Ontkennende vorm
Download
1 / 18

Ontkennende vorm - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Powerpoint presentation oor die ontkennende vorm, insluitende vraagsinne en bevelsinne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontkennende vorm' - EsmareldaMuir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ontkennende vorm

OntkennendeVorm

Die negatief.

deny, deny, deny


BasieseReëls: Basic Rules:

Jy loop.

S V1

Jy loop nie.

⁂ no object – 1 nie


Jason kry n koeldrank s v1 o
Jasonkry‘n koeldrank.SV1O

 • Jasonkrynie‘n koeldranknie.

 • 2 nie’s – after V1 and at the end of a sentence.


Vraagsin het hy die deur toegemaak v1 s o v2
Vraagsin:Hethydie deurtoegemaak?V1S OV2

 • Jymoetditantwoordasofiemandjouvra:

 • Nee, hyhetniedie deurtoegemaaknie.


Vraagsin sonder voorwerp
Vraagsinsondervoorwerp:

 • Eethulle?

 • Nee, hulleeetnie.


Oefening
Oefening:

 • Die vrouskreeu.

  • SV1

 • Syhet‘n muisgesien.

 • SV1OV2

 • Saldie katdie muisvang?

  • V1SOV2


 • Antwoorde
  Antwoorde:

  • Die vrouskreeunie.

  • Sy het nie ‘n muisgesiennie.

  • Nee, die katsalnie die muisvangnie.


  Spesiale re ls special rules
  Spesialereëls: Special rules:

  • If V1 has a pronoun or proper noun directly after it the nie goes after the pronoun or proper noun.

  • Jane klap Cindy.

  • S V1 O (proper noun)

  • Jane klap Cindy nie.


  • Ekroephom.

  • S V1 O (pronoun)

  • Ekroephomnie.

  • Ekhethomvinniggevang.

  • SV1O (pronoun) MV2

  • Ek het homnievinniggevangnie.


  Woorde wat verander
  Woordewatverander:

  • Iemandsal die muissien.

  • S V1 O V2

  • Niemandsal die muissiennie.

  • Kate doenaltydhaarhuiswerk.

  • S V1 T O

  • Kate doennooithaarhuiswerknie.


  Bevelsin command
  Bevelsin: Command!

  • Die sin begin met V1 en ‘n ! aan die einde.

  • Vervang V1 met “Moenie” en skuif V1 na V2.

  • As “asseblief” gebruik word – plaas “Moet” voorasseblief.

  • Moet assebliefnie.


  Voorbeelde
  Voorbeelde:

  • Maak die deur toe!

  • V1 O P

  • Moenie die deurtoemaaknie.

  • V1 O V2


  Doen asseblief jou huiswerk v1 o moet asseblief nie jou huiswerk v1 o doen nie v2
  Doenassebliefjouhuiswerk!V1OMoetassebliefniejouhuiswerkV1 Odoennie.V2


  As n sin 2 woorde het om te verander verander slegs die eerste een
  As ‘n sin 2 woorde het om teverander, veranderslegs die eersteeen.

  • Was iemandooit Mars toe?

  • V1 S T O P

  • Nee, niemand was ooit Mars toe nie.


  Voegwoorde conjunctions
  Voegwoorde: Conjunctions:

  • Sara wilófhardloopófswem.

  • Sara wilnóghardloopnógswem.

  • Sara wilsoweleetas drink.

  • Sara wilnógeetnóg drink.

  Geen “nie’s”


  Oefening1
  Oefening:

  • Willem sing ‘n lied.

  • Almaldrukhul ore toe.

  • Sit assebliefjou hoed op die tafelneer!

  • Was jy al ooit in Amerika? Nee,…….

  • Weetjyiets van die musiekfees? Nee,…..

  • Is daarêrens ‘n Zoeloe-meisie op die foto? Nee,….

  • Sienjy die haai in die see?

  • Die dolfynebesluit om die haaiwegte stamp.

  • Martin-hullegaanEgipte toe virKersfees.

  • Tel daardiepapiere op!


  Antwoorde1
  Antwoorde:

  • Willem sing nie ‘n lied nie.

  • Niemanddrukhul ore toe nie.

  • Moet assebliefniejou hoed op die tafelneersitnie!

  • Nee, ek was nog nooit in Amerikanie.

  • Nee, ekweetniks van die musiekfeesnie.

  • Nee, daar is nêrens ‘n Zoeloe-meisie op die fotonie.

  • Nee, eksiennie ‘n haai in die see nie.

  • Die dolfynebesluit om nie die haaiwegte stamp nie.

  • Martin-hullegaannieEgipte toe virKersfeesnie.

  • Moeniedaardiepapiereoptel nie1