TASINIR MAL Y NETMELIGI

TASINIR MAL Y NETMELIGI PowerPoint PPT Presentation


  • 748 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. TASINIRLAR Y

Download Presentation

TASINIR MAL Y NETMELIGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 TASINIR MAL YÍNETMELIGI

2. 2 TASINIRLAR YÍN▄NDEN YÍNETMELIGIN KAPSAMI TŘketim Madde Ve Malzemeleri (150) Makine Ve Cihazlar (253) Tasitlar (254) Demirbaslar (255)

3. 3 KAPSAMDA OLMAYAN TASINIRLAR Savunma ve gŘvenlik amašli tasinirlar (TSK, MIT, EMNIYET), Fabrika ve at÷lyelerde yapilan Řretimlerde kullanilan ilk madde ve malzemeler (Kendi kullanimlari išin Řretilenlerde kullanilan ilk madde ve malzemeler hariš), Emanet olarak alinan tasinirlar.

4. 4 TASINIR ISLEMLERINDE SORUMLULAR Harcama Yetkilileri, Tasinir kayit ve kontrol yetkilileri ile ambar g÷revlileri, Kullanilmak Řzere tasinir teslim edilen kamu g÷revlileri, Muhasebe yetkilileri.

5. 5 Harcama Yetkililerinin Sorumlulugu Harcama Yetkilileri Tasinirlarin; Etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden ve kullanilmasindan, Kontrollerinin yapilmasindan, Kayitlarinin saydam bir sekilde (tasinir kayit ve kontrol yetkilisi vasitasiyla) tutulmasindan, Y÷netim Hesabinin (tasinir kayit ve kontrol yetkilisi vasitasiyla hazirlanan) verilmesinden, sorumludur.

6. 6 Tasinir Kayit Ve Kontrol Yetkililerinin G÷revleri ve Sorumlulugu Edinilen tasinirlari teslim almak, kullanima verilen tasinirlari teslim etmek, Giris ve šikis kayitlarini tutmak, Sayim yapmak, ihtiyaš planlamasini yapmak, Tasinirlarin korunmasina iliskin tedbirleri almak, kaybolan veya šalinanlari harcama yetkilisine bildirmek, Tasinir y÷netim hesabini hazirlamak,

7. 7 Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkililerinin G÷rev ve Sorumlulugu Sorumluluklarinda bulunan ambarlarda kasit, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayip ve noksanliklardan sorumludurlar. Ambarlari devir ve teslim etmeden g÷revlerinden ayrilamazlar

8. 8 Tasinirlarin Muhafazasi Ile G÷revli Olanlarin (Ambar Memurlari) Sorumlulugu Tasinirlari En Iyi Sekilde Muhafaza Etmek, Bakim Ve Onarimlarini Yaptirmak, Her An Hizmete Hazir Bulundurmak * (Memur g÷revinden ayrilirken maas nakil personel bildiriminde, kayit kontrol yetkilisinin Řzerinde kayitli tasinir bulunmadigini ifade edecek paraf ya da imzanin olmasi gerekmektedir)

9. 9 Kullanilmak ▄zere Tasinir Teslim Edilen Kamu G÷revlilerinin Sorumlulugu Verilis Amacina Uygun Olarak Kullanmak, Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasini Veya Zarar G÷rmesini Ínlemek, G÷revden Ayrildiginda Veya Ihtiyaš Kalmadiginda Iade Etmek, Tasinira Verilen Zarari Ídemek.

10. 10 Muhasebe Yetkililerinin Sorumlulugu Tasinirlarin muhasebe kayitlarini belgelerine uygun olarak tutmak, Harcama Birimi Tasinir Y÷netim Hesabi Cetvellerinin muhasebe kayitlarina uygunlugunu kontrol ederek onaylamak,

11. 11 Konsolide G÷revlileri Kamu idarelerinin tasinir hesaplarinin tasra ve merkezde konsolide edilmesini ve bir Řst yere g÷nderilmesi isini yaparlar. Konsolide G÷revlisi, merkezde mali hizmetler birimi išerisinde tasinir kayit islemlerinden sorumlu birim y÷neticisidir. Tasrada idarelerin en Řst y÷neticileri belirler.

12. 12 Kullanilacak Defter ve Belgeler Defterler: TŘketim Malzemeleri Defteri, Dayanikli Tasinirlar Defteri, MŘze Defteri, KŘtŘphane Defteri.

13. 13 Kullanilacak Defter ve Belgeler Belgeler: Tasinir Islem Fisi (TIF) (5; 5/A) Giris ve šikis kaydina esas belgedir. Istisnalar disinda, edinilen bŘtŘn tasinirlar išin TIF dŘzenlenmesi zorunludur. TIF dŘzenlenmeden hišbir giris veya šikis kaydi yapilamaz.

14. 14 Kullanilacak Defter ve Belgeler Asagidaki hallerde TIF dŘzenlenmez. Satin alindigi andan itibaren tŘketimi yapilan; su- dogalgaz-LPG-kum-šakil-toprak-gŘbre vb. Servislerinde yapilan onarimlarda kullanilan yedek paršalar ile tasit depolarina konulan akaryakit, LPG,

15. 15 Kullanilacak Defter ve Belgeler Asagidaki hallerde TIF dŘzenlenmez(devam) Mutfak tŘpleri ve yangin s÷ndŘrme tŘplerine yapilan dolumlar ile yazici kartuslarina yapilan dolumlar 3. Dergi-gazete gibi sŘreli yayinlar ile arsivlenme niteligi olmayan kŘtŘphane materyalleri

16. 16 Kullanilacak Defter ve Belgeler Belgeler (Devami) 2. Zimmet FISI (6; 6/A) 3. Tasinir Istek Belgesi 4. Dayanikli Tasinirlar Listesi, 5. Tasinir Gešici Alindisi, 6. Kayittan DŘsme Teklif ve Onay Tutanagi, 7. Ambar Devir ve Teslim Tutanagi 8. Sayim Tutanagi

17. 17 Kullanilacak Defter ve Belgeler Belgeler (Devami) 9. Tasinir Sayim ve D÷kŘm Cetveli, 10. Harcama Birimi Tasinir Y÷n. Hes. Cetveli, 11. ....Tasinir Hesap Cetveli, 12. Tasinir Kesinhesap Cetveli, 13. Tasinir Kesinhesap Icmal Cetveli, 14. MŘze/ KŘtŘphane Y÷netim Hesabi Cetveli,

18. 18 Tasinir Kayit Islemleri BŘtŘn Tasinirlar kayit altina alinir. Kayitlarin belgeye dayandirilmasi sarttir. Kayitlar: Ínceki yildan devredilenleri, Yili išinde giren ve šikanlari Yili išinde meydana gelen azalmalari ve sayim sonucunda ortaya šikan fazlalari g÷sterir.

19. 19 Tasinirlarin Kayit Zamani ve Kayda Esas Deger Tasinirlar edinildiginde giris, elden šikarildiginda (tŘketim, devir, satis, bagis, hurdaya ayirma, kaybolma, šalinma, ÷lŘm) šikis kaydedilir. Kayda esas deger; satin almalarda maliyet bedeli, varsa kayitli degeri yok ise komisyonca tespit edilen degerdir.

20. 20 BIRIM MALIYET BEDELI GYMYĺne g÷re birim maliyet bedeli; -Alim bedeli + ÷denen giderler (vergi, resim, harš + nakliye +sigorta) den olusur. Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi Bir šesitten fazla ise BMB= [(toplam giderden her bir šesit mal toplamina isabet eden gider) + (alim bedeli)] / o šeside iliskin mal adedi.

21. 21 DEGER TESPIT KOMISYONU Harcama Yetkilisi onayi ile kurulur. Tasinir kayit ve kontrol yetkilisi, Isin uzmani iki kisi, olmak Řzere en az Řš kisiden olusur.

22. 22 Deger Artirici Harcamalarin Tasinirin Maliyetine Eklenmesi Dayanikli tasinirlarin; Niteliginin veya kullanim seklinin degistirilmesi, Hizmet kalitesi ve saglanan faydanin artirilmasi, Amaciyla yapilan harcamalar ilgili tasinirin maliyetine eklenecektir.

23. 23 Giris Islemleri Edinilen tasinirlar TIF dŘzenlenerek giris kaydedilir. Edinme yollari; Satin alma suretiyle edinilen tasinirlar, Bagis/hibe yoluyla edinilen tasinirlar, Devir alma suretiyle edinilen tasinirlar, Iš imkanlarla Řretilen tasinirlar, Iade edilen tasinirlar, Sayim fazlasi tasinirlar.

24. 24 Satin Alinan Tasinirlarin Girisi Faturaya dayanilarak, Řš nŘsha TIF dŘzenlenir.TIFĺ ler hesaplar itibariyla dŘzenlenir. Alimi bir merkezden yapilarak ayri ayri yerlere teslim edilen tasinirlar išin, teslim edilen birimlerden alinan TIFĺ lere dayanilarak alim yapan merkezde TIF dŘzenlenerek giris kaydedilir.

25. 25 Satin Alinan Tasinirlarin Girisi Satin alinan dergi-gazete gibi sŘreli yayinlarin bedelinin ÷denmesi asamasinda TIF dŘzenlenmez. Bu yayinlardan ciltletilenler, ciltletildikten sonra kayitlara alinacagindan, TIF ciltlendikten sonra dŘzenlenir.

26. 26 Tasinir ăikis Islemleri Tasinirlarin šikis islemleri TIF dŘzenlenerek yapilir. ăikis yollari: TŘketim (TŘketim madde ve malzemeleri), Kullanim (Dayanikli tasinirlar išin) Satis, devir, Yok olma, fire, sayim noksani, Hurdaya ayirma.

27. 27 TŘketim Suretiyle ăikis Islemleri TŘketim madde ve malzemeleri Tasinir Istek Belgesi ile talep edilir. Verilen tasinirlar TIF ile šikis kaydedilir. TŘketim maddelerinin šikisinda ôilk giren-ilk šikarö metodu uygulanir.

28. 28 Kullanim Suretiyle ăikis Islemleri Tasitlar ile is makinelerinin kullanima verilmesinde 6 ÷rnek numarali Zimmet Fisi, Makine ve cihazlar ile demirbaslarin kullanicilarina verilmesinde is 6/A ÷rnek numarali Zimmet Fisi, Ortak kullanim alanlarina konulacak demirbaslar išin Dayanikli Tasinirlar Listesi, dŘzenlenir.

29. 29 Satis Suretiyle ăikis ÍlŘ stok satisi (7/5472 sayili BKK), Mevcut tasitlarin tasfiyesi (2006/10193 sayili BKK) Satisa iliskin mevzuat (5018/44 e g÷re Kanunla dŘzenlenecektir. 2886 sayili Kanun hŘkŘmleri bu y÷nŘyle devrededir. Satisa yetkili idareler:(178/ 13 ve 17 maddeleri-193 sira no.lu Milli Emlak Tebligi

30. 30 Devir Suretiyle ăikis Islemleri Kamu idareleri arasinda, Ayni kamu idaresinin muhtelif harcama birimi ve ambarlari arasinda, yapilan tasinir devirlerinde de TIF dŘzenlenir. TIFĺ in bir nŘshasi tasiniri devreden idareye verilir.

31. 31 Yok olma veya sayim noksanlarinin šikis islemleri Tasinirlarda meydana gelen fireler, ăalinma, kaybolma nedeniyle yok olanlar, Kirilma, bozulma, eskime nedenleri ile kullanilamaz hale gelenler, Canli tasinirlarin ÷lŘmŘ ve sayimda noksan šikanlar, Išin Kayittan DŘsme Teklif ve Onay Tutanagi dŘzenlenir ve Harcama Yetkilisi veya Řst y÷neticinin onayi Řzerine TIF dŘzenlenmek suretiyle kayitlardan šikarilir.

32. 32 Hurdaya ayirma Ekonomik olmayan veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanilmasinda yarar g÷rŘlmeyerek hizmet disi birakilmasi ÷ng÷rŘlen tasinirlarin hurdaya ayrilmasina komisyonlarca karar verilir. Bunlar išin Kayittan DŘsme Teklif ve Onay Tutanagi dŘzenlenir. Harcama yetkilisi veya Řst y÷netici onayi Řzerine TIF ile kayitlardan šikarilir. (Hurda satisi;2001/15 Basbakanlik, 212 Milli Emlak Tebligi Ekonomik degeri olmayan hurda tasinirlar yetkili komisyonlarca imha edilir.

33. 33 Tasinirlarin muhasebe kaydi Dayanikli tasinirlarin giris ve šikis islemleri išin dŘzenlenen TIFĺler on gŘn išinde, TŘketim malzemelerinin šikis islemleri išin dŘzenlenen TIFĺler Řšer aylik d÷nemler itibariyla (Bu sŘreler Maliye Bakanliginca degistirilebilir), Muhasebe birimine g÷nderilir. Ancak, satin alinan tasinirlara iliskin TIFĺler ÷deme emri belgesi ekinde g÷nderildiginden tekrar g÷nderilmez. Muhasebe birimi II dŘzeyde muhasebe kayitlarini yapar.

34. 34 Kamu Idareleri Arasinda Bedelsiz Devir Islemleri 5 yilini tamamlamis, Idarece kullanilmasina ihtiyaš duyulmayan, Diger idarece ihtiyaš duyulan tasinirla bedelsiz devire konu olur. Bazi projeler arastirilmasi ve gelistirilmesi veya uluslararasi organizasyonlar išin alinan tasinirlar ile tŘketim malzemelerinde 5 yil sarti aranmaz. Devredilen/devralinan tasinirlar išin TIF dŘzenlenerek kayitlari yapilir.

35. 35 Sayim ve Devir Islemleri Kamu idarelerine ait tasinirlar; Yeni g÷revliye devirde, Yil sonlarinda , Harcama yetkilisinin gerekli g÷rdŘgŘ zamanlarda sayilir. Sayimlar Sayim Kurulu tarafindan yapilir. Sayim kurulu en az Řš kisiden olusur. Tasinir kayit ve kontrol yetkilisi kurulun Řyesidir.

36. 36 Sayim Islemleri Ambarlarin sayimi defter kayitlarina g÷re, Ortak kullanim alanlarindaki tasinirlarin sayimi Dayanikli Tasinirlar Listesine g÷re, Kisilerdeki tasinirlarin sayimi Zimmet Fislerine g÷re sayilir. Sayim sonušlari Sayim Tutanagina kaydedilir.

37. 37 Sayim Sonucuna G÷re Yapilacak Islemler Sayimda fazla šikanlar TIF dŘzenlenerek giris kaydedilir. Sayimda noksan šikanlar išin ÷ncelikle Kayittan DŘsme Teklif ve Onay Tutanagi dŘzenlenir. Tutanak onaylandiktan sonra TIF dŘzenlenerek kayitlar fiili duruma uygun hale getirilir. Kayitlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Tasinir Sayim ve D÷kŘm Cetveli dŘzenlenir. Bu cetvel Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisinin hesabidir.

38. 38 Devir Islemleri Tasinir kayit ve kontrol yetkililerinin g÷revlerinden ayrilmalarinda devir islemi yapilir. Devirler, Devir Kurulu marifetiyle yapilir. Devir Kuruluna Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilileri Řye olarak katilir. Ambar Devir ve Teslim Tutanagi dŘzenlenir. Kisa sŘreli gešici ayrilmalarda ambarlar kapatilabilir.

39. 39 Tasinir Y÷netim Hesabi Tasinir y÷netim hesabini Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi hazirlar, Harcama Yetkilisi verir. Tasinir y÷netim hesabi; Ínceki yildan devreden, Yil išinde edinilen, Ertesi yila devredilen, tasinirlari g÷sterecek sekilde, Tasinir Y÷netim Hesabi Cetveli dŘzenlenerek hazirlanir.

40. 40 Tasinir Y÷netim Hesabi Tasinir Y÷netim Hesabi; Yil sonu Sayim Tutanagi, Tasinir Sayim ve D÷kŘm Cetveli, Harcama Birimi Tasinir Y÷netim Hesabi Cetveli, En son dŘzenlenen TIFĺ in sira numarasini belirtir tutanak. Tasinir Y÷netim Hesabi Cetvelinin bir nŘshasi Ocak ayi sonuna kadar konsolide g÷revlisine ayrica g÷nderilir.

41. 41 Tasinir Kesin Hesabi Harcama Birimi Tasinir Y÷netim Hesabi Cetvellerinin ilše, Il, b÷lge, merkez birimleri itibariyla konsolide edilmesi suretiyle hazirlanir. Konsolide g÷revlileri hesap cetvellerini; Ilšede ve dis temsilciliklerde 15 Subatĺa, Ilde 15 Martĺa, B÷lgede 15 Nisanĺa kadar bir Řstteki konsolide g÷revlisine Icmal cetvellerini ise 15 Mayisĺa kadar, Bakanliga ve Sayistayĺa g÷ndermek zorundadirlar.

42. 42 Dayanikli Tasinirlarin Numaralanmasi Dayanikli Tasinirlara sicil numarasi verilir. Sicil numarasi Řš grup rakamdan olusur: Tasinir kodu, Giris kaydina esas yilin son iki rakami, Defterdeki giris sira numarasi, Írnek:HP Compac nx9010 diz ŘstŘ bilgisayar, 2006 yilinda 5. sirada girmis ise; Sicil numarasi: 255.02.01.01.02.06.005

43. 43 Harcama Birimi ve Ambarlarin Kodlanmasi Harcama birim kodu iki gruptan olusur. Kurumsal siniflandirmadaki kodudur. (000) Řš karakterdir ve o ilše, il, b÷lge veya merkezdeki birim sayisini g÷sterir. Írnek:Ilk÷gretim okullari ve ambarinin kodu: 13.01.31.62.000.01 olabilir. Ancak say2000i kapsaminda olanlar sistem tarafindan verilen kodlari kullanacaklardir.

44. 44 Mevcutlarin Envanter Kayitlarina Iliskin Islemler Kamu idarelerine ait tasinirlarin fiili sayimlari 30.08.2007 tarihine kadar yapilacaktir. TIF dŘzenlenecek ve bu y÷netmelikte ÷ng÷rŘldŘgŘ sekilde defterlere kaydedilecek. Muhasebe kayitlarina intikal ettirilecek Daha ÷nceki muhasebe kayitlari kapatilacak. Yeni kayitlar 01.09.2007 den itibaren yapilacaktir.

  • Login