Download

W KRAINIE CZWOROKĄTÓW


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
Antony
From:
|  
(3888) |   (0) |   (0)
Views: 189 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
W KRAINIE CZWOROKĄTÓW. Jadwiga Gurak. Przygotowała. PLAN PREZENTACJI. Pojęcie czworokąta i ogólne własności. Klasyfikacja oraz charakterystyka. Przykładowe zadania testowe. CZWOROKĄT. Czworokąt to wielokąt, który ma cztery boki. B. Suma kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360 °
W KRAINIE CZWOROKĄTÓW

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

W KRAINIE CZWOROKĄTÓW

Jadwiga Gurak

Przygotowała

Slide 2

PLAN PREZENTACJI

 • Pojęcie czworokąta i ogólne własności

 • Klasyfikacja oraz charakterystyka

 • Przykładowe zadania testowe

Slide 3

CZWOROKĄT

Czworokąt to wielokąt,

który ma cztery boki

B

Suma kątów wewnętrznych czworokąta jestrówna 360°

Obwód czworokąta to suma długości wszystkich jego boków

A

C

D

Menu

Slide 4

KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW

Czworokąty

Deltoidy

Trapezy

Prostokąty

Równoległoboki

Kwadraty

Romby

Menu

Slide 5

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Slide 6

TRAPEZ

Czworokąt posiadający co najmniej jedną parę boków równoległych

Boki równoległe trapezu nazywamy podstawami – a i b

Boki nierównoległe trapezu nazywamy ramionami – c i d

Odległość między podstawami nazywamy wysokością trapezu - h

b

c

d

h

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 7

TRAPEZ

d

trapez prostokątny - przynajmniej jeden kąt wewnętrzny jest prosty

°

h=c

d

°

a

b

β

β

trapez równoramienny - oba ramiona są równej długości

c

c

α

α

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 8

TRAPEZ

Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości

b

d

c

h

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 9

RÓWNOLEGŁOBOK

Czworokąt, który ma przeciwległe boki równe i równoległe

Wysokość trapezu to odległość miedzy dwoma równoległymi bokami bądź ich przedłużeniami

Każdy równoległobok ma dwie wysokości – h1 oraz h2

a

h2

b

h1

b

h2

h1

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 10

RÓWNOLEGŁOBOK

Własności:

 • Przeciwległe boki są równe i równoległe

 • Przeciwległe kąty są równe

 • Suma kątów leżących przy jednym boku wynosi 180°

 • Przekątne dzielą się na połowy

B

C

α

β

S

β

α

A

D

Klasyfikacja

Menu

Slide 11

RÓWNOLEGŁOBOK

Pole Równoległoboku to iloczyn długości boku oraz wysokości puszczonej na ten bok

a

P = a*h

b

h

b

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 12

PROSTOKĄT

Czworokąt którego wszystkie

kąty są kątami prostymi.

D

C

°

B

A

Klasyfikacja

Menu

Slide 13

PROSTOKĄT

Własności:

 • Jego przeciwległe boki są parami równe i równoległe

 • Wszystkie kąty są proste

 • Sąsiednie boki są do siebie prostopadłe

 • Przekątne dzielą się na połowy

D

C

B

A

Klasyfikacja

Menu

Slide 14

PROSTOKĄT

Pole prostokąta to iloczyn długości jego prostopadłych boków

b

P = a*b

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 15

ROMB

Czworokąt posiadający wszystkie boki równe

a

a

a

a

α

α

Klasyfikacja

Menu

Slide 16

ROMB

Własności:

 • Przeciwległe boki są parami równoległe.

 • Przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy.

 • Przeciwległe kąty są równe

A

β

B

°

D

α

α

β

C

Klasyfikacja

Menu

Slide 17

ROMB

Pole rombu to:

 • Iloczyn długości boku oraz długości wysokości

d2

P = a*h

h

°

d1

 • Połowa iloczynu długości obu wysokości

°

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 18

KWADRAT

Prostokąt posiadający wszystkie boki równe

D

C

A

B

Klasyfikacja

Menu

Slide 19

KWADRAT

Własności

 • Przekątne są równe, przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy

 • Wszystkie kąty są równe i mają miarę 90°

 • Przekątne są jednocześnie dwusiecznymi kątów figury

D

C

°

A

B

Klasyfikacja

Menu

Slide 20

KWADRAT

Pole kwadratu to kwadrat długości jego boków

P = a*a

a

a

Klasyfikacja

Menu

Slide 21

DELTOID

C

Czworokąt, którego dwa boki są równe i dwa pozostałe mają równą długość, ale różną od poprzednich

D

B

A

Klasyfikacja

Menu

Slide 22

DELTOID

C

Własności

 • Przekątne są prostopadłe

 • Jedna z przekątnych dzieli drugą na pół

D

B

A

Klasyfikacja

Menu

Slide 23

DELTOID

Pole deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych

e

f

Klasyfikacja

Menu

Slide 24

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Dalej znajduje się kilka zadań testowych, które umożliwią Ci sprawdzenie swojej wiedzy o czworokątach

ZAPRASZAM

Menu

Slide 25

ZADANIE 1

Pewien rolnik ma pole w kształcie deltoidu, którego przekątne mają długość 65 i 30 metrów. Ile arów ziemi ma rolnik do obsadzenia? (1ar=100m2)

 • 1,95

 • 19,5

 • 195

Menu

Slide 26

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

Slide 27

DELTOID

Pole deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych

e

f

Menu

Powrót do zadania

Slide 28

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do następnego pytania lub do menu

Slide 29

ZADANIE 2

Ile wynosi pole trapezu przedstawionego na rysunku obok

8 cm

6 cm

A) 120 cm2

B) 13 cm2

C) 60 cm2

12 cm

Menu

Slide 30

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

Slide 31

TRAPEZ

Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości

b

h

a

Menu

Powrót do zadania

Slide 32

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do następnego pytania lub do menu

Slide 33

ZADANIE 3

Za pomocą danych z rysunku obok oblicz następujące wartości:

b, c, γ oraz φ.

c=?

B

C

γ=?

α=50º

A) b=3cm, c=7cm, γ=140°, φ=50°

B) b=7cm, c=5cm, γ=90°, φ=60°

C) b=5cm, c=7cm, γ=130°, φ=50°

b=?

S

d=5cm

β=130º

φ=?

A

D

a=7cm

Menu

Slide 34

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

Slide 35

RÓWNOLEGŁOBOK

Własności:

 • Przeciwległe boki są równe i równoległe

 • Przeciwległe kąty są równe

 • Suma kątów leżących przy jednym boku wynosi 180°

 • Przekątne dzielą się na połowy

B

C

α

β

S

β

α

A

D

Menu

Powrót do zadania

Slide 36

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do następnego pytania lub do menu

Slide 37

ZADANIE 4

Wszystkie figury przedstawione obok są:

A) równoległobokami

B) rombami

C) kwadratami

Menu

Slide 38

NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz ...

... lub skorzystać z podpowiedzi

Menu

Slide 39

KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW

Czworokąty

Deltoidy

Trapezy

Prostokąty

Równoległoboki

Kwadraty

Romby

Menu

Powrót do zadania

Slide 40

GRATULACJE

BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie

Przejdź do zakończenia lub menu

Slide 41

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro