Семинар. Презентация - PowerPoint PPT Presentation

             Навчально-виховний комплекс
Download
1 / 24

Новый государственный стандарт. Информатика.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Семинар. Презентация

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7420370

Навчально-виховний комплекс

Херсонської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 9

Херсонської міської ради

Презентація педагогічного досвіду вчителя фізики

Лебідь Ольги В̕ячеславівни


7420370

Тема

“Впровадження інноваційних технологій

на уроках фізики як засіб формування та розвитку

життєвих компетентностейучнів”


7420370

Педагогічне кредо

«Пізнав сам – поділись та навчиінших»


7420370

Людина освічена - та ,яка знає, де знайти те чого вона не знає.Георг Зіммель

1984-1989 р. Херсонський державний педагогічний інститут Присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчителя фізикиі інформатики .


7420370

Актуальність досвіду

суспільство пред'являє високі вимогидо навчання та виховання підростаючого покоління, акцентуючи увагу на зміцненні зв'язку навчання з життям;

відбуваються динамічні перетворення в політичному, соціально-економічному

і культурному житті;

збільшується реальна можливість для самореалізації, самовдосконаленняучнів через позаурочне спілкування, Інтернет, участь урізноманітних конкурсах тощо.

5


7420370

Актуальність:

Фізиками стануть одиниці

З реаліями дорослого життя зустрінуться всі


7420370

Науковіконцепції, теорії

 • Проблема впровадження інноваційних технологій привертала увагу багатьох видатних науковців: В.І.Андрєєва, І.П.Підласого. Ця проблема чітко сформульована в “КонцепціїДержавної соціальної програми підвищення якості шкільної природниче – математичної освіти на період до 2015 року».


7420370

Впровадження інноваційних технологій передбачає формування в учнівжиттєвих компетентностей, зміст яких включає:

комунікативну

компетенцію

інформаційну

компетенцію

соціальну

компетенцію

трудову

компетенцію

життєздатну та життєтворчі компетенції

навчання впродовж життя


7420370

Науково-понятійнийапарат

Предмет дослідження:

інноваційні технології на уроках фізики.

Об'єкт дослідження:

методика викладання фізики в умовах компетентнісно орієнтованого навчання.

Мета дослідження:

визначити методичні особливості впровадження інноваційних технологій на уроках фізики.


7420370

Вправа «Асоціативний кущ».

Доберіть слова, які асоціюються зі словом речовина

ГУСТИНА

ДИФУЗІЯ

АТОМИ

РЕЧОВИНА

ТВЕРДЕ ТІЛО

ВОДА

РІДИНА


7420370

Створення умов для самореалізації та самоствердження особистості

Розвиток особистості

Фізика вивчається через особисту діяльність учнів

Орієнтація на потреби і можливості особистості

Способи засвоєння:

Пошукова, мисленнєва діяльність, рефлексія

Основні особливості інноваційної спрямованості навчання

змінюється роль учителя в процесі навчання

Суб'єкт - суб'єктний тип відношень

Творчі, активні, індивідуально – диференційовані методи і форми організації навчання

типовими формами інтерактивності є групова та парна робота

.


7420370

20 %

Інтернет

малюнок

відео

схема

30 %

звук

таблиця

текст

Чому саме інформаційно-комунікаційні технології?

3D- графіка

60 %

анімація

для вивчення нового матеріалу, представлення нової інформації

для повторення,практичного застосування одержаних знань, умінь, навичок

для узагальнення, систематизації знань

для закріплення набутих знань, відпрацювання навчальних умінь і навичок


7420370

Учитель готується до кожного уроку все життя… В.О.Сухомлинський

Урок-подорож

Урок-презентація

використання ігрових форм навчання

Урок КВК

Рольові ігри

Урок-брейн-ринг

Урок - змагання


7420370

Основні ідеї досвіду:

Залучення учнів до активної співпраці;

Підвищення мотивації до навчання;

Формування в учнів потреби до самореалізації та самовдосконалення;

Стимуляція прагнення самоідентифікації;


7420370

Рольова гра «Пантоміма».

Уявіть собі, що кожен з Вас – молекула, а усі ви разом – скупчення молекул.

Зобразити розташування молекул:

І група - у твердому кристалічному тілі;

ІІ група – у рідині;

ІІІ група – у газі.

Одна група показує, а інші вгадують.


7420370

Вправа "Упіймай помилку"

 • Молекула – це найменша частина речовини, що має її основні

 • хімічні властивості та складається з атомів;

 • Швидкість молекули із збільшенням температури

 • зменшується;

 • Прилад для вимірювання температури – термометр.

1

0

 • Одиниця вимірювання температури – С ;

 • Теплопередача – процес передачі тепла від менш нагрітого

 • тіла до більш нагрітого;

 • Плавлення свинцю належить до теплових явищ.

2

 • Швидкість молекул у гарячій і холодній воді однакова;

 • Температура – це міра середньої кінетичної енергії руху

 • молекул;

 • За теплової рівноваги середні кінетичні енергії молекул газів

 • різні.

3


7420370

Підвищеннякваліфікації


7420370

Серед усіх наук для

мене завжди

особливо

важливою була

математика та фізика


7420370

Засвоєння матеріалу


7420370

Досягненняі здобутки


7420370

Моя гордість – моі учні

Переможець 2 , 3 турів Всеукраінськоіучнівськоі олімпіади

з фізики учениця 10 класу

Боярчукова Юлія

Переможець 2 туру Всеукраінськоіучнівськоі олімпіади

з фізики учень 8 класу

Безуб Євген


7420370

Міський конкурс моряків I місце


7420370

Здобутки


7420370

5 клас

Чистий четвер

День здоровья


 • Login