Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet
Download
1 / 19

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet. Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen? Lenke til St. Hanshaugen Opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Pål Dingstad http://home.hio.no/~dingstad/ Pal.dingstad@lu.hio.no. Litt om kurset.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen?

Lenke til St. Hanshaugen

Opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

Pål Dingstad

http://home.hio.no/~dingstad/

Pal.dingstad@lu.hio.no


Litt om kurset

Litt om kurset

 • Litt om hvorfor (faglig refleksjon / kritisk refleksjon)

 • Mest om hvordan

 • Barnehagen i (lokal)samfunnet

 • Samfunnet i barnehagen

 • Praktisk øvelse


Samfunnsfag n rmilj og samfunn er s fjernt og vanskelig liksom og det er s teoretisk

”Samfunnsfag / nærmiljø og samfunn er så fjernt og vanskelig liksom – og det er så teoretisk…!”

Natur, miljø og teknikk

Nærmiljø og samfunn

Biologi

Sosiologi

Naturen

Kulturen / samfunnet

Eksursjoner

Utforskning

Eksursjoner

Utforskning

Byen / lokalsamfunnet /

ulike kulturmiljøer

Skog og mark /

ulike naturmiljøer


Hvorfor faglige begrunnelser

Hvorfor? Faglige begrunnelser

 • Teori om basiskompetanse og sosial kompetanse

  • = (ca) sosiale (og kulturelle) = ferdigheter

  • = samfunnsmesspige ferdigheter

  • Grunnleggende kompetanse i samfunnsmessige ferdigheter

   Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetning for barns danning. (KD: 2006 s.12)

   Oppdragelsen skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. (KD: 2006 s.13)

   Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. (KD: 2006 s.13)


Samfunnet i barnehagen den doble eller triple bunnen

Samfunnet i barnehagen – den doble eller triple bunnen


Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

 • Barnehagen som speil av Samfunnet

  • Offentlig arena

   • Demokratisk arena

  • Kaotisk arena / kompleksitet – roller + rollefordelinger, sosialisering / rekruttering, – konflikter – gruppe dannelser – stategier - forskyvninger – ekskluderinger – inkluderinger – dilemmaer – sorger – gleder - stadig nye erfaringer og opplevelser – trygghet / utrygghet, skader, ulikeøformer for behovstilfredsstillelse

 • Barnehagen som et lite samfunn (sosialt system – barnehagen som organisasjon)

  • Som en (organisatorisk) helhet - sett ovenfra

  • Normene + verdiene som utfolder seg i barnehagen

 • Samfunnet som didaktisk tema i barnehagen

  • Avsluttende emner + temaer

  • Gjennomgripende emner og temaer


Gjennomgripende og avsluttende temaer

Gjennomgripende og avsluttende temaer

Eks.: sesongavhengige temaer, konkrete, praktiske temaer som startes og avsluttes – ofte knyttet til praktiske hverdagsaktiviteter

Trær

Kroppen

Skogen om våren

Skogen om høsten

Menneskerettigheter / Barnekonvensjon

 • Gjennomgripende temaer

 • Mer ”abstrakte” temaer, ofte knyttet til verdigrunnlaget

Etikk / medvirkning

Sosial kompetanse

Kjønnsroller og likestilling, verdier som inkludering

Medvirkning

Nærmiljø og samfunn


Verdien av faglig teoretisk kritisk refleksjon

Verdien av faglig (teoretisk / kritisk) refleksjon

 • (sosiologi / sosialfilosofi)

 • Samfunnsforhold

 • Samfunnsspørsmål


Tema eksempler i debank

Tema-eksempler / idebank

 • Teoretisk refleksjon over samfunn og kultur i barnehagen (Litt sosiologi / sosial filosofi / historie - lokalhistorie)

 • Kulturbegrepet (som fenomen og perspektiv)

 • Strukturbegrepet

 • Rollebegrepet

 • Medvirkning / demokrati / politikk / etikk

 • Kjønnsroller og likestilling

 • Rasisme / fremmedfrykt / væremåter + innstillinger overfor forholdet mellom ”det normale og avvikende”

 • Massemedier

  • Middel til refleksjon / diskusjon – en arbeidsmåte

  • Didaktisk tema – hensikt: utvikling av gryende / grunnleggende mediekompetanse


Barnehagen i samfunnet

Barnehagen i samfunnet

På besøk i kommunestyret

Tur til stortinget


Hvordan gi barna opplevelser og erfaringer i n rmilj et

Hvordan gi barna ”opplevelser og erfaringer i nærmiljøet?”

 • Gjennom turer og ekskursjoner

 • Ta med barna ut på byen

 • Observasjon – La barna øve seg i observasjon

 • Tematiseringer av turene / observasjonene


Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Natur, miljø og teknikk

Nærmiljø og samfunn

Biologi

Sosiologi

Naturen

Kulturen / samfunnet

Eksursjoner

Utforskning

Byen og lokalsamfunnet / ulike kulturmiljøer

Eksursjoner

Utforskning

Skog og mark /

ulike naturmiljøer


Utnytt lokale kulturtilbud

Utnytt lokale kulturtilbud

 • Bibliotek

 • Utstillinger

 • Barneteater

 • Barnefilm

 • Besøksbondegårder


Idebank

Idebank:

 • Besøke andre barnehager

 • Munchmuseet

 • Frognerparken

 • Bygdøy

 • Akerselva

 • Sognsvann

 • Tivoli

 • Teknisk

 • Ekeberg

 • Barnefilmfestival

 • Grilling i nærmiljøet

 • Besøk på sykehus / arbeidsplasser

 • Sirkus

 • Besøk på eldresenteret

 • Moffedille - Sansesenter på Ullevål

 • Sansehuset

 • Akershus festning (kriger og konger)

 • Spesielle jente- og gutteturer

 • Metoder: Ekskursjon / bruk av nærmiljøet / bruk kommunikasjonsmidler / ta med barna ut på byen!

 • Barnekunstmuseet

 • Deichmann

 • Cafebesøk

 • Zoologisk museum

 • Reptilparken

 • Teater Albert og Skybert

 • Annes Dukketeater

 • Botanisk hage

 • Veterinærhøgskolen – hestene

 • Voldsløkka

 • Sofienbergparken


Dokumentasjonsformer

Dokumentasjonsformer

 • Foto / video

 • Collage

 • Tematiseringer via andre faglige uttrykk, for eksempel forming

 • Oppsummeringer / dialoger / med barna

 • NB – Logger / referater


Observerasjon verkt y for tilgang til erfaringer om n rmilj et

Observerasjon – Verktøy for tilgang til erfaringer om nærmiljøet

 • Tur med kollektivtransport gjennom byen

  • Hva ser / oppfatter barna?

   • Observasjon av mennesker og samhandling + refleksjon

    • Evt roller / kultur / samspill mellom mennesker - Påfølgende samtale / diskusjon

 • Prosjekt – bli kjent med nærmiljøet

  • Lage kart over nærmiljøet (hvem bor hvor, arbeidsplasser / næringsliv barnehager etc.

 • Observasjon i kombinasjon med utprøving av normer / roller / verdier /

  • Utprøving av roller, rollespill

 • Barnas impulsivitet til stor hjelp!

 • Samarbeid med lokale historielag


Systematisering av elementer fra lokalsamfunnet

Systematisering av elementer fra lokalsamfunnet

Basis: Hoaas Moen, 2004


Kilder

Kilder

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rammeplanen.pdf

http://www.kvasir.no/gatami/

http://www.oslo.kommune.no/

http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/for_barn_og_larere/

http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/arrangementer/

http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/

http://www.kultur-og-idrettsetaten.oslo.kommune.no/oslobadene/toyenbadet

http://www.visitoslo.com/no/barnas-oslo.49115.no.html

http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/barneavd/barnetimen.htm

http://www.oslohistorie.pair.com/

Bugge, Liv Susanne: Heimkunnskap mer enn boller og brus

Hoaas Moen, Kari (2004): Nærmiljø og samfunn i barnehagen

Larsen og Vaagan Slåtten (2006): Samfunnsfag for førskolelærere


Praktisk oppgave

Praktisk oppgave

Barnehagen i samfunnet

Planlegg og gjennomfør en ekskursjon i barnehagens nærmiljø. Turen skal bearbeides, oppsummeres eller rekonstrueres i etterkant med barna. Hvordan dette gjøres er litt avhengig av barnas alder.

Grunnlaget for (målet med) opplegget skal begrunnet / definert i lys av hovedmenet nærmiljø og samfunn

Hva ga barna uttrykk for at de opplevde?

Annet?


ad
 • Login