Download

Punim Seminarik


Advertisement
/ 10 []
Download Presentation
Comments
JasminFlorian
From:
|  
(4587) |   (0) |   (0)
Views: 1550 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Universiteti “FAMA” Fakulteti ekonomik - Prishtinë. Punim Seminarik. Tema: Marketingu në ndërmarrjen “GAF” Lënda: Marketingu 1. Punuar nga : Ahmet Dervishaj Sokol Selimi. Profesori:
Punim Seminarik

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Punim seminarikSlide 1

Universiteti “FAMA”

Fakulteti ekonomik - Prishtinë

Punim Seminarik

Tema: Marketingu në ndërmarrjen

“GAF”

Lënda: Marketingu 1

Punuar nga :

Ahmet Dervishaj

Sokol Selimi

Profesori:

Dr. Naser Raimi

Prishtinë, 2009

P rmbajtjaSlide 2

Përmbajtja

 • Përmbajtja …………………………………………………………………………………………1-2

 • Hyrja………………………………………………………………………………………………………3

 • Strategjitë………………………………………………………………………………………………4

 • Oferta e ndërmarrjes dhe Pozicionimi……………………………………………………5

 • Metodat e Marketingut………………………………………………………………………….6

 • Qmimet dhe Lokacioni……………………………………………………………………………7

 • Bashkepunimi Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë……………………………………..8

 • Përfundim………………………………………………………………………………………………9

 • Literatura……………………………………………………………………………………………..10

HyrjaSlide 3

Hyrja

Kompani GAF është themeluar më: 1999, kryen këto shërbime:

 • Projektim

  • Ndërtimi i ulët dhe i lartë

 • Shitëblerja

  • Shtëpi, banesa, lokale, troje

 • Tregtia

  • Eksport-import i materialit ndërtimor.

   Përvoje relativisht në tregun vendor 9 vite.

   Kompania GAF ka kryer shumë punë të kontraktuar me sukses dhe cilësi.

StrategjitSlide 4

Strategjitë

Stretegjitë aktuale - Plani aktual: hulumtimi i tregut dhe shitja e banesave

Zgjerimi i personelit të marketingut të ndërrmarrjes, Pranimi i kuadrove të ri,

Strategjitë - Të sjell risi ne tregun vendas,

Ti plotësoj kerkesat në rritje të konsumatorëve,

Të zgjerohet edhe në tregun rajonal

Keto pretendon ti arrin permes bashkepunimeve:

Me Pro Credit Bank: Kreditim i Klientëve (deri në 10 vite)

Oferta e nd rmarrjes dhe pozicionimi i nd rmarrjesSlide 5

Oferta e ndërmarrjes dhe Pozicionimi i ndërmarrjes

Oferta ndërtimi

Projektim modern arkitektonik

Realizim bashkëkohor të projekteve me qmime joshëse

Shitëblerje

Me para të gatshme 5% zbritje të vlerës totale

Me pagesë brenda muajt 2% zbritje

Si dhe shitje me këste

Pozicionimi - Ndërmarja është e pozicionuar mjaft mirë në të gjitha seksionet e saj vepruese,

Premtimi ndaj konsumatorve

Ndërmarrja zotohet se do t’ua plotësoj kërkesat konsumatoreve në mënyrë cilësore.

Metodat e marketingut t nd rrmarrjesSlide 6

Metodat e Marketingut të ndërrmarrjes

 • Ekzekutimi

  • Reklama në TV lokal dhe Kombëtar

  • Promocion përmes internetit

  • Reklama ne mediat e shkruara

   Marketing tjeter:

 • Marketing direkt

  • Në vend punishte

  • Në zyrat e ndërrmarrjes

 • Model tjetër

  • Marketing i ndërsjelltë me kompanitë tjera me të cilat bashkepunon firma

 • Program marketingu

  • Investime në shkolla dhe klube vendore

Cmimet dhe lokacioniSlide 7

Cmimet dhe Lokacioni

Çmimet

Çmime konkuruse në tregun vendor

Licensat

Ndërrmarrje e licensuar në ndertimtari të Lartë, të Ulët

E licensuar gjithashtu për shitblerje pasurish të patundëshme

Zyrat projektuese

Zyra qendrore “GAF Group” Prizren

Dy zyra projektuese ne Prizren

Zyrat e Shitblerjes

Në të gjitha qendrat e Kosovës

Tregtia - shpërndarja

Pika e shitjes se materialit ndërtimor në Prizren.

Bashk punimi komb tar dhe nd rkom tarSlide 8

Bashkëpunimi Kombëtarë dhe Ndërkomëtarë

Bashkëpunimi me firmat më të njohura në Kosovë.

Mandat bashkëpunimi me Ndërrmarrje Sllovene, Kroate, Austriake dhe Gjermane, për shitblerje të Patundëshmërive dhe marketing të dyanshëm.

Mundësi prezantimi të projekteve ambicioze të ndërrmarrjes në arenën ndërkombëtare

Fushëveprimi Ndërrmarrjes

Realizim i projekteve ndërtimore

Shitblerje të patundëshmërive.

P rfundimSlide 9

Përfundim

Mund të konkludojmë se me anë të një menaxhimi të mirëfilltë, me produkte dhe shërbime cilësore, me qmime të arsyeshme ka bërë që “GAF” të jetë një kompani mjaft serioze dhe e sukseshme në vendë dhe në rajon.

Ndër sukseset më të rëndësishme kane qenë:

Përfundimi i 3 Investimeve Kapitale

 • 2 prej tyre në Bregdetin shqiptar

 • 1 në Prizren.

  Me shpresë se kjo kompani vazhdon me këtë ritëm të punës me produkte dhe sherbime cilesore mund te themi se jemi të bindur në suksesin e pashmangshëm të kesaj ndërmarrje.

LiteraturaSlide 10

Literatura

Njohuri të përgjithshme të marrura nga ligjerata e Marketingut 1:

(Dr. Naser Raimi),

Të dhënat e marrura nga kompania “GAF”.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro