2007 2008 e t m ret m yili tar h ders d nem dev
Download
1 / 46

2007-2008 EGITIM GRETIM YILI TARIH DERSI D NEM DEVI - PowerPoint PPT Presentation


 • 535 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YENI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

2007-2008 EGITIM GRETIM YILI TARIH DERSI D NEM DEVI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2007 2008 e t m ret m yili tar h ders d nem dev l.jpg

2007-2008 ETM RETM YILI TARH DERS DNEM DEV

RENCNN:

ADI:Burcu

SOYADI:ALKAN

NO:193

SINIFI:11*A

DERS:TARH

RETMENN:

ADI:Nihat

SOYADI:YILMAZ

BRANI:TARH RETMEN

KAYNAK:GOOGLE.COM

KONU:YEN BULAR


Slide2 l.jpg

 • YENADA AVRUPADA ORTAYA IKAN TEKNK GELMELER


Slide3 l.jpg

 • Barut ve Top

 • Avrupallar Barutu Hal Seferleri srasnda Mslmanlardan renmilerdir.Topun icad edilmesiyle barutun nemi anlalmtr. Krallar feodalite dzenini ykmak iin topu kullanmlardr. Derebeylerin yaadklar kaleler ve atolar yklm, feodalite sona ermitir.Top, corafi keiflerde smrgelerin kazanlmasnda ok etkili olmutur.


Slide4 l.jpg

 • Kat ve Matbaa

 • Kat inliler tarafndan bulunmutu. inlilerin ipekten, Trklerin pamuktan kat yapmasn bildikleri dnemde, Avrupallar kat yapmn bilmiyorlard. Avrupallar, Hal seferlerinde kat yapmn rendiler. Matbaaya benzer ilk bask aracn inliler icat etmilerdi. Bilinen ekliyle matbaa ilk kez tahta harflerden Felemenkli Jan Koster tarafndan yaplmtr. Alman Jan Gutenberg Kurun ve Antimon madenlerinin karmndan daha dayankl harfler dkerek matbaay gelitirmitir. Matbaann gelitirilmesi dnya fikir hayatnda uyan salad. Hmanizm, Rnesans ve Reform hareketlerinin domasnda etkili oldu.


Slide5 l.jpg

 • Usturlab - PusulaAvrupal gemiciler kylar izleyerek ulam yaparlard. Mslman gemiciler Hint okyanusunda corafi yeri belirten Usturlab ile yn tayinine yardmc olan pusulay kullanyorlard. Pusula inliler tarafndan bulunmutu. Avrupallar hal seferlerinde pusulay tandlar. Pusulann alaryla ilgili hesaplar gelitiren Avrupal gemiciler pusula sayesinde ak denizlere kabildiler.


Slide6 l.jpg

 • Corafi Keiflerin Nedenleri *Avrupallarn pusulay renmeleri, gemicilik ve corafya bilgilerinin artmas.

 • *Avrupallarn, dou lkelerinin zenginliklerine ulaabilmek amacyla yeni ticaret yollar aramalar.

 • *stanbul'un fethinden sonra Trklerin, dou ticaret yollarna hakim olmalar ve Avrupallarn ak denizlere kma ihtiyac hissetmeleri.


Slide7 l.jpg

2) Corafya bilgilerinde ilerleme

Ortaada Avrupallarn dnya ile bilgileri yetersizdi.

Avrupallar, Hal seferleriyle Mslmanlardan ok nemli bilgiler rendiler.

 • Dnyann yuvarlak olduunu,

 • Din adamlarnn dedikleri gibi dz olmadn anladlar. Din adamlarnn sylediklerine nem vermediler.

 • Haritalarda dzeltmeler yaptlar. Yeni haritalar yaplarak oalttlar.

 • Corafya bilgisiyle ilgili bir ok eser tercme ederek bastrdlar.

 • Hindistan'a baka yollardan gidilebilecei anladlar.


Slide8 l.jpg

3) Gemicilik Sanatnn lerlemesiPusulann Avrupa'da bilinmesi gemicilik sanatnn gelimesini etkiledi. Ak denizlere almak iin Kadrga, Karavel denilen dayankl gemiler yapld.Corafya bilgisindeki ilerleme sonucu gemicilerin hurafelere inanmamalarn ve daha cesur hareket etmelerini salamtr.


Slide9 l.jpg

 • 4)stanbul'un Fethedilmesi

 • stanbul'un fethinden sonra Karadeniz'deki Krm ve Trabzon ticaret merkezlerinin, Trklerin eline gemesi, Avrupallarn ipek ve baharat mallarn pahalya almalarna neden olmutur.


Slide10 l.jpg

 • 5) Baka Deniz Yollarnn Aranmas

 • spanyol ve Portekizli gemicilerin Akdeniz de Venedikli ve Cenevizli gemicilerden dolay dou ticaretinden yararlanamaylar nedeniyle

  baka deniz yollar aramalar


Slide11 l.jpg

 • YAPILAN NEML KEFLER


Slide12 l.jpg

 • Dnyann Dolalmas (1519-1552) Macellan Del Kano

 • Portekizli br denizci olan Macellen, 1517'de spanya Kral arlken'in hizmetine girdi. 1519'da onun yardmyla yola kt. Gney Amerika kylarn dolaarak sonradan kendi adyla anlacak olan Macellen Boaz'n buldu. Buradan Byk Okyanus'a ulat. Batya doru yolculuuna devam eden Macellen, Filipin adalarnda yerlilerle yapt atmada ld. kinci kaptan Del Kano yola devam etti. mit Burnu'ndan geerek spanya'ya vard (1552). Bu yolculuun sonunda, dnyann yuvarlak olduu kantland; yeryznn gerek bykl, kara ve denizlerin dal hakknda geni bilgiler saland.


Slide13 l.jpg

 • Keifler pek Yolu in'den balayarak Orta Asya zerinden, Hazar Denizi'nin gneyinden ve kuzeyinden geerek Trabzon ve Krm Limanlarna gelen mallarn buralardan Avrupa'ya ulat yoldur. Baharat Yolu Hindistan'dan balayarak ran Krfezi ve Irak zerinden Suriye Limanlarna veya Kzldeniz yoluyla Svey ve Akabe'ye, oradan da kara yoluyla skenderiye'ye ulaan yoldur. Uzak Dou ile yaplan ticaret, Venedik ve Msrllarn elinde bulunuyordu. Bu devletler, dier devletlerin Baharat Yolu'ndan faydalanmasn engellemeye almlardr. lk keif seyahatleri, Atlantik Okyanusu ve Afrika Sahillerinde 14. yzyln balarnda Fransz ve Cenevizli gemiciler tarafndan yaplmtr. Bu seyahatler sonucunda Kanarya ve Azor Adalar kefedildi. Kristof Kolomb, 1492'de Amerika Ktas'na ulat. Portekizli gemici


Slide14 l.jpg

 • Amerika'nn Kefi (1492) : Christopher Colombus (1492) , Americo Vespuci (1507)

 • Cenoval bir denizci olan Christopher Colombus, srekli batya giderse Hindistan'a ulaacana inanyordu. Bu konuda, Mslman corafyaclarn dnyann yuvarlak olduu dncesini benimsedi. Kolomb, 1486'da spanya Kral Ferdinand'a bavurdu. Kolomb'un isteini olumlu karlayan Ferdinand, kendisine gemi verdi.

 • spanya'nn Palos Liman'ndan 1492'de Atlas Okyanusu'na alan Kolomb, iki ay sonra, Amerika'nn dousunda Bahama adalarna vard. Kolomb, bu adalar, Hindistan'n batsndaki adalar sandndan, bunlara Bat Hint Adalar adn verdi.

 • Kolomb, bundan sonra seyahat daha yapt. Ancak, yeni bir kt'a kefettiinin farkna varamad.


Slide15 l.jpg

 • Kolomb'un lmnden sonra, talyan denizci Americo Vespuci (Amerika Vespuci), blgeye yapt gezi sonrasnda, burann yeni bir kt'a olduunu bildirdi (1507). Daha sonra bu yeni ktaya Amerika ad verildi.

 • Daha sonra Amerika'nn dier blgeleri kefedildi. spanyollar, Cortes (Kortuz)'in nderliinde, 1519'da Meksika'nn fethine baladlar. Burada yaayan ve uygarlkta olduka ileri gitmi olan Aztek ve Maya uygarlklarn yok ettiler.

 • Meksika'nn fethinden bir sre sonra Almagro ve Pizzaro adl iki spanyol, Gney Amerika'nn batsnda bulunan Peru'nun fethine yneldiler. Peru'da oturan nkalar yenerek yurtlarn spanya'ya


Slide16 l.jpg

 • HNDSTAN YOLUNUN BULUNMASI

 • Portekizli prens Hacri Hristiyanl yaymak ve Baharat yolunu bulmak amacyla keifleri balatt. Portekizliler ekvatoru geerek B. Afrika kylarn tandlar. Bartelmi Diyazmit burnunu buldu (1487). Vasko Do Gamamit burnundan geerek bat Hindistan'daki Kalikut limanna ulat (1498). Bylece Hint deniz yolu bulundu. Bu yol, Baharat yolunu Hint ve Avrupa limanlarna evirdi. Bu deniz yolu Svey kanalnn almasna kadar nemini srdrd.


Slide17 l.jpg

 • Keiflerin Sonular*Keifler, dnya tarihinde nemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dini deiikliklere neden olmutur. Bu durum, keiflerin evrensel ynn ortaya koymaktadr.

 • *Eski ticaret yollar deiti. Akdeniz, dou -bat ticaretindeki nemini kaybetti. Baharat ve pek Yollar nemini kaybetti. Bu durum Atlas Okyanusu Limanlarnn nem kazanmasna neden olmutur.

 • *Avrupallar, yeni kefedilen yerlerde smrge imparatorluklar kurdular. Bu durum, kefedilen lkelerden Avrupa'ya altn ve gm bata olmak zere bol miktarda hammadde gtrlmesine neden olmutur. Bu gelimeler Avrupa'nn zenginlemesini, hayat standartlarnn ykselmesini ve Rnesans hareketlerinin gerekletirilmesini salamtr.


Slide18 l.jpg

*Avrupa'da deerli madenlerin az bulunmasndan dolay krallarn (spanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi.

*Avrupallarn, Hristiyanlk dinini yaymak istemeleri.

*Avrupallarn dnyay tanmak istemeleri.


Slide19 l.jpg

 • Corafi Keiflerin Sonular:.

 • 1.Hristiyanlk yayld

  2.Dnyann dz olduu gibi pek ok yanl bilgi aktaran din adamlarna olan gven azald.

 • 3.Kefedilen yerlerdeki domates, vanilya, patates, ttn, kakao, pamuk, ekerpancar gibi bitki trleri ile insanlar tant.

 • 4.Avrupallarn kefettikleri yerlerde koloniler kurmalar ile smrgecilik balad. (Kle ticareti ile birlikte)

 • 5.Ticaret yollar deiti. pek ve Baharat Yolu nemini kaybetti. (Deniz yollar kara yollarndan daha nemli hale geldi.)


Slide20 l.jpg

 • 6.Akdeniz limanlar nemini kaybederken Atlas Okyanusu kysndaki limanlar nem kazand. (Lizbon, Bordo, Anwers, Rotterdam, Londra)

 • 7.Kefedilen yerlerden bol miktarda deerli madenin Avrupaya tanmasyla toprak zenginlik ls olmaktan km bunun yerini altn ve gm almtr.

 • 8.Kefedilen yerlerdeki deerli madenleri alan burjuva snf zenginleerek soylularn topraklarn satn ald ve feodalite zayflad.


Slide21 l.jpg

 • 9.Kuzey ve Gney Amerikada eski ve kkl uygarlklar olduu anlald. (nka, Maya, Aztek, Kzlderili)

 • 10.zellikle Amerikaya Avrupadan pek ok insan g etti. Bylece Avrupada isizlik azald.

 • 11.Zenginleen Avrupallar kltr ve sanat hareketlerini desteklediler. Bylece Rnesansn douuna ortam hazrlanm oldu.


Slide22 l.jpg

 • 12.Corafi keifler sonucunda ticaret yolar deiince Osmanl ekonomik ynden byk gelir kaybna urad.

 • 13.Avrupaya gelen bol miktardaki altn ve gm Osm. pazarna girince piyasadaki para miktar artt ve Osm. da enflasyon ve pahallk yaand.


Slide23 l.jpg

 • 14.Ayrca Osmanl topraklarnda kervan yollar boyunca faaliyet gsteren halk ve zanaatkrlar isiz kald. Bu durum, Osmanl Devleti'nde ekonomik skntlara ve Celali syanlar'na zemin hazrlamtr.

 • 15.pek ve Baharat Yolu deiince Orta Asyadaki Trk hanlklar giderek zayflam ve Ruslar karsnda gerilemitir.


Slide24 l.jpg

 • 16.Ticaretle uraan burjuva snf zenginlemi ve Avrupa rnleri yeni pazarlar bulmutur. Bylece daha sonraki yllarda gerekleecek olan Sanayi Devrimi'ne ortam hazrlanmtr.

 • 17.Hristiyanlk, yeni lkelere yaylmtr. Ancak baz bilimsel gereklerin ortaya kmas sonucunda Hristiyanlarn dini inanlar zayflam, Kilise'ye gven sarslmtr.

 • 18.Dnyann baz yerleri, Avrupallar tarafndan tannm, yeni kltrler, canllar ve rklar ortaya kmtr.


Slide25 l.jpg

 • Keifleri kolaylatran Etkenler

 • Pusulann icad,

 • gemicilik sanatnn gelimesi,

 • corafya bilgisinin ilerlemesi.


Slide26 l.jpg

 • Corafi Keiflerin Trk Dnyas zerindeki Etkileri Corafi Keifler, btn insanl etkilemitir. Bu ynyle evrensel bir zellie sahiptir. Akdeniz Limanlar, Corafya Keifler sonucunda nemini kaybetti. Ancak 1869'da Svey Kanal'nn Franszlar tarafndan almasyla

  bu limanlar yeniden nemkazanmtr. Corafi Keifler, Mslman lkeler asndan byk zararlara neden olmutur. slam lkeleri yoksullam, Trkistan Hanlklar giderek zayflam ve Ruslar karsnda gerilemitir. Osmanl mparatorluu, pek ve Baharat Yollarna hakim olmasna ramen yollarn deimesinden dolay umduklarna ulaamamtr. Osmanl mparatorluu, ticaret faaliyetlerini yeniden gelitirebilmek iin Avrupal devletlere kapitlasyonlar vermek zorunda kald.


Ke fler n osmanli devlet n n zer ndek etk ler l.jpg

KEFLERN OSMANLI DEVLETNN ZERNDEK ETKLER

Ayrca Osmanl topraklarnda kervan yollar boyunca faaliyet gsteren halk ve zanaatkrlar isiz kald. Bu durum, Osmanl Devleti'nde ekonomik skntlara ve Celali syanlar'na zemin hazrlamtr. Osmanl Devleti, Hint ticaret yolunun hakimiyeti iin Portekizlilerle, Akdeniz hakimiyeti iin de spanyollarla mcadele etti. Endonezya'da savunma ve koruma savalar yapan Osmanl Devleti, Hristiyan Avrupa karsnda ''Dou Kalkan'' haline gelmitir.


Osmanli dvlet n n ke flere katilmamasinin nedenler l.jpg

OSMANLI DVLETNN KEFLERE KATILMAMASININ NEDENLER?

 • Osmanl devleti hala st bir g olduunu dnyordu ipek ve baharat yolunu hala canl olduunu bu yzden keilere katlmamtr.


Osmanli devlet n n co raf ke fler n olumsuz etk ler n nlemek n yapti i ali malar l.jpg

OSMANLI DEVLETNN CORAF KEFLERN OLUMSUZ ETKLERN NLEMEK N YAPTII ALIMALAR

 • 1:Svey kanal projesini canlandrmak istenildi.

 • 2:don-Volga kanal projesini geekletirerek ipek yolu yeniden canlandrmak.

 • 3:Avrupal devletlere Akdeniz ticaretini canlandrmak iin,kapitlasyonlar verildi.

 • 4:Hint okyanusunda Portekizler ile savald.


Slide30 l.jpg

 • HMANZMA AKIMI :

 • nsann kendi doasn tanmas,kendi yasalarn yapmas,kendi haklarna sahip kmas,zgr dnceye sahip olmas akl ve bilimi her eyin nn de tutmas.


Slide31 l.jpg

 • Rnesans nedir?XV ve XVI Yzyllarda Avrupa lkelerinde Eskia kltrnn etkisiyle edebiyatta, sanatta, bilimde meydana gelen deimeler ve gelimelerdir.Szlk anlam olarak Yeniden Dou demektir.


Slide32 l.jpg

 • Rnesans'n nedenleri

 • 1) Eski Yunan ve Roma uygarlklarnn eserlerinin yeniden incelenmesi, okutulmas

 • 2) Matbaann bulunuu ve kadn bollamas ile ok sayda kitap baslmas. Yeni bulu ve dncelerin yaylmas

 • 3) stanbulun fethinden sonra Bizansl bilginlerin Eski Yunan dilini retmesi ve ilka eserlerini tantmalar ve retmeleri

 • 4) Corafi keifler sonucu Avrupa'nn zenginlemesi Mesendenilen sanat, edebiyat ve bilim adamlarn koruyan zengin bir snfn ortaya kmas

 • 5) XV ve XVI yzyllarda yetenekli sanat, dnce, bilim adamlarnn yetimesi ve bunlarn etkili almalar yapmalar


Slide33 l.jpg

 • 6) Balarla zenginleen papaln ve kilisenin sanat almalarn desteklemeleri

 • 7) Rnesans hareketlerinin balad ehirlerde zgr dnce ortamnn olmas

 • Not: Rnesans edebiyatta humanizma ile balamtr.


Slide34 l.jpg

 • talya'da Balamasnn Nedenleri : Corafi Konumu :Akdeniz lkesi olarak, Antikite ve slam Kltr ve Uygarl ile tanmtr.Ekonomik Durumu :Akdeniz ticaretiyle uratndan, talyan ehirleri zenginlemilerdi.Tarihsel Durumu :talya ; Roma, Yunan ve Hellen uygarlklarnn izlerini, ve birikimini tayan, zengin bir uygarlk merkeziydi.Siyasal Durumu :ehir devletleri eklindeki yaamda, insanlar daha zgrdler.Dinsel Nedenler :Roma, Hristiyanln dinsel merkeziydi. Papa, btn Avrupa'da etkili bir dini liderdi. Papa, Hristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bata bulunulurdu.


Slide35 l.jpg

 • talya 'da Rnesans Hareketleri :

 • *talya'da Rnesans hareketleri, " Hmanizma " ile balamtr. ( Antikite edebiyatnn incelenmesidir.)

 • *Yunanca, Latince ve branice metinler, Eflatun, Napoli, Yeni,Roma Akademilerinde incelenmitir.

 • *Hmanizmann ncleri ; Dante, Petrark, Bokaius' dur. ( XIV.yy)

 • *XV. ve XVI. yy.da, Makyavel, Giarden, Ariyosto ve Tosso, Hmanizmann nde gelen isimleridir.


Slide36 l.jpg

 • b. Mimarlk ;

 • *Rnesans devrinin mimarlar, ortaa mimarisi olan Gotik tarzn terk etmiler ve yeni bir mimari slup oluturmulardr.*En nemli temsilcileri " Bramant " ve " Mikel Anj " dr.


Slide37 l.jpg

 • Rnesans'n Sonular :

 • *zgr dnce ve yeni bir sanat anlay domutur.

 • *Skolastik Dnceyi ykmtr. ( Hristiyanlk dininin esaslar ile Aristo felsefesinin kaynatrlmasyla olumu,

  dogmatik, duraan dnce biimi )

  *Avrupa'da bilim Rnesans'nn domasna ortam oluturmutur.

  *Din ve nanlar zerindeki etkisiyle, Reform hareketlerine yol amtr.


Slide38 l.jpg

 • Rnesans'n talya Dna Yaylma Nedenleri

  1) talya'nn Akdeniz ticareti nedeniyle merkez ol*mas2) talya'nn dinsel merkez durumu ve ziyaretlerle Rnesansn Avrupallarca tannmas3) talya savalarnn etkisi ile talya'ya gelen kralla*rn gelimeleri tanmalar

 • RNESANS'IN SONULARI:

  1) Skolastik felsefe ykld. Bilim ve sanatta zgr dnce grld. Pozitif dnce geliti.2) Bilim ve sanatta doa'ya dnld.3) Aratran, inceleyen ve deney bilgilerine nem ve*ren anlay geliti.4) Dini inanlarda deiim balad. Reform hareket*leri dodu.5) Avrupa'nn sosyal bnyesinde ve ahlaki zerinde deimeler grld


Slide39 l.jpg

 • REFORM

 • XVI yzylda nce Almanya'da balayan, Fransa ve dier Avrupa lkelerine yaylan, dinsel nitelikli deiiklikler ve gelimelere reform denir.


Slide40 l.jpg

 • REFORMUN NEREDENLER1) Kilisenin asl amalarndan uzaklamas, din adamlarnn dini dnceleri smrerek zenginlik iinde yaamalar toplumsal yaay yozlatrmalar,

 • 2) Endljans sorunu (Gnahlarn af edildiini bildi*ren, para karlnda kilisenin verdii belge)

 • 3) Ba topraklaryla zenginleen kiliseye, yoksul kyllerin tepkileri


Slide41 l.jpg

 • 4) Matbaann katksyla ok sayda baslan dini eserlerin okunmas. Bunun sonunda din adamlarnn ve kilisenin yanllklarnn bilinmesi.

 • 5) Rnesans hmanistlerinin dini eserlerle halk aydnlatmas

 • 6) Hal Seferleri sonunda Katolik kilisesine duyulan gvenin azalm olmas


Slide42 l.jpg

 • REFORM HAREKETLERNN BALAMASI VEYAYILMASI

 • Kiliseye kar ilk defa muhalefet Oxfordlu bilgin Viklif tarafndan yapld. Viklif'in fikirlerini ek bilgini Janr Hu Prag niversitesinde anlatt. Martn Lther 1517 ylnda Gittenberg kilisesine ast bildiriyle reform hareketlerini balatt.Lther papa'nn aforoz kadn yakt. Alman imara*toru arlken Ltheri tutuklatt. Worms diyeti Luther'e lm cezas verdi. Saksonya elektr ltheri kard.


Slide43 l.jpg

 • Lther ncili Almanca'ya evirdi. Ltherin fikirleri Almanya'da protestanlk mezhebinin olumasna neden oldu. arlken bu yeni mezhebin yaylmasn nlemek iin kararlar ald. Alman prensleri ve halk bu kararlar protesto ettiler. Katoliklerle mcadele 1555 Augsburg anlamasyla sona erdi. Protestanlk resmen tannd.


Slide44 l.jpg

 • Fransa'da Kalven, Ltherin fikirlerini benimsedi. Basklar sonucu Cenevre'ye gitti. Bu ehirde protestanlk Hollanda ve skoya'ya yayd. Nant ferman (1598) Fransa mezhep atmalarn durdurdu. Kalvenizm mezhebi tannd.ngiltere Kral VIII. Hanri papa ile siyasi ynden anlaamyorlard. Bu nedenle ngiliz kral Anglikan kilisesini kurarak lkesinde reform hareketlerini balatt. Anglikan kilisesinin fikirleri kabul edildi. Anglikanizm ngiltere'ye yerleti.


Slide45 l.jpg

 • REFORM HAREKETLERNN SONULARI

 • 1) Avrupa'da mezhep birlii paraland. Yeni mezhepler dodu.

 • 2) Katolik kilisesi kendisini dzeltmeye ve yeniden tekilatlandrmaya balad.

 • 3) Kat kurallar olan Cizvit tarikat kuruldu. Bu tarikat protestanlara kar iddetli bir muhalefet yapt.

 • 4) Protestanl yok etmek iin engizisyon mahkemeleri kuruldu. Mezhep savalar iddetlendi.

 • 5) Katolik kilisesinin topraklar alnd.

 • 6)Kilisenin etim ve kltr zerindeki basks kalkt. Eitim laikleti.

 • 7)Prensler kendi lkelerinde dinin tek temsilcisi oldular


Slide46 l.jpg

BURCU ALKAN

SVAS AKINCILAR TRK TELEKOM LISES

11. SINIF RENCS

HAZIRLAYAN: Burcu ALKAN


ad
 • Login