Advertisement
/ 21 []

Biomy Ziemi - PowerPoint Presenation


Przeglad biomwLas rwnikowySawannaPustyniaLasy podzwrotnikoweStepLasy lisciasteTajgaTundraPustynia lodowaZrdla. Spis tresci. Las rwnikowy. Spis tresci. Lasy rwnikowe, zwane lasami deszczowymi, tropikalnymi lub dzungla. Sa to lasy wiecznie zielone. Stanowia okolo 30% powierzchni wszystkich lasw na swiecie. Roslinnosc rosnie bardzo szybko i jest bardzo bujna (na 1 ha lasu tropikalnego wystepuje okolo 200 gatunkw drzew, w tym palmy i drzewiaste paprocie. .

Download Presentation

Biomy Ziemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Biomy Ziemi


Spis treści

 • Przegląd biomów

  • Las równikowy

  • Sawanna

  • Pustynia

  • Lasy podzwrotnikowe

  • Step

  • Lasy liściaste

  • Tajga

  • Tundra

  • Pustynia lodowa

 • Źródła


Las równikowy

Spis treści


Lasy równikowe, zwane lasami deszczowymi, tropikalnymi lubdżunglą. Są to lasy wiecznie zielone. Stanowią około 30% powierzchni wszystkich lasów na świecie. Roślinność rośnie bardzo szybko i jest bardzo bujna (na 1 ha lasu tropikalnego występuje około 200 gatunków drzew, w tym palmy i drzewiaste paprocie.

Charakterystycznym zbiorowiskiem są lasy namorzynowe.

Przez cały rok panuje wysoka temperatura i padają

obfite deszcze zenitalne.

Charakterystyczne zwierzęta: małpy, krokodyle, liczne gatunki ptaków.

Spis treści


Sawanna

Spis treści


Sawanna to trawiasta formacja strefy międzyzwrotnikowej.

Dominują tu kępki sucholubnych traw, jak trawa słoniowa, dochodząca do 5 m wysokości. Na niektórych sawannach rosną nieliczne drzewa, np. akacje, baobaby, czy palmy, które zwykle zrzucają liście w porze suchej. Większe skupiska występują tylko nad ciekami wodnymi tworząc tzw. lasy galeriowe.

Klimat gorący z wyraźnie zaznaczoną porą suchą oraz deszczową.

Charakterystyczne zwierzęta: lwy, żyrafy, słonie, antylopy.

Spistreści


Pustynia

Spis treści


Pustynia – teren pozbawiony zwartej szaty roślinnej na skutek małej ilości opadów.

Roślinność jest uboga, ale wiele roślin przystosowało się do skrajnych warunków klimatycznych poprzez skrócenie okresu wegetacyjnego na okres pory deszczowej, gromadząc wodę (tzw. sukulenty i efemerydy). Roślinność taka nie zajmuje jednak więcej niż 10% powierzchni. Większe płaty roślinności występują w oazach.

Rodzaje pustyń: piaszczysta, żwirowa, skalista. Występują tu wysokie dobowe amplitudy temperatury powietrza od 0°C nocą do +50°C w dzień.

Charakterystyczne zwierzęta to: lis fenek, skorpiony, wielbłąd.

Spis treści


Las podzwrotnikowy

Spis treści


Roślinność strefy śródziemnomorskiej nazywana jest także roślinnością twardolistną.

Roślinność w tej strefie jest przystosowana do letniego okresu suszy. Liście drzew i krzewów są skórzaste - lśniące, sztywne, grube i twarde.. Takie liście ma wawrzyn, czyli laur. Roślinność twardolistna jest wiecznie zielona. Rosną tam: karłowate dęby, oleandry, mirty, jałowce, wawrzyny, wrzośce, pistacje, cytrusy i oliwki. Charakterystycznymi elementami krajobrazu śródziemnomorskiego są pinie i wysmukłe cyprysy oraz dęby korkowe. Lata są suche i upalne, zimy łagodne i wilgotne. Największe opady deszczu występują od listopada do kwietnia. Nie ma klimatycznej zimy.

Charakterystyczne zwierzęta tej strefy: muflony, daniele i kozice.

Spis treści


Step

Spis treści


Step to teren równinny pokrytym trawą i krzewami, pozbawiony drzew, rzek i jezior.

W krajobrazie stepowym dominują trawy, czasem wyższe od człowieka. Obok traw rośnie sporo innych roślin zielnych. W kwietniu i w maju rośliny zakwitają i step staje się kolorowy. Jednak już w czerwcu trawy żółkną i wysychają. Latem rośliny wysychają, a jesienią step brunatnieje i zamiera.

Lata są gorące i suche, zimy długie i mroźne.

Charakterystyczne zwierzęta: antylopy, np. gazele, dzikie konie i osły, pieski preriowe, świstaki. Żyją tu wilki i stepowe lisy, a także drapieżne ptaki: orzeł, pustułka, , sowa, myszołów.

Spis treści


Las liściasty

Spis treści


Las liściasty – ekosystem leśny z udziałem przede wszystkim drzew liściastych.

Lasy liściaste zrzucają liście na zimę. Najpopularniejsze gatunki drzew to: buk, dąb, klon, grab, wierzba, topola, olsza. Obok typowych lasów liściastych występują bory mieszane, czyli lasy z domieszka drzew iglastych.

Występują wyraźne cztery pory roku.

Charakterystyczne zwierzęta: wilk, lis, niedźwiedź, jeleń, łoś, ryś.

Spis treści


Tajga

Spis treści


Tajga - borealne lasy szpilkowe.

Występują w północnej części Ameryki Północnej, Europy i Azji. Rosną tu głównie: świerk, modrzew, jodła, sosna. W większej części strefy lasów iglastych występuje wieczna zmarzlina. Grunt jest bardzo głęboko zamarznięty i tylko latem rozmraża się na głębokość 1 m. Wieczna zmarzlina uniemożliwia odpływanie wód opadowych, co sprzyja tworzeniu się rozległych obszarów bagiennych.

Występuje tam krótkie, ciepłe lato i długa, mroźna, śnieżna zima.

Charakterystyczne zwierzęta: wilk, lis, łoś, niedźwiedź.

Spis treści


Tundra

Spis treści


Tundra - bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej. Charakteryzuje się bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty.

Lata są krótkie i chłodne, zimy długie i mroźne. Występuje wieczna zmarzlina.

Żyją tu: lis i niedźwiedź polarny, sowa polarna i zając bielak.

Spis treści


Pustynia lodowa

Spis treści


Pustynia lodowa - obszar wiecznych lodów w strefie polarnej, pozbawiony roślinności i bez stałej ludności.

Klimat charakteryzuje się ujemnymi temperaturami powietrza w ciągu całego roku, opadami śniegu i bardzo silnymi wiatrami. Pory roku wyznaczane są przez dzień polarny i noc polarną. Temperatura: od -10°C w lecie do -50°C w zimie.

Charakterystyczne zwierzęta to: foki, morsy, wieloryby i czasami niedźwiedzie polarne w Arktyce, a pingwiny w Antarktyce. Żyją tu również rybitwy, mewy i albatrosy.

Spis treści


R d a

Źródła

 • Wikipedia,

 • Ilustrowany Słownik Szkolny „Nauki o Ziemi”

 • „Biologia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”Jacek Balerstet, Ewa Bartnik, Ewa Holak, Waldemar Lewiński, Małgorzata Łaszczyca, Karol Sabath, Grażyna Skirmuntt

Spis treści