Навчально-виховний комплекс
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Опыт работы PowerPoint PPT Presentation


Опыт работы учит теля физики и информатики

Download Presentation

Опыт работы

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Навчально-виховний комплекс

Херсонської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 9

Херсонської міської ради

Презентація педагогічного досвіду вчителя фізики

Лебідь Ольги В̕ячеславівни


Тема

“Впровадження інноваційних технологій

на уроках фізики як засіб формування та розвитку

життєвих компетентностейучнів”


Педагогічне кредо

«Пізнав сам – поділись та навчиінших»


Людина освічена - та ,яка знає, де знайти те чого вона не знає.Георг Зіммель

1984-1989 р. Херсонський державний педагогічний інститут Присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчителя фізикиі інформатики .


Актуальність досвіду

суспільство пред'являє високі вимогидо навчання та виховання підростаючого покоління, акцентуючи увагу на зміцненні зв'язку навчання з життям;

відбуваються динамічні перетворення в політичному, соціально-економічному

і культурному житті;

збільшується реальна можливість для самореалізації, самовдосконаленняучнів через позаурочне спілкування, Інтернет, участь урізноманітних конкурсах тощо.

5


Актуальність:

Фізиками стануть одиниці

З реаліями дорослого життя зустрінуться всі


Науковіконцепції, теорії

 • Проблема впровадження інноваційних технологій привертала увагу багатьох видатних науковців: В.І.Андрєєва, І.П.Підласого. Ця проблема чітко сформульована в “КонцепціїДержавної соціальної програми підвищення якості шкільної природниче – математичної освіти на період до 2015 року».


Впровадження інноваційних технологій передбачає формування в учнівжиттєвих компетентностей, зміст яких включає:

комунікативну

компетенцію

інформаційну

компетенцію

соціальну

компетенцію

трудову

компетенцію

життєздатну та життєтворчі компетенції

навчання впродовж життя


Науково-понятійнийапарат

Предмет дослідження:

інноваційні технології на уроках фізики.

Об'єкт дослідження:

методика викладання фізики в умовах компетентнісно орієнтованого навчання.

Мета дослідження:

визначити методичні особливості впровадження інноваційних технологій на уроках фізики.


Вправа «Асоціативний кущ».

Доберіть слова, які асоціюються зі словом речовина

ГУСТИНА

ДИФУЗІЯ

АТОМИ

РЕЧОВИНА

ТВЕРДЕ ТІЛО

ВОДА

РІДИНА


Створення умов для самореалізації та самоствердження особистості

Розвиток особистості

Фізика вивчається через особисту діяльність учнів

Орієнтація на потреби і можливості особистості

Способи засвоєння:

Пошукова, мисленнєва діяльність, рефлексія

Основні особливості інноваційної спрямованості навчання

змінюється роль учителя в процесі навчання

Суб'єкт - суб'єктний тип відношень

Творчі, активні, індивідуально – диференційовані методи і форми організації навчання

типовими формами інтерактивності є групова та парна робота

.


20 %

Інтернет

малюнок

відео

схема

30 %

звук

таблиця

текст

Чому саме інформаційно-комунікаційні технології?

3D- графіка

60 %

анімація

для вивчення нового матеріалу, представлення нової інформації

для повторення,практичного застосування одержаних знань, умінь, навичок

для узагальнення, систематизації знань

для закріплення набутих знань, відпрацювання навчальних умінь і навичок


Учитель готується до кожного уроку все життя… В.О.Сухомлинський

Урок-подорож

Урок-презентація

використання ігрових форм навчання

Урок КВК

Рольові ігри

Урок-брейн-ринг

Урок - змагання


Основні ідеї досвіду:

Залучення учнів до активної співпраці;

Підвищення мотивації до навчання;

Формування в учнів потреби до самореалізації та самовдосконалення;

Стимуляція прагнення самоідентифікації;


Рольова гра «Пантоміма».

Уявіть собі, що кожен з Вас – молекула, а усі ви разом – скупчення молекул.

Зобразити розташування молекул:

І група - у твердому кристалічному тілі;

ІІ група – у рідині;

ІІІ група – у газі.

Одна група показує, а інші вгадують.


Вправа "Упіймай помилку"

 • Молекула – це найменша частина речовини, що має її основні

 • хімічні властивості та складається з атомів;

 • Швидкість молекули із збільшенням температури

 • зменшується;

 • Прилад для вимірювання температури – термометр.

1

0

 • Одиниця вимірювання температури – С ;

 • Теплопередача – процес передачі тепла від менш нагрітого

 • тіла до більш нагрітого;

 • Плавлення свинцю належить до теплових явищ.

2

 • Швидкість молекул у гарячій і холодній воді однакова;

 • Температура – це міра середньої кінетичної енергії руху

 • молекул;

 • За теплової рівноваги середні кінетичні енергії молекул газів

 • різні.

3


Підвищеннякваліфікації


Серед усіх наук для

мене завжди

особливо

важливою була

математика та фізика


Засвоєння матеріалу


Досягненняі здобутки


Моя гордість – моі учні

Переможець 2 , 3 турів Всеукраінськоіучнівськоі олімпіади

з фізики учениця 10 класу

Боярчукова Юлія

Переможець 2 туру Всеукраінськоіучнівськоі олімпіади

з фізики учень 8 класу

Безуб Євген


Міський конкурс моряків I місце


Здобутки


5 клас

Чистий четвер

День здоровья


 • Login