Program edukacyjny wybierz ycie pierwszy krok
Download
1 / 21

PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Zycie Pierwszy Krok - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Updated On :

PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok. Radom, 05.11.2008. Wybierz Życie – Pierwszy Krok. Podstawy prawne do programu : Ustawa z dn. 14.03.1985 r. ( Dz.U.98.90poz.575 art..6 ) w brzmieniu:

Related searches for PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Zycie Pierwszy Krok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Zycie Pierwszy Krok' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program edukacyjny wybierz ycie pierwszy krok l.jpg

PROGRAM EDUKACYJNYWybierz Życie – Pierwszy Krok

Radom, 05.11.2008


Wybierz ycie pierwszy krok l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Podstawy prawne do programu:

 • Ustawa z dn. 14.03.1985 r. ( Dz.U.98.90poz.575 art..6 ) w brzmieniu:

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

  • Ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze


Wybierz ycie pierwszy krok3 l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Podstawy prawne do programu:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy

  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

  ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.02.51 poz.458).

  • Zwiększenie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o różnych jego aspektach oraz

   czynnikach sprzyjających zdrowiu

  • Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej i rozwiązywania problemów

   zdrowotnych uczniów


Slide4 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Istota programu:

Problem zdrowotny

Potrzeby

Doniesienia naukowe

Sytuacja epidemiologiczna

Wytyczne

Narodowy Program Zdrowia

WHO MZ i OS GIS

Wartość merytoryczna programu

Oprzyrządowanie

Możliwość zmonitorowania


Wybierz ycie pierwszy krok5 l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Honorowy Patronat objął:

 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

  Partnerzy programu:

 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 • Fundacja Edukacji Społecznej

 • Fundacja Komunikacji Społecznej

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

 • Firma MSD Polska


Wybierz ycie pierwszy krok6 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Cel główny

Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę

Cele szczegółowe

Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu

Podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy i znaczeniu działań profilaktycznych

profilaktyka pierwotna profilaktyka wtórna

edukacja zdrowotna badania cytologiczne

szczepienia profilaktyczne


Wybierz ycie pierwszy krok7 l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Cele szczegółowe cd.

 • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom

  profilaktycznym przez całe życie

 • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej

  w środowisku lokalnym

 • Dostarczenie informacji o możliwościach wykonywania szczepień

  profilaktycznych

 • Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących

  badania cytologiczne

  Oczekiwania:

 • Realizacja programu ma prowadzić do zmniejszenia o około 10 %

  zachorowalności oraz poprawić skuteczność ich leczenia


Wybierz ycie pierwszy krok8 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Adresaci

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I)

Rodzice i opiekunowie uczniów

Kadra pedagogiczna szkół

Ramy czasowe

wrzesień 2008 – czerwiec 2009

(I edycja z możliwością rozszerzenia na kolejne lata – program ogólnopolski?)


Wybierz ycie pierwszy krok i edycja zasi g programu w powiecie radomskim l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy KrokI Edycja - zasięg programu w powiecie radomskim:


Wybierz ycie pierwszy krok10 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Pomoce dydaktyczne:

Dla edukatora:

poradnik

prezentacja multimedialna

Dla uczniów:

zakładka

strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl

Dla dorosłych (rodziców, nauczycieli):

składanka

strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl


Wybierz ycie pierwszy krok11 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Poradnik

Poradnik jest kierowany do szkolnych

koordynatorów, którzy będą realizować program w szkołach.

Poradnik ma na celu ułatwienie szkolnym koordynatorom i realizatorom prowadzenie działań programowych w szkole.

Zawiera:

opis programu

podstawowe treści dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i HPV

przykładowe konspekty zajęć

quiz

ankietę ewaluacyjną

WZ_poradnik_13 06 08.pdf


Wybierz ycie pierwszy krok12 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Prezentacja multimedialna

Została przygotowana w formacie flash

Zgodnie z założeniami programu powinna być zaprezentowana na początku zajęć z młodzieżą

Zawiera podstawowe treści dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HPV

Stanowi pomoc dla realizatorów programu w rozpoczęciu dyskusji

czas emisji prezentacji multimedialnej 5 minut

plansza-tytulowa_logosy_dvd.png

hpv_prezentacja_v3.wmv


Wybierz ycie pierwszy krok13 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Zakładka dla uczniów

Stanowi uzupełnienie treści przekazanych w trakcie zajęć i zachęca do poszerzenia swojej wiedzy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej

www.pierwszykrok.edu.pl

WZ_zakladka_13 06 08.pdf


Wybierz ycie pierwszy krok14 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Składanka dla rodziców, nauczycieli

Służy zapoznaniu dorosłych z podstawowymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV

WZ_skladanka_13 06 08.pdfWybierz ycie pierwszy krok16 l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

 • organizacja szkolenia z warsztatami XI.2008

 • dystrybucja materiałów do szkół

 • monitorowanie programu poprzez wizytacje oraz wspieranie szkół przez w realizacji działań cały

 • bieżące rozwiązywanie trudności i pomoc w rozwijaniu zadań szkoły czas

 • nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz realizacji trwania

  programu programu

 • nagłaśnianie programu w środkach masowego przekazu

 • ocena ilościowa i jakościowa realizacji programu na poziomie XII.2008

  powiatu na podstawie informacji ze szkół V.2009

 • przedstawienie wniosków z realizacji projektu do WSSE i Radzie Programowej VI.2009

Zadania koordynatora powiatowego


Wybierz ycie pierwszy krok17 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Zadania koordynatora szkolnego:


Wybierz ycie pierwszy krok18 l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Zadania koordynatora szkolnego c.d.

 • przeprowadzenie edukacji:

  • młodzieży

  • rodziców / opiekunów

  • kadry pedagogicznej

   połączonej z rozdawnictwem materiałów akcydensowych

 • miejsce osadzenia programu:

  • młodzież - w systemie klasowo-lekcyjnym

  • rodzice / opiekunowie - spotkania z rodzicami (wywiadówki)

  • nauczyciele - posiedzenia Rady Pedagogicznej

 • popularyzacja działań podczas imprez szkolnych i w środowisku lokalnym

  (dokumentowaniew formie:prezentacja multimedialna, zdjęcia)

 • ocena ilościowa i jakościowa z realizacji programu na poziomie szkoły- 31.V.2009 r.

 • - godziny wychowawcze

 • - biologia

 • - wychowanie do życia w rodzinie


Wybierz ycie pierwszy krok19 l.jpg

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Sprawozdanie koordynatora szkolnego-31.V.2009 r.

w/g otrzymanego z PSSE wzorcowego druku

Sprawozdanie koordynatora powiatowego – VI.2009 r.


Wybierz ycie pierwszy krok20 l.jpg

 • Badania ankietowe

 • Badania przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu projektu

 • Metoda – ankieta audytoryjna (dobrowolnie, samodzielnie, anonimowo)

 • Procedura:

  • - kontakt ankietera z dyrektorem - przedstawienie projektu

  • - uzyskanie zgody rodziców na udział ich dzieci w badaniu

  • - powtórna wizyta ankietera 2-3 dni później aby przeprowadzić badanie

  • Uwagi:

  • - potrzebna zgoda dyrektora

  • - zaburzenie codziennego trybu planu lekcyjnego

  • - zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w badaniu

  • - konieczność uzyskania zgody rodziców na udział młodzieży w badaniu

  • - optymalnie uczniowie powinni siedzieć w pojedynczych ławkach

  • - konieczność zapewnienia opieki uczniom, którzy nie zechcą brać udziału w badaniu oraz tym, którzy skończą wypełnianie szybciej

Wybierz Życie – Pierwszy Krok


Wybierz ycie pierwszy krok21 l.jpg
Wybierz Życie – Pierwszy Krok

KONTAKT:

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Kierownik: Katarzyna Baćmaga

tel. (048) 330-90-44

(048) 330-90-47

e-mail: [email protected]

Korespondencję należy kierować na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ul. Aleksandrowicza 5, Radom 26-617

z dopiskiem Sekcja OZ i PZ


ad