Tietotalo merkitt v verkkopalveluiden toimittaja l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Tietotalo ja matematiikka verkkopalveluiden toteutuksessa PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tietotalo – merkittävä verkkopalveluiden toimittaja. Tietotalo ja matematiikka verkkopalveluiden toteutuksessa. Sisältö. ”Miten sitten opimme päättelemään? Vai emmekö opi sitä?” Tietotalo Toiminta ja idea Kaksi näkökulmaa: ohjelmointi ja verkot Sovellusalueita ja esimerkkejä Caset

Download Presentation

Tietotalo ja matematiikka verkkopalveluiden toteutuksessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tietotalo merkitt v verkkopalveluiden toimittaja l.jpg

Tietotalo – merkittävä verkkopalveluiden toimittaja

Tietotalo ja matematiikka verkkopalveluiden toteutuksessa


Sis lt l.jpg

Sisältö

”Miten sitten opimme päättelemään? Vai emmekö opi sitä?”

 • Tietotalo

 • Toiminta ja idea

 • Kaksi näkökulmaa: ohjelmointi ja verkot

 • Sovellusalueita ja esimerkkejä

 • Caset

 • Mitä osaajalta odotetaan?

 • Mikä rooli matematiikalla?

 • Pohdintaa


Tietotalo lyhyesti l.jpg

Tietotalo lyhyesti

 • Tietotalo on suomalainen vaativien digitaalisen viestinnän ja ohjelmistoratkaisujen toimittaja

 • Yhtiö työllistää tällä hetkellä vakituisesti n. 50 osaajaa sekä joukon alihankkijoita ja freelancereita.

 • Yritys on perustettu vuonna 1995

 • Liikevaihto 3,45 MEUR (2005), vuoden 2006 liikevaihtotavoite noin 4,25 MEUR

 • Tulos 2005 n. 10% liikevaihdosta

 • Tietotalo on tehnyt kuusi (6) liiketoimintakauppaa vuosina 2002-2005

 • Toimistot: Helsinki, Rovaniemi


Ydinosaaminen ja teknolgiat l.jpg

Osaamisalueet

Internet- ja mobiiliteknologiat

Verkkoviestintä ja –konsultointi

Sisällönhallinta ja Integraatioratkaisut

Ohjelmistokehitys

Käyttöpalvelut ja tietoverkkopalvelut

Matkailun tietojärjestelmät

Teknologiat

J2EE:InfoBooking, InfoMessenger

.Net:InfoWeb, InfoGate

Asiakkaita

Nokia, Aspo, Talentum, Kyro, Cloetta Fazer, Ingman Foods, Restel, Scandic, Lomarengas Sponda, Kapiteeli, SRV Yhtiöt

Julkishallinto (valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat)

Ydinosaaminen ja teknolgiat

Toimintaidea


Kaksi n k kulmaa ohjelmointi ja verkot l.jpg

Kaksi näkökulmaa: ohjelmointi ja verkot

”Muista, että jokin kielipelin kuvaus on jo kuvaus”

 • Ohjelmointikielet ja ohjelmistot

  • Käsitteitä kielistä: lauseet, merkit jne.

  • Käsitteitä matematiikasta: funktiot, muuttujat jne.

  • Logiikkaa: operaattorit, boolean logiikka jne.

  • Käytettävyyttä ja psykologiaa

  • Kirjastot ja arkkitehtuurit

  • Perusta on aina matemattis-tekninen, joskaan ohjelmoija ei aina näe sitä

 • Tietoverkot ja verkkopalvelut

  • Käsitteitä matematiikasta: verkkotopologia

  • Fyysisten, loogisten ja virtuaalisten verkkojen hallintaa

  • Järjestelmäarkkitehtuuri

  • Perusta on tiukasti matemaattis-tekninen ja ylläpitäjä näkee sen


Matematiikan sovellusalueita l.jpg

Matematiikan sovellusalueita

”Voidaanko kuvitella, että kaikki matemaattiset lauseet lausuttaisiin käskymuodossa?”

 • Poimintoja:

  • Diskreetti matematiikka: algoritmit, iteraatiot. (esimerkiksi tietoverkkotekniikka)

  • Topologia, vektorianalyysi (esimerkiksi tietoverkkojen rakenne ja verkkotopologiat, geokoodaus ja paikannustekniikat)

  • Joukko-oppia: operaatiot, algebra, operaatioiden ominaisuudet jne.

  • Todennäköisyysmatematiikka: kombinatoriikka, otosavaruus, todennäköisyyslait, tilastolliset menetelmät (esim. statistiikat ja niiden tulkinnat, pelit)

  • Differentiaali- ja integraalilaskenta (pinta-alat, maksimit ja minimit jne.)


Esimerkkin geokoodaus l.jpg

Esimerkkinä geokoodaus

 • Eräitä kysymyksiä

  • Missä paikka A sijaitsee?

  • Kuinka pitkä matka on A:sta B:hen?

  • Mikä on lyhin/nopein reitti A:sta B:hen?

  • Kuinka monta kohdetta A on etäisyyden D sisällä B:stä?

 • Matemaattisia ratkaisuja

  • Vektorianalyysi

  • Topologia


Esimerkkin aliverkotus l.jpg

Esimerkkinä aliverkotus

 • Kysymyksiä

  • Kuinka jokin verkko voidaan jakaa osiin

  • Kuinka monta tietokonetta / solmua yhteen aliverkkoon voidaan sijoittaa

  • Kuinka ip-paketit löytävät perille

 • Esimerkiksi

  • Joka kerta kun tietokone on lähettämässä ip-pakettia, sen lähdeosoitetta ja kohdeosoitetta verrataan aliverkon peitteeseen logiikan JA-toiminnolla. Jos sekä osoitteella että peitteellä on saman bitin arvo 1 saa laskutoimitus arvon 1, muutoin tulos on 0.

   Kohdeosoite:10011111 11100000 00000111 10000001

   Aliverkon peite: 11111111 11111111 00000000 00000000

   Tulos:10011111 11100000 00000000 00000000

   Lähdeosoite:10011111 11100000 11000111 10010101

   Aliverkon peite: 11111111 11111111 00000000 00000000

   Tulos:10011111 11100000 00000000 00000000

   Jos molemmissa laskutoimituksissa tulos on sama, sijaitsee kohde samassa aliverkossa. Muussa tapauksessa paketti lähetetään aliverkoille


Case hotellimaailma l.jpg

Case Hotellimaailma


Case aspo l.jpg

Case Aspo


Case lafarge l.jpg

Case Lafarge


Mit osaajalta odotetaan l.jpg

Mitä osaajalta odotetaan?

”Sanot, että sinun on pakko, mutta et osaa sanoa, mikä sinua pakottaa”

 • Supistamisen taito; hyvä koodi on usein tiiviisti esitetty ja algoritmit tehokkaita

 • Kykyä nähdä kokonaisuuksia vallitsevissa olosuhteissa ja annetuista lähtötiedoista

 • Virhetilanteiden hahmottamista

 • Johdonmukaista ajattelua ja päättelyä

 • Tutkiva ja kehittävä asenne, mielenkiinto löytää uusia asioita ympäriltään

 • Sinnikkyys

 • Kaksi keskeisintä asiaa: Osaaminen ja asenne


Mik rooli matematiikalla l.jpg

Mikä rooli matematiikalla ?

”Voisimme puhua alkemiasta matematiikan yhteydessä”

 • Perussivistystä – johdonmukaisen ajattelun kulmakivi

 • Antaa eväitä kokonaisuuksia hahmottamiselle

 • Matemaattinen osaaminen ja ”supistamisen taito”

 • Matematiikkaa tarvitaan

  • sovelluksiin, itse ohjelmistojen toteuttamiseen

  • taustalla toimivan infran tuottamiseen

 • Useat päivittäiset ongelmat itse ovat matemaattisesti triviaaleja, mutta kun haetaan innovaatioita, kyky hahmottaa asia matemaattisesti nousee arvoonsa.


Pohdintaa l.jpg

Pohdintaa

”Matemattisen lauseen voi muodostaa kieliopillisesti oikein sen mieltä ymmärtämättä”

 • Vaadimmeko tarpeeksi?

 • Kuinka saada oppijasta osaaja, kuinka tukea yksilön vahvuuksien esille nousemista?

 • Kuinka luoda tai tukea tutkimisen ja ideoimisen ilmapiiriä ja kulttuuria?

 • Pintaoppimisesta syväoppimiseen, opettelemisesta ymmärtämiseen


Kiitos l.jpg

Kiitos

”Ensin on laskettava oikein, sitten voidaan esittää arvostelmia luonnon tosiseikoista”

Sitaatit: Ludvig Wittgenstein, Huomautuksia matematiikan perusteista

Ville Tenhunen

ville.tenhunen@tietotalo.fi


 • Login