O ślimakach w Barczewie - PowerPoint PPT Presentation

O bior norodno ci owadach chwastach rodowisku i edukacji ekologicznej
Download
1 / 29

ślimaki i cittaslow

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

O ślimakach w Barczewie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O bior norodno ci owadach chwastach rodowisku i edukacji ekologicznej

O bioróżnorodności, owadach, chwastach, środowisku i edukacji ekologicznej

Stanisław Czachorowski

http://czachorowski1963.blogspot.com

Laboratorium Przyrody

Kamionka, 2 maja 2015

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym


Mi czaki

Mięczaki


Winniczek i amory

Winniczek i amory


O nowych migrantach i gatunkach inwazyjnych linik luzyta ski

o nowych migrantach i gatunkach inwazyjnych (ślinik luzytański


Potamopyrgus antipodarum j e gray 1843

Potamopyrgusantipodarum(J.E. Gray, 1843)

 • wodożytka nowozelandzka

 • Jenkin`sSpireSnail

 • W Nowej Zelandii 4-11,5 mm

 • poza rodzimym zasięgiem 5-6 mm

 • W Polsce same samice (dzieworodne)


Potamopyrgus antipodarum

Potamopyrgus antipodarum

w zbiornikach lub beczkach ze słodką wodą, które napełniono w strumieniach i stawach Nowej Zelandii, a po podróży płukano je wodą w ujściu Tamizy.

przeniesiona wraz z ozdobnymi roślinami akwariowymi.


Wodne amazonki w europie

Wodne „amazonki” w Europie

1933 rok, jezioro Tarląg koło Inowrocławia

Obecnie gatunek pospolity


Potencja partemogenezy

Potencjał partemogenezy!

 • W Nowej Zelandii występuje w nizinnych rzekach, kamienistych strumieniach górskich, jeziorach i źródłach, na twardym bądź miękkim podłożu i wśród roślinności wodnej, gdzie tworzy populacje dwurodzicielskie (z przewagą samic) o diploidalnej liczbie chromosomów (34) lub partenogenetyczne (liczba chromosomów 46 lub 52)

 • Na terenach skolonizowanych w Europie i USA występują tylko partenogenetyczne samice.

 • Partenogenetyczny rozród i duży potencjał rozrodczy to cechy warunkujące szybką ekspansję tego gatunku.


Ocieplenie klimatu

Ocieplenie klimatu?

 • Płodność wodożytki jest wyższa w wodach o podwyższonej temperaturze.

 • W Nowej Zelandii wodożytka rozmnaża się przez cały rok.

 • Dania - wiosna i lato. W zachodnich stanach USA młode osobniki pojawiają się przez cały rok (w zależności od temperatury wody i innych warunków środowiskowych), ale szczyt rozrodu przypada między marcem a październikiem.

 • Polska: duże różnice okresów rozrodczych w różnych siedliskach, np. w populacji stawowej na Górnym Śląsku można wyróżnić dwa główne okresy rozrodcze (kwiecień i wrzesień), podczas gdy w populacji strumieniowej rozród odbywa się w ciągu całego ciepłego okresu roku.


Yje rok mo e dwa

Żyje rok … może dwa?

 • W Polsce nie stwierdzono jej w źródłach i potokach. Częsta i liczna w zbiornikach antropogenicznych różnego typu z wyjątkiem glinianek.

 • Jej występowanie ograniczone jest do trwałych zbiorników wodnych, (brak jest stadiów odpornych na długie okresy przesychania zbiorników)

 • Odżywia się głównie detrytusem . Zjada również zielone glony, okrzemki jak i bakterie z błony powierzchniowej. Opadłe liście z drzew, szczególnie miękkie i częściowo rozłożone, mogą również stanowić pokarm wodożytki.


Skutki w ekosystemie

Skutki w ekosystemie?

 • wniknięcie wodożytki do zbiornika powoduje w krótkim czasie niekorzystne zmiany w rodzimej malakofaunie. Wraz z rozwojem jej populacji zmniejsza się liczebność rodzimych gatunków ślimaków aż do całkowitego zaniku niektórych z nich . Długotrwały wpływ wodożytki nowozelandzkiej na rodzimą faunę nie jest do końca poznany.


Bursztynka

Bursztynka


Film z bursztynk

Film z bursztynką


O limakach w barczewie

o drapieżnych ślimakach i o tym że niektóre pszczoły robią swoje gniazda w muszlach ślimaków. I o biżuterii z muszli ślimaków


Hotele dla pszcz

Hotele dla …. pszczół


Siedlisko i edukacja

Siedlisko i edukacja


Strza kach piorunowych to pozosta o ci po dawnych mi czakach morskich

strzałkach piorunowych (to pozostałości po dawnych mięczakach morskich),


Chru ciki podwodni in ynierowie

Chruściki - podwodni inżynierowie


Domki ze z ota i pere

Domki ze złota i pereł !


Witra e gumaga sericostomatidae p nocna ameryka

WitrażeGumaga, Sericostomatidae, Północna Ameryka


Ile to kosztuje

Ile to kosztuje ?


Wa ki

Ważki


Na przystanku i na dach wkach

Na przystanku i na dachówkach…

Kolorowe przystanki


O limakach w barczewie

Obiadu nie będzie, ale można było posłuchać przyrodniczych opowieści, a to już jest coś.


 • Login