiposterioare. Încazulinteresăriia maimult de o maleolă, acestea se numescbimaleolaresautrimaleolare.

  Clasificarea Weber împartefracturileglezneiînfuncţiede localizarealiniei de fracturăa peroneului.

  ClasificareaLauge-Hansenîmpartefracturileglezneiînfuncţiede mecanismul de producere.


  Traumatismele membrelor 7411478

  FRACTURA GLEZNEI


  Traumatismele membrelor 7411478

  VINDECAREA FRACTURII

  Fractura evoluează către sudura extremităţilor fracturate printr-o formaţie denumităcalus.

  1. Faza hemoragică şi hiperemică(faza psoudoinflamatorie) – revărsatulsanguin, hematomul post fracturar, se retrage

  2. Faza calusului fibros:Celulele conjunctive nediferenţiate care au invadat hematomul se multiplică şi se transformă în celule formatoare de os (osteoblaste) şi de cartilaj (condroblaste) Acest tesut de neoformaţie duce la unirea fragmentelor osoase cu un calus fibros, în interiorul căruia se găsesc şi insule de ţesut cartilaginos .

  3. Fazacalusuluiososprimitiv: Către a treia săptămânăde evoluţie, calusul fibros începe săse mineralizeze iar zonele cartilaginoase încep săsufere un proces de osificare encondrală, astfel căse ajunge la un calus osos primitiv cu trabeculaţie dezordonata.

  4. Fazacalusuluiososdefinitivdureazăpânăla 2 – 3 luni


  Traumatismele membrelor 7411478

  Tratamentulconservator (nechirurgical, ortopedic)permiteoptareapentrumetodaortopedicăpurăsaumetodaextensiei continue. Metodelesuntalesefuncţiede caracteristicilefracturilor.Metodaextensiei continue se folosesteînfracturileinstabile, cu ajutorulunuisistem special, iarreducerea se vaobţineîntimp.

  Tratamentulchirurgical are ca scoprestabilireacontinuitatiiosului care a fostfracturat,pe care ilvafixa cu ajutorulunorimplantemetalice.

  Este indicattratamentul chirurgical încazulfracturilor: ireductibile, intraarticulare, celorasociate cu leziunivasculare, celorceaparpeosbolnav.


  Traumatismele membrelor 7411478

  Imobilizarea fracturii se poate face cu oricare tip de atelă specială sau folosind atele improvizatecare cuprind şi articulaţiile.


  Traumatismele membrelor 7411478

  ENTORSA

  O leziuneprininversiune, ceamaifrecventăcauză de entorsă de gleznă, apareatuncicândgleznaesterotatăîn exterior şitalpapicioruluiesteadusăîn interior. Rezultăastfelîntindereasauruperealigamentelordintre talus şiperoneu. Este celmaifrecventmecanismprin care se producentorsele de gleznă.

  Într-o leziuneprineversiune, glezna se roteşteîn interior şitalpapicioruluispre exterior, lezândligamentele din partea internăa articulaţiei. Leziunileligamentelorvariază de la simple întinderipână la rupturiparţialesau complete.

  Se va face o stadializare a leziunii de cătremedicul specialist:

  • gradul Ireprezintăîntinderealigamentelor, prezentând o uşoarăsensibilitate, edemşirigiditate. Aparedurere la mers.


  Traumatismele membrelor 7411478

  ENTORSA

  • gradul IIreprezintăo leziuneparţialăa ligamentelor  cu durere, edemşiechimozămoderate. Zonelelezatesuntsensibile la palpareşi existădurereîntimpulmersului.

  • gradul IIIreprezintărupereacompletăa ligamentuluiafectatînsoţităde edemşiechimozăsevere. De celemaimulteorimersulesteimposibil, existândo durereputernică, deşidurereainiţialăpoatesăscadăimediatînintesitate.


  Traumatismele membrelor 7411478

  LUXAŢIA

  Este leziunea care constădin pierderea contactului normal dintre suprafeţele articulare ale oaselor care formeazăo articulaţie (deplasarea capetelor osoase ale unei articulaţii). Dupămodul de producere luxaţiile pot fi complete sau incomplete.

  Deformarearegiunii este binepusăînevidenţă. Durere vie care mai scadedinintensitateînrepaus, dar se accentueazăla cea mai micămişcare.

  • Primul ajutor constă din imobilizarea provizorie a membrului afectat fără a tenta reducerea luxaţiei, accidentatul se transportă la spital.


  Traumatismele membrelor 7411478

  LUXAŢIA


  Traumatismele membrelor 7411478

  LUXAŢIA

  Luxaţia cotului este foarte frecventă, în special în rândul tinerilor care efectuează sport (pe locul 2 după luxaţiile de umăr).Copiii pot suferi acest traumatism, cunoscut sub numele de “nursemaid’s elbow” în cazul în care sunt ridicaţi saurăsuciţi la nivelul antebraţelor.

  Luxaţiilesuntclasificateînfuncţiede poziţiaulneiînraport cu humerusuldupătraumatism – luxaţiilepostero-lateralesuntcelemaifrecvente (80%). Înproporţiede 30-40 % se asociazăcu fracturi.

  Celmai complex scenariuestereprezentat de “triadanefastă” cepresupuneluxaţiea cotului cu fractură a procesului coronoid al ulnei, fracturăa capului radial şiruperealigamentuluicolateral extern +/- ligamentulcolateral intern.

  Mecanism de producere este, adesea, datorită unei căderi pe mâna deschisă.Întâi este afectată partea laterală (ligamentul colateral extern) şi apoi medial (ligamentul colateral intern), ambele ligamente având rol important în stabilitatea articulaţiei cotului.

  Pacientul prezintă de obicei durere severă, cotul flectat, umflarea și deformarea articulaţiei.Sunt necesare radiografii ale cotului pentru a confirma luxaţia și a exclude fracturi asociate.


  Traumatismele membrelor 7411478

  LUXAŢIA

  • Tratament:Reducerea promptă este esențială. Acest lucru se face de obicei sub sedare IV și cu analgezie adecvată.

  • Non-operativ:

  • reducerea și imobilizare la 90 ° timp de 7-10 zile, kinetoterapie precoce în cazulluxațiilor acute stabile simple;

  • reducerea şi imobilizarea în orteză mobilă la 90 ° timp de 2-3 săptămâni în cazul luxațiilor de cot acute,simple, dar instabile în extensie după reducere.

  • Chirugical :

  • Reducere deschisă şi fixare internă (coronoidă, cap radial, olecraniană)pentruluxațiile acute de cot, complexe sau când reducereaeste blocată de ţesuturi moi restante sau fragmente osoase.

  • Reducere deschisă, eliberarea capsulei și fixarea unei orteze articulate, mobile – este indicată în cazul luxaţiilor cronice.


  Traumatismele membrelor 7411478

  LUXAŢIA

  Luxaţiasubtalarăsauperitalară, leziunecepoate fi produsăprininversiesaueversie, este o luxaţiesimultanăa articulaţieitalocalcaneanăşitalonaviculară.

  • Tratamentulluxaţieide gleznăse aplicădiferitînfuncţiede severitateşileziuniasociate, timpul de vindecarevariindcorespunzător acestora. Încazuri de luxaţiiminore, recuperareapoateduracâteva săptămâni, perioadacrescândcorespunzător cu gravitatea.

  • Înmod obişnuit, metodaimediatăde tratament a luxaţieide gleznăconstăînreducereaoaselorînpoziţia normalăşiimobilizareaglezneiînortezăsaughips. Câteodatăînsă, datorităgravităţii şia leziunilorasociate, acestlucru nu esteposibil, înasemeneacazuritrecându-se la tratament chirurgical.

  • Luxaţiilede gleznănetratatesautratatenecorespunzător fac ca accidentulsărecidiveze, ligamentelesădevinălaxe, cartilajulsăse deterioreze, oaselesăprezintenecroză, situaţiiceduc la simptome de instabilitateşidurere, respectiv la boliartrozice.


  Traumatismele membrelor 7411478

  VĂ MULŢUMESC!


 • Login