Amine
Download
1 / 23

amine - PowerPoint PPT Presentation


  • 861 Views
  • Updated On :

AMINE. CHIMIE ORGANICĂ – Cur s Anul I - IPA Titular curs: Conf. dr. Zoiţa BERINDE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'amine' - MikeCarlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Amine l.jpg

AMINE

CHIMIE ORGANICĂ – Curs

Anul I - IPA Titular curs: Conf. dr. Zoiţa BERINDE


2 formula generala l.jpg

AMINE1.Definiţie.Sunt substanţe organice care se obţin din amoniac prin înlocuirea parţială sau totală a atomilor de hidrogen cu radicali organici.

2.Formula generala:


3 clasificare l.jpg
3.Clasificare

a) După numarul atomilor de hidrogen înlocuiţi se împart în:

- amine primare

- amine secundare

- amine terţiare


B dup natura radicalului de hidrocarbur pot fi l.jpg
b) După natura radicalului de hidrocarbură pot fi:

- amine alifatice

- amine aromatice4 metode de ob inere l.jpg
4.Metode de obţinere

1.Reacţii de reducere

a) Nitroderivaţi în mediu acid, bazic şi neutru

b) Nitrili

c) Amide3 metoda alchil rii dup hofmann l.jpg
3.Metoda alchilării după Hofmann:

Reacţia se datorează celor doi electroni neparticipanţi de la atomul de azot al amoniacului şi este comparabilă cu formarea unei sări de amoniu din amoniac şi un acid:Slide11 l.jpg

În industrie dimetilanilina se obţine prin încălzirea anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:


Slide12 l.jpg

5.Proprietăţi fizice. anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:Aminele inferioare alifatice sunt gaze cu miros asemănător amoniacului, solubile în apă. Cele mijlocii sunt lichide cu miros neplăcut de peşte.

Exemplu:

gaze

lichide

Anilina este un lichid incolor în stare pură, în aer se colorează galben sau brun. Aminele superioare sunt solide cristalizate şi incolore.


Slide13 l.jpg

6.Proprietaţi chimice anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:1. Recţia de acilare.Este o reacţie de substituţie a hidrogenului de la azot cu grupa R-CO- (acil în care R este un radical alifatic sau aromatic). Aminele primare şi secundare reacţionează cu cloruri sau anhidride acide. Aminele terţiare, care nu au hidrogen legat de azot nu pot fi acilate.

Acilarea cu cloruri acide se face în prezenţă de baze pentru a neutraliza acidul clorhidric:


Slide14 l.jpg

Prin acilare aminele anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:îşi pierd bazicitatea, devin neutre, deoarece grupa acil este puternic atrăgătoare de electroni. Aminele acilate sunt, de fapt, amide substituite la azot. Aminele acilate hidrolizează prin încălzire cu soluţii diluate bazice sau acide regenerând amina:

Acilarea serveşte pentru protejarea grupei amino în unele reacţii în care aceasta poate fi atacată de reactantul utilizat. Aşa de exemplu anilina nu poate fi nitrată direct, fiindcă acidul azotic o oxidează:


Prin hidroliza acestor compu i se ob in orto nitroanilina i para nitroanilina l.jpg
Prin anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:hidroliza acestor compuşi se obţin orto-nitroanilina şi para-nitroanilina:


Slide16 l.jpg
2.Reacţia aminelor cu acidul azotos. anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:Aminele primare alifatice tratate cu acid azotos în soluţie slab acidă formează alcooli:

Aminele secundare alifatice şi aromatice formează nitrozoamine:


Aminele primare aromatice formeaz s ruri de diazoniu l.jpg
Aminele primare aromatice formează săruri de diazoniu: anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:

Sărurile de diazoniu se obţin în soluţii apoase şi sub această formă se utilizează; în stare solidă explodează.


Pentru nc lzirea acestor solu ii peste 50 c s rurile de diazoniu hidrolizeaz ob in ndu se fenoli l.jpg
Pentru anilinei în autoclave de fontă şi o cantitate mică de concentrat, obţinându-se sulfatul acid de metil, agentul de metilare propriu-zis:încălzirea acestor soluţii peste 50°C, sărurilede diazoniu hidrolizează obţinându-se fenoli:

- tratate cu KI formează iodobenzen:

- cu CuCN formează nitrili aromatici:

În aceste reacţii grupa diazo este distrusă.


Slide19 l.jpg

Reacţia de cuplare, unde grupa diazo se conservă este folosită la obţinerea coloranţilor azoici; cuplarea se poate face cu amine, fenoxizi etc:


3 reac ii de condensare aminele primare condensate cu aldehide sau cetone formeaz baze schiff l.jpg
3.Reacţii de condensare. folosită la obţinerea coloranţilor azoici; cuplarea se poate face cu amine, fenoxizi etc:Aminele primare condensate cu aldehide sau cetone formează baze Schiff.

Diaminele se condensează cu acizi dicarboxilici, reacţie folosită la obşinerea nylonului:


4 reac ii de oxidare aminele primare alifatice formeaz aldehide l.jpg
4. folosită la obţinerea coloranţilor azoici; cuplarea se poate face cu amine, fenoxizi etc:Reacţii de oxidare.Aminele primare alifatice formează aldehide:

Aminele secundare formează derivaţi tetrasubstituiţi ai hidrazinei

Aminele terţiare alifatice şi aromatice se oxidează cu apă oxigenată şi formează aminoxizi:

Aminele primare şi secundare conţin atomi de hidrogen activi care pot fi puşi în evidenţă prin reacţia Zerevitinov:


Slide22 l.jpg
5.Reac folosită la obţinerea coloranţilor azoici; cuplarea se poate face cu amine, fenoxizi etc:ţii de substituţie. Aminele primare şi secundare alifatice reacţionează cu clorul şi bromul şi formează amine substituite la azot:

Cele aromatice se pot substitui la nucleu:


Slide23 l.jpg

Reacţia specifică pentru recunoaşterea aminelor primare este transformarea lor în izonitrili prin încălzire cu cloroform şi hidroxid de sodiu concentrat:

Izonitrilii au un miros respingător.

7. Întrebuinţări.Se folosesc la fabricarea medicamentelor, coloranţilor, ca acceleratori de vulcanizare.


ad