Download

W KRAINIE CZWOROKĄTÓW


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
Antony
From:
|  
(3888) |   (0) |   (0)
Views: 197 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
W KRAINIE CZWOROKĄTÓW. Jadwiga Gurak. Przygotowała. PLAN PREZENTACJI. Pojęcie czworokąta i ogólne własności. Klasyfikacja oraz charakterystyka. Przykładowe zadania testowe. CZWOROKĄT. Czworokąt to wielokąt, który ma cztery boki. B. Suma kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360 °
W KRAINIE CZWOROKĄTÓW

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W krainie czworok t w l.jpgSlide 1

W KRAINIE CZWOROKĄTÓW

Jadwiga Gurak

Przygotowała

Plan prezentacji l.jpgSlide 2

PLAN PREZENTACJI

 • Pojęcie czworokąta i ogólne własności

 • Klasyfikacja oraz charakterystyka

 • Przykładowe zadania testowe

Czworok t l.jpgSlide 3

CZWOROKĄT

Czworokąt to wielokąt,

który ma cztery boki

B

Suma kątów wewnętrznych czworokąta jestrówna 360°

Obwód czworokąta to suma długości wszystkich jego boków

A

C

D

Menu

Klasyfikacja czworok t w l.jpgSlide 4

KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW

Czworokąty

Deltoidy

Trapezy

Prostokąty

Równoległoboki

Kwadraty

Romby

Menu

Dzi kuj za uwag l.jpgSlide 5

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Trapez l.jpgSlide 6

TRAPEZ

Czworokąt posiadający co najmniej jedną parę boków równoległych

Boki równoległe trapezu nazywamy podstawami – a i b

Boki nierównoległe trapezu nazywamy ramionami – c i d

Odległość między podstawami nazywamy wysokością trapezu - h

b

c

d

h

a

Klasyfikacja

Menu

Trapez7 l.jpgSlide 7

TRAPEZ

d

trapez prostokątny - przynajmniej jeden kąt wewnętrzny jest prosty

°

h=c

d

°

a

b

β

β

trapez równoramienny - oba ramiona są równej długości

c

c

α

α

a

Klasyfikacja

Menu

Trapez8 l.jpgSlide 8

TRAPEZ

Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości

b

d

c

h

a

Klasyfikacja

Menu

R wnoleg obok l.jpgSlide 9

RÓWNOLEGŁOBOK

Czworokąt, który ma przeciwległe boki równe i równoległe

Wysokość trapezu to odległość miedzy dwoma równoległymi bokami bądź ich przedłużeniami

Każdy równoległobok ma dwie wysokości – h1 oraz h2

a

h2

b

h1

b

h2

h1

a

Klasyfikacja

Menu

R wnoleg obok10 l.jpgSlide 10

RÓWNOLEGŁOBOK

Własności:

 • Przeciwległe boki są równe i równoległe

 • Przeciwległe kąty są równe

 • Suma kątów leżących przy jednym boku wynosi 180°

 • Przekątne dzielą się na połowy

B

C

α

β

S

β

α

A

D

Klasyfikacja

Menu

Slide11 l.jpgSlide 11

RÓWNOLEGŁOBOK

Pole Równoległoboku to iloczyn długości boku oraz wysokości puszczonej na ten bok

a

P = a*h

b

h

b

a

Klasyfikacja

Menu

Prostok t l.jpgSlide 12

PROSTOKĄT

Czworokąt którego wszystkie

kąty są kątami prostymi.

D

C

°

B

A

Klasyfikacja

Menu

Prostok t13 l.jpgSlide 13

PROSTOKĄT

Własności:

 • Jego przeciwległe boki są parami równe i równoległe

 • Wszystkie kąty są proste

 • Sąsiednie boki są do siebie prostopadłe

 • Przekątne dzielą się na połowy

D

C

B

A

Klasyfikacja

Menu

Prostok t14 l.jpgSlide 14

PROSTOKĄT

Pole prostokąta to iloczyn długości jego prostopadłych boków

b

P = a*b

a

Klasyfikacja

Menu

Slide15 l.jpgSlide 15

ROMB

Czworokąt posiadający wszystkie boki równe

a

a

a

a

α

α

Klasyfikacja

Menu

Slide16 l.jpgSlide 16

ROMB

Własności:

 • Przeciwległe boki są parami równoległe.

 • Przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy.

 • Przeciwległe kąty są równe

A

β

B

°

D

α

α

β

C

Klasyfikacja

Menu

Slide17 l.jpgSlide 17

ROMB

Pole rombu to:

 • Iloczyn długości boku oraz długości wysokości

d2

P = a*h

h

°

d1

 • Połowa iloczynu długości obu wysokości

°

a

Klasyfikacja

Menu

Kwadrat l.jpgSlide 18

KWADRAT

Prostokąt posiadający wszystkie boki równe

D

C

A

B

Klasyfikacja

Menu

Kwadrat19 l.jpgSlide 19

KWADRAT

Własności

 • Przekątne są równe, przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy

 • Wszystkie kąty są równe i mają miarę 90°

 • Przekątne są jednocześnie dwusiecznymi kątów figury

D

C

°

A

B

Klasyfikacja

Menu

Kwadrat20 l.jpgSlide 20

KWADRAT

Pole kwadratu to kwadrat długości jego boków

P = a*a

a

a

Klasyfikacja

Menu

Deltoid l.jpgSlide 21

DELTOID

C

Czworokąt, którego dwa boki są równe i dwa pozostałe mają równą długość, ale różną od poprzednich

D

B

A

Klasyfikacja

Menu

Deltoid22 l.jpgSlide 22

DELTOID

C

Własności

 • Przekątne są prostopadłe

 • Jedna z przekątnych dzieli drugą na pół

D

B

A

Klasyfikacja

Menu

Deltoid23 l.jpgSlide 23

DELTOID

Pole deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych

e

f

Klasyfikacja

Menu

Cz praktyczna l.jpgSlide 24

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Dalej znajduje się kilka zadań testowych, które umożliwią Ci sprawdzenie swojej wiedzy o czworokątach

ZAPRASZAM

Menu

Zadanie 1 l.jpgSlide 25

ZADANIE 1

Pewien rolnik ma pole w kształcie deltoidu, którego przekątne mają długość 65 i 30 metrów. Ile arów ziemi ma rolnik do obsadzenia? (1ar=100m2)

 • 1,95

 • 19,5

 • 195

Menu

Niestety pope ni e b d l.jpgSlide 26

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

Deltoid27 l.jpgSlide 27

DELTOID

Pole deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych

e

f

Menu

Powrót do zadania

Gratulacje l.jpgSlide 28

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do następnego pytania lub do menu

Zadanie 2 l.jpgSlide 29

ZADANIE 2

Ile wynosi pole trapezu przedstawionego na rysunku obok

8 cm

6 cm

A) 120 cm2

B) 13 cm2

C) 60 cm2

12 cm

Menu

Niestety pope ni e b d30 l.jpgSlide 30

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

Trapez31 l.jpgSlide 31

TRAPEZ

Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości

b

h

a

Menu

Powrót do zadania

Gratulacje32 l.jpgSlide 32

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do następnego pytania lub do menu

Zadanie 3 l.jpgSlide 33

ZADANIE 3

Za pomocą danych z rysunku obok oblicz następujące wartości:

b, c, γ oraz φ.

c=?

B

C

γ=?

α=50º

A) b=3cm, c=7cm, γ=140°, φ=50°

B) b=7cm, c=5cm, γ=90°, φ=60°

C) b=5cm, c=7cm, γ=130°, φ=50°

b=?

S

d=5cm

β=130º

φ=?

A

D

a=7cm

Menu

Niestety pope ni e b d34 l.jpgSlide 34

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

R wnoleg obok35 l.jpgSlide 35

RÓWNOLEGŁOBOK

Własności:

 • Przeciwległe boki są równe i równoległe

 • Przeciwległe kąty są równe

 • Suma kątów leżących przy jednym boku wynosi 180°

 • Przekątne dzielą się na połowy

B

C

α

β

S

β

α

A

D

Menu

Powrót do zadania

Gratulacje36 l.jpgSlide 36

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do następnego pytania lub do menu

Zadanie 4 l.jpgSlide 37

ZADANIE 4

Wszystkie figury przedstawione obok są:

A) równoległobokami

B) rombami

C) kwadratami

Menu

Niestety pope ni e b d38 l.jpgSlide 38

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

Klasyfikacja czworok t w39 l.jpgSlide 39

KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW

Czworokąty

Deltoidy

Trapezy

Prostokąty

Równoległoboki

Kwadraty

Romby

Menu

Powrót do zadania

Gratulacje40 l.jpgSlide 40

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do zakończenia lub menu

Dzi kuj za uwag41 l.jpgSlide 41

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro