การอบรมสัมมนา วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2550 ณ หินสวย – น้ำใส รีสอร์ท - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 36

 • 302 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

การอบรมสัมมนา วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2550 ณ หินสวย – น้ำใส รีสอร์ท. RUAMKIT RUNGRUENG GROUP. WELCOME TO RUAMKIT WAY. RUAMKIT RUNGRUENG GROUP. ประวัติความเป็นมา. บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด ก่อตั้งขึ้น เพื่อรับขนส่งเหล็กแผ่น

Related searches for การอบรมสัมมนา วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2550 ณ หินสวย – น้ำใส รีสอร์ท

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การอบรมสัมมนา วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2550 ณ หินสวย – น้ำใส รีสอร์ท

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

การอบรมสัมมนา วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2550 ณ หินสวย – น้ำใส รีสอร์ท


Slide2 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

WELCOME

TO

RUAMKIT WAY


Slide3 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ประวัติความเป็นมา

 • บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัดก่อตั้งขึ้น เพื่อรับขนส่งเหล็กแผ่น

 • ที่ตัดจาก บริษัท สยาม ไฮเทค ส่งให้กับ ลูกค้าโตโยต้า และ อีซูซุ

 • โดยใช้รถบรรทุกเปิด

 • เริ่มใช้รถบรรทุกตู้ทำการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์จาก บริษัท โตโยดะ โกเซ ไปสู่ผู้ประกอบรถยนต์

 • เริ่มใช้รถบรรทุกตู้ทำการขนส่งเครื่องยนต์โตโยต้า จาก บริษัท สยามโตโยต้า ไปส่งที่โรงงาน โตโยต้า เกตุเวย์

 • เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย


Slide4 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ประวัติความเป็นมา

 • 2541 เริ่มใช้รถบรรทุกตู้ทำการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์จาก บริษัท เดนโซ่ ไปสู่ผู้ประกอบรถยนต์

 • ย้ายสำนักงานจาก บริษัท สยาม ไฮเทค มาอยู่ที่4ไร่ และ สร้าง ลานจอดรถแห่งแรกขึ้นบนพื้นที่ 4ไร่

 • 2543 เริ่มก่อตั้ง บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด เพื่อขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท โตโยต้า ทูโช ในระบบ Milk Run ไปสู่โรงงานโตโยต้าสำโรง และ เกตุเวย์

 • 2546 เริ่มก่อตั้ง บริษัท อาร์ เอส บอดี้ เวิร์ค จำกัด เพื่อซ่อมตัวถังรถบรรทุก


Slide5 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ประวัติความเป็นมา

 • เริ่มก่อตั้ง บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด เพื่อรับขนส่ง รถยนต์ใหม่ โตโยต้า ให้กับตัวแทนจำหน่าย

 • บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000

 • สร้างศูนย์ฝีกอบรม และ ลานจอดรถแห่งที่สองบนพื้นที่ 15 ไร่

 • 2548บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000

 • 2550 ย้ายสำนักงาน Operation, Maintenance,Trainingและ ลานจอดรถจาก 4 ไร่, 15 ไร่ ไปอยู่ ณ (บ้านใหม่) บนพื้นที่ 19 ไร่


Slide6 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ปรัชญาร่วมกิจฯ


Slide7 l.jpg

รูปจำลองโครงสร้างการกำหนดปรัชญาพื้นฐานขององค์กร

ปรัชญาพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

คติพจน์

แผนธุรกิจระยะยาวและแผนประจำปี

วิถีทางร่วมกิจรุ่งเรืองฯ


Slide8 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

“ร่วมกิจฯ มุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกค้า และ สังคม”


Slide9 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

“RUAMKIT aims perfect services for highest benefit to customer and society”


Slide10 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

คือ คนขององค์กรร่วมกิจฯ ทั้งหมด ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึง คนทำสวน และ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทร่วมกิจฯ

นิติบุคคล กลุ่มบริษัทร่วมกิจฯ ต้องทำภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย

 • ร่วมกิจฯ

 • มุ่งมั่น

คือ สิ่งที่ต้องทำ, ทำให้ได้ และ ต้องทำให้ดีที่สุด ซึ่งถือเป็นภาระของร่วมกิจ


Slide11 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

 • บริการ

คือ การให้บริการทุกชนิดที่ร่วมกิจฯ มีภารกิจอยู่ เช่น การให้บริการขนส่ง, การให้บริการซ่อมบำรุง, การซ่อม และ ประกอบตัวถัง, การให้บริการอื่น ๆ ที่เราประกอบกิจการอยู่ หรือ กำลังจะเริ่มดำเนินการ รวมทั้งการให้บริการภายใน เช่น การให้บริการฝึกอบรม, การให้บริการการเติมน้ำมัน, การให้บริการล้างรถ และ อื่นๆ

 • ที่เป็นเลิศ

คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุด สุดยอดที่สุด เป็นที่สุด สำหรับทุกคนที่ร่วมกิจฯ ให้บริการ บนพื้นฐานของการ มีคุณภาพ, ราคาที่เหมาะสม, ความรวดเร็ว, วิศวกรรม, การจัดการ, ความปลอดภัย-สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์


Slide12 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

คือภารกิจที่ร่วมกิจฯ ทำ ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของลูกค้า และ ผู้ที่เกี่ยงข้องเสมอ ทั้งที่มีมูลค่าเป็นเงิน และ มูลค่าทางสังคม

 • เพื่อให้เกิดประโยชน์

 • ลูกค้า

คือผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ที่ร่วมกิจฯ ให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้าต้นทาง จนถึง ลูกค้าปลายทาง ซึ่งเมื่อลูกค้าปลายทาง คนสุดท้าย เกิดความพึงพอใจที่ได้รับบริการอย่างดีที่สุด ลูกค้าต้นทางก็ได้รับความพึงพอใจในการบริการด้วยเช่นกัน

 • สังคม

คือชาวร่วมกิจฯ, พนักงานของร่วมกิจฯ, ครอบครัวร่วมกิจ, ชุมชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็จะได้ประโยชน์


Slide13 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ปรัชญาร่วมกิจฯ

แนวทางการปฏิบัติที่จะบรรลุ ปรัชญา และ อุดมคติ

ทั้งตัวบุคคล และ นิติบุคคล

 • อยู่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย มี ศีลธรรม จริยธรรม

 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 • เป็นคนสุภาพ มีน้ำใจ ไม่สร้างภาระ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลสิ่งแวดล้อม

 • ทำงานอย่างปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

 • คิดสร้างสรรค์ คุณค่าเพิ่ม เติมบริการ สานธุรกิจใหม่ และ ใส่ใจในนวัตกรรม

 • จัดหา และรักษาสถานที่ทำงานที่เหมาะสม และ สวยงาม


Vision l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

Vision - วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นบริษัทขนส่งของคนไทยที่มีมาตรฐานสากล

และ มีธุรกิจการส่งกำลังบำรุงครบวงจรภายในปี 2560 ”


Slide15 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

“เราจะเป็นบริษัทขนส่งของคนไทยที่มีมาตรฐานสากล

และ มีธุรกิจการส่งกำลังบำรุง

ครบวงจรภายในปี 2560 ”


Slide16 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

บริษัทขนส่งของคนไทยที่มีมาตรฐานสากล

แนวทางที่จะบรรลุโดยผ่านแผนการและตารางการทำงาน

 • ได้รับเกียรติคุณจากกลุ่มรถยนต์โตโยต้า (2551)

 • เริ่มขนส่งให้อุตสาหกรรมนอกโตโยต้า และ นอกยานยนต์ (2551)

 • ได้รับเกียรติคุณจากกลุ่มรถยนต์นอกโตโยต้า และนอกยานยนต์ (2553)

 • ได้มาตรฐานขนส่งโตโยต้า (2554)

 • ได้มาตรฐานขนส่งกลุ่มยานยนต์และนอกยานยนต์ (2555)

 • ได้มาตรฐานขนส่งไทย (2556)

 • ได้มาตรฐานขนส่งเอเชีย (2557)

 • ได้มาตรฐานสากล (2560)


Slide17 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ธุรกิจการส่งกำลังบำรุงครบวงจร

แนวทางที่จะบรรลุโดยผ่านแผนการและตารางการทำงาน

ศูนย์ซ่อมบำรุง

 • ยกมาตรฐานศูนย์ซ่อมบำรุง (2551)

 • เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงได้มาตรฐานผู้จำหน่ายรถ HINO(2552)

 • เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงได้มาตรฐานรถขนส่งทุกค่าย (2553)


Slide18 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ธุรกิจการส่งกำลังบำรุงครบวงจร

แนวทางที่จะบรรลุโดยผ่านแผนการและตารางการทำงาน

ศูนย์ซ่อม และ สร้างตัวถัง

 • ยกมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังรถขนส่ง (2551)

 • เป็นศูนย์ซ่อมตัวถังรถขนส่งให้กับบริษัทประกันภัย (2552)

 • เป็นศูนย์ซ่อมตัวถังรถขนส่งมาตรฐานให้กับบริษัทประกันภัย (2553)

 • เป็นศูนย์ซ่อม และ ต่อตัวถังรถขนส่งให้กับผู้จำหน่าย HINO(2553)

 • เป็นศูนย์ซ่อมตัวถังรถขนส่งมาตรฐานให้กับผู้จำหน่าย HINO(2554)


Slide19 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ธุรกิจการส่งกำลังบำรุงครบวงจร

แนวทางที่จะบรรลุโดยผ่านแผนการและตารางการทำงาน

ตัวแทนจำหน่ายยางรถบรรทุก

 • ก่อตั้งตัวแทนจำหน่ายยางรถบรรทุก BRIDGESTONE(2551)

 • มีการจัดจำหน่าย และ บริการให้กับกลุ่มขนส่งสินค้าให้โตโยต้า


Slide20 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ธุรกิจการส่งกำลังบำรุงครบวงจร

แนวทางที่จะบรรลุโดยผ่านแผนการและตารางการทำงาน

ฝึกอบรม

 • ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถ (2551)

 • เป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งมาตรฐานทั่วไป (2552)

 • เป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งมาตรฐานขนส่งโตโยต้า (2553)

 • เป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งมาตรฐานขนส่งไทย (2554)


Slide21 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ธุรกิจการส่งกำลังบำรุงครบวงจร

แนวทางที่จะบรรลุโดยผ่านแผนการและตารางการทำงาน

คลังสินค้า

 • เริ่มเข้าระบบการบริหารคลังสินค้าและ การนำเข้าส่งออก (2551)

 • มีระบบการบริหารคลังสินค้า (2552)

 • มีคลังสินค้าเป็นของบริษัท (2555)


Slide22 l.jpg

รูปจำลองโครงสร้างการกำหนดปรัชญาพื้นฐานขององค์กร

ปรัชญาพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

คติพจน์

แผนธุรกิจระยะยาวและแผนประจำปี

วิถีทางร่วมกิจรุ่งเรืองฯ


Slide23 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

คนร่วมกิจฯทุกคนต้องมีวิถีทาง และ ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ “สร้างคุณค่าสูงสุดสู่ลูกค้า และ สังคม” ให้บรรลุปรัชญา และ วิสัยทัศน์ของเรา โดยเราจะสร้างจาก

 • สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่การมีความแข็งแกร่งที่มากขึ้น

 • จากการมองด้านเดียวสู่การมองทุกด้าน


Slide24 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

สร้างจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่การมีความแข็งแกร่งที่มากขึ้น

โดยผ่านกระบวนการ

 • การสร้างความสามรถในการจัดการ

 • การสร้างความรู้ความชำนาญ

 • การสร้างความสามารถในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร

 • การสร้างความสามารถในการตัดสินใจ

 • การสร้างความสามารถในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 • การสร้างจุดแข็งในการจัดการของทรัพยากรบุคคลและยุทธ์ภูมิ

 • การสร้างศิลป์ในการประสานความสามารถต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน


Slide25 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

จากการมองด้านเดียว สู่การมองทุกด้าน

 • มองจากต้นทางตลอดไปจนสู่ปลายทางความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดว่าหากสำเร็จ จะเกิดผลดี หรือ ผลติดตามต่อเนื่องอย่างไร และ หากไม่สำเร็จจะมีความเสียหาย และ ผลกระทบต่อไปอย่างไร

 • ใช้มุมมองทั้งหมดมุ่งประสานต่อกิจกรรมทางธุรกิจ และ สังคม ผ่านการสร้างห่วงโซ่ที่สร้างคุณค่าที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์กับลุกค้า และ สังคม

ด้วยการมองทุกด้าน “ทำให้เราทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า

และ สังคม อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว”


Slide26 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

3 หลักพื้นฐานสำคัญที่คนร่วมกิจต้องมีในจิตวิญญาณและ

ควรต้องยึดถือปฏิบัติ

 • ไม่ย่อท้อ แต่มุ่งมั่น

 • รู้เขา เราทำได้

 • ร่วมแรง แข็งแกร่ง


Slide27 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

3 หลักพื้นฐานวิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

1. ไม่ย่อท้อ แต่มุ่งมั่น

 • จิตวิญญาณอันทรหดกับการไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆ

 • จิตวิญญาณที่มุ่งไปข้างหน้า


Slide28 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ไม่ย่อท้อ แต่มุ่งมั่น

“จิตวิญญาณอันทรหด ที่จะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆ”

 • เราต้องมีจิตวิญญาณที่เปี่ยมไปด้วยความกระหาย

 • เราต้องมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเอาชนะ และ

 • เราต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ใดๆ ในการปฏิบัติงาน

ด้วยการมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งนี้ จึงจะพาพวกเราบรรลุสู่เป้าหมายสุดท้ายที่ยากลำบากได้จงจำไว้ว่า

“ถ้าไม่ย่อท้อ พวกเราทำได้”


Slide29 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ไม่ย่อท้อ แต่มุ่งมั่น

“จิตวิญญาณที่มุ่งไปข้างหน้า”

 • เราต้องมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปข้างหน้า

 • เราต้องมีการแสดงออกทางความคิด และ ทางการปฏิบัติอย่างก้าวหน้า

 • เราต้องจับกระแส และ รับรู้ได้ เพื่อเราจะมีบทบาทในการสร้างธุรกิจได้

 • ด้วยการลับ และ มีสัมผัสทั้ง5เราต้องคิดแทนลูกค้าได้ว่าลูกค้าต้องการ อะไร, เราจะช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไร

 • แล้วเราต้องมองว่าผู้บริโภคคนสุดท้าย คือ ลูกค้า

ด้วยจิตวิญญาณที่ก้าวล้ำ เราจึงจะอยู่ในตำแหน่งหนึ่งก้าวที่อยู่ล้ำข้างหน้า

“เมื่อเรามุ่งมั่น เราจึงสามารถช่วยลูกค้า และ สังคมได้”


Slide30 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

3 หลักพื้นฐาน วิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

2. รู้เขา เราทำได้

 • สืบค้นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 • นำการวางแผนมาสู่การปฏิบัติได้จริง


Slide31 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

รู้เขาเราทำได้

“สืบค้นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”

 • โดยการไปยังสถานที่จริงลงพื้นที่จริง ดูของจริงเห็นของจริง

 • สืบค้น, มองหา ไปที่ความเป็นจริงตามแนวทางที่ควรปฏิบัติ

  ด้วยตาของเราเองเราจึงจะรู้ และ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าดังคำว่า “รู้ความต้องการของเขา”


Slide32 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

รู้เขาเราทำได้

“นำการวางแผนสู่การปฏิบัติได้จริง”

 • ด้วยการสืบค้นปัจจัยของความเป็นจริง โดยการไม่ยึดติดกับภาพจำลอง หรือ อคติ เราจึงจะนำปัญหาไปสู่แสงสว่าง และ นำไปสู่การปรับปรุง ปฏิรูป และ นวัตกรรม

 • นำความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า มาวางแผน, นำไปทดลองใช้, กลับมาตรวจสอบทบทวนและปรับแต่ง แล้วนำกลับไปใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

เมื่อรู้ความต้องการ และ สามารถตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ “ลูกค้า และ สังคม ได้ในสิ่งที่ต้องการ”


Slide33 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

3 หลักพื้นฐานวิถีร่วมกิจรุ่งเรือง

3. ร่วมแรง แข็งแกร่ง

 • ความสามารถเฉพาะตัว

 • การทำงานเป็นทีม


Slide34 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ร่วมแรง แข็งแกร่ง

“ความสามารถเฉพาะตัว”

 • โดยใช้สติปัญญาความถนัดของตัวเรา มากำหนดทิศทางของตนเอง

 • นำความสามารถเฉพาะตนมาใช้ ทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

 • ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง

โดยการตระหนักถึงว่าเราคือมืออาชีพ“Professional”


Slide35 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

ร่วมแรง แข็งแกร่ง

“การทำงานเป็นทีม”

 • เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนร่วมงาน

 • มีความเห็นอกเห็นใจ และ ให้ความร่วมมือต่อกันและกัน

 • ให้ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ และ ความไว้วางใจ ที่ดีต่อกัน

 • สื่อสารกันอย่างมีสติปัญญา รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 • รวมทั้งเดินไปในทิศทางเดียวกัน

 • เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน

ผสมผสานกับความยืดหยุ่น เพื่อสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกแก่ทุกคนรอบตัวเรา

ได้จะทำให้เรา “พวกเราชาวร่วมกิจแข็งแกร่ง”


Slide36 l.jpg

RUAMKIT RUNGRUENG GROUP

THE END


 • Login