Punim Seminarik
Download

Punim Seminarik

Advertisement
Download Presentation
Comments
JasminFlorian
From:
|  
(4605) |   (0) |   (0)
Views: 907 | Added: 18-01-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
P
Tags
Punim Seminarik

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Punim Seminarik Tema: Marketingu n? nd?rmarrjen ?GAF? L?nda: Marketingu 1 1

2. P?rmbajtja P?rmbajtja ??????????????????????????????????1-2 Hyrja???????????????????????????????????????3 Strategjit???????????????????????????????????4 Oferta e nd?rmarrjes dhe Pozicionimi????????????????????5 Metodat e Marketingut????????????????????????????.6 Qmimet dhe Lokacioni?????????????????????????????7 Bashkepunimi Komb?tar? dhe Nd?rkomb?tar?????????????..8 P?rfundim????????????????????????????????????9 Literatura???????????????????????????????????..10 2

3. Hyrja Kompani GAF ?sht? themeluar m?: 1999, kryen k?to sh?rbime: Projektim Nd?rtimi i ul?t dhe i lart? Shit?blerja Sht?pi, banesa, lokale, troje Tregtia Eksport-import i materialit nd?rtimor. P?rvoje relativisht n? tregun vendor 9 vite. Kompania GAF ka kryer shum? pun? t? kontraktuar me sukses dhe cil?si. 3

4. Strategjit? Stretegjit? aktuale - Plani aktual: hulumtimi i tregut dhe shitja e banesave Zgjerimi i personelit t? marketingut t? nd?rrmarrjes, Pranimi i kuadrove t? ri, Strategjit? - T? sjell risi ne tregun vendas, Ti plot?soj kerkesat n? rritje t? konsumator?ve, T? zgjerohet edhe n? tregun rajonal Keto pretendon ti arrin permes bashkepunimeve: Me Pro Credit Bank: Kreditim i Klient?ve (deri n? 10 vite) 4

5. Oferta e nd?rmarrjes dhe Pozicionimi i nd?rmarrjes Oferta nd?rtimi Projektim modern arkitektonik Realizim bashk?kohor t? projekteve me qmime josh?se Shit?blerje Me para t? gatshme 5% zbritje t? vler?s totale Me pages? brenda muajt 2% zbritje Si dhe shitje me k?ste Pozicionimi - Nd?rmarja ?sht? e pozicionuar mjaft mir? n? t? gjitha seksionet e saj vepruese, Premtimi ndaj konsumatorve Nd?rmarrja zotohet se do t?ua plot?soj k?rkesat konsumatoreve n? m?nyr? cil?sore. 5

6. Metodat e Marketingut t? nd?rrmarrjes Ekzekutimi Reklama n? TV lokal dhe Komb?tar Promocion p?rmes internetit Reklama ne mediat e shkruara Marketing tjeter: Marketing direkt N? vend punishte N? zyrat e nd?rrmarrjes Model tjet?r Marketing i nd?rsjellt? me kompanit? tjera me t? cilat bashkepunon firma Program marketingu Investime n? shkolla dhe klube vendore 6

7. Cmimet dhe Lokacioni ?mimet ?mime konkuruse n? tregun vendor Licensat Nd?rrmarrje e licensuar n? ndertimtari t? Lart?, t? Ul?t E licensuar gjithashtu p?r shitblerje pasurish t? patund?shme Zyrat projektuese Zyra qendrore ?GAF Group? Prizren Dy zyra projektuese ne Prizren Zyrat e Shitblerjes N? t? gjitha qendrat e Kosov?s Tregtia - shp?rndarja Pika e shitjes se materialit nd?rtimor n? Prizren. 7

8. Bashk?punimi Komb?tar? dhe Nd?rkom?tar? Bashk?punimi me firmat m? t? njohura n? Kosov?. Mandat bashk?punimi me Nd?rrmarrje Sllovene, Kroate, Austriake dhe Gjermane, p?r shitblerje t? Patund?shm?rive dhe marketing t? dyansh?m. Mund?si prezantimi t? projekteve ambicioze t? nd?rrmarrjes n? aren?n nd?rkomb?tare Fush?veprimi Nd?rrmarrjes Realizim i projekteve nd?rtimore Shitblerje t? patund?shm?rive. 8

9. P?rfundim Mund t? konkludojm? se me an? t? nj? menaxhimi t? mir?fillt?, me produkte dhe sh?rbime cil?sore, me qmime t? arsyeshme ka b?r? q? ?GAF? t? jet? nj? kompani mjaft serioze dhe e sukseshme n? vend? dhe n? rajon. Nd?r sukseset m? t? r?nd?sishme kane qen?: P?rfundimi i 3 Investimeve Kapitale 2 prej tyre n? Bregdetin shqiptar 1 n? Prizren. Me shpres? se kjo kompani vazhdon me k?t? rit?m t? pun?s me produkte dhe sherbime cilesore mund te themi se jemi t? bindur n? suksesin e pashmangsh?m t? kesaj nd?rmarrje. 9

10. Literatura Njohuri t? p?rgjithshme t? marrura nga ligjerata e Marketingut 1: (Dr. Naser Raimi), T? dh?nat e marrura nga kompania ?GAF?. 10


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro